Đề cương địa 1 tiết lớp 10

Đề cương địa 1 tiết lớp 10

Đề cương địa 1 tiết lớp 10
... Đất chịu ảnh hưởng Vũ Trụ, trước hết Mặt Trời - Thành phần khí : +Khí nitơ 78 ,1% + Ôxi 20,43% + Hơi nước khí khác 1, 47% - Vai trò khí + Cung cấp O2 cho sống + Bảo vệ người , TĐ khỏi tia cực tím ... lục địa tăng dần c Phân bố theo địa hình: - Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao, trung bình 10 0m giảm 0,60C (không khí loãng, xạ mặt đất yếu - Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ dốc hướng ... tinh tồn sống - Vị trí : + Là hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời + Khoảng cách TB từ TĐ đến MT là: 14 9,6 tr km ( đơn vị thiên văn ) + Với khoảng cách tự quay làm cho TĐ nhận MT lượng xạ phù hợp cho...
 • 12
 • 178
 • 0

Kiểm tra 1 tiết lớp 12

Kiểm tra 1 tiết lớp 12
... and Training, there are currently 23 non-public universities, accounting for 11 % of the total number of universities These non-public universities are currently training 11 9,464 students, or 11 .7% ... Câu 16 : In 2004, the proportion of the students who got success in University Entrance Examination was about _ percent A 10 B C 20 D 50 Câu 17 : Which sentence refers to the University Entrance ... non-public universities to 30% by 2007 Câu 14 : University Entrance Examination in Vietnamese is very _ A stressful B interesting C free D easy Câu 15 : The word those refers to _ A exam subjects...
 • 3
 • 196
 • 1

Đề cương ôn thi HKI năm 2011_ lớp 10CB

Đề cương ôn thi HKI năm 2011_ lớp 10CB
... THPT Tây Nam Đề Cương Ôn tập HKI Toán 10CB x3 2x  4x  c) y  x    x d ) y  x   b) y  2x  7x   2x x4  Dạng 2: Xét biến thi n hàm số khoảng (a; b) Bài 13: Xét biến thi n hàm số 3x ... với hay không Bài 38: Xét xem hai bất phương trình sau có tương đương với không : a) x  x x  b) ( x  7)(2 x  1)  ( x  7) x   x  Page Trường THPT Tây Nam Đề Cương Ôn tập HKI Toán 10CB Bài ... Nam Đề Cương Ôn tập HKI Toán 10CB Bài 70: Cho góc  , biết cos   Hãy tính sin  , tan  , co t   Dạng 4: xác định góc hai vectơ           Bài 71: Cho hình vuông ABCD...
 • 8
 • 128
 • 0

SKKN sử dụng thơ, ca dao, tục ngữ trong dạy học địa lý tự nhiên lớp 10 và lớp 12

SKKN sử dụng thơ, ca dao, tục ngữ trong dạy học địa lý tự nhiên lớp 10 và lớp 12
... Hưng Yên Khai thác thơ, ca dao, tục ngữ phục vụ dạy học Địa lí tự nhiên lớp 10 12 CHƯƠNG 3: KHAI THÁC NỘI DUNG THƠ, CA DAO, TỤC NGỮ PHỤC VỤ DẠY HỌC ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN LỚP 10 12 Ca dao tục ngữ nhân ... THÁC THƠ, CA DAO, TỤC NGỮ PHỤC VỤ DẠY HỌC ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN LỚP 10 12 I Cơ sở lí luận Thơ, ca dao, tục ngữ Ca dao, tục ngữ sáng tác nhân dân thơ sáng tác gắn với tác giả cụ thể Điểm chung thơ ca ... dụng thơ, ca dao, tục ngữ dạy học Địa lí tự nhiên lớp 10 12 PHẦN NỘI DUNG GV | Trần Thị Huấn – THPT chuyên Hưng Yên Khai thác thơ, ca dao, tục ngữ phục vụ dạy học Địa lí tự nhiên lớp 10 12 CHƯƠNG...
 • 67
 • 326
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí lớp 7
... mưa: 15 00 – 2500mm Lượng mưa tháng cao - Môi trường nhiệt đới ẩm gió mùa: + Nhiệt độ: Cao 20ºC Biên độ lớn + Lượng mưa: lớn 10 00mm Chỉ tập chung vào mùa mưa Điểm 3,0đ 2,0đ 1, 0đ 2,0đ 1, 1, 0đ ... sống người chậm phát triển, tài nguyển cạn kiệt, môi trường ô nhiễm KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2 014 -2 015 I/ Xây dựng ma trận đề : Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tên chủ đề TN TL ... điểm 1, 0 điểm 0,5 điểm 2,0 điểm 2,0 điểm % 10 % 5% 20 % 20 % Tổng số câu câu câu câu Tổg số điểm 2,5 điểm điểm 2,5 điểm Tỉ lệ % 35 % 50 % 25 % Cộng câu 4,5 điểm 45 % câu 5,5 điểm 55 % 10 đ 10 0%...
 • 4
 • 294
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết địa 6

Đề kiểm tra 1 tiết địa 6
... Khoảng cách đồ cm km 1: 200000 2cm 1: 1000000 5cm 1: 30000000 6cm Câu 4: Dựa vào hình sau: Hãy viết tọa độ địa lý điểm: A, B, C, D 200 10 0 00 10 0 200 300 400 Ví dụ: Tọa độ điểm 300Đ E 10 0B ... Khoảng cách đồ cm km 1: 200000 3cm 1: 1000000 4cm 1: 30000000 7cm Câu 4: Dựa vào hình sau: Hãy viết tọa độ địa lý điểm: A, B, C, D 200 10 0 00 10 0 200 300 400 Ví dụ: Tọa độ điểm 300Đ H 10 0B Họ tên: ... vuông b Hình cầu c Hình tròn d Hình elip Câu 2: Trên địa cầu cách 10 0 ta vẽ kinh tuyến có tất kinh tuyến: a 360 KT b 90KT c 18 0KT d 36KT Câu 3: Kinh tuyến gốc đường: a Xích đạo đánh số b Kinh tuyến...
 • 4
 • 2,091
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết địa 6

Đề kiểm tra 1 tiết địa 6
... điểm 3/ Nước ta khu vực thứ ( điểm ) Nếu trận bóng đá diễn khu vực gốc nước Anh Việt Nam đón xem 14 ( điểm ) ...
 • 2
 • 2,109
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 lớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 lớp 10
... thư mục gốc d Mỗi máy tính cài hệ điều hành PHẦN TRA LỜI Câu Đáp án 10 11 12 13 14 Câu Đáp án 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II PHẦN TỰ LUẬN (3đ) Hãy vẽ thư mục cấp thư mục ... TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0 .25 điểm Câu Đáp án 10 11 12 13 14 c d c b C c c a a b a c a c Câu Đáp án 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 a d b a B b d d d a a d d a II PHẦN ... Câu 11 / Tên tệp sau không hợp lệ hệ điều hành Windows? a bai/tap.pas b câu cá mùa thu.doc c bai2.in d thotinh Câu 12 / Trong tin học thư mục một: a Tệp đặc biệt phần mở rộng b Mục lục để tra cứu...
 • 4
 • 345
 • 2

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 lớp 10 đề 2

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 lớp 10 đề 2
... quản lý tệp d Mỗi máy tính cài hệ điều hành PHẦN TRA LỜI Câu Đáp án 10 11 12 13 14 Câu Đáp án 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II PHẦN TỰ LUẬN (3đ) Hãy vẽ thư mục cấp thư mục ... ĐÁP ÁN I PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu Đáp án Câu Đáp án 10 11 12 13 14 b d a d d a b d c c c b c d 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 c a c d a a b b c c b b a c ... hành có chương trình để quản lý nhớ Câu 11 / Tên tệp sau không hợp lệ hệ điều hành Windows? a bai2.in b câu cá mùa thu.doc c bai/tap.pas d thotinh Câu 12 / Trong tin học thư mục một: a Tệp đặc...
 • 4
 • 762
 • 29

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 lớp 10 đề 4

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 lớp 10 đề 4
... điều hành PHẦN TRA LỜI Câu Đáp án 10 11 12 13 14 Câu Đáp án 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II PHẦN TỰ LUẬN (3đ) Hãy vẽ thư mục cấp thư mục chứa tệp đó có tệp Lop10.PDF Viết đường ... Lop10.PDF thư mục ĐÁP ÁN I PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0 .25 điểm Câu Đáp án 10 11 12 13 14 c a c c b d a b b b d d d d Câu Đáp án 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... Câu 11 / Tên tệp sau không hợp lệ hệ điều hành Windows? a thotinh b câu cá mùa thu.doc c bai2.in d bai/tap.pas Câu 12 / Trong tin học thư mục một: a Tệp đặc biệt phần mở rộng b Mục lục để tra cứu...
 • 4
 • 267
 • 0

luận văn thạc sĩ các yếu tốt quyết định đến kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10 so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố hồ chí minh

luận văn thạc sĩ các yếu tốt quyết định đến kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10 so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố hồ chí minh
... tập môn Toán học sinh l p 10 52 4.1.1 Quyết định yếu tố học sinh đến kết học tập môn Toán học sinh l p 10 52 4.1.2 Quyết định yếu tố giáo viên đến kết học tập môn Toán học sinh ... tiểu học số học sinh lên l p sáu 92 em, số 92 học sinh c 57 học sinh học lên l p 10, c 53 học sinh học lên l p 12 Trư ng trung học phổ thông An Nh n Tây tuyển sinh học sinh l p 10 h ng năm theo ... Trong số học sinh lưu ban trư ng THPT An Nh n Tây c 70 học tập môn toán thấp, 60 23 học sinh lưu ban kết học sinh c kết học tập môn anh văn thấp, học sinh c kết học tập môn l thấp, 26 học sinh c kết...
 • 128
 • 268
 • 0

CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN KĨ NĂNG KHAI THÁC LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN TRONG PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN LỚP 7 KHI HỌC BÀI DẠNG “THIÊN NHIÊN CỦA CHÂU LỤC”

CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN KĨ NĂNG KHAI THÁC LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN TRONG PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN LỚP 7 KHI HỌC BÀI DẠNG “THIÊN NHIÊN CỦA CHÂU LỤC”
... luyện kĩ khai thác lược đợt nhiên phần địa lí tự nhiên học dạng bài thiên nhiên của châu lục” II GIẢI QUYẾT VẤN ĐÊ: Việc sử dụng lược đồ giảng dạy đại lí, giúp học sinh ... hiểu bài, nắm nội dung bài qua lược đồ, lâu quên, … Để hướng dẫn học sinh biết sử dụng lược đồ (trong chương trình địa lí 6)\ Để rèn luyện học sinh sử dụng thạo lược đồ ... giảng dạy: - Học sinh đã khai thác được nội dung bài học lược đồ - Khả tiếp thu của học sinh ngày càng nâng cao - Học sinh không còn ngại tiếp xúc lược đồ - Học sinh trung...
 • 7
 • 162
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết hóa lần 2 lớp 12các yếu tốt quyết định đến kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10 so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố hồ chí minhđề kiểm tra 1 tiết hóa lần 2đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 11đề cương địa lớp 8 hkiichương trình địa phương tiết 92đề cương học kì 1 môn ngữ văn lớp 10đề thi tuyển sinh vào lớp 10 lê quý đôn mon hóa năm 2008de cuong hoc ki 1 mon lich su lop 10soạn văn phân loại văn bản theo phương thức biểu đạt lớp 10phong cách ngôn ngử nghệ thuật lớp 10đề thi học sinh toán lớp 10đề tuyển sinh môn ngữ văn lớp 10 ở cần thơ năm 20122013giáo án tiếng việt lớp 1 tuần 26đề kiểm tra tiếng việt lớp 1Cục Quản lý cạnh tranhPHUONG PHAP TINH CAC DINH THUC MOT CACH TONG QUAT NHATdanh muc thong tin du lieu ban doThuyết trình môn tài chính công ty đa quốc gia tài trợ nợ và vốn công ty cổ phần quốc tếPhap lenh chong ban pha gia s20 2004Nghi dinh 90 huong dan phap lenh chong ban pha giaCục Quản lý cạnh tranhPDF Top 3 Differentials in Neuroradiology 1st Edition Thieme 2015 PDF Downloadin ấn đại dương phát hành cuốn kinh nghiệmchiều cao của sinh viên nữ đh công nghiệpVCA Annual Report 2014 En (final)PDF Churchills Pocketbook of Intensive Care, 3rd ed PDF DownloadBài 8. Năng động, sáng tạoCục Quản lý cạnh tranh4 essential book of martial arts kicks 89 kicks from karate, taekwondo, muay thai, jeet kune do, and otherBài 7. Liên kết giữa các bảngBài giảng luật hành chính: Quyết định hành chínhPhương thức quản lý hành chính nhà nướcBài 3. Thực hiện tính toán trên trang tínhBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính