TẠO LẬP VÀ QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “QUẢNG NINH” CHO SẢN PHẨM NGÁN CỦA TỈNH QUẢNG NINH

Xác định nhu cầu tạo lập quản nhãn hiệu chứng nhận na chi lăng ở huyện chi lăng tỉnh lạng sơn

Xác định nhu cầu tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận na chi lăng ở huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
... p, qu n phát tri n nhãn hi u ch ng nh n Na Chi Lăng cho s n ph m na qu c a huy n Chi Lăng, t nh L ng Sơn , phòng ban c a huy n Chi Lăng, UBND xã Chi Lăng, Quang Lang, th tr n Chi Lăng ñã ... iii 4.2 Xác ñ nh nhu c u t o l p, qu n nhãn hi u ch ng nh n Na Chi Lăng c a huy n Chi Lăng t nh L ng Sơn 86 4.2.1 S c n thi t ph i t o l p, qu n NHCN Na Chi Lăng 86 4.2.2 Kh o sát nhu c u ... n nhãn hi u ch ng nh n Na Chi Lăng c a huy n 4.2.3 Các y u t nh hư ng t i nhu c u t o l p, qu n NHCN Na Chi Lăng 4.3 89 112 M t s gi i pháp ch y u nh m ñáp ng c u t o l p, NHCN Na Chi Lăng...
 • 150
 • 211
 • 0

Tạo lập quản mục lục thư viện tự động hóa pptx

Tạo lập và quản lý mục lục thư viện tự động hóa pptx
... (Bảng mục) Độc chất học ( Bảng chính) Tiểu phân mục chung Nghiên cứu ( Bảng 1) Thư mục văn hóa dân gian 398 016 Văn hóa dân gian Thư mục Thêm vào số 016 ký hiệu 001-999 016.398 Bách khoa thư nghiên ... Mục tiêu: Hướng dẫn biên mục với khung PL DDC-AACR2-MARC 21 cho cán biên mục thư viện quận huyện Kết học tập: sử dụng kỹ biên mục tài liệu.Hoàn thiện kỹ Biên mục Các hoạt động lớp Hướng ... họa (Bảng mục) Hội họa tác phẩm hội họa (Bảng chính) Lịch sử, địa lý, người Không dùng, xếp vào 759 Một sưu tập thơ Pháp 840 841 Văn học Pháp ( Bảng mục) Thơ Pháp (Bảng chính) Chỉ số tạo lập theo...
 • 21
 • 378
 • 0

Chuyên đề 6 Tạo lập quản mục lục thư viện tự động hóa biên mục với AACR2 doc

Chuyên đề 6 Tạo lập và quản lý mục lục thư viện tự động hóa biên mục với AACR2 doc
... TẮC MÔ TẢ AACR2 MÔ TẢ TÀI LIỆU Nhiệm vụ Mục lục truyền thống Mục lục trực tuyến Quy tắc mô tả ISBD; AACR; TCVN4734-89 TVQG Nguồn lấy thông tin mô tả QUY TẮC MÔ TẢ AACR2 QUY TẮC MÔ TẢ AACR2 Ấn ... TẮC MÔ TẢ AACR2 Trình bày có tiêu đề: Tiêu đề Nhan đề thông tin trách nhiệm – Lần xuất – Vùng đặc biệt – Yếu tố xuất Đặc trưng vật – Tùng thư Ghi Ghi Số tiêu chuẩn 40 QUY TẮC MÔ TẢ AACR2 Trình ... nhiều mục lục không cũ ngôn ngữ gốc Trường hợp riêng Kinh thánh tác giả toàn tập tuyển tập thể loại 42 QUY TẮC MÔ TẢ AACR2 Trình bày có nhan đề đồng nhất: Tiêu đề [Nhan đề đồng nhất] Nhan đề thông...
 • 72
 • 465
 • 1

Tạo lập quản mục lục thư viện tự động hóa biên mục DDC potx

Tạo lập và quản lý mục lục thư viện tự động hóa biên mục DDC potx
... hiệu DDC: 769.569597 16 BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDC Tên sách: 103 câu hỏi trả lời tuyển chọn quản lao động nước Việt Nam ldong.rtf Ký hiệu DDC: 344.59701 17 BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDC ... dung BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDC Các quy tắc Quy tắc chủ đề xuất trước Quy tắc ba chủ đề Quy tắc số không Trật tự ưu tiên Phương sách cuối Ưu tiên mục BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDC Tạo lập ... dtoc1.rtf Ký hiệu DDC: 305.899 14 BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDC Tên sách: Người Hoa xã hội Việt Nam dtoc2.rtf Ký hiệu DDC: 305.89510597 15 BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDC Tên sách: Tem thư Việt Nam...
 • 36
 • 348
 • 0

Tạo lập quản mục lục thư viện tự động hóa khổ mẩu MARC21 doc

Tạo lập và quản lý mục lục thư viện tự động hóa khổ mẩu MARC21 doc
... 246 KHỔ MẪU BIÊN MỤC MARC21 Nhóm trường xuất 250 260 Nhóm trường đặc trưng vật 300 Nhóm trường tùng thư 400 KHỔ MẪU BIÊN MỤC MARC21 Nhóm trường phụ 500 504 505 520 534 546 10 KHỔ MẪU BIÊN MỤC ... KHỔ MẪU BIÊN MỤC MARC21 KHÁI NIỆM MARC (Machine-Readable Cataloging) MARC21 quản thơng tin thư mục Các loại tài liêu: Sách Ấn phẩm nhiều kỳ Tệp ... Bảng mã nước KHỔ MẪU BIÊN MỤC MARC21 CẤU TRÚC Ba thành phần: Đầu biểu Danh mục Trường liệu Chỉ thị Mã trường Dữ liệu Dấu phân cách KHỔ MẪU BIÊN MỤC MARC21 CÁC TRƯỜNG Cấu tạo: Nhãn trường Tên trường...
 • 61
 • 576
 • 0

trang bị kỹ năng tạo lập quản quỹ chuyên dùng cho sinh viên ngành công tác xã hội

trang bị kỹ năng tạo lập và quản lý quỹ chuyên dùng cho sinh viên ngành công tác xã hội
... sinh viên ngành CTXH Quỹ chun dùng - Tìm hiểu nhu cầu cần trang bị kỹ tạo lập quản quỹ chun dùng sinh viên ngành CTXH - Trang bị kỹ tạo lập quản quỹ cho cán CTXH tham gia hoạt động hội ... Để làm tốt công tác tạo lập quản quỹ chuyên dùng cho ngành công tác hội, bạn thấy cần trang kỹ gì? Khả giao tiếp với nhiều thành phần hội, tạo lập nhiều mối quan hệ hội để kêu ... tổ chức quản quỹ cán CTXH? Từ đó, nhu cầu thiết thực nảy sinh để trang bị kỹ quản quỹ cho bạn sinh viên ngành CTXH để sau bắt tay vào thực tế bạn khỏi bỡ ngỡ Thế kỹ tạo lập quản quỹ bao...
 • 32
 • 162
 • 0

Hoàn thiện tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm của Công ty TRIUMPH International (Vietnam) Ltd trên thị trường nội địa

Hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của Công ty TRIUMPH International (Vietnam) Ltd trên thị trường nội địa
... trình quản Về phân cấp quản lý, có nhiều mô hình khác song chung thường phân thành quản vĩ mô (của Nhà nước ) quản vi mô (của đơn vị sở) Ngoài ra, nhiều trường hợp hai cấp quản nói ... giai đoạn hay pha quản mà thực tất giai đoạn trình Bởi vậy, kiểm tra chức quản Tuy nhiên, chức thể khác tuỳ thuộc vào chế kinh tế cấp quản lý, vào loại hình hoạt động cụ thể, vào điều kiện ... công nghệ thông tin Hiện nước ta, máy quản thu thuế tổ chức theo mô hình sau: - Bộ phận quản thuế doanh nghiệp quốc doanh - Bộ phận quản thuế doanh nghiệp quốc doanh - Bộ phận quản lý...
 • 94
 • 444
 • 2

Hoàn thiện tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm của Công ty TRIUMPH International (Vietnam) Ltd trên thị trường nội địa

Hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của Công ty TRIUMPH International (Vietnam) Ltd trên thị trường nội địa
... phối sản phẩm công ty kinh doanh Chương 2: Phân tích thực trạng tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm công ty TRIUMPH thị trường nội địa Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức quản ... 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KINH DOANH 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÂN PHỐI VÀ KÊNH PHÂN PHỐI 1.1.1 KHÁI NIỆM PHÂN PHỐI VÀ KÊNH PHÂN PHỐI .4 ... HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH CỦA CÔNG TY 52 2.1.4 MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY .53 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRIUMPH TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI...
 • 9
 • 811
 • 14

542 Hoàn thiện tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm của Công ty TRIUMPH International (Vietnam) Ltd trên thị trường nội địa

542 Hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của Công ty TRIUMPH International (Vietnam) Ltd trên thị trường nội địa
... cho kênh phân phối Công ty TRIUMPH phát sinh hạn chế cần sớm hoàn thiện vấn đề Hoàn thiện tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm Công ty TRIUMPH International (Vietnam) Ltd thị trường nội ... kênh phân phối sản phẩm công ty TRIUMPH thị trường nội địa 4 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KINH DOANH 1.1 Khái quát phân phối kênh ... phối sản phẩm công ty kinh doanh Chương 2: Phân tích thực trạng tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm công ty TRIUMPH thị trường nội địa Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức quản lý...
 • 131
 • 314
 • 0

Hoàn thiện tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm của công ty Triumph trên thị trường nội địa

Hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của công ty Triumph trên thị trường nội địa
... phân phối sản phẩm công ty TRIUMPH thị trờng nội địa 4 Chơng 1: MộT Số LUậN CƠ BảN Về Tổ CHứC QUảN KêNH PHÂN PHốI SảN PHẩM CủA CÔNG TY KINH DOANH 1.1 Khái quát phân phối kênh phân phối ... phối sản phẩm công ty kinh doanh Chơng 2: Phân tích thực trạng tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm công ty TRIUMPH thị trờng nội địa Chơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức quản kênh ... làm cho kênh phân phối Công ty TRIUMPH phát sinh hạn chế cần sớm đợc hoàn thiện vấn đề Hoàn thiện tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm Công ty TRIUMPH International (Vietnam) Ltd thị trờng...
 • 132
 • 299
 • 2

Hoàn thiện tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm của Công ty Triumph International Ltd trên thị trường nội địa

Hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của Công ty Triumph International Ltd trên thị trường nội địa
... phân phối sản phẩm công ty TRIUMPH thị trờng nội địa 4 Chơng 1: MộT Số LUậN CƠ BảN Về Tổ CHứC QUảN KêNH PHÂN PHốI SảN PHẩM CủA CÔNG TY KINH DOANH 1.1 Khái quát phân phối kênh phân phối ... phối sản phẩm công ty kinh doanh Chơng 2: Phân tích thực trạng tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm công ty TRIUMPH thị trờng nội địa Chơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức quản kênh ... cạnh tranh định 1.2 Phân định nội dung tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm công ty kinh doanh 1.2.1 Khái niệm yêu cầu tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm a Khái niệm phân phối marketing Quá...
 • 104
 • 348
 • 6

Hoàn thiện tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm của Công ty Triumph International Ltd trên thị trường nội địa

Hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của Công ty Triumph International Ltd trên thị trường nội địa
... phân phối sản phẩm công ty TRIUMPH thị trờng nội địa 4 Chơng 1: MộT Số LUậN CƠ BảN Về Tổ CHứC QUảN KêNH PHÂN PHốI SảN PHẩM CủA CÔNG TY KINH DOANH 1.1 Khái quát phân phối kênh phân phối ... phối sản phẩm công ty kinh doanh Chơng 2: Phân tích thực trạng tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm công ty TRIUMPH thị trờng nội địa Chơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức quản kênh ... làm cho kênh phân phối Công ty TRIUMPH phát sinh hạn chế cần sớm đợc hoàn thiện vấn đề Hoàn thiện tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm Công ty TRIUMPH International (Vietnam) Ltd thị trờng...
 • 55
 • 588
 • 9

Hoàn thiện tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm của công ty TRIUMPH international (vietnam) ltd trên thị trường nội địa” làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế

Hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của công ty TRIUMPH international (vietnam) ltd trên thị trường nội địa” làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế
... động tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm underwear Công ty TRIUMPH - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm underwear Công ty TRIUMPH 3 Kết cấu luận ... Về Tổ CHứC QUảN KêNH PHÂN PHốI SảN PHẩM CủA CÔNG TY KINH DOANH 1.1 Khái quát phân phối kênh phân phối 1.1.1 Khái niệm phân phối kênh phân phối Phân phối hàng hoá dịch vụ xét hai mặt tổ chức ... văn Ngoài Phần mở đầu Kết luận, luận văn có chơng: Chơng 1: Một số luận tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm công ty kinh doanh Chơng 2: Phân tích thực trạng tổ chức quản kênh phân phối...
 • 105
 • 939
 • 6

một số giải pháp hoàn thiện tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm của công ty TRIUMPH international (vietnam) ltd trên thị trường nội địa

một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của công ty TRIUMPH international (vietnam) ltd trên thị trường nội địa
... Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm công ty TRIUMPH thị trờng nội địa 4 Chơng 1: MộT Số LUậN CƠ BảN Về Tổ CHứC QUảN KêNH PHÂN PHốI SảN PHẩM CủA CÔNG TY ... 1: Một số luận tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm công ty kinh doanh Chơng 2: Phân tích thực trạng tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm công ty TRIUMPH thị trờng nội địa Chơng 3: Một ... 88 : số giải pháp hoàn thiện tổ chức quản .88 kênh phân phối sản phẩm công ty TRIUMPH international (vietnam) ltd thị trờng nội địa 88 3.1 Một số định hớng mục tiêu sản phẩm Công ty TRIUMPH...
 • 132
 • 254
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chương trình phát triển thanh niên ngành ngân hàngsự phát triển của các vùng mía nguyên liệu tập trung trong khuôn khổ chương trình phát triển mía đườngcác chương trình phát triển và các dự án trọng điểm cần tập trung vận động oda giai đoạn 2010 2015phối hợp lồng ghép công tác giáo dục vệ sinh môi trường vào trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội y tế giáo dục khhgđ của xã chương trình phát triểnquy trình phát triển con gàchương trình phát triển nhà ởchương trình phát triển xuất khẩu thủy sảnchương trình phát triển đô thịchương trình phát triển thanh niênchương trình phát triển ứng dụngchương trình phát triển dự ánchương trình phát triển du lịchchương trình phát triển liên hợp quốcchương trình phát triển cá nhânĐơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpđơn xin cấp lại thẻ sinh viên liên kếtđơn xin gia hạn nộp học phídon xin hoc laiĐề cương bài giảng quản trị thương mại doanh nghiệp công nghiệpĐề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng kế toán hành chính sự nghiệpĐề cương bài giảng kế toán quốc tếĐề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng cảm biến và cơ cấu chấp hànhĐề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tôĐề cương bài giảng sử dụng và sửa chữa ô tôĐề cương bài giảng xe chuyên dụng (chuyên ngành cơ điện tử ô tô )Tuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập động cơ đốt trong (hệ cao đẳng)Bài giảng hệ thống nhúngĐề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô chuyên ngành cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụngĐề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tô