vườn quốc gia u minh hạ

các mô hình canh tác hiệu quả trên đất phèn vùng đệm Vồ Dơi vườn quốc gia U Minh hạ - Cà Mau

các mô hình canh tác hiệu quả trên đất phèn vùng đệm Vồ Dơi vườn quốc gia U Minh hạ - Cà Mau
... Ki u sử dụng Cấp TN - LUT1: Lúa - - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT - - LUT4: Tràm - Cá S1 - LUT1: Lúa - - LUT4: Tràm - Cá S1 - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT - Cá Đề xuất hình hình ... hình u tiên - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT - - LUT1: Lúa - - LUT2: Lúa - Cá S1/S2 - LUT1: Lúa - - LUT4: Tràm - Cá S1 - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT- Cá S2 - LUT1: Lúa - - LUT4: ... phèn - Khả tưới hình canh tác thử nghiệm với nông dân vùng đệm Vồ Dơi, vườn Quốc Gia, U Minh Hạ, Mau TT Nông dân Đánh giá Lọai đất hình Khuyến cáo kỷ thuật Kỷ thuật canh tác trồng nuôi...
 • 19
 • 609
 • 0

Tài liệu KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẤT Ở VÙNG NGOẠI BIÊN VÀ VÙNG LÕI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ-CÀ MAU ppt

Tài liệu KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẤT Ở VÙNG NGOẠI BIÊN VÀ VÙNG LÕI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ-CÀ MAU ppt
... (vùng lõi) thoát nước tự nhiên (vùng ngoại biên) khu vực rừng than bùn tái sinh rừng than bùn bị cháy Vườn Quốc Gia U Minh Hạ - Cà Mau, (ii) khảo sát thay đổi hóa học môi trường đất điểm khảo sát ... lượng nguồn than bùn Kiên Giang Luận văn Thạc sĩ Nông học, Trường Đại học Cần Thơ Hùynh Thanh Ghi 2008 Đặc tính hóa học đất nước vùng đất than bùn Vườn Quốc Gia U Minh Hạ- Cà Mau Luận văn ... dày Vùng ngoại biên Rừng than bùn tái sinh Vùng lõi Vùng ngoại biên Vùng lõi Rừng than bùn bị cháy Hình 2: Giá trị trung bình thời điểm lấy m u pH EC đất (±SE) vườn quốc gia U Minh Hạ - Cà Mau...
 • 9
 • 240
 • 0

VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ pptx

VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ pptx
... thành lập Vườn quốc gia quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ, nguồn gen động thực vật phong phú bảo vệ, phục vụ cho công tác nghiên c u khoa học Ðây nơi l u giữ giá trị truyền thống ... nhu c u giới nghiên c u khách tham quan du lịch đến với hệ sinh thái U Minh Nhi u đơn vị khai thác du lịch nước quan tâm đến khảo sát tìm hi u có bảy doanh nghiệp đăng ký đ u tư khai thác du ... lại rừng U Minh để lãnh đạo cách mạng miền nam Ðồng chí Võ Văn Kiệt, làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Li u, người gắn bó m u thịt với U Minh Hạ Sau ngày, thống đất nước, rừng U Minh tiếp tục nơi c u mang...
 • 2
 • 243
 • 1

KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở VÙNG NGOẠI BIÊN VÀ VÙNG LÕI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ - CÀ MAU docx

KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở VÙNG NGOẠI BIÊN VÀ VÙNG LÕI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ - CÀ MAU docx
... bị cháy Vùng Vùng lõi ngoại biên Kênh rừng (kênh Minh Hà) Kênh rừng Vùng ngoại biên Vùng lõi Vùng Vùng lõi ngoại biên Nước rừng Hình 3: pH EC (±SE) nƣớc Vƣờn quốc gia U Minh Hạ - Mau (SE: sai ... bị cháy Vùng Vùng lõi ngoại biên Kênh rừng (kênh Minh Hà) Vùng ngoại biên Kênh rừng Vùng lõi Vùng Vùng lõi ngoại biên Nước rừng Hình 4: Hàm lƣợng Fe2+ (±SE) nƣớc Vƣờn quốc gia U Minh Hạ (SE: ... (Kênh Minh Hà) Tháng 7/08 ng:26 (2013):10 5-1 12 gian nghiên c u vùng ngoại biên vùng lõi Vườn quốc gia U Minh Hạ - Mau cho kết tương tự: hàm lượng Fe2+, Al3+ vật li u than bùn giảm thấp vùng lõi...
 • 8
 • 251
 • 0

Vườn quốc gia U Minh Hạ doc

Vườn quốc gia U Minh Hạ doc
... thông qua quy hoạch khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ phê duyệt dự án đ u tư xây dựng với tổng kinh phí đ u tư cho giai đoạn (2008-2011) 144 tỷ đồng Theo đó, Vườn quốc gia U Minh Hạ chia ... xâm Vườn quốc gia U Minh Hạ thành lập ngày 20/11/2006 sở hợp Khu bảo tồn thiên nhiên Vồ Dơi với phần diện tích rừng tràm U Minh Hạ thuộc lâm ngư trường: U Minh III, Trần Văn Thời Vườn quốc gia U ... hoạch chung Từ hình thành nên khu du lịch vừa bảo tồn, vừa phát huy giá trị sinh thái độc đáo Vườn quốc gia U Minh Hạ Hệ sinh thái rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ: Điểm du lịch sinh thái lý tưởng tương...
 • 5
 • 179
 • 0

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM WORLD VIEW 1 GIẢI đoán HIỆN TRẠNG RỪNG KHU vực vườn QUỐC GIA u MINH hạ cà MAU

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM WORLD VIEW 1 GIẢI đoán HIỆN TRẠNG RỪNG KHU vực vườn QUỐC GIA u MINH hạ  cà MAU
... đệm Hình 3 .1 Ảnh vệ tinh World View khu vực vườn quốc gia U Minh hạ Đây ảnh thể toàn cảnh khu vực vườn quốc gia U Minh hạ bao gồm vùng đệm vườn quốc gia U Minh hạ, khu vực U Minh hạ phần bên ... Hình 2 .1 L u đồ bước giải đoán ảnh viễn thám 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3 .1 GIỚI THI U KHÁI QUÁT KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ 3 .1. 1 Đi u kiện tự nhiên Vườn quốc gia U Minh hạ vườn quốc gia tỉnh ... 489346 10 217 96 4 910 86 10 18286 498796 10 17806 499066 10 217 66 498586 10 27646 Hình 3.6 Ảnh khu vực vườn quốc gia Hình 3.7 Ảnh khu vực vườn quốc gia U Minh hạ trước nắn U Minh hạ sau nắn Qua kết nắn ảnh...
 • 81
 • 390
 • 0

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CẢNH BÁO CHÁY RỪNG Ở KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ, CÀ MAU, DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CẢNH BÁO CHÁY RỪNG Ở KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ, CÀ MAU, DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)
... li u cháy Chỉ khả bén lửa vật li u cháy cấp độ cháy rừng ti u khu Ứng dụng hệ thống thông tin địa xây dựng đồ phân bố không gian cấp cháy theo phương pháp dự báo cháy rừng, giúp nhà quản ... thời gian từ thấp đến cao, từ khả xuất cháy rừng (cấp 0) đến cấp cháy nguy hiểm (cấp V) khu vực Vườn Quốc Gia U Minh Hạ (Hình 2) Qua kết dự báo cháy rừng mùa khô 2006-2007 Vườn Quốc gia U Minh ... li u cháy bổ sung thiết lập phương trình dự báo cháy rừng tổng hợp  Ứng dụng GIS xây dựng đồ khả nguy hại cháy rừng theo không gian thời gian Vườn Quốc gia U Minh Hạ, mau PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG...
 • 10
 • 365
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia u minh hạ tỉnh cà mau

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia u minh hạ  tỉnh cà mau
... triển du lịch sinh thái phân tích tài nguyên trạng khai thác loại hình du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ tỉnh Mau Chương Giải pháp phát triển Du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ ... tích luận văn thu thập từ Ban quản lý Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Trung tâm Thông tin Quảng Bá Du lịch tỉnh Mau, UNESCO, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Mau, Cty CPTM&DV Du lịch Minh Hải, ... sinh thái, đi u kiện để phát triển du lịch sinh thái, rút học kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái số nước Chương Thực trạng Du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ Trình bày tiềm phát triển...
 • 103
 • 425
 • 1

định giá chất lượng môi trường bằng phương pháp chi phí du lịch tại vườn quốc gia u minh hạ cà mau

định giá chất lượng môi trường bằng phương pháp chi phí du lịch tại vườn quốc gia u minh hạ cà mau
... tiềm du lịch kết hợp với mục ti u bảo vệ môi trƣờng lý chọn đề tài này: “ Định giá chất lượng môi trường phương pháp chi phí du lịch Vườn quốc gia U Minh Hạ- Mau 1.2 MỤC TI U NGHIÊN C U 1.2.1 ... VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH  NGÔ KIM TRỌNG ĐỊNH GIÁ CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH TẠI VƢỜN QUỐC GIA U MINH HẠ CÀ MAU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên ... đƣợc xác chi phí du lịch Chi phí hội khách nhàn rỗi thấp so với chi phí du lịch khách phải nghỉ việc để du lịch Thông tin kinh nghiệm du lịch VQG du khách: sở thích du khách đến U Minh Hạ thƣờng...
 • 65
 • 85
 • 0

khảo sát hiện trạng chất lượng nước trong rừng tràm ở vườn quốc gia u minh hạ, tỉnh cà mau

khảo sát hiện trạng chất lượng nước trong rừng tràm ở vườn quốc gia u minh hạ, tỉnh cà mau
... LUẬN 4.1 Hiện trạng phân bố Tràm VQG U Minh Hạ Rừng Tràm Vườn quốc gia U Minh Hạ phân bố không đồng đ u, tập trung chủ y u phía Vườn quốc gia N u phân chia theo độ tuổi rừng rừng Tràm Vườn ... NGUYÊN THIÊN NHIÊN BỘ MÔN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ TNTN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG RỪNG TRÀM Ở VƯỜN ... thuộc VQG U Minh Hạ, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Thời gian nghiên c u: từ tháng 7/2014 đến tháng 12/2014 Nội dung nghiên cư u 3.2 Đo độ s u ngập lô Tràm khác để chọn lô đo đếm Thu m u đo tiêu...
 • 57
 • 164
 • 1

ảnh hưởng của đất than bùn đến sinh khối rừng tràm tại vườn quốc gia u minh hạm tỉnh cà mau

ảnh hưởng của đất than bùn đến sinh khối rừng tràm tại vườn quốc gia u minh hạm tỉnh cà mau
... đất than bùn đến sinh khối rừng tràm Vườn Quốc Gia U Minh Hạ, tỉnh Mau thực 1.2 MỤC TI U CỤ THỂ VÀ MỤC TI U TỔNG QUÁT 1.2.1 Mục ti u tổng quát Nghiên c u ảnh hưởng đất than bùn đến sinh khối ... luận văn tốt nghiệp: Ảnh hưởng đất than bùn đến sinh khối rừng tràm Vườn Quốc Gia U Minh Hạ, tỉnh Mau công trình nghiên c u khoa học Các số li u, kết trình bày luận văn trung thực chưa công ... sống C u Long (trong rừng U Minh, thuộc tỉnh Mau Kiên Giang) với diện tích khoảng 24.000 ha, diện tích lớn chọn khu bảo tồn, Vườn Quốc Gia U Minh Thượng U Minh Hạ Những vùng đất than bùn với...
 • 76
 • 128
 • 0

vườn quốc gia u minh hạ

vườn quốc gia u minh hạ
... học, phát triển du lịch Du khách đến thăm Cà Mau ghé tham quan rừng U Minh hạ để quan sát sinh cảnh rừng U Minh lạ độc đáo Trong ti u lận nhóm xin giới thi u vườn quốc gia U Minh Hạ đa dạng sinh ... Vườn quốc gia U Minh Hạ tăng cường công tác quản lý bảo vệ tầng than bùn có Theo đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân định cư lâm phần, xung quanh khu vực Vườn quốc gia U Minh Hạ ... thuộc huyện U Minh xã Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc thuộc huyện Trần Văn Thời Vị trí vườn quốc gia U + Bắc giáp tuyến 27 - Phân trại K3 thuộc trại giam K1 Cái T u + Nam giáp vùng đệm kinh xáng Minh...
 • 16
 • 772
 • 0

giới thiệu về Đa dạng sinh học ở Vườn Quốc Gia U Minh Thượng

giới thiệu về Đa dạng sinh học ở Vườn Quốc Gia U Minh Thượng
... Ti u luận Đa Dạng Sinh Học U Minh Thượng MỤC LỤC I Vài nét U Minh Thượng II Mức độ đa dạng sinh học U Minh Thương II.1 Đa dạng loài thực vật II.2 Đa dạng loài động vật III Giá trị VQG U Minh Thượng ... Nguyễn Thế Lạc-DH09CT Ti u luận Đa Dạng Sinh Học U Minh Thượng IV Thách thức ĐDSH U Minh Thượng: Từ năm 2002, sau trận cháy lớn thi u rụi gần 4.000ha rừng tràm nguyên sinh vườn quốc gia U Minh ... Giang, phía Nam U Minh Hạ thuộc Cà Mau Rừng U Minh (U Minh Thượng U Minh Hạ) ki u rừng đặc thù, xếp hạng độc đáo quí giới Rừng tập trung U Minh Thượng nhi u chủ y u loại rừng nguyên sinh Người Nam...
 • 10
 • 1,223
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: động vật nổi vườn quốc gia u minh thượngvườn quốc gia u minh thượng đến năm 2020xây dựng chiến lược phát triển dlst tại vườn quốc gia u minh thượngvuon quoc gia u minh thuongvườn quốc gia ba vì hà nộiđiều tra theo dõi diễn biến môi trường nước và thuỷ sinh vật ở vường quốc gia u minh thượngvườn quốc gia ba vì có gì hayvườn quốc gia ba vì cách hà nội bao xađường từ hà nội đến vườn quốc gia ba vìđi từ hà nội đến vườn quốc gia ba vìđường đi vườn quốc gia ba vì từ hà nộiđi vườn quốc gia ba vì từ hà nộivườn quốc gia ba vì cách hà nộiđường từ hà nội lên vườn quốc gia ba vìđánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sinh kế người dân các xã vùng đệm vườn quốc gia cát bàphương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocthuyết trình dân sự bài tập nhómgián án xác suất thống kêVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtNghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm국어1권Co che di truyen va bien di phan tuCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ51089021 hợp ĐỒNG DỊCH vụ bảo TRI hệ THỐNG MAY TINH