sức mạnh dân tọc và sức mạnh thời đại.liên hệ cách mạng việt nam

sức mạnh dân tọc sức mạnh thời đại.liên hệ cách mạng việt nam

sức mạnh dân tọc và sức mạnh thời đại.liên hệ cách mạng việt nam
... dân tộc với sức mạnh thời tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng VÍ DỤ sức mạnh làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 sức mạnh tổng hợp yếu tố bên bên ngoài, sức mạnh dân tộc sức mạnh thời ... quan hệ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, Hồ Chí Minh coi sức mạnh thời đại nhân tố quan trọng, sức mạnh dân tộc nhân tố định thắng lợi cách mạng Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Việt ... hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, Hồ Chí Minh xác định sức mạnh dân tộc giữ vai trò định, sức mạnh thời đại phát huy tác dụng thông qua sức mạnh dân tộc Theo Hồ Chí Minh "sức mình" sức...
 • 10
 • 67
 • 0

giáo án lịch sử 12 bài 16 phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời

giáo án lịch sử 12 bài 16 phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
... tháng Tám năm 1945 a) Nguyên nhân thắng lợi - Nguyên nhân chủ quan: + Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc ; vậy, Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi dân tộc ... Dân tộc giải phóng cấp (4-1945) - Khu giải phóng Việt Bắc Uỷ ban lâm thời Khu giải phóng thành lập (6-1945) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa ban ... Tiếp đó, từ ngày 16 đến 17-8-1945, Đại hội quốc dân Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sách Việt Minh, cử Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam Hồ Chí Minh làm Chủ tịch + Thời...
 • 9
 • 6,400
 • 59

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (2)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (2)
... tay sai Giải phóng dân tộc lên hàng đầu Khẩu hiệu Tịch thu ruộng đất đế quốc địa chủ phản bội Mặt trận Mặt trận dân tộc thống phản đế Đông Dương Hình thức đấu tranh í ngha Khởi nghĩa vũ trang giành ... chin tranh - Thỏng 9/1940, quõn Nht tin vo Bc nc ta nhanh chúng u Phỏp hng Phỏp Nht cu kt vi thng tr nhõn dõn ta Lớnh Phỏp bo v i Nam Quan u hng quõn Nht (2 5-9 -1 940) I TèNH HèNH VIT NAM TRONG ... thỏng 11 1939: * Ni dung Hi ngh: - Xỏc nh nhim v, mc tiờu: trc mt l ỏnh quc v tay sai - khu hiu tch thu rung t ca quc v a ch phn bi - Mc tiờu, phng phỏp u tranh: - Ch trng thnh lp Mt trn Thng...
 • 26
 • 262
 • 0

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (4)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (4)
... Phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng Tám (193 9- 1945) Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đời ( TIếT ) III- KHởI NGHĩA Vũ TRANG GIàNH CHíNH QUYềN Bài tập nhận thức: Vì Đảng ta định tổng khởi ... cuối trước ngày tổng khởi nghĩa - 1 5- 20/4/1945 - 16/4/1945 - 15/5/1945 - 4/6/1945 Tân Trào - Quan sát lược đồ: + kể tên tỉnh khu giải phóng Việt Bắc - nhận xét: + Phạm vi ? + ý nghĩa ? Tại Nhật ... định tổng khởi nghĩa tháng 8? Nhận xét trình tổng khởi nghĩa tháng 8/1945? Bài tập nhà: Câu 1: Tìm hiểu khởi nghĩa giành quyền tháng 8/1945 Lạng Sơn Câu 2: Lập niên biểu diễn biến tổng khởi nghĩa...
 • 19
 • 242
 • 0

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (5)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (5)
... ginh chớnh quyn ca Nguyn i Quc Tân Trào - Quan sát lợc đồ: + kể tên tỉnh khu giải phóng Việt Bắc - nhận xét: + Phạm vi ? + ý nghĩa ? Em có nhận xét gi tổng khởi nghĩa? Nhng thắng lợi định? Em nhận ... KIM TRA BI C Cõu hi Nờu ni dung v ý nghió Hi nghTrung ng VIII ca ng cng sn ụng Dng? Tit 26 Bi 16 PHONG TRO GII PHểNG DN TC V TNG KHI NGHA THNG TM (1939 1945) NC VIT NAM DN CH CNG HềA RA I ( ... lợi định? Em nhận xét không khí cách mạng nhân dân Sài Gòn? hình 41 Quần chúng cách mạng chiếm Phủ Khâm sai ( Hà Nội) Giành quyền Cách mạng tháng Tám - 1945 Vua Bo i 1945 Thanh gm quc truyn v n...
 • 18
 • 342
 • 0

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (6)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (6)
... Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam III CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Khởi nghĩa phần: (3/1945 -> 8/1945) a Hoàn cảnh lịch sử: * ĐêmVậy khởi ... lệnh Tổng khởi nghĩa nước - Các ngày 14, 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc Đảng họp Tân Trào, định phát động Tổng khởi nghĩa nước III CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Tổng khởi nghĩa tháng ... minh lệnh tổng khởi nghĩa ban bố: * Chủ quan: - Từ ngày 16 đến 17/8/1945, Đại hội quốc dân Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sách Việt Minh, cử UB dân tộc giải phóng VN...
 • 63
 • 302
 • 0

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (7)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (7)
... c Xin-ga-po -n ê - MA-LAI-XI-A Cu-a-la Lam-pơ Đ.Xi-ma-tơ -ra Uây-cơ Q.đ Ma-ri-an Sài Gòn Cô-lôm-bô Đ Mít-uây Ô-ki-na-oa Đài Loan NG ĐÔ MIẾN ĐIỆN Thượng Hải IN-ĐÔ-NÊ-XI-A Tân Ghi-nê Đ.Gia-va Q ... TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI I TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945 II PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG ... GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI I TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945 II PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG...
 • 41
 • 327
 • 0

bài giảng môn lịch sử 12 bài giảng về phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 – 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời

bài giảng môn lịch sử 12 bài giảng về phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 – 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời
... CHÍNH III KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Tổng khởi nghĩa tháng năm 1945 IV NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐƯỢC THÀNH LẬP (2/9/1945) V NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LICH SỬ, BÀI HỌC KINH ... SỬ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CM THÁNG NĂM 1945 III KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 a Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa ban bố - Ngày 15/8/1945, ... LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 Nguyên nhân thắng lợi a/Nguyên nhân chủ quan: -Truyền thống yêu nước , tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất dân...
 • 25
 • 2,286
 • 0

Slide sử 12 bài 16 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI (TIẾP) _Thị Thanh

Slide sử 12 bài 16 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI (TIẾP) _Thị Thanh
... CHÍNH III KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Tổng khởi nghĩa tháng năm 1945 IV NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐƯỢC THÀNH LẬP (2/9/1945) V NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LICH SỬ, BÀI HỌC KINH ... SỬ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CM THÁNG NĂM 1945 III KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 a Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa ban bố - Ngày 15/8/1945, ... Đình Tân Trào nơi diễn “Đại hội Quốc dân Tân Trào từ n gày 16 đến ngày 17/ 08/ 1945 Lán Nà Lừa : Nơi làm việc Chủ tịch Hồ Chí Minh cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam tuyên truyền giải phóng...
 • 25
 • 497
 • 0

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG dân tộc TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG tám 1938 1945 nước VIỆT NAM dân CHỦ CỘNG hòa RA đời

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG dân tộc và TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG tám 1938 1945 nước VIỆT NAM dân CHỦ CỘNG hòa RA đời
... 16/4 /1945, Tổng Việt Minh thị thành lập uỷ ban dân tộc giải phóng việt Nam uỷ ban dân tộc giải phóng cấp - Ngày 15/5 /1945, cứu quốc quân Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thống thành Việt Nam ... tạo thời cho Tổng khởi nghĩa nhanh chóng chín muồi - Cao trào chuẩn bị toàn diện trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa, tập dợt toàn diện cuối cho Tổng khởi nghĩa IV Tổng khởi nghĩa tháng 8- 1945 1.Hoàn ... tự vệ chiến đấu - Tháng 5 /1945, đội VNTTGPQ Cứu quốc quân thống thành Việt Nam giải phóng quân, tiền thân quân đội nhân dân Việt Nam sau - Ngày 16/8 /1945, đội Việt Nam giải phóng quân, dới huy...
 • 34
 • 257
 • 0

169 Phân tích các hình thức đào tạo nguồn nhân lực gồm có công nhân kỹ thuật cán bộ chuyên môn. Liên hệ thực tiễn Việt Nam

169 Phân tích các hình thức đào tạo nguồn nhân lực gồm có công nhân kỹ thuật và cán bộ chuyên môn. Liên hệ thực tiễn Việt Nam
... pháp đào tạo cán chuyên môn……………………… 26 Kinh tế quản lý nguồn nhân lực Phần I I Nhóm Các hình thức đào tạo công nhân kỹ thuật Đào tạo công nhân kỹ thuật - Định nghĩa: Công nhân kỹ thuật người đào ... phải hình thức đào tạo công nhân kỹ thuật cán chuyên môn Việt Nam lạc hậu, chưa đổi phương pháp bắt kịp hình thức đào tạo tiên tiến giới I Thực trạng đào tạo công nhân kỹ thuật cán chuyên môn Việt ... khung lực để xác định nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật ngành, doanh nghiệp II Các hình thức đào tạo công nhân kỹ thuật Công nhân kỹ thuật người đào tạo cấp chứng bậc giáo dục nghề nghiệp hệ thông...
 • 27
 • 467
 • 1

Triết học duy vật biện chứng về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức cùng với thực tiễn cách mạng Việt Nam

Triết học duy vật biện chứng về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức cùng với thực tiễn cách mạng Việt Nam
... tác động ý thức vật chất với mức độ định, sinh hay tiêu diệt quy luật vận động vật chất Từ quan điểm vật biện chứng mối quan hệ vật chất ý thức nguyên tắc rút ra, nguyên tắc, khách quan Nguyên ... chủ quan, bắt nguồn từ sai lầm nghiêm trọng kéo dài mà sai lầm chủ quan ý chí bảo thủ có tác hại lớn Như vậy, vật chất ý thức mối quan hệ biện chứng với mối liên hệ tuân theo quy luật khách quan ... bệnh chủ quan ý chí Trên sở quán triệt mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, rút kinh nghiệm từ sai lầm chủ quan ý chí, từ Đại hội VI Đảng (1986) Đảng rõ học kinh nghiệm đề phương hướng, biện pháp...
 • 5
 • 731
 • 11

Lý luận của C.Mác –Ph. Ăngghen về chuyên chính vô sản trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ý nghĩa của nó đối với cách mạng Việt Nam

Lý luận của C.Mác –Ph. Ăngghen về chuyên chính vô sản trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa của nó đối với cách mạng Việt Nam
... ngôn Đảng Cộng sản Từ nghiên cứu tác phẩm ý nghĩa với cách mạng Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: luận C.Mác Ăngghen chuyên sản tác phẩm Tuyên ngôn Đảng cộng ... chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung, Tuyên ngôn nói riêng, ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam Đó em chọn đề tài “ luận C.Mác –Ph Ăngghen chuyên sản tác phẩm "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" ... K29A1 Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin I CHƯƠNG Ý NGHĨA LÝ LUẬN VỀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN CỦA C.MÁC VÀ PH .ĂNGGHEN ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM 2.1 Xây dựng hệ thống trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.1.1...
 • 61
 • 2,302
 • 6

Phân biệt 2 công cụ của chính sách thương mại quốc tế thuế nhập khẩu hạn ngạch nhập khẩu liên hệ thực tiễn việt nam

Phân biệt 2 công cụ của chính sách thương mại quốc tế thuế nhập khẩu và hạn ngạch nhập khẩu liên hệ thực tiễn việt nam
... HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU • Việt Nam cam kết: iii/ liên hệ thực tiễn việt nam CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN  Công cụ thuế nhập khẩu: iii/ liên hệ thực tiễn việt nam CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN  Công cụ hạn ngạch ... kết cắt giảm đáng kể thuế quan iii/ liên hệ thực tiễn việt nam THUẾ NHẬP KHẨU iii/ liên hệ thực tiễn việt nam HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU • Trước tham gia WTO việc áp dụng hạn ngạch với hàng nhập ... NỘI DUNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN PHÂN BIỆT THUẾ NK VÀ HẠN NGẠCH NK THỰC TIỄN ViỆT NAM i/ Khái niệm phân loại THUẾ NHẬP KHẨU  Khái niệm Thuế nhập loại thuế đánh vào đơn vị hàng nhập Theo người mua nước...
 • 20
 • 489
 • 0

Đồng chí hãy phân tích những nội dung hoạt động cơ bản của quốc tế cộng sản tác động của nó đối với cách mạng việt nam

Đồng chí hãy phân tích những nội dung hoạt động cơ bản của quốc tế cộng sản và tác động của nó đối với cách mạng việt nam
... sát thực tế để xây dựng hoàn thiện lý luận cách mạng Việt Nam Thứ tư, Quốc tế Cộng sản đào tạo cho Việt Nam nhiều cán xuất sắc nắm giữ trọng trách cao Đảng quốc tế Thứ năm, Quốc tế cộng sản đạo, ... triển Quốc tế Cộng sản có vai trò định đường lối sách chúng ta, sau: Thứ nhất, quốc tế cộng sản định hướng cho cách mạng Việt Nam đường cứu nước, giải phóng dân tộc Thứ hai, quốc tế cộng sản giúp ... lòng trung thành với nghiệp cách mạng Toàn kinh nghiệm QTCS phận khong thể tách rời kinh nghiệm cách mạng mà phong trào cộng sản quốc tế thực 6 Cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới, trình...
 • 8
 • 64
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ti luan tu tuong ho chi minh ve doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi va su the hien trong thuc tien cach mang viet namtổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào cách mạng việt nam và thế giớithứ ba là tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào cách mạng việt nam và thế giớicâu 3 phân tích quy luật ra đời và vai trò của đcs liên hệ với đcs việt namhồ chí minh và việc học tập lý luận trong cách mạng việt nambiện chứng thống nhất giữa thời thế lực trong cách mạng việt namgiai đoạn 2 từ lúc nguyễn tất thành ra đi tỡm đường cứu nước trở thành người cộng sản nguyễn ái quốc và trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng việt nam 1911 1941mối quan hệ giữa đầu tư công và đầu tư tư nhân liên hệ thực trạng việt nambiện chứng thống nhất giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong cách mạng việt namgiai cấp dân tộc nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt namkh amp cn vao vung dan toc va mien nui thoi gian quatai sao noi doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la soi chi do xuyen xuot va la ngon co bach chien bach thang cua cach mang viet namtư tưởng hcm là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về các vấn đề cơ bản của cách mạng việt nam mà độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nội dung cốt lõihãy nêu và làm rõ đảng ta đã nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tiến trình cách mạng việt nam như thế nàotư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và giai cấp trong cách mạng việt namTỔNG hợp TRẮC NGHIỆM hàm sốHoàn thiện công tác tổ chức quản lý bến xe khách tỉnh Lai Châuchuyen de phan ung oxi hoa khuThì hiện tại đơnIELTS READING PRACTICE1IELTS READING PRACTICE2PHIẾU bài tập TOÁN 4 tuần 5 (10 10)Dạy học lịch sử địa phương( tiết 51) lớp 10 qua chuyển đề khởi nghĩa bà triệu và quần thể di tích lễ hội đền bà triệuHướng dẫn học sinh cách học và làm bài thi trắc nghiệm môn lịch sử trong kỳ thi THPT quốc giaMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn thi và làm bài thi cho học sinh THPT quốc gia môn lịch sửMột số kinh nghiệm trong việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua tiết học lịch sử địa phương lớp 10 tại trường THPT đinh chương dươngMột số phương pháp khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử trong giảng dạy bài phong trào yêu nước chống pháp cuối thế kỉ XIX (lịch sử 11, chương trình cơ bản)Nâng cao hiệu quả dạy học lich sử thế giới lớp 12 bằng kỹ thuật tư duy 5w1h ở trường THPT bá thướcNâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp liên môn mục 1 quốc gia văn lang âu lạc (bài 14 lịch sử lớp 10) ở trường THPTPhương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy phần lịch sử việt nam giai đoạn 1930 đến 1945Rèn kĩ năng ôn luyện, làm bài thi trắc nghiệm khách quan môn lịch sử kì thi THPT quốc gia năm 2017skkn phương pháp sử dụng tư liệu hồ CHÍ MINH kết hợp tranh, ảnh, bản đồ lịch sử khi dạy bài 16 lịch sử lớp 10 ( CT chuẩn)Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tại địa phương trong dạy học lich sử lớp 10 THPT dân tộc nội trú tỉnhSử dụng niên biểu hệ thống hoá kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1975 ở trường THPT lam kinhSử dụng trò chơi ô chữ trong dạy học lịch sử lớp 10 ban cơ bản