30897 bach to school 4

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : UNIT ONE : BACK TO SCHOOL. Lesson 4: B. Names and addresses (45). pptx

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : UNIT ONE : BACK TO SCHOOL. Lesson 4: B. Names and addresses (45). pptx
... then complete this pupil card Pupil card Name: Age: Class: Adress: 3.New leson: A Warm up: Wordsquare - T: asks Ss to find out the words in order to ask and prepositions - Ss play in groups W W H ... go to school? => Then lead in new structure: + How far is it from your house to school? => It’s about one kilometer - Ss: make sentences with new structure - Ss: look at the books and listen to ... the tape - T: asks them to read the dialogue in pairs - T: calls on some pairs to read the dialogue in front of the class - T: corrects their pronunciation - T: asks Ss some questions: + Where...
 • 5
 • 637
 • 0

Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô - Chương 4

Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô - Chương 4
... biển, công trường, hải đảo ) cần sử dụng hệ số 0,8 cho chu kỳ quy định khoản Điều Đối với chuyên dùng tải chuyên dùng ( cần cẩu, chở xăng dầu, đông lạnh, chữa cháy, thang, ... Công tác tiếp nhận vào trạm bảo dưỡng Rửa làm Công tác kiểm tra, chẩn đoán ban đầu tiến hành mục bảo dưỡng hàng ngày, sở lập biên trạng kỹ thuật 31 Chương 4 *Chẩn đoán trạng thái kỹ ... việc xe phân bố công việc sau: - Công việc gầm xe 40 ÷ 45 % - Công việc 10 ÷ 20% - Công việc xung quanh 40 ÷ 45 % 4. 4.1.Trang thiết bị cho bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa gồm: - Trang bị công nghệ: Thiết...
 • 13
 • 396
 • 11

Bài giảng kết cấu ô - Chương 4

Bài giảng kết cấu ô tô - Chương 4
... môn – Đại học Bách khoa TPHCM 87 Cấu tạo ô Chương – Hộp số tự động Hình 4. 4 b- Cấu tạo cụ thể biến mô thuỷ lực Hình 4. 5 - Cấu tạo vỏ biến mô Bộ môn – Đại học Bách khoa TPHCM 88 Cấu ... (Park): đỗ xe Sơ đồ cấu tạo liên kết điều khiển tay thể hình 4. 20 Bộ môn – Đại học Bách khoa TPHCM 1 04 Cấu tạo ô Chương – Hộp số tự động Hình 4. 2 0- Sơ đồ cấu tạo liên kết điều khiển tay ... suất truyền Kết cấu nguyên lý ly hợp khoá biến mô thể hình 4. 13 Bộ môn – Đại học Bách khoa TPHCM 94 Cấu tạo ô Chương – Hộp số tự động Hình 4. 13 – Nguyên lý ly hợp khóa biến mô Ly hợp khóa...
 • 25
 • 601
 • 6

Chuẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô - Chương 4

Chuẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô - Chương 4
... biển, công trường, hải đảo ) cần sử dụng hệ số 0,8 cho chu kỳ quy định khoản Điều Đối với chuyên dùng tải chuyên dùng ( cần cẩu, chở xăng dầu, đông lạnh, chữa cháy, thang, ... Công tác tiếp nhận vào trạm bảo dưỡng Rửa làm Công tác kiểm tra, chẩn đoán ban đầu tiến hành mục bảo dưỡng hàng ngày, sở lập biên trạng kỹ thuật 31 Chương 4* Chẩn đoán trạng thái kỹ ... việc xe phân bố công việc sau: - Công việc gầm xe 40 ÷ 45 % - Công việc 10 ÷ 20% - Công việc xung quanh 40 ÷ 45 % 4. 4.1.Trang thiết bị cho bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa gồm: - Trang bị công nghệ: Thiết...
 • 13
 • 224
 • 3

Kết cấu ô - Chương 4

Kết cấu ô tô - Chương 4
... môn – Đại học Bách khoa TPHCM 87 Cấu tạo ô Chương – Hộp số tự động Hình 4. 4 b- Cấu tạo cụ thể biến mô thuỷ lực Hình 4. 5 - Cấu tạo vỏ biến mô Bộ môn – Đại học Bách khoa TPHCM 88 Cấu ... (Park): đỗ xe Sơ đồ cấu tạo liên kết điều khiển tay thể hình 4. 20 Bộ môn – Đại học Bách khoa TPHCM 1 04 Cấu tạo ô Chương – Hộp số tự động Hình 4. 2 0- Sơ đồ cấu tạo liên kết điều khiển tay ... suất truyền Kết cấu nguyên lý ly hợp khoá biến mô thể hình 4. 13 Bộ môn – Đại học Bách khoa TPHCM 94 Cấu tạo ô Chương – Hộp số tự động Hình 4. 13 – Nguyên lý ly hợp khóa biến mô Ly hợp khóa...
 • 25
 • 422
 • 8

Teacher questioning strategies and Classroom interaction in Ly Thai To school

Teacher questioning strategies and Classroom interaction in Ly Thai To school
... goes on in the classroom And pupils can talk when the teacher allows them to talk Therefore the interaction in class is mainly one – way flow 3.2.3 Questioning strategies and interaction If teachers ... types of teacher questions, other factors that affect classroom interaction such as pupils’ attitudes towards questioning and answering behavior in the classroom and the questioning strategies ... note taking and observation of four English language lessons by four teachers who are teaching at Ly Thai To school Subjects of my study are four classes in Ly Thai To School in Bac Ninh Province...
 • 37
 • 337
 • 2

NetOp School 4.0

NetOp School 4.0
... GIỚI THIỆU NetOp School 4.0 bao gồm hai chức sau: Các chức dành cho giáo viên:  Các chức giảng  Các chức điều ... học viên  Làm kiểm tra  Yêu cầu giúp đỡ  Thực với giáo viên 04/22/13 YÊU CẦU THIẾT BỊ NetOp School 4.0 chạy máy tính sử dụng HĐH sau: Microsoft Windows 2003, Xp, 2000, NT, ME, 98 95 Và dó ... HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 1/Cài đặt dành cho giáo viên Bước 1: Double Click tập tinh setup.exe thư mục NetOpSchool4.0 có đóa Hộp thoại sau xuất ta chọn Advanced Click Next để tiếp tục 04/22/13 I./ HƯỚNG DẪN...
 • 47
 • 335
 • 3

Quy trình bảo dưỡng, sữa chữa ô con 4-7 chỗ. thiết kế trạm bảo dưỡng, sữa chữa theo tiêu chuẩn

Quy trình bảo dưỡng, sữa chữa ô tô con 4-7 chỗ. thiết kế trạm bảo dưỡng, sữa chữa theo tiêu chuẩn
... chữa 4-7 chỗ Thiết kế trạm bảo dưỡng, sửa chữa theo tiêu chuẩn Do tính đa dạng công dụng, cấu tạo mà thời gian làm luận văn có hạn nên đề tài giới hạn – chỗ Vì trạm bảo dưỡng, sửa chữa ... gồm phần sau: Phần 1: Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa ( cụ thể xe TOYOTA VIOS) Phần 2: Thiết kế trạm bảo dưỡng, sửa chữa Trong trình làm luận văn, kiến thức ... chữa theo đònh kỳ quy đònh Cũng thiết bò, dụng cụ, môi trường làm việc an toàn đảm bảo cho công việc bảo dưỡng, sửa chữa garage, trạm bảo dưỡng mà chọn đề tài: Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa...
 • 118
 • 2,042
 • 20

Đại số tổ hợp 4

Đại số tổ hợp 4
... THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 46 Bài 41 Bài 44 Giải Giải Bài 45 Bài 42 Giải Giải Bài 46 Giải Bài 43 Bài 47 Giải Giải Phan Hữu Thiềm ... LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 45 Giải Bài 34 Giải Bài 35 Giải Bài 38 Giải Bài 39 Giải Bài 36 Bài 40 Kết Bài 37 Giải Phan Hữu Thiềm ... THỰC TẾ Trang 43 -2) Các chữ số trùng Giải Bài 16 Bài 20 Giải Bài 21 Bài 22 Giải Bài 17 Giải Bài 23 Giải Bài 18 Giải Bài 24 Bài 19 Phan...
 • 12
 • 400
 • 6

Unit 1: Back to school

Unit 1: Back to school
... students to copy the correct answers * The answers a Nam wants to go to the movie d Hoa doesn't want to go to Lan's b Lan doesn't want to go to the movie because house because she has too many ... to school? - It's about km + How you get to school? - By bike + Who you live with? - I live with my parents New lesson B6 Listen and write - Ask students to listen to the listening - Listen to ... into order Checking up of pre-lesson - Ask students to go to the board S1: Write the names of some schoolthings S2: Anwer the questions about subjects New lesson * Activity 1: - Ask students to...
 • 123
 • 1,196
 • 0

Unit 1: Back to school

Unit 1: Back to school
... - Ss orally reportback * My friend’s name is … (He) lives at … on … (He) goes to school by … It’s … from … to … Week: Period: Unit: 1 - listen & record Date: Class: BACK TO SCHOOL Lesson: (A4.5 ... Period: Date: Class: Unit: 1 BACK TO SCHOOL Lesson : (B4.5.7 – P 16 - 18 ) I OBJECTIVES : - To ask about distaces II LANGUAGE CONTENTS : - Grammar: How far is it from … to …? III TEACHING AIDS ... Week: Period: 22 Unit: Date: Class: AT SCHOOL Lesson: ( A6 - P.44-45 ) I OBJECTIVES : - To compare an American school with a Vietnam school II LANGUAGE CONTENTS : - Vocabulary: school in the USA...
 • 107
 • 2,230
 • 2

unit 4. BIG OR SMALL leson 6. C. Getting ready for school(4-7)

unit 4. BIG OR SMALL  leson 6. C. Getting ready for school(4-7)
... the second floor - Practice in the class - Listen and copy Week English mạc thị sửu năm học; 2008 2009 Teaching: 18 10 08-6a,c,d Period 23 Unit Big or small Lesson c Getting ready for school (1-3) ... check - Work in groups - Practice in the class S1: S2: S3: S4: S5: - Listen and copy Week Period 24 48 English mạc thị sửu năm học; 2008 2009 Unit Big or small Lesson c Getting ready for school ... Homework (3) - Learn by heart vocab and structure - Do exercises in workbook - Prepare next lesson Unit Lesson C Getting ready for school (4-7) Writing: 25 10 2006 Teaching: 28 10 2006 -Work with...
 • 64
 • 2,055
 • 4

chuyên đề tổ hợp 4

chuyên đề tổ hợp 4
... dung Nội dung  Dạng 4: • Dạng 4A Một số toán phân chia phần tử tập hợp gồm phần tử giống • Dạng 4B Tính số nghiệm nguyên phương trình Dạng 4A Một số toán phân chia phần tử tập hợp gồm phần tử giống ... tử tập hợp gồm phần tử giống  Bài tập tương tự - Bài tập Có cách chia 60 đồ vật giống cho bốn người cho người đồ vật Giải Ta đem chia trước cho người đồ vật Số đồ vật lại là: 60 – 4. 4 = 44 Bây ... – 4. 4 = 44 Bây ta đem 44 đồ vật chia cho bốn người, người đồ vật Khi với đồ vật nhận trước, người đồ vật, thoả mãn toán Giả sử ta đặt 44 đồ vật thành hàng ngang, chúng có 43 khoảng trống (xem...
 • 14
 • 262
 • 5

tư vấn giám sát đường ô chương 4

tư vấn giám sát đường ô tô chương 4
... khuôn đế cống, - Chuẩn bị bê tông đổ bê tông nh công trình bê tông thông thờng - Khi lắp đặt ống cống cần phải dùng vữa nhồi đầy vị trí không khít ống cống đế cống, - Đổ bê tông hai phía bên hông ... cầu công tác xây dựng cống Công tác đào chuẩn bị móng cho công trình thoát nớc cống bê tông phải thực theo quy định nh với công tác đào đất Ngoài cần phải lu bảo đảm đợc cá yêu cầu sau: - Luôn ... buộc, móc thép để vận chuyển - Ván khuôn đổ ống cống, đế cống - Quy trình đổ bê tông - Bảo dỡng bê tông - Chất lợng sau hoàn thành bao gồm kích thớc, mác bê tông, độ nhám (nhẵn) bề mặt phía ống...
 • 6
 • 437
 • 1

Xem thêm