De duoc ly tham khao hay

ĐỀ THAM KHẢO HAY, DÙNG ĐƯỢC, CÓ ĐÁP ÁN .

ĐỀ THAM KHẢO HAY, DÙNG ĐƯỢC, CÓ ĐÁP ÁN .
.. . thái dừng lượng E M = −1,51eV sang trạng thái dừng lượng E K = −13,6eV phát phôtôn tần số A 2,9 2.1 015 Hz B 2,2 8.1 015 Hz C 4,5 6.1 015 Hz D 0,2 2.1 015 Hz Câu 24: Pin quang điện bán dẫn A .. . Trong môi trường suốt chiết suất lớn 1, ánh sáng đơn sắc tần số lớn tốc độ truyền lớn B Trong chân không, ánh sáng đơn sắc bước sóng dài tốc độ truyền lớn Trang 2/5 - Mã đề thi 132 C Trong .. . đề thi 132 C Trong môi trường suốt chiết suất lớn 1, ánh sáng đơn sắc tần số lớn tốc độ truyền nhỏ D Trong môi trường suốt chiết suất lớn 1, ánh sáng đơn sắc truyền tốc độ Câu 28: Một...
 • 5
 • 82
 • 0

Ôn tập về thấu kính - Đề tham khảo ( Hay )

Ôn tập về thấu kính - Đề tham khảo ( Hay )
... từ ảnh đến thấu kính : a) 20cm b) 0,25m c) 40cm d) 30cm Câu 12 : Vật kính máy ảnh : a) Thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn b) Thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn ( khoảng vài cm ) c) Thấu kính phân kì ... từ ảnh đến thấu kính : a) 20cm b) 0,25m c) 40cm d) 30cm Câu 12 : Vật kính máy ảnh : a) Thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn b) Thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn ( khoảng vài cm ) c) Thấu kính phân kì ... tên trước thấu kính ( AB vuông góc với trục a thuộc trục thấu kính ) Ảnh A’B’của AB qua thấu kính chiều với vật AB có độ cao 1/3AB : a) Thấu kính thấu kính ? Vì ? b) Ảnh A’B’ cách thấu kính 9cm...
 • 8
 • 871
 • 1

Một số đề thi tham khảo hay luôn

Một số đề thi tham khảo hay luôn
... EA l phõn giỏc ca gúc FEB d EB.CF = AC.BF Bài Lập phơng trình bậc hai nhận cặp số sau làm nghiệm a) 1; -6 b) + 3; Đề Bài a/ Rút gọn biểu thức P = b/ Giải phơng trình sau: 3+ 2 32 + 17 + 12 17 ... nhỏ AC Q cắt đoạn AC E Chứng minh a/ ã AOM = ã ACB b/ Tứ giác MBOA MOEA nội tiếp c/ MA2 = MP.MQ Đề Bài Thực phép tính a/M = 29 12 x x 3x + x 1 + + ữ * Rút gọn P ữ: x x ữ x 2ữ x +3 ... MIHA nội tiếp b/ CM = CN c/ Xác định vị trí C để tứ giác ABMN nội tiếp đợc Bài So sánh a/ + Đề b/ + + 13 + + 13 Bi 2: Cho (d): y = (2m -3)x + m- Xỏc nh m : a) Hm s trờn ng bin, nghch bin...
 • 11
 • 260
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 12 – LẦN 2 MÔN VẬT THAM KHẢO

ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 12 – LẦN 2 MÔN VẬT LÝ THAM KHẢO
... động Câu : Thế vật dao động điều hòa tăng hay giảm lần vận tốc vật tăng lên lần : a) Thế giảm lần b) Thế tăng lên lần c) Thế tăng lên lần d) Thế giảm lần Câu 10 : Một lắc lò xo có khối lượng m ... 5cm, A2 = 3cm Khi dao động tổng hợp hai dao động có: a) f= Hz A= 2cm b) f = A= 2cm c) f= Hz A = 2cm d) f = 3Hz A= 8cm Câu 13 : Một vật thực đồng thời hai dao động phương x1  sin 2 t x  cos (2 t ... biên độ âm Câu 23 : Vận tốc truyền âm không khí nhỏ vận tốc truyền âm nước lần Vì âm truyền từ không khí vào nước bước sóng : a.Giảm lần b.Không đổi c Tăng lần c Giảm 2, 5 lần Câu 24 : Phát biểu...
 • 4
 • 296
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 12 – LẦN 3 MÔN VẬT THAM KHẢO

ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 12 – LẦN 3 MÔN VẬT LÝ THAM KHẢO
... góc trôn vật d) Kích thước nhỏ, thấu kính hội tụ, tăng góc trông ảnh Câu 12 : Muốn quan sát vật qua kính lúp, ta phải đặt vật : a) Sát kính lúp b) Nằm tiêu cự kính c) Nằm khoảng tiêu điểm vật đến ... Đối với thấu kính phân kì, vật thật qua thấu kính cho : a) Aûnh ảo, chiều lớn vật b) Aûnh ảo, ngược chiều nhỏ vật c) Aûnh ảo, chiều nhỏ vật d) Aûnh ảo, ngược chiều nhỏ vật Câu 19 : Chọn phát biểu ... tối máy ảnh Câu : Aûnh qua kính lúp : a) Aûnh ảo, nhỏ vật b) Aûnh ảo, ngược chiều, nhỏ vật c) Aûnh ảo, chiều, lớn vật d) Aûnh ảo, chiều, nhỏ vật Câu : Công thức độ bội giác G  D công thức độ bội...
 • 6
 • 161
 • 0

Gián án 2 dề thi thử Đại học Môn Vật tham khảo và đáp án

Gián án 2 dề thi thử Đại học Môn Vật lý tham khảo và đáp án
... hạt/mol khối lượng hạt nhân số khối Số prôtôn (prôton) có 0 ,27 gam 27 Al 13 22 22 A 7, 826 .10 B 9, 826 .10 C 8, 826 .1 022 D 6, 826 .1 022 24 Câu 40 : 11 Na chất phóng xạ β + sau thời gian 15h độ phóng ... 51B 2A 12B 22 B 32D 42B 52A 3D 13D 23 D 33B 43B 53D 4A 14D 24 B 34D 44C 54A 5C 15B 25 C 35D 45D 55B 6D 16D 26 C 36A 46B 56C 7D 17B 27 A 37B 47B 57A 8D 18C 28 D 38C 48D 58A 9B 19A 29 A 39A 49D 59C 10C 20 C ... 0,50μm 2 có giá trị là: A 0,43μm B 0 ,25 μm C 0,41μm D 0,38μm - HẾT -ĐÁP ÁN B 21 D 41 D B 22 B 42 B A 23 C 43 D B 24 C 44 B D 25 C 45 A A 26 A 46 D D 27 C 47 B C 28 ...
 • 15
 • 275
 • 0

Tài liệu thuyết và 42 đề thi ĐH tham khảo

Tài liệu Lý thuyết và 42 đề thi ĐH tham khảo
... + c 2 2 u ur = r u CÁC DỀ THI THAM KHẢO ĐỀ SỐ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y = − x3 + 3x −1 có đồ thị (C) a .Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) b.Viết ... dạng lượng giác ĐỀ SỐ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y = x−3 x−2 có đồ thị (C) a .Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) b.Tìm tất giá trị tham số m để đường ... λ > 2) Tính λ để diện tích S = 16 (đvdt) Đề số 19 I PHẦN CHUNG Câu I : Cho hàn số y = x3 + 3x2 + 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số 2) Dựa vào đồ thị (C), biện luận số nghiệm phương...
 • 61
 • 154
 • 0

Gián án 2 dề thi thử Đại học Môn Vật tham khảo và đáp án

Gián án 2 dề thi thử Đại học Môn Vật lý tham khảo và đáp án
... hạt/mol khối lượng hạt nhân số khối Số prôtôn (prôton) có 0 ,27 gam 27 Al 13 22 22 A 7, 826 .10 B 9, 826 .10 C 8, 826 .1 022 D 6, 826 .1 022 24 Câu 40 : 11 Na chất phóng xạ β + sau thời gian 15h độ phóng ... 51B 2A 12B 22 B 32D 42B 52A 3D 13D 23 D 33B 43B 53D 4A 14D 24 B 34D 44C 54A 5C 15B 25 C 35D 45D 55B 6D 16D 26 C 36A 46B 56C 7D 17B 27 A 37B 47B 57A 8D 18C 28 D 38C 48D 58A 9B 19A 29 A 39A 49D 59C 10C 20 C ... 0,50μm 2 có giá trị là: A 0,43μm B 0 ,25 μm C 0,41μm D 0,38μm - HẾT -ĐÁP ÁN B 21 D 41 D B 22 B 42 B A 23 C 43 D B 24 C 44 B D 25 C 45 A A 26 A 46 D D 27 C 47 B C 28 ...
 • 15
 • 214
 • 0

Tổng hợp các đề thi chọn học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 tham khảo hay

Tổng hợp các đề thi chọn học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 tham khảo hay
... Total marks: 80 : = 20 marks PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THỊ XÃ NĂM HỌC 2011-2012 MƠN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 120 phút Ngày thi: 10/4/2012 ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………… PHỊNG GD-ĐT NGhÜa ®µn KỲ THI kiĨm ®Þnh häc sinh mòi nhän NĂM HỌC 2010-2011 MƠN THI: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 120 phút (Khơng kể thời gian giao đề) SECTION A: PHONETICS & SPEAKING ... ––––––––––––––––– Điểm Người chấm Người chấm Mã phách (Đề thi gồm có trang, thí sinh làm thi trực tiếp đề thi Đề gồm 100 câu bao gồm trắc nghiệm tự ḷn, câu điểm) A Vocabulary...
 • 23
 • 3,237
 • 11

chuyên đề ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông tham khảo hay môn tiếng anh

chuyên đề ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông tham khảo hay môn tiếng anh
... where we stayed CHUYÊN ĐỀ 10: MỆNH ĐỀ VÀ CỤM TỪ CHỈ LÍ DO Phần lý thuyết: Clauses of reason: (Mệnh đề lí do) Mệnh đề lí mệnh đề phụ mang nghĩa BỞI VÌ Mệnh đề lí thường nối với mệnh đề liên từ (conjunction) ... have been CHUYÊN ĐỀ 9: MỆNH ĐÊ QUAN HỆ & RÚT GỌN Phần lý thuyết: Mệnh đề quan hệ gọi mệnh đề tính ngữ (adjective clause) dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước Mệnh đề nối với mệnh đề đại từ ... spoken CHUYÊN ĐỀ 3: SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ TỪ VÀ ĐỘNG TỪ I Phần lý thuyết: Danh từ (NOUN) a Danh từ số (Singular Noun) - Danh từ không đếm (uncountable noun) Ex: food, milk, sugar, salt, fruit - Danh...
 • 73
 • 250
 • 0

ĐỀ THI ĐỊA (THAM KHẢO) ppt

ĐỀ THI ĐỊA LÝ (THAM KHẢO) ppt
... SINH (8 ĐIỂM) So sánh khác địa hình vùng núi Đông Bắc Tây Bắc nước ta a Về độ cao: - Vùng núi Tây Bắc cao nước ta - Vùng núi Đông Bắc chủ yếu đồi núi thấp I b Về hướng địa hình: - Vùng núi Tây ... địa hình: - Vùng núi Tây Bắc có hướng Tây Bắc-Đông Nam với ba dãi địa hình: + Phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn cao đồ sộ, phía Tây địa hình núi trung bình dãy núi chạy dọc biên giới điểm Việt-Lào; ... nguồn lao động rẻ, thu hút đầu tư + Khó khăn: điều kiện nay, giải việc làm vấn đề nan giải (số người thất nghiệp: 2.1% thi u việc làm: 8.1%) IV IV b Quốc lộ 5: chạy qua tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng...
 • 3
 • 49
 • 0

de thi tham khao hay

de thi tham khao hay
... Cu kim loại thoát bám hết vào đinh sắt) A 0,5M B 1,5M C 2M D 1M Trang 3/5 - Mã đề thi 127 B Phần dành cho thi sinh học chương trình Nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) Câu 41: Cho chất: ... hiddroxit, oxit, kim loại hoà tan H2SO4 loãng B Thả Mg vào dung dịch hết màu xanh Trang 2/5 - Mã đề thi 127 C Điện phân dung dịch với điện cực trơ đến hết màu xanh D Thả Fe dư vào dung dịch, chờ phản ... A Mg B Al Cu C Cu D Al II PHẦN RIÊNG: Thí sinh làm hai phần (phần A hoặc B) A Phần dành cho thi sinh học chương trình Cơ bản (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Câu 33: Chất khả phản ứng với...
 • 5
 • 116
 • 0

Đề kiểm tra tham khảo môn Vật 12 pps

Đề kiểm tra tham khảo môn Vật lý 12 pps
... k=100N/m khối lượng vật treo m=200g, lấy g=10m/s Từ vị trí cân kéo vật xuống đoạn cm buông nhẹ vật dao động điều hoà Lực hồi phục có độ lớn cực đại A 9N B 6N C 8N D 4N Câu 26: Một vật dao động điều ... vận tốc vật có hướng ngược A Điểm H B Điểm N C Điểm K D Điểm M Câu 22: Sóng ngang truyền môi trường nào? A Rắn, lỏng khí B Lỏng khí C Rắn mặt thoáng chất lỏng D Khí rắn Câu 23: Một lắc vật lí ... sóng mặt nước bao nhiêu? A v = 26m/s B v = 26cm/s C v = 52m/s D v = 52cm/s - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ...
 • 2
 • 191
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi toeic tham khảođề thi toefl tham khảođề thi ietls tham khảođề tiếng anh tham khảođề thi ielts tham khảođề thi casio tham khảotrắc nghiệm vật lý tham khảobài tập vật lý tham khảođề thi toei tham khảotài liệu vật lý tham khảotài liệu đề thi toefl tham khảochuyên đề vật lý hạt nhân haytai lieu ve lop 7 bai van tham khao hay ke lai ki niem ve ngay dau tien di hocđề thi toefl tham khàotài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 tham khảo hayHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)Kế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMẫu số 3a,3b,3c,3d Nhận xét viên chứcMẫu số 7 Bảng kê kết quả NCKHTài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNBài 16. ADN và bản chất của genMÔI TRƯỜNG HỌC ĐẠI CƯƠNGDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng VươngĐề cương TRIẾT HỌC MÁCLENIN 1 ĐH Dược HNBài 16. Thân to ra do đâu ?Bài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 16. Hợp chất của cacbonFace2Face elementary workbook 100pTiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm Toán: Phần 1309 общая и неорганическая химия в схемах, рис , табл гаршин а п 2013 288с