De tham khao (thuc vat duoc )

ĐỀ THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ - Mã đề thi 132 pot

ĐỀ THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ - Mã đề thi 132 pot
... 8cm, chu kì T = 2s Khi t = vật qua VTCB theo chiều dương Phương trình dao động điều hoà vật là: π π A x=8cos(π t+ )cm B x=8cos(π t-π )cm C x=8cos(π t)cm D x=8cos(π t- )cm Caâu 17 * Một lắc lò ... Caâu 14 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình: x1 = 5cos( π t + π /3) (cm); x2 = 5cos π t (cm) Dao động tổng hợp vật có phương trình A x = cos( π t - π /4 ) ... 5cos( π t - π /3) (cm) Caâu 15 Trong dao động điều hòa, đại lượng sau dao động không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu A Biên độ dao động B Tần số C Pha ban đầu D Cơ toàn phần Caâu 16 Một vật dao...
 • 4
 • 168
 • 1

ĐỀ THAM KHẢO MÔN: VẬT LÍ pdf

ĐỀ THAM KHẢO MÔN: VẬT LÍ pdf
... Câu 12 Con lắc lò xo nằm ngang: Khi vật nặng đứng yên vị trí cân ta truyền cho vật nặng vận tốc v = 31,4cm/s theo phương ngang để vật dao động điều hòa Biết biên độ dao động 5cm, ... D Tia Rơnghen có tác dụng sinh lý Câu 35 Vật dao động điều hòa, thời gian ngắn để vật từ vị trí cân đến vị trí có li độ cực đại 0,1s Chu kì dao động vật A 0,05S B 0,2s C 0,4s D 0,1s Câu 36 Đoạn ... Câu 15 Năng lượng dao động lắc lò xo giảm lần A Biên độ giảm hai lần B Khối lượng vật nặng giảm lần C Khối lượng vật nặng giảm hai lần D Độ cứng lò xo giảm lần Câu 16 .Trong mạch điện xoay chiều...
 • 4
 • 69
 • 0

ĐỀ SỐ 5 ĐỀ THAM KHẢO MÔN VẬT LÍ pdf

ĐỀ SỐ 5 ĐỀ THAM KHẢO MÔN VẬT LÍ pdf
... độ dài dây phải : A số nguyên lần bước sóng B số nguyên lần nửa bước sóng C số lẻ lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 24 Trên sợi dây dài 2m có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ... sóng có tần số 120Hz truyền môi trường với tốc độ 60m/s, bước sóng ? A 1m B 2m C 0,5m D 0,25m Câu 38 Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 0,1 25  F cuộn cảm có độ tự cảm 50 H Điện ... mA B 2 A C 15mA D 0,15A 60 Câu 39 Chất phóng xạ 27 Co dùng y tế có chu kì bán rã T = 5, 33 năm Ban đầu có 50 0 g chất 60 Co Tìm khối 27 lượng chất phóng xạ lại sau 12 năm A 210 g B 1 05 g C 96 g...
 • 3
 • 70
 • 0

Đề thi HSG 12 vòng 2 Tỉnh Đồng Nai (đề tham khảo) môn vật

Đề thi HSG 12 vòng 2 Tỉnh Đồng Nai (đề tham khảo) môn vật lý
... 0 ,25 đ m1 x1 + m2 x2 = ⇒ x1 = − x2 u r ur r u u r ur u m1 v1 + m2 v2 = ⇒ v1 = −v2 (1) Mặt khác theo định luật bảo toàn lượng ta có : 1 2 m1v 12 + m2v2 + k ( x1 − x2 − l0 ) = const 2 0 ,25 đ 0 ,25 ... 0 ,25 đ Ảnh cuối ảnh thật Khoảng cách từ ảnh cuối đến thấu kính L1 ∆l = l + d ' ( l + ) 18 = l + =l+ l − 12 1 82 + 18 l − 12 0 ,25 đ Lấy đạo hàm theo l ta : ∆l = − ' 0 ,25 đ 1 82 ( l − 12 ) Khi 12cm ... : P = P2 + ⇒ PV1 = kl 2S 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 3,0 đ 0 ,25 đ 0,5 đ V kl PV = 3P2 + 2 2 Sử dụng phương trình Clapayrông – Menđêlêep ta có T1 = 3T + 1,0 đ kl R 0 ,25 đ ⇒ ∆T = 2T + 0 ,25 đ 3kl...
 • 7
 • 152
 • 1

ĐỀ THAM KHẢO HAY, DÙNG ĐƯỢC, CÓ ĐÁP ÁN .

ĐỀ THAM KHẢO HAY, DÙNG ĐƯỢC, CÓ ĐÁP ÁN .
.. . thái dừng lượng E M = −1,51eV sang trạng thái dừng lượng E K = −13,6eV phát phôtôn tần số A 2,9 2.1 015 Hz B 2,2 8.1 015 Hz C 4,5 6.1 015 Hz D 0,2 2.1 015 Hz Câu 24: Pin quang điện bán dẫn A .. . Trong môi trường suốt chiết suất lớn 1, ánh sáng đơn sắc tần số lớn tốc độ truyền lớn B Trong chân không, ánh sáng đơn sắc bước sóng dài tốc độ truyền lớn Trang 2/5 - Mã đề thi 132 C Trong .. . đề thi 132 C Trong môi trường suốt chiết suất lớn 1, ánh sáng đơn sắc tần số lớn tốc độ truyền nhỏ D Trong môi trường suốt chiết suất lớn 1, ánh sáng đơn sắc truyền tốc độ Câu 28: Một...
 • 5
 • 86
 • 0

Bài giảng đề thi Thực vật dược tham khảo

Bài giảng đề thi Thực vật dược tham khảo
... DƯƠNG KHOA Y-DƯỢC BỘ MÔN DƯỢC ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I HỌC PHẦN: THỰC VẬT DƯỢC THỜI GIAN: 60 phút Người đề đáp án: (HSSV không sử dụng tài liệu) ĐỀ SỐ I: BẢNG TRẢ LỜI HỌC PHẦN: THỰC VẬT DƯỢC I TRẢ ... tạo thành hoạt chất thuốc lĩnh vực của: A Sinh lý học thực vật B Hệ thống học thực vật C Sinh thái học thực vật D Địa lý học thực vật 42 Thực vật mầm có các: A Mô phân sinh lóng bên B Mô phân sinh ... giả 80 Có cấu tạo thứ cấp nhờ tầng phát sinh đặc điểm của: A Cả hai nhóm thực vật có B Thực vật mầm C Chỉ thân mầm D Thực vật mầm 81 Lá mầm có đặc điểm: A Hai mặt không phân biệt B Hai mặt phân...
 • 9
 • 5,443
 • 143

Đề tham khảo thi TN12 môn Vật Lí (2)

Đề tham khảo thi TN12 môn Vật Lí (2)
... 200 Ω Câu 34 Một vật có khối lượng m dao động điều hoà theo phương ngang với chu kì T = 2s Vật qua vị trí cân với vận tốc v0 = 31,3cm/s = 10 π cm/s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân ... là: A λ0 = B λ0 = * C λ0 = D λ0 = Câu 37 Một điểm vật rắn cách trục quay khoảng R Khi vật quay quanh trục, điểm có vận tốc v Tốc độ góc vật rắn v A ω = R v B ω = R D ω = v C ω = v.R R Câu38 ... đu quay có giá trị A 30N.m B 15N.m C 240N.m D 120N.m Câu39 Một vật có Momen quán tính 0,72kg.m quay 10 vòng 1,8s Momen động lượng vật có độ lớn A 4kg.m2/s B 8kg.m2/s C 13kg.m2/s D.25kg.m2/s Câu...
 • 5
 • 185
 • 0

Đề tham khảo thi TN12 môn Vật Lí (1)

Đề tham khảo thi TN12 môn Vật Lí (1)
... Câu 12 Con lắc lò xo nằm ngang: Khi vật nặng đứng yên vị trí cân ta truyền cho vật nặng vận tốc v = 31,4cm/s theo phương ngang để vật dao động điều hòa Biết biên độ dao động 5cm, ... D Tia Rơnghen có tác dụng sinh lý Câu 35 Vật dao động điều hòa, thời gian ngắn để vật từ vị trí cân đến vị trí có li độ cực đại 0,1s Chu kì dao động vật A 0,05S B 0,2s C 0,4s D 0,1s Câu 36 Đoa ... Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thi n tuần hoàn pha dao động C Tại thời điểm, tổng lượng điện trường lượng từ trường bảo toàn D Sự biến thi n điện tích mạch dao động có tần số với...
 • 4
 • 138
 • 0

Bài giảng 2 đề tham khảo thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án số 15-16

Bài giảng 2 đề tham khảo thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án số 15-16
... GD & ĐT Vĩnh Phúc đề thi khảo sát đại học lần năm học 20 08 -20 09 trờng thpt chuyên Đề gồm 04 trang Môn vật lớp 12 (Khối a) Thời gian làm 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mó : 576 Cõu Cht ... dao ng A 2m/s v B 1,2m/s v 1,2m/s C 2m/s v 1,2m/s D 1,2m/s v Cõu 10 Mt mch dao ng LC cú =107rad/s, in tớch cc i ca t q0=4.10-12C Khi in tớch ca t q =2. 10-12C thỡ dũng in mch cú giỏ tr A 2. 105 A ... 08.;ưưư 21 .ư/ưư 34.ưưư~ 47.ư/ưư 09.ưư=ư 22 .ưư=ư 35.ưưư~ 48.ư/ưư 10.;ưưư 23 .ư/ưư 36.;ưưư 49.;ưưư 11.;ưưư 24 .ưư=ư 37.ư/ưư 50.ư/ưư 12. ;ưưư 25 .ưưư~ 38.ư/ưư 13.ưư=ư 26 .ưư=ư 39.ư/ưư Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc đề...
 • 10
 • 238
 • 1

Bài giảng 2 đề tham khảo thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án

Bài giảng 2 đề tham khảo thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án
... 10m/s2) A B 1N C 1,8N D 10N A C Câu 49 : A B C D Câu 50 : Môn Vật 12 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Vật 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... tất vật Câu 26 : Radon(Ra 22 2) chất phóng xạ với chu kỳ bán rã T = 3,8 ngày Để độ phóng xạ lợng chất phóng xạ Ra 22 2 giảm 93,75% phải : A 1 52 ngày B 1, 52 ngày C 1 520 ngày D 15 ,2 ngày Câu 27 : ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 THI TH I HC S 12 THI TH I HC MễN VT Lí KHI A Thi gian lm bi: 90 phỳt; (50 cõu...
 • 13
 • 293
 • 0

Tài liệu Đề tham khảo Đại học-Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý M169 (Đặng Việt Hùng) pptx

Tài liệu Đề tham khảo Đại học-Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý M169 (Đặng Việt Hùng) pptx
... lên N BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn Thi: TOÁN – Khối A ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) ... tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu B Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân C Thế đạt giá trị cực đại tốc độ vật đạt giá trị cực đại D Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí ... bề mặt hành tinh C số vệ tinh nhiều hay D khối lượng Câu 48: Chu kì bán rã chất phóng xạ 2,5 năm Sau năm, tỉ số số hạt nhân lại số hạt nhân ban đầu A 0,4 B 0,242 C 0,758 D 0,082 Câu 49: Tia phóng...
 • 8
 • 223
 • 2

Tài liệu Phát triển thẩm mỹ( Âm nhạc) - Chủ đề: Thế giới thực vật doc

Tài liệu Phát triển thẩm mỹ( Âm nhạc) - Chủ đề: Thế giới thực vật doc
... - Rèn cho trẻ hát lời thuộc hát - Rèn cho trẻ kỹ nhún biểu diễn theo nhạc - Có kỹ chơi trò chơi, phát triển tai nghe âm nhạc - Thích nghe hát hưởng ứng hát cô - Tăng khả quan sát ghi nhớ có chủ ... Làm quen văn học Chủ đề: Thế giới thực vật Đề tài: Truyện” Sự tích hoa hồng” Loại tiết: Kể chuyện cho trẻ nghe( T1) Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 5- tuổi I Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Trẻ nhớ tên truyện, ... bị: - Tranh truyện” Sự tích hoa hồng” - Một số hát chủ đề giới thực vật - Máy tính, máy chiếu III Cách tổ chức thực hiện: Hoạt động cô Số phút Dự kiến hoạt động trẻ Hoạt động 1: Gây hứng thú: -...
 • 10
 • 1,078
 • 8

ĐỀ THAM KHẢO THI ĐẠI HỌC Môn thi : Vật lý – Đề 6 (hoán vị 2)

ĐỀ THAM KHẢO THI ĐẠI HỌC Môn thi : Vật lý – Đề 6 (hoán vị 2)
... 12,5.10-6J B 31,25.10-6J C 62 ,5.10-6J D 6, 25.10-6J Câu 2 3: Cho biết mα = 4,0015u; mC  12u ; mO  15,999 u; m p  1,0072 76 , mn  1,00 866 7u Hãy u xếp hạt nhân He , A He, 12 16 6C , O 12 16 6C , ... 0,002mm C tăng 0,01mm D tăng 0,08mm Lê Thanh Giang 0979740150 Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ƠN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2014 Tập Câu 2 6: Giá trị hiệu dụng hiệu điện xoay chiều có biểu thức ... 0979740150 Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ƠN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2014 Tập Câu 4 0: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch u  160 cos 100t (V) Điều chỉnh...
 • 4
 • 174
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO THI ĐẠI HỌC Môn thi : Vật lý – Đề 6 (hoán vị 1)

ĐỀ THAM KHẢO THI ĐẠI HỌC Môn thi : Vật lý – Đề 6 (hoán vị 1)
... trị sau A 31,25.10-6J B 6, 25.10-6J C 62 ,5.10-6J D 12,5.10-6J Lê Thanh Giang 0979740150 Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ƠN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2014 Tập Câu 3 8: Cho bán kính quỹ đạo Bo thứ ... 1,0072 76 , mn  1,00 866 7u Hãy xếp hạt nhân He , 12C , 16O theo thứ tự tăng dần độ bền vững :Câu trả lời l : A He, 12 16 6C , O B He, 16O , 12C C 12 16 6C , O , Lê Thanh Giang 0979740150 Bán ... 6C , O , Lê Thanh Giang 0979740150 Bán tài liệu luyện thi đại học He D 12 16 C , He, O Trang ƠN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2014 Tập Câu 2 5: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao...
 • 4
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn thực vật dượcđề cương môn thực vật dượcde tham khao mon vat ly 6đề tham khảo vật lý lớp 8đề thi tham khảo môn vật lý 11đề thi trắc nghiệm môn thực vật dượcđề thi kết thúc môn thực vật dượcđề thi thực vật dượcđề thi dược liệu thực vật dượcde on thi hoc sinh gioi tham khao mon vat ly lop8đề tham khảo ôn thi đại học năm 2014 môn vật lý đề 1các quy định và hướng dẫn sau được dùng để tham khảođề thực vật dượcđề cương thực vật dượcμ độ cấp nước của khối đất tính toán theo công thức 2 24 các trị số trong bảng 2 2 có thể dùng để tham khảoNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệptìm hiểu về hệ thống bôi trơnĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018BC KẾT QUẢ ATGTquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnKT 1 tiet anh 8 2017-2018Thiết bị media gatewayquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )ứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §10. Làm tròn sốChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN