HÌNH ẢNH BUỒNG TRỨNG XOẮN

Đối chiếu hình ảnh x quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đối chiếu hình ảnh x quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương
... nhân soi buồng tử cung Đối chiếu hình ảnh X quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung 3 Chương Tổng quan 1.1 Giải phẫu tử cung Tử cung nằm chậu hông, phía sau bàng quang, ... bụng Tai biến soi buồng tử cung Ýt 2,2% không nguy hiểm [22] Việc đối chiếu hình ảnh X- quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung giúp thấy giá trị soi buồng tử cung chẩn đoán ... chụp X quang buồng tử cung vòi tử cung chủ yếu dùng bệnh nhân vô sinh để phát bệnh buồng tử cung bệnh lý vòi tử cung Soi buồng tử cung kết âm tính sai dương tính sai chụp X quang buồng tử cung...
 • 62
 • 878
 • 1

đối chiếu hình ảnh x quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung tại bênh viện phụ sản trung ương

đối chiếu hình ảnh x quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung tại bênh viện phụ sản trung ương
... soi buồng tử cung Đối chiếu hình ảnh X quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung 3 Chương Tổng quan 1.1 Giải phẫu tử cung Tử cung nằm chậu hông, phía sau bàng quang, trước ... bụng Tai biến soi buồng tử cung Ýt 2,2% không nguy hiểm [22] Việc đối chiếu hình ảnh X- quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung giúp thấy giá trị soi buồng tử cung chẩn đoán ... thuật chụp X quang tử cung vòi tử cung với thuốc cản quang lipiodol cho hình ảnh buồng tử cung vòi tử cung rõ nét Kỹ thuật đánh giá hình thái buồng tử cung, tổn thương buồng tử cung thông thương hay...
 • 63
 • 206
 • 0

Tài liệu HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG XOANG HANG ppt

Tài liệu HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG XOANG HANG ppt
... mạch cảnh xoang hang xảy sau chấn thương vỡ phình động mạch cảnh xoang hang Các tổn thương cấp tính với lồi mắt theo mạch đập, phù kết mạc hội chứng xoang hang Dò động mạch cảnh xoang hang màng ... thương mạch máu Dò động mạch cảnh xoang hang Dò động mạch cảnh xoang hang thông nối bất thường hệ động mạch cảnh xoang hang, chia thành kiểu Dò động mạch cảnh xoang hang trực tiếp (kiểu A) thông ... mắt lớn ổ mắt Do diện thông nối xoang hang, dò dòng cvhảy cao dẫn đến lớn hai xoang hang (hình 16) Hình 16 Dò động mạch cảnh xoang hang Hình ảnh axial gốc từ hình chụp mạch MR cho thấy tăng tín...
 • 21
 • 238
 • 1

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM TRƯỚC MỔ DỰ ĐOÁN U BUỒNG TRỨNG XOẮN ppsx

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM TRƯỚC MỔ DỰ ĐOÁN U BUỒNG TRỨNG XOẮN ppsx
... âm thường thấy xoắn buồng trứng Tuy nhiên, buồng trứng gia tăng kích thước, chí diện dòng chảy động mạch tĩnh mạch, tri u chứng kèm với xoắn buồng trứng thường gặp si u âm Nghi ngờ cao xoắn buồng ... tuổi trước dậy tuổi sinh sản dòng chảy tĩnh mạch động mạch KẾT LUẬN Tri u chứng đau bụng, nôn ói, buồng trứng gia tăng kích thước, không diện dòng chảy tĩnh mạch buồng trứng bi u lâm sàng si u ... xoắn buồng trứng bắt đ u có tri u chứng lâm sàng gia tăng kích thước buồng trứng, có diện không diện d u hi u si u âm Doppler Nguồn Libby L Shadinger, MD, Rochelle F Andreotti, MD,Rachel L Kurian,...
 • 3
 • 238
 • 0

đặc điểm bệnh nhân soi buồng tử cung, đối chiếu hình ảnh x quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung

đặc điểm bệnh nhân soi buồng tử cung, đối chiếu hình ảnh x quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung
... bụng Tai biến soi buồng tử cung Ýt 2,2% không nguy hiểm [22] Việc đối chiếu hình ảnh X- quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung giúp thấy giá trị soi buồng tử cung chẩn đoán ... nhân soi buồng tử cung Đối chiếu hình ảnh X quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung 3 Chương Tổng quan 1.1 Giải phẫu tử cung Tử cung nằm chậu hông, phía sau bàng quang, ... mạc tử cung Polype nội mạc tử cung U x tử cung Quá sản nội mạc tử cung Dính buồng tử cung Vách ngăn tử cung Teo nội mạc tử cung Tổng sè Bảng 3.10 Kết siêu âm soi buồng tử cung Kết siêu âm Bệnh...
 • 63
 • 337
 • 0

Nghiên cứu về chẩn đoán và xử trí khối u buồng trứng xoắn tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 5 năm (2004 - 2008)

Nghiên cứu về chẩn đoán và xử trí khối u buồng trứng xoắn tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 5 năm (2004 - 2008)
... nghiên c u 3.1 tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn 3.1.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn chung Bảng 3.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn /khối u buồng trứng đợc ph u thuật năm Năm Khối UBTX Khối UBT Tỷ lệ ... - KUbt : Khối u buồng trứng - Lnmtc : Lạc nội mạc tử cung - NS : Nội soi - PTNS : Ph u thuật nội soi - ubtx : U buồng trứng xoắn Danh mục bảng Bảng 3.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn /khối u buồng ... 4:Bàn luận 47 4.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn Bệnh viện Phụ sản Trung ơng 47 4.1.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn đợc xử trí ph u thuật năm 47 4.1.2 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn theo...
 • 81
 • 266
 • 2

Hình ảnh biểu trưng trong thành ngữ so sánh tiếng việt

Hình ảnh biểu trưng trong thành ngữ so sánh tiếng việt
... thành ba loại : -Thành ngữ so sánh -Thành ngữ ẩn dụ -Thành ngữ hoán dụ [22,37] Căn vào cấu trúc hình thức- theo cách chia GS Hoàng Văn Hành- TN Tiếng Việt có loại: -Thành ngữ so sánh -Thành ngữ ... Thế giới hình ảnh vế so sánh Chơng 3:Giá trị biểu trng hình ảnh so sánh Kết luận Phụ lục Mục lục Nội dung chơng Bùi Thị Thi Thơ - Lớp 41A1 - Văn Hình ảnh biểu trng thành ngữ so sánh tiếng Việt vấn ... Việt Nam qua giới hình ảnh thành ngữ so sánh Dân tộc có kho tàng thành ngữ mình, vốn thành ngữ gồm thành ngữ thân dân tộc tạo nên thành ngữ mợn tiếng nớc Những thành ngữ thân ngôn ngữ dân tộc tạo...
 • 78
 • 206
 • 0

GIẢI PHẪU HÌNH ẢNH CT TRUNG THẤT PHỔI

GIẢI PHẪU HÌNH ẢNH CT TRUNG THẤT  PHỔI
... Kỹ thuật HRCTĐộ dày 1-2 mm, độ ly giải cao (không gian) Chỉ đònh: Bệnh lý đường dẫn mô kẻ Cấu trúc phổi HRCT -Hình ảnh trung tâm: +Bó mạch máu-PQ song song xung ... • GIẢI PHẨU CT THUỲ PHỔI PHỔI *Phổi bên (P): -Thùy trên:I(đỉnh),II(trước),III(Sau) -Thùy giữa:IV(bên),V(giữa) -Thùy dưới:VI(trên),VII(đáy giữa), VIII(đáy trước),IX(đáy bên),VII(đáy sau) * Phổi ... mạch phổi (P) Nhó (T) Các buồng tim Ngang mức khớp ức đòn Ngang mức cung động mạch chủ Ngang mức cửa sổ phế chủ Ngang mức động mạch phổi (T) Ngang mức động mạch phổi (P) thân động mạch phổi 10...
 • 18
 • 222
 • 0

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH NHIỄM TRÙNG PHỔI, BS. NGUYỄN QUÝ KHOÁNG, BS. NGUYỄN QUANG TRỌNG

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH NHIỄM TRÙNG PHỔI, BS. NGUYỄN QUÝ KHOÁNG, BS. NGUYỄN QUANG TRỌNG
... (T) tim NHIỄM TRÙNG PHỔI DO VI TRÙNG Streptococcus pneumoniae 10/31/2014 30 NHIỄM TRÙNG PHỔI DO VI TRÙNG 10/31/2014 31 NHIỄM TRÙNG PHỔI DO VI TRÙNG 10/31/2014 32 NHIỄM TRÙNG PHỔI DO VI TRÙNG Pneumatocele ... 10/31/2014 Đại cương Các tác nhân gây bệnh Nhiễm trùng phổi siêu vi Nhiễm trùng phổi vi trùng Kết luận NHIỄM TRÙNG PHỔI DO SIÊU VI      Hình ảnh X quang đa dạng Tổn thương khởi đầu mơ kẽ, ... TỎA NHIỄM TRÙNG PHỔI DO VI TRÙNG    Hình ảnh X quang khơng đặc hiệu cho loại vi trùng (trừ số trường hợp đặc biệt Diplococcus pneumoniae, Staphyloccus Aureus, Klebsiella.) Hình ảnh X quang...
 • 65
 • 767
 • 0

đối chiếu hình ảnh x quang - siêu âm với soi buồng tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương

đối chiếu hình ảnh x quang - siêu âm với soi buồng tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương
... + Kết siêu âm + Kết soi buồng tử cung + Kết mô bệnh học 28 * Đối chiếu hình ảnh X quang, siêu âm soi buồng tử cung - Đối chiếu kết chụp X quang soi buồng tử cung + Đối chiếu hình ảnh X quang ... ảnh X quang bình thờng với soi BTC - Đối chiếu kết siêu âm soi buồng tử cung + Đối chiếu siêu âm polype NMTC với soi BTC + Đối chiếu siêu âm NMTC dày với soi BTC + Đối chiếu siêu âm UXTC với soi ... không với soi BTC + Đối chiếu hình ảnh X quang hình khuyết với soi BTC + Đối chiếu hình ảnh X quang biến dạng BTC với soi BTC + Đối chiếu hình ảnh X quang dính BTC với soi BTC + Đối chiếu hình ảnh...
 • 101
 • 410
 • 1

Đối chiếu giữa triệu chứng lâm sàng, hình ảnh Siêu âm (theo thang điểm của Sasson) và giải phẫu bệnh trong u buồng trứng lành tính

Đối chiếu giữa triệu chứng lâm sàng, hình ảnh Siêu âm (theo thang điểm của Sasson) và giải phẫu bệnh trong u buồng trứng lành tính
... s ng, hình ảnh si u âm u buồng trứng l nh tính trớc mổ với kết giải ph u bệnh Chơng Tổng quan t i li u 1.1 Phôi thai, giải ph u, sinh lý v mô học buồng trứng 1.1.1 Phôi thai học buồng trứng Thời ... l u buồng trứng l nh tính trớc mổ với ti u chuẩn: - đợc ph u thuật Bệnh viện phụ sản trung ơng - có kết giải ph u bệnh sau mổ xác định l u buồng trứng - đợc si u âm chẩn đoán lần thực v đợc tính ... vi thể - Đối chi u chẩn đoán lâm s ng v kết giải ph u bệnh - Đối chi u chẩn đoán lâm s ng, si u âm v kết giải ph u bệnh 2.2.4 Các biến số: Ngo i biến số chung đặc điểm bệnh nhân nh tuổi, lý v...
 • 23
 • 368
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính đa dãy trong chẩn đoán ung thư buồng trứng

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính đa dãy trong chẩn đoán ung thư buồng trứng
... hình ảnh ung thư buồng trứng cắt lớp vi tính đa dãy Nghiên cứu giá trị cắt lớp vi tính đa dãy chẩn đoán ung thư buồng trứng Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ĐẠI CƯƠNG BUỒNG TRỨNG 1.1.1 Đặc điểm giải ... nghiên cứu giá trị MDCT chẩn đoán UTBT Từ thực tiễn tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giá trị cắt lớp vi tính đa dãy chẩn đoán ung thư buồng trứng với mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh ... Agency for Research on Cancer 27 PHỤ LỤC PHIẾU NGHIÊN CỨU Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm giá trị cắt lớp vi tính đa dãy chẩn đoán ung thư buồng trứng I PHẦN HÀNH CHÍNH Họ tên: .Tuổi:……………...
 • 31
 • 296
 • 0

Thành lập bản độ địa hình tỷ lệ trung bình bằng công nghệ ảnh số

Thành lập bản độ địa hình tỷ lệ trung bình bằng công nghệ ảnh số
... trình công nghệ thành lập đồ địa hình phơng pháp đo ảnh số Xử lý ảnh số trạm đo ảnh số cho sản phẩm đặc trng nh: mô hình số địa hình, bình đồ ảnh trực giao, đồ số Kết luận Mỗi phơng pháp thành lập ... sai số truyền thống sai số đặc thù riêng ảnh số ảnh hởng tới độ xác phơng pháp Các nguồn sai số ảnh hởng đến độ xác công tác thành lập đồ địa hình nh đồ địa đo ảnh số: - Sai số ảnh - Sai số trình ... quy tỷ lệ hình lập thể ngắn cho sai số lớn độ cao điểm xác định đợc mô hình Do vậy, thành lập đồ tỷ lệ trung bình tỷ lệ bé sai số điểm khống chế không đánh dấu gây bé Nhng việc thành lập đồ tỷ...
 • 70
 • 534
 • 3

Tìm hiểu về chức năng tuyên truyền, giáo dục của bảo tàng Hồ Chí Minh thông qua những hiện vật, tài liệu hình ảnh trưng bày tại bảo tàng

Tìm hiểu về chức năng tuyên truyền, giáo dục của bảo tàng Hồ Chí Minh thông qua những hiện vật, tài liệu hình ảnh trưng bày tại bảo tàng
... sinh cao dân nước Bác Đây lí em chọn đề tài : “ Tìm hiểu chức tuyên truyền, giáo dục bảo tàng Hồ Chí Minh thông qua vật, tài liệu hình ảnh trưng bày bảo tàng. ” Trong trình thực tiểu luận em nhận ... sau thuộc đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh: Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng Trang Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thừa Thiên – Huế Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh ... tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái *** II NỘI DUNG TRƯNG BÀY TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH Nội dung trưng bày bảo tàng Hồ Chí Minh gồm ba không gian : - Gian long trọng - Gian trưng bày tiểu...
 • 22
 • 1,478
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hình ảnh buồng lái máy bayphân tích hình ảnh quang trung nguyễn huệ trong tác phẩm hoàng lê nhất thống chíhình ảnh quang trung nguyễn huệ trong tác phẩm hoàng lê nhất tống chíhình ảnh vi trùng laou nang buong trung xoan khi mang thaihình ảnh về trung du bắc bộhình ảnh côn trùng có hạihình ảnh tết trung thu việt namgioi thieu hinh anh banh trung trong ngay tetnhung hinh anh duoc trung bay trong vien bao tang ho chi minh tai ben nha ronghình ảnh côn trùng có íchsử dụng hệ thống hình ảnh đặc trưng gắn với văn hóa tín ngưỡngmột số hình ảnh buồng lọc bụisự gắn bó của mỗi người dân việt nam với hình ảnh đặc trưng quen thuộc cây đa bến nước sân đìnhmột số hình ảnh về trung tâm tam bìnhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học