QUY DINH VE KT HO SO (1)

QUY DINH VE KT HO SO (1)

QUY DINH VE KT HO SO (1)
... Sổ ch nhim - Đủ số quy định - Ghi đủ số điểm quy định - im cỏc bi kim tra phi t theo ch tiờu - Ghi đủ theo quy định - Bui SH cú tng kt rỳt kinh nghim cỏc hot ng tun, v cú k hoch ca tun tip theo ... theo quy định Bộ giáo dục - Ghi đúng, đủ số điểm theo quy định môn - Sửa chữa quy chế - Ghi theo quy định Bộ - Khi sửa chữa thay phải trình báo BGH 3.Hồ sơ tổ CM : STT Tên hồ sơ Kế ho ch ho t ... đầy đủ kế ho ch ho t động tổ - Ghi đầy đủ phân công , theo dõi ho t dộng tổ Biên SH tổ (S ngh quyt) Ghi đầy đủ nội dung buổi họp tổ Biên sinh ho t nhóm Ghi đầy đủ nội dung buổi sinh ho t nhóm...
 • 9
 • 254
 • 0

Quy định về loại hồ số lượng hồ nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội

Quy định về loại hồ sơ và số lượng hồ sơ nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội
... để nộp hồ ốm đau; để nộp hồ thai sản; để nộp hồ DS-PHSK sử dụng để nộp đồng thời 02 loại hồ trở lên lúc Đồng thời, người nộp hồ cần đánh dấu vào ô hồ nộp Ví dụ 1: nộp hồ ... đau đánh dấu vào ô hồ ốm đau (thể dòng BẢNG KÊ HỒ SƠ) Ví dụ 2: Nếu nộp đồng thời hồ thai sản hồ DS-PHSK đánh dấu vào hai ô thai sản DS-PHSK (thể dòng BẢNG KÊ HỒ SƠ) A Nộp hồ giải chế ... số hồ nộp Ví dụ 12: sử dụng bảng kê nộp 03 hồ TNLĐ hưởng trợ cấp hàng tháng, 02 hồ hưởng trợ cấp BNN lần số lượng sổ BHXH 05 quy n, số lượng công văn (theo mẫu 05HSB) 18 (gồm 12 hồ sơ...
 • 21
 • 516
 • 1

Phân tích một số quy định về bảo hộ sáng chế trong pháp luật sởhữu trí tuệ thể hiện nguyên tắc cân bằng lợi ích trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Phân tích một số quy định về bảo hộ sáng chế trong pháp luật sởhữu trí tuệ thể hiện nguyên tắc cân bằng lợi ích trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
... hữu trí tuệ thể nguyên tắc cân lợi ích việc bảo hộ quy n sở hữu trí tuệ NỘI DUNG Khái quát chung bảo hộ sáng chế nguyên tắc cân lợi ích việc bảo hộ quy n sở hữu trí tuệ sáng chế 1.1 Sáng chế bảo ... - xã hội Biểu nguyên tắc cân lợi ích quy định pháp luật sở hữu trí tuệ bảo hộ sáng chế 2.1 Trong quy định điều kiện bảo hộ sáng chế đối tượng không bảo hộ sáng chế * Điều kiện bảo hộ sáng chế ... thể trao độc quy n sáng chế, sở bảo vệ quy n, lợi ích hợp pháp chủ thể Theo quy định Điều 58 Luật SHTT sáng chế bảo hộ hình thức cấp Bằng độc quy n sáng chế Bằng độc quy n giải pháp hữu ích Bảo...
 • 12
 • 121
 • 0

Quy định quản lý hồ

Quy định quản lý hồ sơ
... Ví dụ: hồ xử cố máy…; hồ tuyển dụng đợt năm 2006; hồ tai nạn lao động…, hồ giải đơn thư khách hàng… - Danh mục hồ sơ: tập hợp loại hồ dự kiến lập ban / phòng - Lập hồ sơ: bao ... liệu đưa vào hồ theo danh mục hồ - Sử dụng loại cặp bìa hồ (gọi tắt cặp hồ sơ) thích hợp để mở lưu hồ - Mỗi tập hồ phải ghi rõ gáy bìa mã hiệu tên hồ theo quy định sau: “ĐV” ... hồ đơn vị khác phải có đồng ý Trưởng ban / phòng quản hồ - Chỉ chụp hồ thực cần thiết phải có đồng ý Trưởng ban / phòng quản hồ - Những người Công ty phép xem xét, mượn hồ sơ, ...
 • 8
 • 2,427
 • 92

Phân tích những quy định về sự hỗ trợ của Tòa án đối với hoạt động của Trọng tài theo Luật Trọng tài thương mại 2010

Phân tích những quy định về sự hỗ trợ của Tòa án đối với hoạt động của Trọng tài theo Luật Trọng tài thương mại 2010
... dịnh thương mại Quá trình tố tụng trọng tài thương mại Những phân tích sâu vấn đề II – SỰ HỖ TRỢ CỦA TÒA ÁN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TRỌNG TÀI THEO LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2010 – Thẩm quy n Tòa án ... hoạt động có hiệu Quy định điều luật khác liên quan cụ thể hoá nội dung thẩm quy n Toà án Phân tích quy định hỗ trợ Tòa án hoạt động Trọng tài theo Luật Trọng tài thương mại 2010: Sự hỗ trợ tòa ... trọng tài thương mại giới III – HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ SỰ HỖ TRỢ CỦA TÒA ÁN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Luật Trọng tài thương mại năm 2010 có nhiều quy định hợp lý...
 • 18
 • 317
 • 4

Phân tích những quy định về sự hỗ trợ của Tòa án đối với hoạt động của Trọng tài theo Luật Trọng tài thương mại 2010

Phân tích những quy định về sự hỗ trợ của Tòa án đối với hoạt động của Trọng tài theo Luật Trọng tài thương mại 2010
... dịnh thương mại Quá trình tố tụng trọng tài thương mại Những phân tích sâu vấn đề II – SỰ HỖ TRỢ CỦA TÒA ÁN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TRỌNG TÀI THEO LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2010 – Thẩm quy n Tòa án ... hoạt động có hiệu Quy định điều luật khác liên quan cụ thể hoá nội dung thẩm quy n Toà án Phân tích quy định hỗ trợ Tòa án hoạt động Trọng tài theo Luật Trọng tài thương mại 2010: Sự hỗ trợ tòa ... trọng tài thương mại giới III – HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ SỰ HỖ TRỢ CỦA TÒA ÁN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Luật Trọng tài thương mại năm 2010 có nhiều quy định hợp lý...
 • 18
 • 1,921
 • 15

nghiên cứu các quy định về phiên tòa thẩm dân sự theo quy định của BLTTDS

nghiên cứu các quy định về phiên tòa sơ thẩm dân sự theo quy định của BLTTDS
... phơng hớng hoàn thiện quy định phiên tòa thẩm dân 29 Chơng quy định Phiên tòa thẩm Bộ luật tố tụng dân 2.1 Quy định chung phiên tòa thẩm 2.1.1 Yêu cầu phiên tòa thẩm Bên cạnh việc tuân ... trng 11 phiên tòa thẩm nói chung nh phiên tòa thẩm dân nói riêng, nhiên phiến diện cha phản ánh đợc đầy đủ chất phiên tòa thẩm dân Chế định phiên tòa thẩm dân bao gồm quy định trình ... phiên tòa thẩm dân - Cơ sở lý luận thực tiễn" Nguyễn Thị Thu Hà Phạm vi nghiên cứu đề tài Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, đề tài sâu nghiên cứu quy định phiên tòa thẩm dân theo quy định...
 • 74
 • 489
 • 3

Gián án Quy định kiểm tra hồ giáo viên

Gián án Quy định kiểm tra hồ sơ giáo viên
... Phần ghi chép GVCN sài: Trừ điểm + Cha ghi kết học tập kỳ I,II; cuối kỳ I, II; năm: Trừ điểm + Cha đánh giá, nhận xét, kết tuần, tháng: Trừ điểm/ tháng Quy định kiểm tra Sổ đầu - sổ điểm ... năm học ): Trừ điểm /giáo án + Đề kiểm tra giáo án không khớp với đề HS Trừ 40điểm/bài + Không ghi ngày soạn, ngày dạy (đã đợc nhắc nhở ký duyệt tuần) Trừ 5điểm/tuần X/ Bài kiểm tra HS: tổng 10 điểm ... IX/ Giáo án: Tổng 40 điểm + Đối với giáo án Văn, Toán cha đóng thành tập (tập 1: từ tuần 1- tuần 9, tập 2: từ tuần 10 Trừ 10 điểm/tập tuần 19), môn lại cha đóng thành tập; cha có bìa: + Giáo án...
 • 3
 • 1,056
 • 6

Xem thêm