LUẬT DƯỢC

Luật dược

Luật dược
... LUẬT DƯỢC SỐ 34/2005/QH11/ NGÀY 14-6-2005 Luật quy định hoạt động lĩnh vực dược 11 chương; 73 điều LUẬT DƯỢC CH.I Những quy định chung (1-9) CH.II.Kinh ... bình ổn thị trường thuốc …Theo quy định pháp luật •Quản lý nhà nước giá thuốc •Cơ quan quản lý nhà nước dược •Thanh tra dược •Hội hiệp hội dược LUẬT DƯỢC •Những hành vi bị nghiêm cấm Kinh doanh ... nhiệm ; thủ tục LUẬT DƯỢC CHƯƠNG IV THUỐC ĐÔNG Y VÀ THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU •Trồng thuốc chăn nuôi động vật làm thuốc •Chất lượng dược liệu •Bảo quản dược liệu •Bán thuốc đông y thuốc từ dược liệu •Đăng...
 • 20
 • 535
 • 5

chất lượng văn bản pháp luật được đánh giá là một nội dung quan trọng, mang tính quyết định đối với hiệu lực và hiệu quả tác động của văn bản pháp luật

chất lượng văn bản pháp luật được đánh giá là một nội dung quan trọng, mang tính quyết định đối với hiệu lực và hiệu quả tác động của văn bản pháp luật
... dung văn pháp luật với yếu tố đảm bảo hiệu lực, hiệu tác động văn Ngoài ra, tính khả thi văn pháp luật định phù hợp nội dung văn pháp luật với qui luật vận động đời sống xã hội, tác động vào quan ... vận động nội tại, mang tính tất yếu chúng Nếu nội dung văn phù hợp với qui luật khả tác động cao chủ thể quản lý đạt mục đích đặt Ngược lại, nội dung văn pháp luật không phù hợp qui luật văn ... cầu mà luật ban hành văn quy phạm pháp luật đặt cho quan soạn thảo văn pháp luật Để văn hiệu lực thực tế (tính khả thi) Kết luận Trong hoạt động xây dựng văn pháp luật, bên cạnh văn pháp luật...
 • 11
 • 540
 • 0

Luật Dược

Luật Dược
... thực theo quy định pháp luật tra Điều Hội hiệp hội dược Hội hiệp hội dược tổ chức xã hội - nghề nghiệp dược sĩ người hoạt động lĩnh vực dược Dược sĩ người hoạt động lĩnh vực dược có quyền tham gia ... y, kết hợp hài hòa đông y với y dược học đại; tìm kiếm, khai thác, sử dụng dược liệu mới, xuất dược liệu; thực sách ưu đãi, hỗ trợ nuôi trồng dược liệu, khai thác dược liệu thiên nhiên hợp lý, ... nhà nước dược phạm vi địa phương theo phân cấp Chính phủ Điều Thanh tra dược Thanh tra dược thuộc tra Bộ Y tế có chức tra chuyên ngành dược Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tra dược thực...
 • 24
 • 167
 • 0

thành tựu đạt được nhờ vận dụng đúng đắn quy luật được vận dụng trong quá trình cnh-hđh đất nước

thành tựu đạt được nhờ vận dụng đúng đắn quy luật được vận dụng trong quá trình cnh-hđh đất nước
... vận dụng trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 2.3 Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất c KếT LUậN Thành tựu đạt đợc nhờ vận dụng đắn quy luật đợc vận dụng trình ... sống vật chất tinh thần nhân dân c KếT LUậN 3.1 Thành tựu đạt đợc nhờ vận dụng đắn quy luật Sau 18 năm thực công đổi mới, kinh tế nớc ta đạt đợc thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng - Nền kinh ... triển Nhất đất nớc ta đờng phát triển lên chủ nghĩa xã hội thực công nghiệp hoá đại hoá đất nớc việc vận dụng quy luật cách hiệu hợp lý nhiệm vụ chiến lợc Quá trình đổi đa lại nhiều thành tựu to...
 • 22
 • 173
 • 0

Đăng ký hoạt động của công ty luật được hợp nhất, sáp nhập doc

Đăng ký hoạt động của công ty luật được hợp nhất, sáp nhập doc
... ty luật (theo mẫu Bộ Tư pháp); Bản Giấy đăng hoạt động công ty luật hợp nhất, sáp nhập; Giấy tờ chứng minh trụ sở; Dự thảo Điều lệ công ty luật hợp nhất, sáp nhập; Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập ... 2: đăng hoạt động công ty luật hợp nhất, sáp nhập Trường hợp không đủ điều kiện cấp, Sở Tư pháp trả lời văn nêu rõ lý không cấp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị đăng hoạt động công ty ... Tên phí Mức phí Văn qui định Lệ phí đăng hoạt động công 200.000 Thông tư 97/2006/TT- ty luật hợp nhất, sáp nhập: đồng BTC ngày Kết việc thực TTHC: Giấy đăng Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp...
 • 4
 • 118
 • 0

Luật dược

Luật dược
... định pháp luật Mục II Sản xuất thuốc Điều 15 Quyền sở sản xuất thuốc Hởng u đãi vốn, đất đai, thuế u đãi khác để sản xuất thuốc thuộc lĩnh vực quy định Điều Luật quy định khác pháp luật có liên ... 20 Luật phải đợc sử dụng mục đích, đối tợng; nhãn thuốc phải đáp ứng quy định Điều 37 Luật này; bao bì lẻ thuốc phải in dòng chữ Không đợc bán, trừ trờng hợp quy định điểm e khoản Điều 20 Luật ... nghề dợc trớc ngày Luật có hiệu lực mà thời hạn xin cấp phép lại 20 Điều 72 Hiệu lực thi hành Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 Các quy định trớc trái với Luật bãi bỏ Điều...
 • 20
 • 88
 • 0

Điểm mới 07 Luật được thông qua tại Kỳ họp 11 Quốc hội Khóa XIII

Điểm mới 07 Luật được thông qua tại Kỳ họp 11 Quốc hội Khóa XIII
... - Được đài phát truyền hình cấp tỉnh đề nghị cấp thẻ nhà báo Điểm bật Luật điều ước quốc tế 2016 Luật điều ước quốc tế 2016 Quốc hội thông qua ngày 09/4/2016 có điểm bật sau: - Điều ước quốc ... kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Luật dược 2016 có hiệu lực từ 01/01/2017 Luật sửa đổi luật thuế 2016 Ngày 06/4/2016, Quốc hội thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế ... Ngày 06/4/2016, Quốc hội thông qua Luật tiếp cận thông tin 2016 Theo : Công dân tiếp cận thông tin quan nhà nước (CQNN), trừ thông tin không tiếp cận (quy định Điều 6) thông tin tiếp cận có điều...
 • 4
 • 78
 • 0

ĐÁNH GIÁ 6 NĂM TRIỂN KHAI LUẬT DƯỢC

ĐÁNH GIÁ 6 NĂM TRIỂN KHAI LUẬT DƯỢC
... phương pháp mã mở có chủ đề 12 [Đánh giá năm triển khai Luật Dược] IV 4.1 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Đánh giá việc triển khai Luật Dược · Việc ban hành văn hướng dẫn thi hành Luật Dược - Rà soát hệ thống văn ... thuốc 22 [Đánh giá năm triển khai Luật Dược] V 5.1 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI LUẬT DƯỢC Tình hình ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý dược 5.1.1 Rà soát văn quy phạm pháp luật quản lý dược ban ... triển khai Luật Dược] VI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI LUẬT DƯỢC Nhìn chung ý kiến đánh giá kết triển khai luật Dược thống cho Luật Dược ban hành tạo hành lang pháp lý quan trọng hoạt động dược, tăng...
 • 134
 • 256
 • 0

báo cáo đánh giá 6 năm thi hành luật dược

báo cáo đánh giá 6 năm thi hành luật dược
... án Luật dược (sửa đổi) đáp ứng với yêu cầu chung báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực thi văn pháp luật có liên quan, việc đánh giá tác động kinh tế - xã hội dự án Luật dược (sửa đổi) (Báo cáo ... chức đánh giá tác động kinh tế - xã hội mà thực chất đánh giá tính khả thi viết báo cáo đánh giá tác động dự thảo Luật Nội dung báo cáo đánh giá tác động phải nêu rõ vấn đề cần giải giải pháp vấn ... thảo Luật quy định chi tiết thi hành số điều Luật dược (sửa đổi) Theo quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 nhiệm vụ quan tổ chức, chủ trì soạn thảo Luật cần phải tổng kết việc thi...
 • 24
 • 305
 • 0

Đề 4 (HK CK) Đánh giá pháp luật về chào bán chứng khoán tại Việt Nam và tìm hiểu pháp luật chứng khoán hiện hành đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn ở Việt Nam đến mức độ nào

Đề 4 (HK CK) Đánh giá pháp luật về chào bán chứng khoán tại Việt Nam và tìm hiểu pháp luật chứng khoán hiện hành đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn ở Việt Nam đến mức độ nào
... tư chứng khoán chuyên nghiệp; Bài tập học kỳ môn Luật chứng khoán b.Dưới 100 nhà đầu tư nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp II .Pháp luật chào bán chứng khoán Việt Nam 1 .Pháp luật chào bán chứng ... pháp hình thức thực việc chào bán chứng khoán Việc đưa chứng khoán từ nơi phát hành đến với người có nhu cầu mua chứng khoán có nhiều cách thức khác Chào bán chứng khoán công chúng chào bán chứng ... trước chào bán chứng khoán riêng lẻ Thứ ba: Phân phối chứng khoán III .Đánh giá pháp luật chào bán chứng khoán Việt Nam 1.Ưu điểm Trong thời gian qua, hoạt động chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chứng...
 • 13
 • 630
 • 2

Trong các loại hình doanh nghiệp, công ty cổ phần được đánh giá là hình thức tiên tiến nhất đối với doanh nghiệp xuất phát từ những lợi ích và đặc điểm pháp lý mà pháp luật qui định

Trong các loại hình doanh nghiệp, công ty cổ phần được đánh giá là hình thức tiên tiến nhất đối với doanh nghiệp xuất phát từ những lợi ích và đặc điểm pháp lý mà pháp luật qui định
... nhiều phần gọi cổ phần Giá trị cổ phần gọi mệnh giá cổ phiếu Việc góp vốn vào công ty cổ phần thực cách mua cổ phiếu nên cổ phiếu xem hình thức thể phần vốn góp cổ đông Các cổ phiếu công ty cổ phần ... tạo cho công ty cổ phần có thu hút mạnh mẽ ưa chuộng so với loại hình doanh nghiệp khác Thứ sáu, Công ty cổ phần có chế quản tập trung cao: Với tư cách pháp nhân độc lập, công ty cổ phần có ... ty nước giới qui định cho phép chuyển nhượng cách dễ dàng tự loại cổ phiếu công ty cổ phần phát hành từ cổ đông sang chủ sở hữu Vì khác với loại công ty khác, vốn điều lệ công ty cổ phần chia thành...
 • 11
 • 5,049
 • 11

Pháp luật đại cương và pháp chế dược

Pháp luật đại cương và pháp chế dược
... thống pháp luật Việt Nam Ý thức pháp luật XHCN Pháp chế XHCN Pháp chế dược NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT 1.1 Nguồn gốc: Trong xã hội nguyên thủy, chưa có Nhà nước pháp luật, quan ... pháp tăng cường pháp chế dược NỘI DUNG CHÍNH :        Nguồn gốc, chất pháp luật Các hình thức đặc điểm pháp luật Vai trò pháp luật việc quản lý nhà nước y tế Các ngành luật hệ thống pháp ... triển pháp luật, vai trò pháp luật đời sống xã hội - Trình bày nội dung ngành luật nước ta chế định liên quan đến lãnh vực hành nghề dược - Kể nội dung, biện pháp nâng cao ý thức pháp luật pháp chế...
 • 84
 • 4,515
 • 22

Góp ý dự án luật hòa giải cơ sở Kinh phí thực hiện công tác hoà giải cơ sở cần phải được đảm bảox

Góp ý dự án luật hòa giải cơ sở Kinh phí thực hiện công tác hoà giải cơ sở cần phải được đảm bảox
... vậy, dự án Luật lần cần thiết quy định Nhà nước đảm bảo kinh phí cho công tác hòa giải sở đểcó đ kinh phí phục vụ cho hoạt động Tổ hòa giải khuyến khích, tạo kiện cho hòa giải viên tham i gia công ... hòa giải sở quy định “ Hòa giải viên lập biên hòa giải trường hợp bên yêu cầu đượ bên đồng ý Tuy c nhiên, thực tế cho thấy biên hòa giải sở cần thiết quan trọng để Tổ hòa giải sở toán chi phí ... pháp luật, nghiệp vụ, kỹ hòa giải cho hòa giải viên; thống kê, báo cáo hoạt động hòa giải sở; xây dựng, ban hành hướng dẫn sử dụng “Sổ theo dõi hoạt động hòa giải sở ; xây dựng dự toán kinh phí...
 • 5
 • 290
 • 4

thực hiện việc tiếp cận với vấn đề quyền được chết và xây dựng Luật An tử ở việt Nam

thực hiện việc tiếp cận với vấn đề quyền được chết và xây dựng Luật An tử ở việt Nam
... chết Từ có sở pháp lý chắn giải vụ việc phát sinh III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG QUÁ TRÌNH TIẾP CẬN VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN ĐƯỢC CHẾT VÀ XÂY DỰNG LUẬT AN TỬ VIỆT NAM Để quyền chết không mẻ Việt Nam, cần ... hiểu quyền chết chết êm ả với mong muốn thay đổi phần quan niệm vấn đề Hy vọng quyền chết không mẻ Việt Nam Chương III 27 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT VỀ XÂY DỰNG LUẬT AN TỬ VIỆT NAM Việt Nam, ... nghị đề xuất xây dựng Luật an tử Việt Nam .27 I Đánh giá xu hướng xây dựng Luật An tử Việt Nam. 27 Một vấn đề nằm tương lai 27 Điều kiện để quốc gia ban hành Luật An tử .30 Nếu quyền...
 • 46
 • 243
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luật dược số 34luật dược số 342005qh11luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dượcluật dược số 342005qh11 năm 2005luật dược việt namluật dược luật số 342005qhxiluật dược số 342005qhluật dược số 34 2005luật dược u2013 luật số 342005qhxiluật dược việt nam 2012luật dược việt nam 2005luật dược số 34 2005 qh11 năm 2005luật dược số 34 2005qh11luật dược u2013 luật số 34 2005 qhxiluật dược số 34 2005 qhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. Quả