15896 read tick 7

Unit 7 - Read

Unit 7 - Read
...  - category (n)  - labeling scheme (n)  - Innovation (n)  - consumer (n)  - conserve (v)  - effectively (adv) SONY SHARP SONY SHARP SANYODAEWOO SANYO DAEWOO matching: - category (n) - labeling ... save energy? - save money - conserve the Earth’s resources - protect the environment - prevent disasters - be healthier group II What should we to save energy? - use energy saving bulbs - turn off ... scheme (n) - innovation (n) - consumer (n) - conserve (v) - effectively (adv) kÕ ho¹ch d¸n nh·n lo¹i, h¹ng ng­êi tiªu dïng cã hiÖu qu¶ s¸ng kiÕn, sù ®æi míi b¶o tån - category (n) - labeling...
 • 18
 • 221
 • 0

Unit 7: Saving Energy ( Read) ( qua dinh)

Unit 7: Saving Energy ( Read) ( qua dinh)
... Electricity bill Refrigerator Energy -saving light bulbs Freezer Washing machine Unit 7: Saving energy READ a) Which of the following is the best summary of the passage? Energy- saving bulbs should be ... How much will she pay if she uses two energy -saving bulbs instead? What is the purpose of the labeling scheme? Why should we save energy? Unit 7: Saving energy READ b) Answer the questions Write ... Electricity Unit 7: Saving energy READ L C H A L T I In Western countries, electricity, gas, and water are not Luxury > < Necessityluxeries but necessities Companies now realize that Consumer (n) :...
 • 11
 • 982
 • 5

Unit 7 - Listen and Read

Unit 7 - Listen and Read
... pictures a 1.wet market d 2.hairdresser’s b 3.swimming-pool e 4.drugstore c 5.stadium 6.grocery store f - close by (adv) : - (to) serve : - a pancake : - tasty (adj) : Gần Phục vụ Bánh bột mì, trứng, ... II/ Pre - questions •Nam and Na are talking about the place where they live But Na is new there a How long has Nam lived in that neighborhood ? b Where does Na want to go ? Listen and Read * ... conversation between Na and Nam Restaurant Hue food Nam 10 years Na new Home work - Learn vocabulary -Write the summarize the dialogue between Na & Nam in your notebook - Prepare speak ...
 • 9
 • 334
 • 0

UNIT 7:SAVING ENERGY(READ)

UNIT 7:SAVING ENERGY(READ)
... BAY CHIN KHONG UNIT : NEW WORDS: READ /P.60, 61 a bulb : bóng đèn tròn UNIT : READ /P.60, 61 lighting (n): việc thắp sáng UNIT : READ /P.60, 61 Kind = ? category (n) : loại , hạng UNIT : READ /P.60, ... hạng UNIT : READ /P.60, 61 (to) replace : thay UNIT : READ /P.60, 61 efficiency (n) : hiệu UNIT : READ /P.60, 61 in_ov_ti_n innovation (n) : đổi UNIT : READ /P.60, 61 plan = ? scheme (n) : kế...
 • 17
 • 1,269
 • 1

U 7-read

U 7-read
... our national TV ? VTV1 VTV VTV VTV VTV5 VTV How many hours per week you watch TV ? Which programme you usually watch ? Which channel you like the most ? The words in A appear in the reading passage ... intended to be funny, usually with a happy ending Documentary- B : A film or a television programme giving facts about something Decide whether the following statements are true or falsetatements ... FOREIGN LANGUAGE COMEDY RT CARTOON FOLK SONG LEARNING FOREIGN LANGUAGE COMEDY SPORT CARTOON FOLK SONG ANSWER THE QUESTIONS When you often watch TV? How many channels are there on our national...
 • 14
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Kế toán quản trị tại trường Cao đẳng Điện Lực Miền TrungKiểm soát nội bộ đối với doanh thu và nợ phải thu tại công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng - Điện lực Liên Chiểu.Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Bảo Việt, chi nhánh Đà Nẵng.Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Á Châu, CN Ninh Thuận.Mở rộng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam - CN Bình Định.Mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Khánh Hoà.Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy NhơnMở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng liên doanh Việt Nga - chi nhánh Đà Nẵng.Mộtsố giải pháp hoàn thiện công tác đánh giáNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên NH TMCP bưu điện Liên Việt.Nghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu việc áp dụng kế toán quản trị môi trường (EMA) trong công ty cổ phần gạch men COSEVCO (DACERA).Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.Báo cáo Độc Tố Thực PhẩmPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia LaiPHÁT TRIỂN CÂY CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAIPhát triển cây keo lai trên địa bàntả người thân trong gia đình em