Huong dan on tap anh 6

Huong dan on tap anh 6

Huong dan on tap anh 6
... 1-danh tõ sè Ýt : lµ danh tõ kh«ng cã ch÷ s ®øng ci tõ, nh÷ng danh tõ cã a, an ®øng tríc 2- danh tõ sè nhiỊu: cã c¸c quy t¾c:  Th«ng thêng ta thªm S vµo sau danh tõ sè Ýt A pen -> pens  Danh ... Ngµy so¹n:………………………… Ngµy d¹y: ………………………… Bi Danh tõ sè Ýt vµ sè nhiỊu A-Mơc ®Ých – yªu cÇu: -Gióp HS biÕt nµo sư dơng danh tõ sè Ýt, nµo sư dơng danh tõ sè nhiỊu -Ci bµi, HS cã thĨ ¸p dơng lÝ ... you/ ? afternoon/ teacher/ we/ fine/ thanks Hi/ Bao/ how/ you/ ?/ 10 Hello/ Luong/ this/ Lan, my friend/ she/ a new student/ my class Bµi 6: Write the numbers = one, , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,...
 • 27
 • 176
 • 0

Hướng dẫn ôn tập kì 2 môn tiếng anh 6,7,8

Hướng dẫn ôn tập kì 2 môn tiếng anh 6,7,8
... TẠO HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II NÚI THÀNH MÔN: TIẾNG ANH (Năm học 08-09) A Yêu cầu kiến thức ngôn ngữ (Vocabulary, Grammar, Language functions) - Ôn tập từ vựng thuộc chủ điểm học Học ... TẠO HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II NÚI THÀNH MÔN: TIẾNG ANH (Năm học 08-09) A Yêu cầu kiến thức ngôn ngữ (Vocabulary, Grammar, Language functions) - Ôn tập từ vựng thuộc chủ điểm học Học ... với Why - because - Ôn tập cách sử dụng so, too, either, neither - Ôn tập cách sử dụng a little, a lot of / lots of too much - Ôn tập cách sử dụng tính từ trạng thể cách - Ôn tập cách sử dụng động...
 • 3
 • 337
 • 5

Sóng ánh sáng (sách hướng dẫn ôn tập thi TN 2009 -NXB giáo dục)

Sóng ánh sáng (sách hướng dẫn ôn tập thi TN 2009 -NXB giáo dục)
... tán sắc ánh sáng Niu - tơn B Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng C Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng D Thí nghiệm ánh sáng đơn sắc Câu 23* Trong thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng đơn ... =0,526 µ m Ánh sáng dùng thí nghiệm ánh sáng màu A đỏ B lục C vàng D tím Câu 24 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc 10 phía vân sáng trung tâm ... giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách 3mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe 3m Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ , khoảng cách vân sáng liên tiếp đo 4mm Bước sóng ánh sáng A λ '...
 • 5
 • 270
 • 0

Hướng dẫn ôn tập môn anh văn lớp 9 - học kỳ 2 docx

Hướng dẫn ôn tập môn anh văn lớp 9 - học kỳ 2 docx
... the 2nd SEMESTER- ENGLISH Vo Minh- THCS Tran Hung Dao - Làm tân ngữ cho đông từ: whom/that (Có thể bỏ ĐT mà nghĩa câu không thay đổi) Eg: The woman (whom/that) you met yesterday is his mother - ... vào khỏi công viên) I saw him walking in the park: Tôi nhìn thấy CV(chỉ nhìn thấy phần hành động xảy ra) V-ing ( Gerund ) REVIEW FOR the 2nd SEMESTER- ENGLISH Vo Minh- THCS Tran Hung Dao - Sau động ... đón (bằng xe ôtô) Bring about :dẫn đến, gây Go on / continute+V-ing = Keen on+ V-ing: tiếp tục To be fond of + V-ing = enjoy + V-ing To be interested in = Like +V B-EXERCISES: I.MULTIPLE CHOICE:...
 • 12
 • 963
 • 7

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH PRACTICE TEST 10 potx

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH PRACTICE TEST 10 potx
... desires for We each success in life a desire b desire for 10 Pupils should have their eyes regularly a tested b to test c test d testing 11 My brother likes music very much He to music ... /Father's Day / be/ celebrated / third / June / countries A Father's Day celebrated the third Sunday in June in countries B Father's Day is celebrated on the third Sunday in June in some countries ... next year A 50 B C D We had a long discuss about the problem but we couldn’t solve it A B C D PRACTICE TEST Questions - 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently Mark your...
 • 14
 • 267
 • 0

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH docx

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH docx
... It (rain) hard We can’t anything until it (stop) HĐBM Tiếng Anh Trang Sở GD – ĐT Đồng Tháp Ôn tập Tốt nghiệp Tiếng Anh 22 Last night we (watch) TV when the power (fail) ... been selling motorbikes A ten years ago B since ten years HĐBM Tiếng Anh Trang Sở GD – ĐT Đồng Tháp Ôn tập Tốt nghiệp Tiếng Anh C for ten years ago D for ten years Christopher Columbus _ ... twice a week A was reading B wrote C was written D had written HĐBM Tiếng Anh Trang Sở GD – ĐT Đồng Tháp Ôn tập Tốt nghiệp Tiếng Anh 24 I couldn’t cut the grass because the lawn mower a few...
 • 126
 • 173
 • 3

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN TIẾNG ANH – NĂM HỌC: 2010-2011 pptx

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN TIẾNG ANH – NĂM HỌC: 2010-2011 pptx
... cut B this B happy C flood D moon C stamps D clubs C put D shut C there D think C passage D paper - HẾT -KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ năm - ... problem (C) but we couldn’t solve (D) it KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ năm - Thời gian làm bài: 60 phút - Mã đề thi 153 Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án ... định không xác định - Từ vựng (Vocabulary) * Từ diễn đạt hệ thống trường học từ tiểu học đến đại học: cấp học, môn học, cách học, loại trường, kì thi * Từ mô tả qui trình vào trường đại học: điền...
 • 52
 • 253
 • 0

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH PRACTICE TEST 1 pptx

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH PRACTICE TEST 1 pptx
... ends When British forces burned the White House on August 24, 18 14, President Madison was forced to leave, and it was not until 18 17 that then President James Monroe was able to return to a rebuilt ... happily "We have won the contest!" A They said "Hurrad" that they had won the contest B They said they had won the contest C They exclaimed with joy that they had won the contest D They said with joy ... B about C calculator C think C of D machine D hear D in 29 A poor B dead C alive D injured 30 A as well as B as fast as C as long as D so well as 27 A see Questions 31 - 35: Read the following...
 • 4
 • 176
 • 0

hướng dẫn ôn tập công chức 1 số nội dung tiếng anh

hướng dẫn ôn tập công chức 1 số nội dung tiếng anh
... \-1I1\ 1iJr~- ;;'. -~< :-:''' 'JU'I ~I~. I~' ; I 6/30/2 014 I I I !l Category: 1. 5 Pronouns (O~i tit) 1. 4 Adverbs (Tr,ng tiJ') She has written the report A carefully B.care Categ...
 • 5
 • 168
 • 10

tài liệu hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT môn tiếng anh

tài liệu hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT môn tiếng anh
... đánh dấu trọng âm) Tiếng anh ngôn ngữ mà ta dựa vào âm tiết từ để định vị trí đánh trọng âm Có nhiều người hướng dẫn ngữ âm tiếng anh cho trọng âm từ tiếng anh khó dự đoán đến mức tốt coi việc đánh ... sách bị lấy đi) c Khi thân người nói lí không nêu người gây tác động hay hành động I was informed about your besiness trip (Tôi thông tin chuyến công tác anh) - Cách chuyển đổi từ chủ động sang ... chúng thay cho danh từ đứng trước đối tượng với danh từ - Who: dùng thay cho danh từ trước, làm chủ từ The man who saw the accident yesterday is my neighbour - Whom: dùng thay cho danh từ người,...
 • 239
 • 397
 • 1

Hướng dẫn ôn tập thi nói Tiếng anh Lớp 6

Hướng dẫn ôn tập thi nói Tiếng anh Lớp 6
... five o’clock Five o’clock get up Five fifteen get dressed Five thirty brush teeth and wash face Five forty-five have breakfast Six thirty go to school 14 What time you get up? What time you wash ... to school In the afternoon • Play game • Do housework In the evening • Do homework • Go to bed 16. What is there on teacher’s desk?( some books,a cassette, a computer, some pieces of chalk, a vase...
 • 2
 • 2,503
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn ôn tập ngữ pháp tiếng anhhướng dẫn ôn tập tiếng anh lớp 9huong dan on tap mon anh van 9hoc ky iihướng dẫn ôn tập và làm bài thi tiếng anh vĩnh bá pdfhướng dẫn ôn tập và làm bài thi tiếng anh vĩnh bágiáo trình hướng dẫn ôn tập môn tiếng anhhưỡng dẫn ôn tậphướng dẫn ôn tậphướng dẫn ôn tập lịch sử 12hướng dẫn ôn tập văn học 12giáo trình hướng dẫn ôn tập triết họchướng dẫn ôn tập triết họchướng dẫn ôn tập thi violympichướng dẫn ôn tập sửhướng dẫn ôn tập toiecĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây