CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO Y ĐA KHOA - ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học của trường Đại học Khoa học

ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học của trường Đại học Khoa học
... đỡ thành viên khác tập thể Trang 50/52 CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: CỬ NHÂN KHOA HỌC THƯ VIỆN (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHKH ngày tháng Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học) ... ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn Trang 7/52 CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: CỬ NHÂN VẬT LÝ (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHKH ngày tháng Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học) ... thể, xã hội; nhận hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao, hợp tác giúp đỡ thành viên khác tập thể Trang 38/52 CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: CỬ NHÂN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định...
 • 53
 • 381
 • 0

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
... người lao động Nhà nước 5 Khả học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp: Nếu có nguyện vọng đủ tiêu chuẩn đào tạo thành Điều dưỡng trưởng, Điều dưỡng chuyên khoa, Cao đẳng Đại học điều dưỡng NGÀNH ... học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp Nếu có nguyện vọng đủ tiêu chuẩn đào tạo lên bậc Cao đẳng, đại học Điều dưỡng Nha theo quy chế tuyển sinh Bộ Y tế Bộ Giáo dục đào tạo NGÀNH DƯỢC SĨ Về ... liệu tiếng anh chuyên ngành - Người Điều dưỡng Nha có phẩm chất trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức lực thực hành chuyên ngành Điều dưỡng Nha khoa trình độ trung cấp, có sức khỏe,...
 • 6
 • 262
 • 2

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT docx

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT docx
... khả học tập trình độ đại học sau này; • Có trình độ tin học tương đương trình độ B; Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành điện CAD kỹ thuật điện, lập trình PLC, … • Có trình độ tiếng Anh tương ... tự động hóa  Các đài thu phát thanh, thu phát hình  Các công ty thiết kế mạch điện tử Khả học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp  Học tập để đạt trình độ kỹ công nghệ giáo viên kỹ thuật ... học ứng dụng khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp khả học tập trình độ đại học sau này;  Có trình độ tin học tương đương trình độ B Sử dụng phần mềm kỹ thuật: ...
 • 6
 • 362
 • 0

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC
... công tác đào tạo: Tổng kết năm học 2008-2009 phương hướng đào tạo Qui mô loại hình đào tạo đại học 10 Danh mục ngành đào tạo đại học 11 B CHUẨN ĐẦU RA I MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA TRƯỜNG ... hình đào tạo đại học Số liệu tháng 11/2009 - Đại học qui: 9.867 - Cao đẳng: 3.424 - Hoàn chỉnh Đại học: 1.286 - Đại học từ xa: 1.457 - Đại học vừa làm vừa học: 961 Danh mục ngành đào tạo đại học ... Khoa học Tự nhiên trường thành viên khác ĐH Quốc Gia TP HCM cấp 14 Chuẩn đầu hệ ĐHCQ Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM II CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO Chuẩn đầu Ngành Toán -Tin học...
 • 30
 • 1,964
 • 0

Chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo cao đẳng công nghệ thông tin

Chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo cao đẳng công nghệ thông tin
... NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG Sinh viên chuyên ngành đào tạo sau tốt nghiệp tiếp tục học tập liên thông lên trình độ Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin sư phạm, qua ... trình tinh thần bám sát chuẩn đầu ra; tìm chuyên gia đjai diện doanh nghiệp gắn với ngành đào tạo tham gia xây dựng chương trình điều chỉnh chuẩn đầu Rà soát hoàn thiện lại mục tiêu đào tạo của ngành ... THỰC HIỆN CHUẨN ĐẦU RA Khoa Công nghệ thông tin hình thành Hội đồng tư vấn chương trình đào tạo bao gồm: thường xuyên bồi dưỡng kiến thức quản lý chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng ý thức đào tạo theo...
 • 2
 • 257
 • 0

Chuẩn đầu ra chuyên ngành quản trị doanh nghiệp thương mại dịch vụ hệ trung cấp chuyên nghiệp tại trường cao đẳng thương mại và du lịch hà nội

Chuẩn đầu ra chuyên ngành quản trị doanh nghiệp thương mại dịch vụ hệ trung cấp chuyên nghiệp tại trường cao đẳng thương mại và du lịch hà nội
... việc người học sau tốt nghiệp Học sinh tốt nghiệp ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụ đảm nhận vị trí nhân viên, nhóm trưởng phòng, phận doanh nghiệp phận bán hàng; phận thu mua; phận ... phận Marketing; phận giao nhận quản lý kho Khả học tập, nâng cao trình độ sau trường Sau tốt nghiệp học sinh học liên thông lên Cao đẳng đại học chuyên ngành khối ngành kinh tế theo quy định Bộ ... ngành khối ngành kinh tế theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo 19 ...
 • 2
 • 525
 • 3

Công bố chuẩn đầu ra các ngành , chuyên ngành đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp

Công bố chuẩn đầu ra các ngành , chuyên ngành đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp
... dục Đào tạo Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Mã ngành: 51540102 Chuyên ngành đào tạo: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN SẢN PHẨM ĂN UỐNG 3 .Trình độ đào tạo: Cao đẳng Đối tượng người học thời gian đào tạo: ... Nam thực 1 Ngành đào tạo: DU LỊCH Mã ngành: 5181 Chuyên ngành đào tạo: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN SẢN PHẨM ĂN UỐNG Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp Đối tượng người học thời gian đào tạo: - Đối ... Ngành đào tạo: KẾ TOÁN Mã ngành: 51340301 Chuyên ngành đào tạo: KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Trình độ đào tạo: Cao đẳng Đối tượng người học thời gian đào tạo: - Đối tượng người học: Học sinh,...
 • 40
 • 199
 • 1

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC môn CHĂM sóc bà mẹ TRONG kỳ THAI NGHÉN tại KHOA điều DƯỠNG kỹ THUẬT y học, đại học y dược THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC môn CHĂM sóc bà mẹ TRONG kỳ THAI NGHÉN tại KHOA điều DƯỠNG kỹ THUẬT y học, đại học y dược THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
... III: X Y DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN CHĂM SÓC BÀ MẸ TRONG KỲ THAI NGHÉN 61 I X Y DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN CHĂM SÓC BÀ MẸ TRONG KỲ THAI ... d y môn Chăm sóc mẹ kỳ thai nghén Giả thuyết nghiên cứu Việc x y dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đánh giá kiến thức cho môn học Chăm sóc mẹ kỳ thai nghén theo quy trình khoa học góp ... tiêu nội dung môn học Chăm sóc mẹ kỳ thai nghén chƣơng trình đào tạo cử nhân Hộ sinh - X y dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đánh giá kiến thức môn học Chăm sóc mẹ kỳ thai nghén ii Luận...
 • 175
 • 365
 • 0

Tổng kết lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

Tổng kết lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo
... đƣợc chuẩn đầu ngƣời học 17 Chƣơng trình đào tạo tích hợp lực văn hóa-xã hội học tập suốt đời 1.1 Mục tiêu đào tạo chuẩn đầu Mục tiêu chƣơng trình đào tạo tuyên bố tổng quát lý tồn chƣơng trình, ... NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ Tổng kết lấy ý kiến bên liên quan Chuẩn đầu chƣơng trình đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thời gian: Thứ 6, ngày 05 ... CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 13 ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN 15 GỢI MỞ MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TRONG CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI HỘI NHẬP 17 iii MỨC...
 • 33
 • 39
 • 0

Tổng kết lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

Tổng kết lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo
... lục CHƯƠNG I: tổng quan động kđb - phơng pháp điều chỉnh tốc độ Đ1: tổng quan động kđb I Khái niệm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động phân loại .4 Khái niệm .4 Cấu tạo ... tham số F304, F305 F308 cần thiết Đây đầu áp âm mạch động Công suất động đầu vào theo đầu PA (Điện +) Các đầu nối cho kết nối tác nhân động (DCL: thiết bị bên tối u) Bị ngắn mạch ngắn trớc lắp ... Hệ truyền động biến tần động KĐB chơng I: tổng quan động kđb - phơng pháp điều chỉnh tốc độ $1: tổng quan động kđb : i/ Khái niệm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động phân loại Khái niệm: Máy điện không...
 • 61
 • 69
 • 0

Tổng kết lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

Tổng kết lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo
... Nguyên công (Phay mặt đầu 45) Phay mặt đầu trụ tròn để đạt kích thớc 650,1 Định vị kẹp chặt Đồ án CNCTM Nguyễn Văn Đạt Lớp Đcơ -K49 Lấy mặt A (đối diện) đợc gia công làm chuẩn tinh Chi tiết đợc ... dao, nguyên công đợc thực máy phay đứng dao phay mặt đầu Tính toán tra lợng d Kích thớc cần đạt nguyên công 650,1 với độ nhám Ra =2,5 àm Tra theo bảng (3-91) STCNCTM T1, tơng ứng với cấp xác ... 65,39 - 2,16=2160àm Kết tính toán đợc ghi bảng - Lợng d tổng cộng đợc tính theo công thức : Zo =130 + 1040 = 1170 (àm) = 1,17mm Zo max= 290 + 2160 = 2450 (àm) = 2,45 (mm) -Kiểm tra kết tính toán :...
 • 30
 • 44
 • 0

ban hành chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

ban hành chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo
... pedagogique National integrat loption Travaux Publics et Amenagement Avril 1991 -Tài liệu hớng dẫn Khung trình độ Australia Chỉnh lý lần thứ hai 1998 - 2000 -Instructional program of Civil Engineering ... Instructional Programs Intructional program code and title listing -1990 Insitut Universitaire de Technologie ACD IUT GENIE CIVIL Programme pedagogique National integrat loption Travaux Publics ... Instructional Programs Intructional program code and title listing -1990 Insitut Universitaire de Technologie ACD IUT GENIE CIVIL Programme pedagogique National integrat loption Travaux Publics...
 • 60
 • 281
 • 0

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo
... trung biên soạn nhiều Chương trình đào tạo theo hướng đảm bảo liên thông trình độ đào tạo chương trình đào tạo khác (liên thông dọc, liên thông ngang) Có 06 chương trình đào tạo liên thông từ trung ... ngành, nghề đào tạo: Trong năm qua nhà trường xây dựng chương trình triển khai đào tạo 19 chuyên ngành đại học quy, 19 chuyên ngành đào tạo cao đẳng quy, nhiều chương trình đào tạo trình độ khác ... năng, cầu tiến lĩnh Nhà trường tâm thực chuẩn đầu mà trường công bố Phần CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC Kiến thức 1.1 Kiến thức chung...
 • 84
 • 227
 • 1

Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành đào tạo giao thông vận tải và địa chất

Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành đào tạo giao thông vận tải và địa chất
... Em hóy trỡnh by hiu bit ca mỡnh v h thng giao thụng ti hin nay? - Giao thụng ng thu - Giao thụng ng b - Giao thụng ng st - Giao thụng ng hng khụng a Giao thụng ng thu - Nc ta nm phớa ụng v ụng ... trin giao thụng ng thu Vi iu kin thun li, t lõu giao thụng thu ó cú v trớ quan trng v phỏt trin khỏ sm - Ngy giao thụng thu tip tc c phỏt trin v hon thin hn b Giao thụng ng b Bản đồ vùng Bắc b Giao ... liờn quan n cỏc ngh thuc cỏc ngnh Giao thụng ti v a cht, hoc phim nh A Nghnh Giao thụng ti V trớ ca nghnh Giao thụng ti 1.1 Mt s nột v lch s phỏt trin ca nghnh Giao thụng ti Vit Nam Em hóy trỡnh...
 • 37
 • 1,546
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn đầu ra trường đại học sài gònchuẩn đầu ra trường đại học bách khoa đà nẵngchuẩn đầu ra trường đại học ngoại ngữ đà nẵngchuẩn đầu ra ngành công nghệ kỹ thuật môi trườngphát triển chương trình ngành giáo dục mầm non của trường cao đẳng sư phạm cao bằng theo chuẩn đầu ranghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trường cao ñẳng nghề kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và đánh giá thử nghiệmchuẩn đầu ra nl và đường phát triển nlchuẩn đầu rachuẩn đầu rachuẩn đầu ra đại họcchuẩn đầu ra đại học bách khoachuẩn đầu ra đại học ngoại ngữ đà nẵngchuẩn đầu ra đại học thương mạichuẩn đầu ra đại học sư phạm kỹ thuậtchuẩn đầu ra đại học sư phạm hà nộichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả