Bai giang cau tao kien truc DH xay dung

Bài giảng cấu tạo kiến trúc

Bài giảng cấu tạo kiến trúc
... CẤU TẠO NỀN NHÀ 2.1*.2.1 Cấu tạo Nền nhà đặc 2.1*.2.2 Cấu tạo Nền nhà rỗng: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁT MỘC Hình 2.1.2.2 Một số loại cọc thông dụng cọc bêtông cốt thép, Cọc thảo mộc TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ... cách nhiệt TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁT MỘC Hình 1.2 Các phận cấu tạo nhà TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁT MỘC 1.3.3 Sàn, gác Sàn phận kiến trúc chia không gian nhà thành tầng, sàn phận kết cấu chịu lực theo phương ... KẾT CẤU CHỊU LỰC CƠ BẢN CỦA NHÀ DÂN DỤNG Hệ thống kết cấu chịu lực nhà dân dụng thường có loại: • Kết cấu tường chịu lực • Kết cấu khung chịu lực • Kết cấu không gian chịu lực 1.4.1 Kết cấu tường...
 • 133
 • 428
 • 1

Bài giảng cấu tạo kiến trúc các bộ phận và cấu tạo kiến trúc

Bài giảng cấu tạo kiến trúc các bộ phận và cấu tạo kiến trúc
... MÓNG CÁC BỘ PHẬN THẲNG ĐỨNG TƯỜNG CỘT KHUNG CỬA CÁC BỘ PHẬN NẰM NGANG SÀN MÁI CÁC BỘ PHẬN CẦU THANG HOÀN THIỆN CÁC BỘ PHẬN PHỤ NỘI DUNG I Nền móng II Móng III Phân loại cấu tạo loại móng IV Cấu tạo ... NGỌC UYÊN MÓNG CÁC BỘ PHẬN THẲNG ĐỨNG TƯỜNG CỘT KHUNG CỬA CÁC BỘ PHẬN NẰM NGANG SÀN MÁI CÁC BỘ PHẬN CẦU THANG HOÀN THIỆN CÁC BỘ PHẬN PHỤ NỘI DUNG I Khái quát chung: TƯỜNG II Cấu tạo tường xây ... xây III Tường vách IV .Cấu tạo cột V Cấu tạo khung I Khái quát chung: TƯỜNG Mô tả tổng quát:  Là phận thẳng đứng nằm từ mái Có chức kết cấu bao che, ngăn cách không gian kết cấu chịu lực công trình...
 • 94
 • 64
 • 1

Bài giảng cấu tạo kiến trúc dẫn nhập nguyên lý và cấu tạo kiến trúc

Bài giảng cấu tạo kiến trúc dẫn nhập nguyên lý và cấu tạo kiến trúc
... thành kiến trúc yêu cầu cấu tạo kiến trúc III Phân loại cấu tạo kiến trúc IV.Khái quát kết cấu chịu lực Kiến trúc – Không gian sử dụng – Cấu trúc công trình  Kiến trúc The Barcelona Pavilion (Mies ... UYÊN  Cấu tạo kiến trúc  Nghiên cứu nguyên tắc với yêu cầu việc thiết kế phận nhà cửa  Có mục tiêu chính:  Tạo vỏ bao che  Tạo nên kết cấu, phận chịu lực II BỘ PHẬN CẤU THÀNH KIẾN TRÚC VÀ YÊU ...  Nguyên lí thiết kế kiến trúc – TS.KTS Tạ Trường Xuân- Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội – Nhà Xuất Bản Xây Dựng Hà Nội 2004 NỘI DUNG  I Khái niệm II Bộ phận cấu thành kiến trúc yêu cầu cấu tạo...
 • 43
 • 226
 • 0

CẤU TẠO KIẾN TRÚC ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

CẤU TẠO KIẾN TRÚC ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI
... khối vật thể kiến trúc Cấu tạo kiến trúc gắn liền với thẩm mỹ nghệ thuật tạo hình kiến trúc Nếu xét mặt nghệ thuật tạo hình sư tồn bền vững vật thể m ột nhà (một công trình kiến trúc) vật thể ... Hình 1.8 Nhà kết cấu không gian lớn 15 N H Ậ N D Ạ N G VÀ P H Â N L O Ạ I C Ô N G T R ÌN H K IÊ N T R Ú C T H E O CẤ U T Ạ O 4.1 Phân loại cấu tạo kiến trúc theo chiều cao nhà - Loại nhà thấp tầng ... theo vật liệu xáy dựng - Kết cấu gạch đá - Kết cấu bê tổne cốt thép - Kết cấu thép - Kết cấu hỗn hợp 4.4 Phân loại cấu tạo theo loại công trình N dán dụng: - Nhà ớ, khách sạn - Công trình...
 • 286
 • 186
 • 2

Bài giảng sức bền vật liệu (đh xây dựng) chương 5 thanh chịu xoắn thuần túy

Bài giảng sức bền vật liệu (đh xây dựng)  chương 5 thanh chịu xoắn thuần túy
... Chương THANH CHỊU XOẮN THUẦN TÚY NỘI DUNG 5. 1 Khái niệm chung 5. 2 Ứng suất mặt cắt ngang 5. 3 Biến dạng tròn chịu xoắn 5. 4 Điều kiện bền 5. 5 Điều kiện cứng 5. 6 Thế biến dạng ... thường bị phá hủy cắt Vật liệu dòn chịu kéo chịu cắt • Khi chịu xoắn, mẫu vật liệu dẻo bi phá hủy mặt cắt có ứng suất tiếp lớn – mặt cắt ngang • Khi chịu xoắn, mẫu vật liệu dòn bị phá hủy theo ... với trục chịu trượt túy ứng suất pháp ứng suất tiếp đồng thời hai tồn mặt • Phân tố a chịu trượt túy • Xét phân tố nghiêng góc 450 so với trục, F = 2(τ max A0 )cos 45 = τ max A0 σ 45o = F τ max...
 • 34
 • 108
 • 0

Bài giảng học phần cấu tạo kiến trúc

Bài giảng học phần cấu tạo kiến trúc
... Bài giảng học phần Cấu tạo Kiến trúc CHƯƠNG CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO VÀ HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CƠ BẢN NHÀ DÂN DỤNG 1.1 Ý NGHĨA MÔN HỌC: Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng môn học nghiên cứu ... TRANG 28 Bài giảng học phần Cấu tạo Kiến trúc Hình 2.31 Cách giải thoát nước lấy sáng cho cửa sổ tầng hầm NGUYỄN NGỌC BÌNH ( sưu tầm biên soạn ) TRANG 29 Bài giảng học phần Cấu tạo Kiến trúc CHƯƠNG ... soạn ) TRANG Bài giảng học phần Cấu tạo Kiến trúc 1.3 CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO CHÍNH CỦA NHÀ Nhà phận khác tổ hợp theo nguyên tắc định tạo thành Xét theo trình thi công từ phần ngầm đến phần thân cuối...
 • 122
 • 559
 • 7

Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG - Cấu tạo Kiến trúc ppt

Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG - Cấu tạo Kiến trúc ppt
... Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- Phần Cấu tạo Kiến trúc CHƯƠNG CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO VÀ HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CƠ BẢN NHÀ DÂN DỤNG 1.1 Ý NGHĨA MÔN HỌC: Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng môn học ... TRANG Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- Phần Cấu tạo Kiến trúc Hình 1.2 Các ảnh hưởng đến giải pháp cấu tạo kiến trúc • Ảnh hưởng cuả thiên nhiên: 1- Bức xạ mặt trời ; 2- Khí hậu thời tiết; 3- Nước ... 28 Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- Phần Cấu tạo Kiến trúc Hình 2.31 Cách giải thoát nước lấy sáng cho cửa sổ tầng hầm NGUYỄN NGỌC BÌNH ( sưu tầm biên soạn ) TRANG 29 Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG-...
 • 122
 • 803
 • 9

Bài giảng kiến trúc dân dụng chương VI cấu tạo kiến trúc

Bài giảng kiến trúc dân dụng  chương VI cấu tạo kiến trúc
... KHƠNG GIAN CẤU TRÚC VỊM KHƠNG GIAN CẤU TRÚC DÂY TREO – MÀNG CĂNG CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRƯC 6.2| 6.3.1 CẤU 6.3.2 CẤU 6.3.3 CẤU 6.3.4 CẤU 6.3.5 CẤU 6.3.6 CẤU 6.3.7 CẤU TẠO NỀN, MĨNG TẠO TƯỜNG, ... GIẢI PHÁP CẤU TẠO KIẾN TRÚC CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA NHÀ VÀ TÁC DỤNG CỦA NĨ 6.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẤU TẠO KIẾN TRÚC CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRƯC 6.1| NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẤU TẠO KIẾN TRƯC ... CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRƯC 6.2| CÁC CẤU TRƯC CHỊU LỰC HỆ CẤU TRƯC (KẾT CẤU) CHỊU LỰC • CẤU TRÚC TƯỜNG CHỊU LỰC • CẤU TRÚC KHUNG PHẲNG (CỘT, DẦM, DÀN ) CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRƯC 6.2| CÁC CẤU...
 • 49
 • 105
 • 0

Bài giảng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phay trục đứng

Bài giảng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phay trục đứng
... Tên bài: Cấu tạo nguyên hoạt động máy phay trục đứng hai trục Mục tiêu Học xong học sinh sẽ: - Trình bày đợc cấu tạo, nguyên hoạt động máy phay trục đứng hai trục - Vẽ đợc sơ đồ cấu tạo máy ... Cấu tạo máy phay trục đứng hai trục 2.4 Dao phay Nguyên hoạt động Sơ đồ nguyên * Chuyển động quay trục dao động Bộ truyền đai *Chuyển động đẩy cấu kẹp gỗ Công nhân đẩy cấu kẹp gỗ Trục phay ... trục phay trái ON : OFF : Hộp công tắc trục phay phi Khởi động động Tắt động Cấu tạo máy phay trục đứng hai trục 2.3 Cơ cấu nâng hạ trục phay 1,2,3,4 ốc hãm trục phay Tay quay nâng hạ trục phay...
 • 16
 • 3,262
 • 6

Bài giảng cấu tạo động cơ ĐT - Đại học chính quy - Chương 1,2: Động học và Động lực học của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Bài giảng cấu tạo động cơ ĐT - Đại học chính quy - Chương 1,2: Động học và Động lực học của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
... khuỷu truyền 2.2.1 Lực quán tính 2.2.2 Lực khí thể 2.2.3 Hệ lực tác dụng cấu trục khuỷu truyền giao tâm 2.2.4 Hệ lực tác dụng cấu trục khuỷu truyền lệch tâm 2.3 Hệ lực mômen tác dụng trục khuỷu động ... Khổng Văn Nguyên NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương VI Chương VII §éng häc cña c¬ cÊu Tk- tt 1.1 Động học cấu trục khuỷu truyền giao tâm 1.1.1 Chuyển ... tốc piston 1.2 Động học cấu trục khuỷu truyền lệch tâm 1.2.1 Qui luật động học piston 1.2.2 Chuyển vị, vận tốc gia tốc piston §éng häc cña c¬ cÊu tk- tt 1.1 Động học cấu trục khuỷu truyền giao...
 • 40
 • 225
 • 2

Bài giảng cấu tạo động cơ đốt trong đh công nghiệp TP HCM

Bài giảng cấu tạo động cơ đốt trong  đh công nghiệp TP HCM
... nhiệt khoảng 26% Loại động biết động Diesel ngày 1957, Động đốt kiểu piston quay (Động Wankel) chế tạo gọn nhẹ CHƯƠNG I : ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1.3.2 Động Động đốt trong: : Động nói chung thiết bò ... TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Lý thuyết Cấu tạo động đốt – Trường Đại học Cơng nghiệp Tp. HCM - 2006 Giáo trình Cấu tạo Động – Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM – 1999 Tài liệu huấn luyện Toyota (tếm, ... CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ Ơ TƠ & ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG NGUN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐCĐT CHƯƠNG : HỆ THỐNG PHÁT LỰC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG CHƯƠNG : HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG CHƯƠNG : HỆ THỐNG BƠI...
 • 321
 • 153
 • 3

Tài kiệu bài giảng lịch sử kiến trúc phần 2.pdf

Tài kiệu bài giảng lịch sử kiến trúc phần 2.pdf
... triển kiến trúc đến 2020 • Bộ Xây dựng văn đạo việc thực định hướng phát triển kiến trúc đến năm 2020 Chương trình thực định hướng phát triển kiến trúc đến 2020 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC – Kiến ... cho sáng tạo kiến trúc sư Chương trình thực định hướng phát triển kiến trúc đến 2020 Định hướng – – – – Định hướng chung cho kiến trúc Việt Nam Định hướng phát triển không gian kiến trúc đô thị ... hình thành phát triển kiến trúc Việt Nam đại, giàu sắc dân tộc Định hướng phát triển kiến trúc • Mục tiêu: – Cụ thể: • Nghiên cứu, xác lập sở lý luận tính đại tính dân tộc kiến trúc Việt Nam; • Tuyên...
 • 42
 • 2,186
 • 16

Xem thêm