trắc nghiệm hàm số, nguyên hàm tham khảo

trac nghiem vat ly 10 (sach tham khao)

trac nghiem vat ly 10 (sach tham khao)
... số nở dài thuỷ tinh α1 = 9 .10 K −5 −1 - Hệ số nở khối thủy ngân β = 18 .10 K 15 Cho khối sắt 00C tích 100 0cm3 Tính thể tích 100 0C Biết hệ số nở dài − − sắt α =12,2 .10 K 16 Một thép có bán kính ... Mặt Trăng Biết khối lượng Mặt Trời Mặt Trăng M1 = 1,97 .103 0kg M2 = 7,30 .102 2kg Bán kính Mặt Trời Mặt Trăng tương ứng R1 = 6,95 .108 m R2 = 1,74 .106 m CƠ HỌC CHẤT LỎNG Điền vào chỗ trống từ phù hợp: ... thấp bên ống tiết diện nhỏ Lấy gần giá trò: g = 10m/s2, khối lượng riêng nước D =103 kg/m3 áp suất khí po = 1atm = 105 N/m2 Chứng tỏ xuống sâu thêm 10 mét nước, áp suất nước lại tăng lên 1atm Từ...
 • 49
 • 417
 • 10

Bộ trắc nghiệm 12 NC đầy đủ (Tham khảo được)

Bộ trắc nghiệm 12 NC đầy đủ (Tham khảo được)
... là: Chọn đáp án Đúng a max = 40m/s2 A vmax = 12, 56 m/s ; a max = 4m/s2 B vmax = 12, 56 m/s ; a max = 40m/s2 C vmax = 125 ,6 m/s ; a max = 4m/s2 D vmax = 125 ,6 m/s ; 2.53 Một lắc lò xo dao động với ... qủa cân cân có khối lợng ? Chọn đáp án Đúng A a) v = 12m/s; b) m' = 150g; B a) v = 120 m/s; b) m' = 150g C a) v = 12m/s; b) m' = 15g; D a) v = 120 m/s; b) m' = 15g 3.25 Một dây đàn dài l = 0,6m đợc ... 2s Chu kì lắc đơn có chiều dài (l1 + l2) là: A T = T12 + T22 = 2,5 (s); B T = T12 + T22 = 6,25 (s) C T = T1 + T2 = 3,5 (s); D T = 1 + = 1 ,125 (s) T1 T2 2.60 Ngời ta đa đồng hồ lắc từ mặt đất lên...
 • 100
 • 180
 • 0

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P3

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P3
... 4) Hóa trị tính H luôn số hạng cột (nhóm) A Chỉ có 1,2 B Chỉ có 3,4 C Chỉ có 1,2,3 D Chỉ có 1,2,3,4 Đáp án C Câu hỏi64 Chọn phat biểu phát biểu sau: 1) Ni nhóm VIII có 8e phân lớp nên có hóa ... IIA B Chu kì 5,nhóm IIA C Chu kì 5,nhóm IIB D Chu kì 5, nhóm IIIA Đáp án B Câu hỏi 61 Cho biết hóa trị tối đa với õy nguyên tố X thuộc nhóm IIIA,IIIB(cho kết theo thứ tự ): A 3,3 B 3,5 C 3,6 ... có cấu hình A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3d2 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 Đáp án B Câu hỏi 63 Chọn phát biểu phát biểu sau vè bảng HTTH 1)Nguyên tố thuộc phân nhóm phụ...
 • 7
 • 96
 • 0

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P2

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P2
... chất có cấu thẳng(lai hóa sp) Chỉ có CO2, BeCl2 Chỉ có CO2 va H2O Chỉ có H2O, BeCl2 CO2, BeCl2, C2H2 D Chọn phát biểu dúng phát biểu sau: CO2 SO2 có cấu trúc thẳng (lai hóa sp) CH4 NH4+đều có...
 • 5
 • 84
 • 0

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P1

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P1
... chất hóa học vật lí C Đồng vị nguyên tố có số e,chỉ khác số nơtron nhân D Hai nguyên tố khác chứa đồng vị Đáp án C Câu hỏi 16 Chọn phát biểu đúng: A Có thể tách đồng vị phương pháp hóa học B ... hỏi 39 :Nguyên tử X có Z=17,Cho biết hóa trị với H hóa trị tối đa với H A 1.6 B 2.7 C 1.7 D 1.5 Đáp án C Câu hỏi 40 Nguyên tử X co Z=33.Cho biết hóa trị H hóa trị tối đa O A 3.5 B 5.5 C 3.6 D ... có tính phóng xạ trừ H C Các đồng vị có số n p D Đồng vị (cùng Z) có tên gọi hóa học Đáp án D Câu hỏi 17 Cacbon thi n nhiên gồm đồng vị 12C (98,89%) 13C ( 1,11%).Tinh M trung bình C A 12,011...
 • 8
 • 148
 • 0

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P4

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P4
... sôi Cho biết HClO axit yếu NaClO ko bền đun nóng biến thành NaCl + ½ O A Xanh hóa đỏ B Đỏ hóa tím C Xanh hóa tím Đỏ hóa xanh C Câu hỏi 130 Trong phản ứng sau: 1) NaHCO3 +NaOH   Na2CO3 + H2O ... chế khí HBr từ muối Bromua vì: A H3PO4 axít mạnh HBr B H3PO4 chất có tính oxi hóa mạnh C H3PO4 bay ko có tính oxi hóa HBr chất khí có tính khử D H3PO4 oxít yếu HBr Đáp án C Câu hỏi 157 Trong phản...
 • 8
 • 147
 • 0

Tài liệu Trắc nghiệm lý học kỳ 2 tham khảo doc

Tài liệu Trắc nghiệm lý học kỳ 2 tham khảo doc
... TƢỞNG Bài 51 NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NỘI NĂNG Bài 52 NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Bài 53 ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƢỞNG Bài 54 NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG ... hồi Bài 42 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG Bài 43 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT BÀO TOÀN NĂNG LƢỢNG Bài 44 ĐỊNH LUẬT BECNULI VẬT LÝ PHÂN TỬ VÀ NHIỆT HỌC Chƣơng X THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN ... chất Câu 02 : Chọn câu câu sau : a)  mol chất lƣợng chất chứa 6 02 ngàn tỉ tỉ hạt thành tố nhỏ hình thành nên chất b)  Khối lƣợng gam đồng 64 g, điều có nghĩa 64 g đồng, có chứa 6 02 ngàn tỉ...
 • 10
 • 148
 • 0

Tài liệu Trắc nghiệm lý học kỳ 2 tham khảo chuyển động docx

Tài liệu Trắc nghiệm lý học kỳ 2 tham khảo chuyển động docx
... (m/s2 ) a2 = 1 ,2 (m/s2) B a1 = (m/s2) a2 = -0,75 (m/s2) C a1 = (m/s2) a2 = 0,75 (m/s2) D a1 =2 (m/s2) a2 = -1 ,2 (m/s2) Câu 7: Biểu thức vận tốc cho giai đoạn : A v1 = 2t v2 = 30-1,2t B v1 = 2t v2 ... -0,5 m/s2 C -0,5 m/s2 0,5 m/s2 D -0,5 m/s2 -0,5 m/s2 Câu 41: Các chuyển động say đây, chuyển động không chuyển động phản lực? A Tên lửa B Pháo thăng thiên C Đạn súng không giật D Chuyển động ngƣời ... chuyển động thời gian 1s tắt máy, xe thêm 2s dừng lại.Biết m = 100kg lực ma sát có giá trị không đổi Câu 27 :Gia tốc xe giai đoạn là: A 1m/s2 1,5 m/s2 B -1m/s2 1,5m/s2 C 1m/s2 -1,5m/s2 D 1m/s2...
 • 8
 • 210
 • 0

Tổng hợp trắc nghiệm sinh học lớp 9 tham khảo có đáp án

Tổng hợp trắc nghiệm sinh học lớp 9 tham khảo có đáp án
... ánh sáng tán xạ B Nơi độ ẩm cao C Nơi ánh sáng ánh sáng tán xạ chiếm chủ yếu D Nơi ánh sáng tán xạ tán khác Đáp án: C Câu 135: Theo khả thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác động vật, người ... công nghệ sinh học vị trí cao thị trường giới B Vì công nghệ sinh học dễ thực công nghệ khác C Vì thực công nghệ sinh học tốn D Vì thực công nghệ sinh học đơn giản , dễ làm Đáp án: A Câu 38: ... tán lệch phía nhiều ánh sáng?( chương I / 42 / mức 3) A Do tác động gió từ phía B Do nhận nhiều ánh sáng 19 C Cây nhận ánh sáng không từ phía D Do số lượng rừng tăng, lấn át bìa rừng Đáp án: ...
 • 81
 • 955
 • 4

TRẮC NGHIỆM SINH 8 HKII nè tham khảo xem

TRẮC NGHIỆM SINH 8 HKII nè tham khảo xem
... c.Nơron d.Các sợi nhánh thân nơron 8/ Hệ thần kinh sinh dưỡng có vai trò: a.Điều khiển hoạt động quan b.Phối hợp hoạt động quan c.Điều hoà hoạt động quan sinh dưỡng quan sinh sản d.Cả a,b,c 9/Vị trí ... a.Điều hoà lượng muối canxi phốtpho b.Điều hoà lượng đường máu c.Điều hoà sinh dục nam,gây biến đổi đặc tính nam d.Cả a,b,c 8/ Hooc môn có tác dụng biến đổi glucogen thành glucôzơ bổ sung vào máu? ... tiết tuyến sinh dục chịu ảnh hưởng hoocmon từ tuyến yên tiết ra? a.Hoocmon FSH vàLH b.Hoocmon TSH ACTH c.Hoocmon TSH LH d.Hoocmon ACTH FSH 12/Hoocmon sau có tác dụng kích thích sản sinh tinh trùng...
 • 7
 • 428
 • 5

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học văn PHÒNG THAM KHẢO

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học văn PHÒNG THAM KHẢO
... tồn đĩa ,trong chương trình Microsoft Word ta Câu 70 : Câu 71 : Câu 72 : Câu 73 : Câu 74 : Câu 75 : Câu 76 : Câu 77 : Câu 78 : Câu 79 : Câu 80 : Câu 81 : chọn : A File\Open B Ctrl O C Cả A,B ... sai Câu 153 : Để tính tổng ô từ A1 đến A7, công thức A =SUM(A1):SUM(A7) B =SUM(A1- A7) 17 Câu 154 : Câu 155 : Câu 156 : Câu 157 : Câu 158 : Câu 159 : Câu 160 : Câu 161 : Câu 162 : Câu 163 : Câu ... COUNTA Câu 181 : Trong ô A1 chứa chuỗi “Microsoft Excel” công thức sau = MID(A1,6,4) cho chuỗi : 19 Câu 182 : Câu 183 : Câu 184 : Câu 185 : Câu 186 : Câu 187 : Câu 188 : a Câu 189 : Câu 190 : a Câu...
 • 25
 • 1,476
 • 2

đề thi trắc nghiệm tin học khối 4 tham khảo

đề thi trắc nghiệm tin học khối 4 tham khảo
... để a) Phím cách Gõ chữ hoa kí tự phím b) Phím Enter Gõ dấu cách hai từ c) Phím Shift Xuống dòng 14 Gõ bàn phím 10 ngón tay có lợi ích gì? A Gõ nhanh B Tiết kiệm đợc thời gian công sức C Gõ xác...
 • 2
 • 160
 • 0

Tuyển tập trắc nghiệm văn học ôn thi tham khảo

Tuyển tập trắc nghiệm văn học ôn thi tham khảo
... kĩ khái qt nội dung chủ yếu văn Từ thi u nhận định gì? a.Tóm tắt văn văn học b.Phân tích văn văn học c Đọc hiểu văn văn học 396 Đánh giá nội dung tư tưởng văn văn học, người đọc đặc biệt phải ... Tự Lực Văn Đồn? a.Xn Diệu b.Tú Mỡ c.Thế Lữ d.Nguyễn Tn 470.Nhận định xác nhất: a.Tự Lực văn đồn trào lưu văn học b.Tự Lực văn đồn tổ chức văn học c.Tự Lực văn đồn tổ chức văn học tổ chức văn hóa ... phục 398 .Văn học vào thời kì khủng hoảng sâu sắc ý thức hệ phong kiến, mĩ học thi pháp văn học trung đại khuynh hướng sang tác phát triển? a.Khuynh hướng văn học u nước b.Khuynh hướng văn học nhân...
 • 42
 • 229
 • 1

Đề sinh học 12 - sưu tầm giới thiệu đề kiểm tra trắc nghiệm thi thử đại học tham khảo

Đề sinh học 12 - sưu tầm giới thiệu đề kiểm tra trắc nghiệm thi thử đại học tham khảo
... Trung sinh, Cổ sinh, Tân sinh D Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh Đại địa chất cổ xưa đất A Đại Thái cổ B Đại Nguyên sinh C Đại Trung sinh D Đại Tân sinh Sự sống đại Thái cổ có ... năm đại C bốn đại D ba đại Sắp xếp thứ tự đại địa chất A Cổ sinh, Thái cổ, Nguyên sinh, Trung sinh, Tân sinh B Nguyên sinh, Thái cổ, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh C Nguyên sinh, Thái cổ, Trung sinh, ... ? A tiến hoá hoá học B tiến hoá tiền sinh học C tiến hoá hoá học tiến hóa tiền sinh học D tiến hoá sinh học http://www.ebook.edu.vn Tác giả: Diệp Anh Tuấn Trắc nghiệm Sinh học 12 98 62 Quá trình...
 • 80
 • 204
 • 0

Tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 tham khảo

Tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 tham khảo
... của: a Sự tiến hóa hóa học b Sự tiến hóa sinh học c Hợp chất hữu d Vỏ Trái đất 152.Trong công nghệ sinh học, đối tượng thường sử dụng làm để sản xuất sản phẩm sinh học là: a Vi khuẩn b ... nhân lí học, hóa học rối loạn trình sinh lí d rối loạn trình sinh lí, hóa sinh tế bào 180.Đột biến gen làm tăng số khóm, tăng số hạt ở lúa Trân Châu lùn là đột biến a có lợi cho sinh vật ... kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng c Cặp sinh đôi có nhóm máu tức có kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng d Cặp sinh đôi có giới tính tức có kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng 179.Các...
 • 26
 • 271
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm hàm số mũ và logaritbài tập trắc nghiệm hàm sốtrắc nghiệm hàm số mũtrắc nghiệm hàm số lũy thừatrắc nghiệm hàm số 12trắc nghiệm hàm sốcâu hỏi trắc nghiệm hàm sốđề trắc nghiệm hàm số300 câu trắc nghiệm hàm sốthi thử trắc nghiệm hàm sốtổng quan trắc nghiệm hàm số350 câu trắc nghiệm hàm sốsổ tay trắc nghiệm hàm sốtrắc nghiệm hàm số chọn lọctrắc nghiệm tích phân nguyên hàmTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CATiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchchương 6 phương pháp phân tích khối lượngĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnKỹ năng tạo động lực làm việcBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiNghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngNghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vânĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)