Giáo án phụ đạo đại trà 6

Giáo án phụ đạo đại trà 6

Giáo án phụ đạo đại trà 6
... ?-I live on Le Lai street 6) ?-I m fine,thank you 7) ?Yes,that s my classroom 8) ?-No,this isn t my bag 9) ?-I live in Hue 10) ?-It s a waste basket VIII- Chọn đáp án ngoặc 1)Is this (you/your) ... Complete the following dialogues a) A: Which grade you in ? B: Im grade6 A: And, which class you in? B: Im class 6A * Keys: a) A: are , B: in A: are B: in b) C: grade, are, in D: in, seven ... grade C: Which .are ? D: m in 7B C: class, you, in D: I, class 6th 7th 8th 9th 10th 4th fourth 9th ninth 5th fifth 6th sixth th 10 tenth Complete the passage I live.(1) .Ha noi I live(2)...
 • 28
 • 296
 • 0

Giáo án phụ đạo đại 8

Giáo án phụ đạo đại 8
... biĨu thøc ta ®ỵc: M =( 18 -2.4) = 102 = 100 b, N = 8x3 - 12x2y +6xy2 - y3 =(2x -y)3 thay x=6 ; y =8 vµo biĨu thøc ta ®ỵc: N = (2.6 - 8) 3 =203 =80 00 21 GV:ThÕ nµo lµ rót gän biĨu thøc? HS: Rót gon ... viÕt 27x3+y3 =? 8x3 – 125 =? *Bµi §iỊn vµo « trèng a) (3x + y)( + + ) = 27x3 +y3 Ta cã : (3x + y)(9x2–3xy +y2)=27x3 +y3 b) ( 2x )( + 10x + ) = 8x3 -125 Ta cã : (2x – 5)(4x2+10x+25) = 8x3 125 C./ ... +8x2 – 3x * D¹ng 2: Rót gän,tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc: Bµi 2:TÝnh nhanh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc: a, M = x2 +4y2 - 4xy = x2 +(2y)2 - 4xy =(x - 2y )2 thay x= 18 ; y=4 vµo biĨu thøc ta ®ỵc: M =( 18...
 • 24
 • 302
 • 3

Giao an phụ đạo Đại số 11tuan 5

Giao an phụ đạo Đại số 11tuan 5
... để: a) Số chọn số nguyên tố b) Số chọn chia hết cho Giải a) KGM n()  Gọi A biến cố “ Số chọn số nguyên tố” Tập số n/tố nhỏ { 2, 3, 5, }  n( A)  Ta có p( A)   0 ,5 b) Gọi B biến cố “ Số chọn ... có chữ số trùng với chữ số giải đặc biệt ( tức sai số hàng giải đặc biệt ) bạn trúng giải an ủi Bạn An mua vé xổ số a) Tính xác suất để An trúng giải đặc biệt 21 Tổ Toán GIÁO ÁN DẠY PHỤ ĐẠO LỚP11 ... Lê Văn Quang THPT Phước Long b) Tính xác suất để An trúng giải an ủi Giải ĐS a) P = 1 05 b) + + + + = 45 ; p = 45 1 05 Bài 12: Cho tập hợp E  0;1; 2;3; 4 ;5; 6 Từ phần tử tập hợp E lập số tự nhiên...
 • 6
 • 178
 • 0

Giáo án phụ đạo lớp 10

Giáo án phụ đạo lớp 10
... sau thực xong phép toán Giáo viên: Đặng Văn Cảm Giáo án phụ đạo 10 Năm học: 2008 - 2009 - Biết sử dụng ký hiệu phép toán tập hợp để phát triển toán suy luận toán học cách sáng sủa mạch lạc II ... giỏc ABC Tỡm M cho : Giáo viên: Đặng Văn Cảm uuu uuur uuuu r r r MA + MB + MC = 10 Giáo án phụ đạo 10 Năm học: 2008 - 2009 T/g Hoạt động giáo viên Hoạt động trò Viết bảng Giáo viên phân tích cách ... phơng, hớng, véctơ Giáo viên: Chuẩn bị bảng kết hoạt động Chuẩn bị phiếu học tập Chuẩn bị tập sách tập Giáo viên: Đặng Văn Cảm Giáo án phụ đạo 10 iii.nội dung: Hoạt động : ( Thực 10 phút ) Cho hình...
 • 31
 • 1,802
 • 24

giao an phu dao

giao an phu dao
... Phiên mã q trình truyền thơng tin di truyền từ A mạch mã gốc gen sang tARN B ADN sang mARN C gen sang rARN D mạch mã gốc gen sang ARN 16.Pơliribơxơm A chuỗi ribơxơm tham gia vào q trình dịch mã ... ba đối mã (anticon) tARN? Mối liên hệ ADN- mARN-tính trạng TRẢ LỜI Phiên mã: 1.1.Khái niệm: - Phiên mã trình truyền thông tin di truyền từ ADN sang ARN - Xảy nhân tế bào kì trung gian hai lần ... từ đoạn gen Một đoạn phân tử có trình tự aa sau: - Lơxin – alanin – valin – lizin - Hãy xác đònh trình tự cặp nuclêôtit đoạn gen mang thông tin quy đònh cấu trúc đoạn prôtêin 3.a Với codon sau...
 • 9
 • 443
 • 2

giao an phu dao

giao an phu dao
... gen liên quan đến đoạn AND xảy vị tri phân tử AND b Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen liên quan đến cặp nuclêơtit, xảy điểm phân tử AND c Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen liên quan đến cặp ... hyđrơ gen a gen A 15 Thể đột biến a Cá thể mang ®bgđã biểu KH trội c Cá thể mang ®bg biểu KH lặn b Cá thể mang ®bg biểu chỉở KHtrung gian d Cá thể mang ®bg biểu KH 16 Đột biến gen xảy sinh vật ... gen biến đổi cấu trúc gen liên quan đến cặp nuclêơtit, xảy điểm phân tử AND b Thể đột biến cá thể mang đột biến chưa biểu kiểu hình thể c Thể đột biến cá thể mang đột biến thể kiểu hình thể d...
 • 19
 • 426
 • 4

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU - KÉM

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU - KÉM
... Hoạt động học sinh - Ghi câu hỏi tập nhà - Ghi chuẩn bò cho sau I Mục tiêu Trợ giúp giáo viên DH - Chọn hệ quy chiếu - Viết phương trình vận tốc - v1 = - v2 Nhận xét làm HS - Trợ giúp giáo viên ... Hoạt động học sinh - Nhớ lại kiến thức đònh luật Newton đònh vạn vật hấp dẫn - Nhận xét trả lời bạn h r R M R2 Trợ giúp giáo viên - Đặt câu hỏi cho HS - Nhận xét phần trả lời học sinh Thầy giáo : ... phút) Củng cố Hoạt động học sinh - Làm tập trắc nghiệm tự luận - Trợ giúp giáo viên Phát phiếu tập cho học sinh Nhận xét sửa chữa làm học sinh NỘI DUNG PHIẾU BÀI TẬP Thầy giáo : Nguyễn Trọng Nam...
 • 27
 • 4,778
 • 16

GIAO AN PHU DAO TA 6

GIAO AN PHU DAO TA 6
... table a some b any c a d an I want kilo of beef a some b any c a d an Are there any .on the table? - There are three a oranges b orange c apple d banana She like some chicken and some vegetables ... there any .on the table? - There are three a oranges b orange c apple d banana 19 She like some chicken and some vegetables a want b would c need d eats GVBM: Nguyễn Thị Thuý Anh Plan of E6 -5- ... fruit juice on the table a some b any c a d an 14 I want kilo of beef a some b any c a d an 15 rice you want? a How many b How much c Where d What 16 carrots you want? a How many b How much c...
 • 11
 • 690
 • 12

Giao an phu dao T1+2

Giao an phu dao T1+2
... After that Ss and T correct I dont know many people in the town -> I wish I knew many people in the town It would be nice to be able to fly a plane -> I wish I could be able to fly a plane Its a ... * T and Ss correct the exercise Answer key: c e g f a h d Exercise 5: Write the questions for the underlined words Tolstoy wrote War and Peace Armstrong walked on the Moon in 1969 Nelson Mandela ... words then the exercise themselves * T and Ss correct the exercise Answer key: Who wrote War and Peace? When did Armstrong walked on the Moon? Who did Nelson Mandela become in 1990? Nguyen Thi Huong...
 • 8
 • 274
 • 1

giao an phu dao

giao an phu dao
... _than _ The Hoang Lien Son range is the highest range in Vietnam No ranges _as _ Trường THCS Tăng Bạt Hổ A Airplane is the most convenient means of transport ... valuable than freedom Freedom _ No boy is as intelligent as Tom in my class Tom _ No animal is as strong as an elephant An elephant ... understand many _ objects are dangerous (house / household / home / work) The woman washed dishes by (her / hers / she / herself) You to study harder next year (must / should / can...
 • 42
 • 359
 • 1

Giáo án phụ đạo ( bổ sung ) Sinh học 12 cơ bản

Giáo án phụ đạo ( bổ sung ) Sinh học 12 cơ bản
... 1 2) Bi 6, 7, ( trang 10 SBT sinh ) 1 3) Dới phần trình tự nu mạch khuôn gen: 3TAT GGG XAT GTA ATG Giáo án phụ đạo Sinh học 12 HD Bi 11 HS tự làm HD Bi 12, 13 HS tự làm 15 2008 - 2009 Năm học Giáo ... chu kỡ xon v gia chiu di v chu kỡ xon ca gen => HD Bi 19 - Cú => - => - (1 ) (2 ) => T (1 ) (2 ) (3 ) => (3 ) (4 ) 20)Trờn mch th nht ca gen cú cha A, T, G, X ln lt cú t l l 20% : 40% : 15% ... ? (6 ) HD Bi 20 HS tự làm 21)Mt gen cú 80 vũng xon Tớnh chiu di v lng ca gen ú ? Giáo án phụ đạo Sinh học 12 (5 ) HD Bi 21 17 2008 - 2009 Năm học Giáo viên Bùi Thị Khuyên Tr ờng THPT Bán công...
 • 21
 • 1,677
 • 35

Giáo án phụ đạo toán 7

Giáo án phụ đạo toán 7
... Cách 1: 7, 56 5, 173 ≈ 8.5 ≈ 40 Cách 2: 7, 56 5, 173 ≈ 39,1 078 8 ≈ 39 c 73 ,95 : 14,2 Cách 1: 73 ,95 : 14,2 ≈ 74 :14 ≈ CÁch 2: 73 ,95 : 14,2 ≈ 5,2 077 ≈ d 21 ,73 .0,815 7, 3 Cách 1: 21 ,73 .0,815 7, 3 ≈ 21.1 ... tËp sè 97 SGK a ( -6, 37 0,4) 2,5=-6, 37 (0,4.2,5)=-6, 37 b (-0,125).(-5,3).8= (-1,25.8).(-5,3)=(-1).(5,3)= 5,3 c (-2,5).(-4).( -7, 9)=((-2,5).(-4)).( -7, 9) =7, 913 (-0, 375 ).4 13 (-2)3= ( (-(-0, 375 ).(-8)) ... 1,2) x = -4,9 – 2 ,7 2x = -7, 6 x = -3,8 b (-5,6 + 2,9) x = -9,8 +3,86 -2,7x= -5,94 x = 2,2 Bài 126/SBT a 10x = 111 : 10x = 37 x = 3 ,7 b 10 + x = 111 : 10 + x = 37 x = 27 Củng cố: (7 ) Nhắc lại kiến...
 • 125
 • 3,135
 • 78

giáo án phụ đạo vật lý 7

giáo án phụ đạo vật lý 7
... , hướng truyền ánh sáng gọi tia sáng - GV biểu diễn TN 2.4 để HS thấy đường truyền ánh sáng * GV biểu diễn loại chùm sáng - HS phát biểu đònh luật cho ví dụ V./ Tia sáng chùm sáng Hoạy động 6: ... HS thảo luận thống câu trả lời * Ta nhận biết ánh sáng nào? Khi nhìn thấy vật? Thế nguồn sáng? Vật sáng? nêu VD? Phát biểu ĐL? Đường truyền ánh sáng biểu diễn * HS nhà học thuộc ghi nhớ xem lại ... vËt lÝ - Thông báo: Trong môi trường suốt đồng tính nước, thủy tinh,… ánh sáng truyền theo đường thẳng  Đònh luật Hoạt động 5: Giới thiệu tia sáng chùm sáng * Qui ước đường truyền ánh sáng...
 • 29
 • 2,507
 • 30

giáo án phụ đạo lí 8

giáo án phụ đạo lí 8
... thu vào để nóng lên phụ thuộc yếu tố nào? - HS thảo luận đa dự đoán nhiệt lợng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc yếu tố 38 Giáo viên: Dơng Thị Thanh H ơng Giáo án Vật Trờng THCS Thái Thủy ... t2 = v = v2= 18km/h = 5m/s v1=? m/s = 120 30 = 18 (s) Vận tốc trung bình ngời dốc là: vtb=? m/s vtb= S t1 + t 25 Giáo viên: = 120 12 + 18 = (m/s) Dơng Thị Thanh H ơng Giáo án Vật Trờng THCS ... điểm 16 Giáo viên: 7.C Dơng Thị Thanh H ơng 8. D Giáo án Vật Trờng THCS Thái Thủy Tóm tắt: Vận tốc máy bay là: S = 1400 km v= S t t = 1h45 = 7/4 h v =? Km/ h = 1400 7/4 = 80 0 km/ h Đáp số: 80 0...
 • 50
 • 749
 • 18

Giáo án phụ đạo Toán 6

Giáo án phụ đạo Toán 6
... 34 + 35 86 + 65 75 + 65 45 (=12000) b/ 25 + 37 + 38 12 (=2750) 11 Bài 22/11 Tính nhanh tổng sau: a/ A= + +3 + +20 Phụ đạo toán b/ B = + + ++ 21 c/ C = +4 +6+ +22 Củng ... sách ôn tập Bài 26 Tìm x N biết: a ( x 15 ) 75 = b 575 ( 6x + 70 ) = 445 c 315 + ( 125 x ) = 435 Bài 27 Tính nhanh: Phụ đạo toán a ( 525 + 315 ) : 15 b (10 26 741 ) : 57 ... hay sai a + + = + + 9; b 12 + 62 + 82 = 22 + 42 + 92 c 37( + 7) = 33 + 73 d 59( + 9) = 53 + 93 Bài 47, 48, 49 ,50, 51 / 21 Các tập: Từ 52 đến 61 /25, 26 Phụ đạo toán Củng...
 • 6
 • 3,371
 • 99

Xem thêm

Từ khóa: giáo án phụ đạo sinh học 6giáo án phụ đạo môn sinh 6giao an phu dao dai so 10giao an phu dao tieng anh 6 hkigiao an phu dao tieng anh 6 hoc ki 2giao an phu dao tieng anh 6 hoc ki iigiáo án phụ đạo ngữ văn 6 tập 2giao an phu dao tieng anh 6 hkiigiáo án phụ đạo ngữ văn 6 kì iigiáo án phụ đạo ngữ văn 6 hk2giáo án phụ đạo ngữ văn 6 cả nămgiáo án phụ đạo ngữ văn 6 kì 2giao an phu dao tieng anh 6giao án phụ đâọ vật lý 6 2 cộtgiáo án phụ đạo toán 6(Biểu B1-5)(Biểu B2-3)(Biểu B2-4)[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) V N CHUY N(Biểu B2-6)luận án Giáo phận Thái Bình Lịch sử, thực trạng và những vấn đề đặt rauf4 phieu xet duyet bieu pl3 pxd22305Công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam tuyển dụng nhân viên R&D, kỹ sư sản xuất làm việc tại Vĩnh Phúc 9d9c4 Daewoo Busuftai ve tai day24760uftai ve tai day24763uftai ve tai day24764ufky thuat co khi26159ufky thuat hoa hoc26162uftruyen thong va mang may tinh25983ufkhoa hoc may tinh25989[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Ma 718ufcong nghe thong tin25992Định tội danh đối với các tội giết người trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thanh hóa)Pháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại việt namPháp luật về giới hạn cấp tín dụng để đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam