De thi thuc vat Duoc LT 2014

Bài giảng đề thi Thực vật dược tham khảo

Bài giảng đề thi Thực vật dược tham khảo
... DƯƠNG KHOA Y-DƯỢC BỘ MÔN DƯỢC ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I HỌC PHẦN: THỰC VẬT DƯỢC THỜI GIAN: 60 phút Người đề đáp án: (HSSV không sử dụng tài liệu) ĐỀ SỐ I: BẢNG TRẢ LỜI HỌC PHẦN: THỰC VẬT DƯỢC I TRẢ ... tạo thành hoạt chất thuốc lĩnh vực của: A Sinh lý học thực vật B Hệ thống học thực vật C Sinh thái học thực vật D Địa lý học thực vật 42 Thực vật mầm có các: A Mô phân sinh lóng bên B Mô phân sinh ... giả 80 Có cấu tạo thứ cấp nhờ tầng phát sinh đặc điểm của: A Cả hai nhóm thực vật có B Thực vật mầm C Chỉ thân mầm D Thực vật mầm 81 Lá mầm có đặc điểm: A Hai mặt không phân biệt B Hai mặt phân...
 • 9
 • 5,456
 • 143

đề thi thực vật dược 1

đề thi thực vật dược 1
... NHẤT 41 Nghiên cứu trình hoạt động, sinh trưởng tạo thành hoạt chất thuốc lĩnh vực của: A Sinh lý học thực vật B Hệ thống học thực vật C Sinh thái học thực vật D Địa lý học thực vật 42 Thực vật ... liệu) ĐỀ SỐ I: BẢNG TRẢ LỜI HỌC PHẦN: THỰC VẬT DƯỢC I TRẢ LỜI NGẮN GỌN TỪ CÂU 01 ĐẾN CÂU 25: Cấu tạo 14 Giảm thoát nước Sinh thái học 15 So le C, H, O, N 16 ... với thuốc nhuộm 10 0 Bộ phận mỏng, nhỏ mọc phía gốc cuống có tên gọi: A Lưỡi nhỏ B Phiến C Lá kèm D Bẹ chìa ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I HỌC PHẦN: THỰC VẬT DƯỢC THỜI GIAN: 60 phút Người đề đáp án: (HSSV...
 • 8
 • 3,033
 • 6

Bộ đề thi thử vật lý năm 2014

Bộ đề thi thử vật lý năm 2014
... Quyền Bộ đề thi thử môn vật năm 2014 Câu Chọn D Khi treo vật có khối lượng m lò xo L1 T1  2 m m T2   12 k1 k1 4 m m T22 Khi treo vật có khối lượng m lò xo L2 T2  2   k2 k 4 Khi treo vật ... Bộ đề thi thử môn vật năm 2014 Câu 8: Vật nhỏ có khối lượng 200 g lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia ... Hùng- Võ Hữu Quyền l g l g/ Bộ đề thi thử môn vật năm 2014 Lập tỉ số: T/  T g 3g   T /  T   3(s) / g 4g Câu 47.Chọn C Vì khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân (s) nên...
 • 233
 • 225
 • 0

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ NĂM 2014

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ NĂM 2014
... đề thi 184 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề ... đề thi 258 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề ... đề thi 317 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề...
 • 24
 • 212
 • 0

45 Đề thi thử Vật Lý năm 2014 Bộ đề thi thử

45 Đề thi thử Vật Lý năm 2014 Bộ đề thi thử
... L()P ON THI NGOAI THUONG 2014 45 DE THI THlf DAI IIQC = P www.facebook.com/thayhohoangviet L0P ON THI NGOAI THlTONG 2014 (De thi c6 trang) d £ THI THLT D A I H O C NAM 2014 - Lan V&T LI- ... tiep thi hoat dong dung cong suat vdi Udm — 0 V Neu dung 1500 bong den thi cong suat chi dat 83, 4% Hoi U cuon thi' f cap bring ? U( m = 220 (V ) \ © 40V/ ® © 231V ® 80V 240V/ au 18 Thifc hien thi ... cung cap kien thiYc cof ban cho hoc sinh THPT fuyen th i dai hoc nam 2013 -2014, vdi cac de du'dc tac gia soan thao vdi day du kien thiYc fuyen thi ©H vdi nhfeu nam kinh nghiem Suyen thi DH t it...
 • 11
 • 357
 • 0

ĐỀ THI THỰC HÀNH dược

ĐỀ THI THỰC HÀNH dược
... vào dung dịch AgNO3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG BỘ MÔN HÓA ĐỀ THI THỰC HÀNH ĐẠI CƯƠNG – VÔ CƠ ĐẠI HỌC DƯỢC 2014 ĐỀ SỐ Họ tên sinh viên: Lớp: Tổ: Ngày thi: ĐIỂM Câu : Bằng thuốc thử, nhận ... trường H2SO4 loãng TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG BỘ MÔN HÓA ĐỀ THI THỰC HÀNH ĐẠI CƯƠNG – VÔ CƠ ĐẠI HỌC DƯỢC 2014 ĐỀ SỐ Họ tên sinh viên: Lớp: Tổ: Ngày thi: ĐIỂM Câu : Bằng thuốc thử, nhận ... phương trình phản ứng TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG BỘ MÔN HÓA ĐỀ THI THỰC HÀNH ĐẠI CƯƠNG – VÔ CƠ ĐẠI HỌC DƯỢC 2014 ĐỀ SỐ Họ tên sinh viên: Lớp: Tổ: Ngày thi: ĐIỂM Câu : Bằng thuốc thử, nhận...
 • 20
 • 130
 • 0

ĐÈ CƯƠNG THỰC VẬT DƯỢC

ĐÈ CƯƠNG THỰC VẬT DƯỢC
... 3 Định nghĩa,nêu phần hạt,ví dụ Hạt quan sinh sản hữu tính thực vật có hạt tạo thành phát triển noãn sau thụ tinh Các phần hạt : vỏ hạt nhân hạt.Nhân hạt bao ... phần quả,VD mọng,quả hạch,quả loại đầu,vẽ sơ đồ cắt ngang loại Quả quan sinh sản hữu tính có thực vật có hoa Các phần : + vỏ : có chức bảo vệ phần bên nhờ lớp cutin dày,lớp sáp lông bao phủ + ... hoa cà,hoa ớt hình chuông : hoa Cát cánh hình nhạc : hoa benladon hình phễu : hoa Bìm bìm,cà độc dược hình đinh : hoa Đình hương,mẫu đơn hình ống : hoa hình ống cụm hoa đầu họ Cúc 14 Phân loại...
 • 13
 • 1,405
 • 3

Đề Thi Dược Liệu + Thực Vật Dược

Đề Thi Dược Liệu + Thực Vật Dược
... Nằm noãn cầu Câu 41: đặc tính sau ngành rêu: Giao tử thực vật chiếm ưu Có rễ thật Rễ giả Tử nang thể sống kí sinh giao tử thực vật Bào tử thực vật chiếm ưu A 134 B 124 C 245 D 345 Câu 42: Định nghĩa ... Chỉ có nhân vật đôn tướng Chỉ có sinh vật lưỡng tướng Gồm thời kì đơn tướng, thời kì lưỡng tướng, thời kì có sinh vật Khởi đầu chu trình từ hợp tử 2n phát triển thành sinh vật 2n, sinh vật 2n có ... 32: Ngành có đặc điểm sau: Bào tử thực vật chiếm ưu Bào tử nang mang bào tử Gỗ cấu tạo mạch ngăn hình thang Không có mô dẫn Phôi lúc đầu sống kí sinh bào tử thực vật A 123 B 234 C 145 D 235 Câu...
 • 14
 • 2,603
 • 11

Đề thi thử môn thực vật dược trường đhy dược tphcm

Đề thi thử môn thực vật dược trường đhy dược tphcm
... thước 10-20 µm loại tế bào nào? a) Tế bào mô phân sinh thực vật b) Tế bào mạch rây thực vật c) Tế bào mô cứng thực vật d) Tế bào mô mềm thực vật 79) Lớp vỏ hạch có đặc điểm a) Phồng to b) Mọng nước ... tuyến c) Tiếp tuyến xuyên tâm d) Xuyên tâm 16) Tỷ lệ hemicellulose vách tế bào thứ cấp tế bào thực vật a) Khoảng 10% b) Khoảng 30% c) Khoảng 40% d) Khoảng 20% 17) Một chín có số mảnh vỏ gấp đôi ... thường có mô mềm vỏ mô mềm tủy d) Tràng hình đinh hoa cánh dính tràng không 34) Lỗ bít vách tế bào thực vật dùng để a) Những lỗ vách sơ cấp chất gỗ b) Những lỗ vách sơ cấp không thông với lỗ vách thứ...
 • 9
 • 391
 • 5

Thực vật dược 1, đề trắc nghiệm 2014 có đáp án

Thực vật dược 1, đề trắc nghiệm 2014 có đáp án
... µm loại tế bào nào? a) Tế bào mô phân sinh thực vật b) Tế bào mạch rây thực vật c) Tế bào mô cứng thực vật d) Tế bào mô mềm thực vật 79) Lớp vỏ hạch đặc điểm a) Phồng to b) Mọng nước c) Hóa ... Quả sinh hoa nhiều noãn rời b) Quả sinh hoa nhiều noãn dính liền c) Quả sinh hoa nhiều noãn d) Quả sinh hoa nhiều nhị dính liền 48) Quả hạch a) Quả vỏ dày cứng b) Quả vỏ dày cứng ... ngoại nhũ, nội nhũ c) nội nhũ d) ngoại nhũ 68) Hình vẽ bên cho thấy hình a) Hình thon b) Hình trứng c) Hình bầu dục d) Hình xoan 69) Tỷ lệ cellulose 41-45% vách tế bào thực vật a) Vách...
 • 10
 • 5,457
 • 14

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN THỰC VẬT DƯỢC

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN THỰC VẬT DƯỢC
... giả 80 Có cấu tạo thứ cấp nhờ tầng phát sinh đặc điểm của: A Cả hai nhóm thực vật có B Thực vật mầm C Chỉ thân mầm D Thực vật mầm 81 Lá mầm có đặc điểm: A Hai mặt không phân biệt B Hai mặt phân ... dạng: A Sâu tới ¼ phiến B Sâu ¼ phiến C Vào sát gân C Chia làm phần 58 Để giảm bớt thoát nước, biến đổi thành: A Vẩy B Gai C Tua D Lá bắc 59 Ở số loài Bán hạ, Môn, Lan ý Bắc thường biến đổi thành: ... multiflorum Lour.) là: A Apocynaceae B Polygonaceae C Rubiaceae D Campanulaceae 71 Đơn vị phân loại thực vật là: A Chi B Bộ C Ngành D Loài C Bộ D Loài C Nấm D Tảo nâu 72 Nhiều chi gần họp thành: A Lớp...
 • 7
 • 3,235
 • 65

DE THI MON VAT LY 12 HKI NAM HOC 2014 2015 CHINH THUC MA 132

DE THI MON VAT LY 12 HKI NAM HOC 2014  2015 CHINH THUC MA 132
...  i=3 cos(100t + )(A) Công suất tiêu thụ mạch là: cảm có độ tự cảm L  Trang 3/4 - Mã đề thi 132 A 120 W B 600W C 240W D 300W Câu 37: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình ... động 125 0J Biết momen quán tính vật trục quay 1kg.m2 Tốc độ góc vật A 2500 rad/s B 50 rad/s C 100 rad/s D 25 rad/s Câu 42: Tỉ số tốc độ góc điểm đầu kim phút kim đồng hồ A 12 B 1/24 C 1 /12 D ... tụ điện Hệ số công suất đoạn mạch cos  Tỉ số dung kháng tụ điện điện trở R Trang 2/4 - Mã đề thi 132 A cos  B 1 cos2  C cos  D    1  cos   Câu 27: Một vật dao động điều hòa với...
 • 4
 • 427
 • 0

DE THI MON VAT LY 12 HKI NAM HOC 2014 2015 CHINH THUC MA 209

DE THI MON VAT LY 12 HKI NAM HOC 2014  2015 CHINH THUC MA 209
... với động 125 0J Biết momen quán tính vật trục quay 1kg.m2 Tốc độ góc vật A 100 rad/s B 2500 rad/s C 50 rad/s D 25 rad/s Câu 42: Tỉ số tốc độ góc điểm đầu kim phút kim đồng hồ A 12 B C 1 /12 D 1/24 ... sau đúng? A Cơ đại lượng biến thi n theo li độ B Cơ đại lượng bảo toàn C Cơ đại lượng tỉ lệ với biên độ D Động đại lượng bảo toàn Câu 31: Khi đặt điện áp chiều 12V vào hai đầu cuộn dây cường ... 0,08J Câu 36: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa cảm có độ tự cảm L  Trang 3/4 - Mã đề thi 209 A tượng cảm ứng điện từ C tượng tự cảm B tượng quang điện D tượng tạo từ trường Câu 37: Cho...
 • 4
 • 428
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn vật lý năm 2014cấu trúc đề thi môn vật lý năm 2014đề thi thử vật lý năm 2014đề thi thực vật họcôn thi thực vật dượcđề cương thực vật dượcđề thi trắc nghiệm môn thực vật dượcđề thi kết thúc môn thực vật dượcđề thi môn thực vật dượcđề thi dược liệu thực vật dượcđề thi thử vật lý 2014đề thi thực hành vật lý thcsde thi thu dai hoc nam 2014 mon vat lyđề thi thử vật lý 2014 có đáp ánđề thi thử vật lý đại học sư phạm 2014Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây