BÁO CÁO VỀ CÁC CÔNG TÁC TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÒA NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT CẤP THCS, THPT

BÁO CÁO VỀ CÁC CÔNG TÁC TRONG QUẢN GIÁO DỤC HÒA NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT CẤP THCS, THPT

BÁO CÁO VỀ CÁC CÔNG TÁC TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÒA NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT CẤP THCS, THPT
... NHP DNH CHO MI HC SINH KHUYT TT THCS, THPT II QUN Lí GIO DC HềA NHP HC SINH KHUYT TT THCS, THPT III TèM HIU CC VN CN BN V GIO DC HềA NHP, DY HC HềA NHP HC SINH KHUYT TT THCS, THPT I LP K HOCH ... GIO DC HềA NHP DNH CHO MI HC SINH KHUYT TT THCS, THPT T nm hc 2008-2009, cỏc trng THCS, cỏc trng THPT, cỏc c s Giỏo dc cú cp THCS hoc THPT (gi chung l trng THCS, trng THPT) , cỏc Phũng Giỏo dc v ... sau: Thông tin chung trẻ Mục tiêu giáo dục: bao gồm mục tiêu giáo dục năm học, học kỳ, nửa học kỳ, tháng Kế hoạch cụ thể, bao gồm yếu tố: Nội dung hoạt động; Cách tiến hành dịch vụ/phương tiện...
 • 30
 • 1,648
 • 0

QUẢNGIÁO DỤC HOÀ NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT

QUẢN LÍ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT
... NỘI DUNG QUẢN LÍ GIÁO DỤC HSKT Quản số liệu quản hồ sơ HSKT Quản thực MT, nội dung GDHN HSKT Quản đội ngũ Quản hoạt động GD&DH HSKT Quản số liệu quản hồ sơ HSKT HỌC BẠ Hồ ... HS • Đảm bảo thay đổi môi trường giáo dục Mục tiêu giáo dục Trung học Luật Giáo dục 2005, Điều 27 Mục tiêu giáo dục phổ thông Giáo dục trung học Mục tiêu giáo dục HSKT nước ta (nghĩa rộng) Đảm ... trình giáo dục: - Học sinh nhà trường - HS khuyết tật Đội ngũ: - Giáo viên - Tập thể học sinh - Đại diện cha mẹ HS - Lực lượng cộng đồng Bộ Giáo dục Đào tạo (BAN CHỈ ĐẠO GD TKT TECHCKK) Sở Giáo dục...
 • 24
 • 776
 • 0

các văn bản hướng dấn về dạy học cho hs co hoàn cảnh kho khăn, giáo dục hòa nhập hoc sinh khuyết tật

các văn bản hướng dấn về dạy học cho hs co hoàn cảnh kho khăn, giáo dục hòa nhập hoc sinh khuyết tật
... hoàn cảnh đặc biệt Điều 13 Hoạt động giáo dục dạy học hoà nhập Các sở giáo dục hòa nhập có trách nhiệm: Tổ chức hoạt động giáo dục dạy học nhằm đạt mục tiêu giáo dục hoà nhập; phát triển kỹ học ... hoàn cảnh khó khăn học tập bình đẳng sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục kĩ sống, học văn hoá, hướng nghiệp, học nghề để hoà nhập cộng đồng 2 Mọi trẻ em nhận giáo dục phù hợp với hoàn ... hỗ trợ giáo dục hoà nhập phòng giáo dục đào tạo sở giáo dục trực thuộc sở Huy động nguồn lực cho giáo dục hoà nhập địa phương Hàng năm báo cáo công tác giáo dục hoà nhập trẻ em có hoàn cảnh khó...
 • 9
 • 1,631
 • 25

Báo cáo luận văn thạc sĩ Biện pháp quản giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở trường phổ thông cơ sở Xã Đàn, Hà Nội

Báo cáo luận văn thạc sĩ Biện pháp quản lý giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở trường phổ thông cơ sở Xã Đàn, Hà Nội
... NỘI DUNG Chương Chương Chương Chương Chương Chương Cở sở luận quản giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Thực trạng quản giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trường PTCS Đàn, Nội Các biện ... - Quản lý, quản giáo dục, quản nhà trường - Trẻ khuyết tật, giáo dục hòa nhập, quản giáo dục hòa nhập - Biện pháp, kế hoạch, kế hoạch giáo dục cá nhân 1.3 Những vấn đề luận GDHN trẻ ... pháp QLGD hòa nhập trẻ khuyết tật trường PTCS Đàn, Nội Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chương HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT Công tác quản hiệu quan Một số khái niệm 1.1 Tổng trưởng...
 • 37
 • 2,084
 • 11

luận văn đại học sư phạm hà nội Một số biện pháp quản giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN

luận văn đại học sư phạm hà nội Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
... cứu: Quản giáo dục hoà nhập trường mầm non - Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản giáo dục hoà nhập cho trẻ CPTTT nhằm đạt hiệu quản giáo dục hoà nhập trường mầm non thành phố Nội Giả ... học: Nếu quán triệt tư tưởng giáo dục hoà nhập xây dựng số biện pháp quản giáo dục hoà nhập trường mầm non cách thích hợp đồng việc quản giáo dục hoà nhập cho trẻ CPTTT trường mầm non ... TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRẺ CPTTT TRONG TRƯỜNG MẦM NON Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Thực trạng giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trường mầm non Nội 2.1.1 Vài nét đặc điểm giáo dục mầm non Nội...
 • 134
 • 422
 • 1

Biện pháp quản giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tại các trường tiểu học thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tại các trường tiểu học thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
... thực giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trường tiểu học thị Uông Bí, đề xuất số biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trường tiểu học thị Uông Bí, tỉnh Quảng ... giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trường tiểu học 5.2 - Đánh giá thực trạng quản giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trường tiểu học thị Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 5.3 - Đề xuất số biện pháp ... hướng, đề xuất biện pháp quản giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trường tiểu học thị Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ GDHN TRẺ KT TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử...
 • 149
 • 3,093
 • 15

Biện pháp quản giáo dục KNS cho học sinh ở một số trường THCS Quận Hoàn Kiếm- Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý giáo dục KNS cho học sinh ở một số trường THCS Quận Hoàn Kiếm- Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
... dục KNS trường THCS - Đánh giá thực trạng quản giáo dục KNS số trường THCS quận Hoàn Kiếm- TP Nội - Đề xuất thử nghiệm số biện pháp quản giáo dục KNS số trường THCS thuộc quận Hoàn Kiếm- ... Kiếm- Thành phố Nội giai đoạn ” Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất biện pháp quản giáo dục KNS số trường THCS Quận Hoàn Kiếm- TP Nội Giả thiết khoa học: Các biện pháp quản hoạt động KNS trường ... có biện pháp quản tích cực để đưa nội dung KNS vào môn học nhà trường Xuất phát từ trên, chọn nghiên cứu đề tài: Biện pháp quản giáo dục KNS cho học sinh số trường THCS Quận Hoàn Kiếm-...
 • 124
 • 117
 • 0

Một số biện pháp quản giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tậtcác trường mầm non huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Một số biện pháp quản lý giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở các trường mầm non huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
... cỏc trng Mm non huyn Nh Thanh, tnh Thanh Húa 5.3 xut mt s bin phỏp khoa hc cú tớnh kh thi qun GDHN tr khuyt tt cỏc trng Mm non huyn Nh Thanh, tnh Thanh Húa Phm vi nghiờn cu: Qun GDHN tr ... MM NON HUYN NH THANH, TNH THANH HểA 2.1 Thc trng giỏo dc ho nhp tr khuyt tt cỏc trng Mm non huyn Nh Thanh 2.1.1 Vi nột v c im giỏo dc mm non huyn Nh Thanh Nh Thanh l mt huyn nỳi thuc tnh Thanh ... Chng 1: C s lun ca qun GDHN tr khuyt tt cỏc trng Mm non Chng 2: Thc trng qun giỏo dc tr khuyt tt cỏc trng Mm non huyn Nh Thanh, tnh Thanh Húa Chng 3: Mt s bin phỏp qun giỏo dc tr...
 • 126
 • 268
 • 8

Một số biện pháp quản giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tậtcác trường mầm non huyện như thanh, tỉnh thanh hóa

Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở các trường mầm non huyện như thanh, tỉnh thanh hóa
... trạng biện pháp quản giáo dục hoà nhập 2.2.2 trẻ khuyết 37 tật trường MN dạy hoà nhập Như Thanh CHƯƠNG 3: MỘT SÓ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRẺ 63 KHUYẾT TẬT CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN ... chất lượng GDHN trẻ KT trường MN huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 70 3.2 Một số biện pháp quản giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trường Mầm non huvện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 3.2.1 Thực hiên ... xuất số biện pháp quản giáo dục hoà nhập trẻ KT trường MN huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 3.1.2 Nguyên tắc thực tiễn: Các biện pháp đề xuất phải sở luận vấn đề quản giáo dục hoà nhập trẻ...
 • 90
 • 216
 • 0

skkn giúp GVCN làm tốt công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật

skkn giúp GVCN làm tốt công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật
... Giúp giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật đầy đủ kiến thức kĩ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cách bền vững nên công tác giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết ... Trang 21 - Giúp giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật biện pháp hữu hiệu nhằm giúp giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật Thường ... tốt công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật Để phát huy tốt vai trò người giáo viên chủ nhiệm, đồng thời giúp giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật đạt...
 • 27
 • 378
 • 3

Biện pháp quản giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tại các trường tiểu học thị xã Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

Biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tại các trường tiểu học thị xã Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
... dung Trẻ KT có quyền đ-ợc học tập, tham gia họat động nhà tr-ờng ủng hộ việc trẻ KT học hoà nhập tr-ờng tiểu học nơi sinh sống Trẻ KT có khả để học tiểu học hoà nhập hội Trẻ KT có nhu cầu học ... nguyện nhận (hoặc dạy) học sinh KT vào tr-ờng (hoặc lớp) Học sinh KT học hoà nhập không làm giảm chất l-ợng giáo dục tr-ờng (lớp) Học sinh KT đ-ợc phát triển tốt học hoà nhập Cần có tham gia ủng ... 74,8 60 26,1 153 25 10,9 Gia đình trẻ KT có đủ kh tự chăm 11 sóc giáo dục trẻ Chính quyền cộng đồng toàn hội cần có hỗ trợ tích cực để trẻ KT học tập hoà 65 nhập sống Không đồng ý SL % 7,0 3,0...
 • 138
 • 320
 • 1

Quản giáo dục hòa nhập cho trẻ tăng động trong trường mầm non hòa nhập

Quản lý giáo dục hòa nhập cho trẻ tăng động trong trường mầm non hòa nhập
... đề luận quản giáo dục hoà nhập biện pháp quản giáo dục hoà nhập cho trẻ tăng động trƣờng mầm non hoà nhập 5.2 Nghiên cứu thực trạng quản giáo dục hoà nhập cho trẻ tăng động trƣờng mầm ... non hòa nhập 5.3 Đề xuất số biện pháp quản giáo dục hoà nhập cho trẻ tăng động trƣờng mầm non hoà nhập tổ chức thực nghiệm số biện pháp quản giáo dục hoà nhập cho trẻ tăng động trƣờng mầm ... nghiệm số biện pháp quản giáo dục hoà nhập cho trẻ tăng động trƣờng mầm non hoà nhập CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CHO TRẺ TĂNG ĐỘNG TRONG TRƢỜNG MẦM NON HOÀ NHẬP 1.1 Vài nét...
 • 118
 • 374
 • 0

Quản giáo dục hoà nhập cho trẻ tăng động trong trường mầm non hoà nhập

Quản lý giáo dục hoà nhập cho trẻ tăng động trong trường mầm non hoà nhập
... đề luận quản giáo dục hoà nhập biện pháp quản giáo dục hoà nhập cho trẻ tăng động trƣờng mầm non hoà nhập 5.2 Nghiên cứu thực trạng quản giáo dục hoà nhập cho trẻ tăng động trƣờng mầm ... nghiệm số biện pháp quản giáo dục hoà nhập cho trẻ tăng động trƣờng mầm non hoà nhập CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CHO TRẺ TĂNG ĐỘNG TRONG TRƢỜNG MẦM NON HOÀ NHẬP 1.1 Vài nét ... non hòa nhập 5.3 Đề xuất số biện pháp quản giáo dục hoà nhập cho trẻ tăng động trƣờng mầm non hoà nhập tổ chức thực nghiệm số biện pháp quản giáo dục hoà nhập cho trẻ tăng động trƣờng mầm...
 • 13
 • 184
 • 0

Thực trạng giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố vinh

Thực trạng giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố vinh
... hòa nhập từ tuổi mầm non 36 Chương THỰC TRẠNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH 2.1 Cách thức điều tra 2.1.1 Mục đích điều tra Điều tra thực ... 2.2.3 Thực trạng việc thực chương trình GDHN cho TKT trường mầm non địa bàn thành phố Vinh 2.2.3.1 Thực trạng chương trình giáo dục sử dụng dạy học hòa nhập trường mầm non địa bàn thành phố Vinh ... hoà nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non địa bàn thành phố Vinh làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu nghiên cứu thực trạng GDHN cho TKT trường mầm non địa bàn thành phố Vinh qua...
 • 94
 • 5,520
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật dành cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học năm học 2014 2015các nguyên tắc trong quản lý giáo dụccác tình huống trong quản lý giáo dục mầm nonnguyên tắc trong quản lý giáo dụccác chức năng trong quản lý giáo dụcứng dụng công nghệ trong quản lý giáo dụccác mô hình trong quản lý giáo dụckhuyến khích các địa phương phát triển mô hình trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật để hỗ trợ có hiệu quả công tác giáo dục hòa nhập người khuyết tậtgiáo viên giảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật được khen thưởng theo quy địnhnâng cao hiệu quả quản lý giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật bậc tiểu họccó kỹ thuật viên sử dụng quản lý thiết bị trong phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho người khuyết tậtbáo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật theo yêu cầu của sở giáo dục và đào tạo và ủy ban nhân dân cấp huyệnquản lý giáo dục toàn diện học sinhchức năng quản lý giáo dục toàn diện học sinhthực trạng giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố vinhThông tư 26 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 304 2016 TT-BTC Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 30 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 321 2016 TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 37 2016 TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông tư 32 2016 TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhThông tư 01 2017 TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt NamThông tư 43 2016 TT-BTTTT Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 42 2016 TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tư 36 2016 TT-BTTTT quy định về cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 34 2016 TT-NHNN quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhThông tư 42 2016 TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhThông tư 39 2016 TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hànhDecision No. 1670 QD-TTg approving the planning for the network of research institutes, centers and biotechnology laboratoriesDecision No. 1938 QD-NHNN on maximum deposit interest rates in USD dollars applied to organizations and individuals at credit institutionsDecree No. 102 2015 ND-CP on management and operation of airports and airfieldsDecree No. 63 2015 ND-CP providing the policies towards redundant employmentCircular No. 42 2015 TT-BNNPTNT on issuing additional list of chemicals and antibiotics banned from import, manufacture, tradeCircular No. 43 2015 TT-BGTVT on issuance and revocation of the declaration of maritime labor compliance and certificateNghị quyết số 14 2015 NQ-HĐND về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội