de thi chon hoc sinh gioi cap tinh lop 12

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12
... Bài Bài 1: Bài 2: InPut Ch y tr c ti p ch 15 2009 2010 2000 ng trình THI CH N H C SINH GI I C P T NH N M 2009 Môn: Tin h c L p: 12 ( áp án g m 01 trang) ch m tr c ti p máy: V i b ng trình, cho k ... n A VÝ dô: YENNGUA.INP YENNGUA.OUT 4 -2 -9 (Ví d có nh t m t yên ng a ph n t A[1,2] ) Cán b coi thi không gi i thích thêm H T - Trang S GIÁO D C VÀ ÀO T O TUYÊN QUANG ÁP ÁN Cách ... máy: V i b ng trình, cho k t qu 1 OutPut úng i m 5 2 Bài 3: A AYA TIK KIT 10 2 Bài 4: 4 -2 -9 22 12 21 45 89575 68565 42493 01352 Trang L I GIAI THAM KHAO Bài Có nhi u ph ng án gi i quy t toán...
 • 7
 • 815
 • 13

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn LỊCH SỬ - THPT CHUYÊN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn LỊCH SỬ - THPT CHUYÊN
... VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 2- 2013 Môn: LỊCH SỬ – THPT CHUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 03 trang) Câu Nội dung Có hay không cho rằng: Hiệp ước Bali năm 1976 mở ... gốc khác - Về kẻ thù: Công nhân nước tư giai cấp tư sản Công nhân Việt Nam đế quốc, phong kiến, tư sản Năm 1930 giai cấp công nhân giai cấp lãnh đạo cách mạngViệt Nam vì: - Giai cấp công nhân ... 193 0-1 931 lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương - Thắng lợi lớn nhân dân ta giành phong trào cách mạng 193 0-1 931 thành lập quyền cách mạng hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh - Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh -...
 • 4
 • 474
 • 5

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn LỊCH SỬ - THPT CHUYÊN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn LỊCH SỬ - THPT CHUYÊN
... examples to support your answer -The end Trang6/6 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 2- 2013 Môn: TIẾNG ANH – THPT Chuyên HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm ... expectations./ The book didn’t come up to his expectations II Essay writing: 15 points - Well-organised - Few grammatical mistakes - Various grammatical structures and vocabularies * Total: 100 points ... I Read the text below and think of the word which best fits each space Use only ONE word in each space Trees for life Trees are amongst the biggest and longest-living things on Earth, some dating...
 • 8
 • 1,269
 • 7

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn TIẾNG PHÁP - THPT CHUYÊN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn TIẾNG PHÁP - THPT CHUYÊN
... 300 mots) FIN Trang6/6 S GIO DC V O TO VNH PHC K THI CHN HC SINH GII CP TNH LP 12 THPT NM HC 2 01 2- 2013 Mụn: TING PHP THPT chuyờn HNG DN CHM (Gm 02 trang) A COMPRẫHENSION ORALE Transcriptions ... cest--dire quotidien j Il va au bureau du lundi au vendredi, soit 10 bimensuel VI Mettez les phrases suivantes au discours direct ou indirect (0,5 pt) Que feras-tu dans l'avenir Jannette? Lui a-t-elle ... d'accepter des pots-de-vin pour approuver des plans d'exploitation qu'ils n'ont jamais vus Face cette pression du marchộ doublộe d'une absence de contrụle rationnel, la forờt est-elle condamnộe?...
 • 8
 • 528
 • 9

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn TIN HỌC - THPT CHUYÊN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn TIN HỌC - THPT CHUYÊN
... Dòng 1: số nguyên số lượng thí sinh xác định xác thứ hạng kết Ví dụ brank.inp 55 43 42 32 12 25 brank.out giải thích Hai thí sinh biết xác thứ hạng thí sinh #2 thí sinh #5 Bài Tập thể thao Một ... 2, chạy phút thứ nghỉ hai phút cuối - Hết - Họ tên: Số báo danh: Thí sinh không sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích thêm 2/2 ... tập, hình thức tập chọn chạy Tham số định trình tập X “độ mệt mỏi”, vào lúc bắt đầu tập cần phải đưa vào cuối buổi tập X lựa chọn chạy hay nghỉ phút thời gian tập • Nếu X lựa chọn chạy phút thứ...
 • 2
 • 390
 • 3

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn TOÁN - THPT CHUYÊN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn TOÁN - THPT CHUYÊN
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 2- 2013 Môn: TOÁN – THPT chuyên HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 04 trang) Lưu ý chấm bài: - áp án trình bày cách giải bao ... có làm học sinh Khi chấm học sinh bỏ qua bước không cho điểm bước -Nếu học sinh giải cách khác, giám khảo ý đáp án điểm -Trong làm, bước bị sai phần sau có sử dụng kết sai không điểm -Học sinh ... (11k ) 113 ≡ 43 ≡ 1( mod ) (2) 6 +) 2 012 n = 2 012( k + 3) ( = 2 0126 k +6k ) 2 012 ≡ 39 ≡ 273 ≡ ( mod ) Từ (1), (2) (3) ta (3) Điểm Nội dung 2n + 11n + 2012n ≡ + + ≡ 1( mod ) Vậy số dư cần tìm...
 • 5
 • 393
 • 6

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn NGỮ VĂN - THPT CHUYÊN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn NGỮ VĂN - THPT CHUYÊN
... TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 2- 2013 Môn: NGỮ VĂN – THPT CHUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 04 trang) Câu (3,0 điểm) I Yêu cầu kĩ Biết cách làm văn nghị luận xã ... mắc nhiều lỗi - Điểm 0: Không hiểu đề, sai lạc phương pháp Câu (7,0 điểm) I Yêu cầu kĩ Hiểu đề, biết cách làm văn nghị luận văn học Biết phân tích dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề Bố cục rõ ràng, ... cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ Hành văn trôi chảy Văn viết có cảm xúc Không mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp, tả II Yêu cầu kiến thức Học sinh hiểu vấn đề : đề bàn vai trò tình cảm,cảm xúc thơ...
 • 5
 • 561
 • 6

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn VẬT LÍ - THPT CHUYÊN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn VẬT LÍ - THPT CHUYÊN
... Thí sinh không sử dụng tài liệu phòng thi - Giám thị không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 2- 2013 Môn: VẬT LÝ – THPT CHUYÊN ... h S G L d3 ’ S3 3d 7,5d => d’’= 0,75d-10 d1= h-d => d2= 2h-d => d3= 3(2h-d) 7,5(2h-d) => d3’= 1,5h-0,75d-10 d’ - d3’ = 15 => 0,5625d2 - 1 ,125 dh +25h - 10d - 100 = (2) (2,5 điểm) Từ (1) (2) => ... S1 L S2 d2 ’ d2 Câu Nội dung Ta có d’ = 10d d-10 d1= h - d => d2 = 2h - d => d2’ = 10(2h-d) 2h - d -1 0 O d’ - d2’ = 20/3 => 2d2 - 4dh +100h - 60d - 200 = (1) Khi có nước: S LCP S’ L S’’ d d’...
 • 6
 • 270
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
... ……………………………………………………………………………………………………… - HẾT- SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC : 2010-2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG ANH THPT Ngày thi 18 tháng năm 2011 SECTION ... ideas –supporting ideas(and example) -3 main parts and three ideas –supporting ideas(and example) -3 main parts and two ideas –supporting ideas(and example) -3 main parts and one ideas –supporting ... all) simple sentences –fairly effective -Jerky style-and effort needed to understand-confusing complex sentences mostly simple sentences -Very jerky –hard to understand –almost simple sentences...
 • 13
 • 608
 • 3

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
... SỞ GD-ĐT QUẢNG BÌNH KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn thi: Hóa học – Vòng I HƯỚNG DẪN CHẤM Câu I (2.0 điểm): Viết phương trình hóa học (dạng ion ... +2H2O → Ba + 2OH + H2 HCO 3- + OH- → CO3 2- + H2O Ba2+ + CO3 2- → BaCO3 b NH4+ + AlO 2- + H2O → NH3 + Al(OH)3 c HSO 3- + H+ → H2O + SO2 Ba2+ + SO4 2- → BaSO4 d CO2 + 2OCl- + H2O + Ca2+ → CaCO3 + 2HClO ... (1.25 điểm) a OH- + H+ → H2O 3OH- + Fe3+ → Fe(OH)3 2OH- + Mg2+ → Mg(OH)2 TFe(OH)3 =1 0-3 8 =  Fe3+  OH -  → b ᄃ bắt đầu xuất xuất    kết tủa Fe(OH)3 −38 [OH-] = ᄃ = ᄃ= 1 0-1 2M → pH = T 10...
 • 10
 • 445
 • 5

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
... SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 (Khóa thi ngày 11 tháng 10 năm 2 012) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ (vòng 1) (Hướng ... lên thành giai cấp lãnh đạo cách mạng Câu Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc có định lựa chọn gì? Ý nghĩa định lựa chọn đó? 0,5 0,5 1,5 - Sau đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề 0,25 thuộc ... đảo động lực cách mạng - Giai cấp tiểu tư sản: Có ý thức dân tộc dân chủ, có tinh thần chống thực dân Pháp tay Điểm 2,5 0,5 0,5 0,5 sai Đặc biệt phận trí thức, học sinh, sinh viên nhạy bén với...
 • 4
 • 325
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
... THE END Page of papers SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn thi: TIẾNG ANH (Vòng I) Khoá thi: Ngày 11 tháng 10 năm 2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM Tống số điểm ... caused by human error → The accident………………………………………….…… 78 I think the last time I saw you was at Diana’s house-warming party → I don’t think………………………………………………… 79 I gave Tom the message, but he ... before This resulted in the need for organized entertainment Suitable games developed or (55) ……… invented, typically team games, in (56) ……… the crowded could take sides and become involved This...
 • 8
 • 521
 • 15

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TIN HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TIN HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
... cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2 012 - 2013 Môn thi: tin học - Vòng i hớng dẫn chấm I Phng phỏp: - Giỏm kho to b d liu vo, tớnh toỏn kt qu Thc hin chng trỡnh ca hc sinh v so sỏnh kt qu - Giỏm kho ... - Dũng 1: Ghi s nguyờn dng K, l s lng nhúm bn tỡm c N hc sinh tham gia Hi tri Vớ d: NHOMBAN.INP NHOMBAN.OUT 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 ==HT== Sở GD&ĐT Quảng bình kỳ thi CHọN học sinh giỏi cấp tỉnh lớp ... Hi tri hố Tnh on t chc, cú N hc sinh tham gia, ú, cú mt s hc sinh quen Mt s hc sinh c gi l cựng nhúm bn, nu bt kỡ mt hc sinh no thuc nhúm u cú quen ớt nht hc sinh khỏc cựng nhúm ú Yờu cu: Hóy...
 • 6
 • 329
 • 4

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
... SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn thi: Toán - Vòng I (Khóa ngày 11 tháng 10 năm 2 012) HƯỚNG DẪN CHẤM (Đáp án, ... (1) trở thành: t + t + 2 012 = 2 012 1 ⇔ t + t + = t + 2 012 − t + 2 012 + 4 4n 2n (1) 0,25 0,5 1  1  ⇔  t + ÷ =  t + 2 012 − ÷ 2  2  0,5 0,25 ⇔ t + = t + 2 012 ⇔ t + t − 2011 = (2) Giải ... điểm * Học sinh có lời giải khác đáp án (nếu đúng) cho điểm tối đa tuỳ theo mức điểm * Điểm toàn tổng (không làm tròn số) điểm tất Câu Nội dung Điểm 2,5 điểm Phương trình: x + x + 2 012 = 2 012 (n...
 • 5
 • 244
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN VẬT LÝ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN VẬT LÝ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
... S GIO DC V O TO QUNG BèNH Cõu Kè THI CHN HC SINH GII TNH LP 12 THPT NM HC 2 012 2013 Mụn: VT L Vũng HNG DN CHM CHNH THC Ni dung im y Thanh chịu trọng ... Cõu (2,0 ) Vì T1=V12 T3= V32 nên: V T1 300 Suy ; 105 N/m2 = = = RT 10 V1 V3 P1 =T3 =1 = l ,48 675 V1 Phơng trình đoạn 1-3 hệ tọa độ P=RV nên đoạn 1-3 hệ P P1 0,5 0,5 O Công sinh : (P,V) nh ... ca h cỏc bn t ni vi M: qM = Du in tớch ca cỏc bn t nh hỡnh v E, r A + C - R3 K M + - B A + C1 C2 M - R R2 R1 R E, r -+ 0,25 K C2 R B N N + Khi K úng: du in tớch trờn cỏc bn t nh hỡnh q1 = C1U...
 • 5
 • 252
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20122013 môn tiếng anh sở giáo dục và đào tạo quảng bìnhđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20122013 môn lịch sử sở giáo dục và đào tạo quảng bìnhđáp án đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20121013 môn tiếng anh tỉnh kontum pptđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 thcs năm 20132014 môn toán sở giáo dục và đào tạo quảng bìnhtài liệu sở giáo dục và đào tạo phú thọ đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 pptđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 20102011 môn vật lí – sở giáo dục và đào tạo lam dongđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 20102011 môn vật lí – sở giáo dục và đào tạo la dongđề thi tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12sở giáo dục –đào tạo quảng ninh kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tình lớp 12 năm học 20132014 môn vật lýkỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tình lớp 12 năm học 20132014 môn vật lýsở giáo dục –đào tạo quảng ninh kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tình lớp 12 năm học 20122030 môn vật lýđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnhđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 20122013 môn thi giáo dục công dân – lớp 12 thptđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn thi tiếng anh thptđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 20102011 môn ngữ văn thpt – sở giáo dục và đào tạo lâm đồngBusiness statistics a first course 7th edition levine test bankBusiness statistics communicating with numbers 1st edition jaggia test bankBusiness statistics in practice 8th edition bowerman test bankCampbell biology 10th edition reece test bankCampbell biology concepts and connections 8th edition reece test bankCanadian human resource management a strategic approach 10th edition schwind test bankCareer achievement growing your goals 2nd edition blackett test bankCB4 4th edition babin test bankCDN ED developmental psychology childhood and adolescence 4th edition shaffer test bankCDN ED human physiology 2nd edition sherwood test bankCDN ED nutrition concepts and controversies 2nd edition sizer test bankCDN ED ORGB 1st edition armstrong test bankCDN ED psychology themes and variations 3rd edition weiten test bankCDN ED sociology in our times the essentials 5th edition murray test bankCell and molecular biology concepts and experiments 7th edition karp test bankCengage advantage books business law text and cases the first course 1st edition miller test bankChemistry 3rd edition burdge test bankChemistry 9th edition zumdahl test bankCengage advantage books essentials of business law 4th edition beatty test bankChemistry 12th edition chang test bank