Đo lường chương 3. ĐH KTCNTN

Đo lường chương 3. ĐH KTCNTN

Đo lường chương 3. ĐH KTCNTN
... kết đo thao tác xử lý kết đo sau đo thiết bị đo cụ thể Sau gia công kết đo, ta có kết phép đo lường viết dạng sau: xd = x ± ∆x Trong đó: xđ giá trị x giá trị đo ∆x sai số tuyệt đối phép đo MỞ ... giảm sai số hệ thống… 3.1 Đánh giá sai số phép đo trực tiếp Phép đo trực tiếp (phép đo lần đo) phép đo thực lần đo thiết bị đo chế tạo công nghiệp Ta đánh giá sai số phép đo trực tiếp thông qua ... phép đo 3.2 Đánh giá sai số phép đo gián tiếp Giả thiết có phép đo gián tiếp đại lượng y thông qua phép đo trực tiếp đại lượng đo x1 , x2 , …, xn viết dạng: y = f ( x1 , x2 , xn ) Các phép đo...
 • 26
 • 288
 • 0

Tự động Đo Lường - Chương 3

Tự động Đo Lường - Chương 3
... Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện 2 2 2 2 2 2 Hình 3. 14: Mô tả lệnh phép tính logic biến đổi 2 2 2 2 2 Hình 3. 15: Mô tả lệnh di chuyển liệu 3 3 3 3 3 3 Hình 3. 16: Mô tả lệnh điều khiển chương ... Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 45 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện 3. 3.Tập lệnh S 7-2 00: Tập lệnh S 7-2 00 chia làm nhóm: Các lệnh mà ... logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện Hình 26: Ví dụ cách sử dụng CTD Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 66 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa...
 • 80
 • 312
 • 1

Giáo án kỹ thuật đo lường - Chương 3

Giáo án kỹ thuật đo lường - Chương 3
... GIÁO ÁN_ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 3: MẪU VÀ CHUẨN 3. 2 Thiết bị chuẩn - Chuẩn: Chuẩn đơn vị đo tiêu chuẩn: chuẩn độ dài, chuẩn thời gian, khối ... sai số thiết bị đo hiệu chỉnh chúng để đảm bảo độ xác đưa vào sử dụng GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn T - L_Khoa Điện GIÁO ÁN_ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 3: MẪU VÀ CHUẨN Để kiểm tra thiết bị đo áp dụng phương ... chỉnh dụng cụ đo kiểm tra Sử dụng hệ thống kiểm tra tự động Hình 3. 1 Hệ thống truyền chuẩn GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn T - L_Khoa Điện GIÁO ÁN_ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG Hình 3. 2 Kiểm tra thiết bị đo sử dụng...
 • 4
 • 512
 • 14

Bài giảng KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG(chương 3)

Bài giảng KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG(chương 3)
... sỏnh o in ỏp C s chung Dụng cụ dùng để đo điện áp gọi l Vôn kế hay Vôn met (Voltmeter) Khi đo điện áp, Vôn kế đợc mắc song song với đo n mạch cần đo Cỏc sai s sinh quỏ trỡnh o gm: Sai s...
 • 77
 • 1,379
 • 4

Giáo án kỷ thuật đo lường - Chương 3: MẪU VÀ CHUẨN

Giáo án kỷ thuật đo lường - Chương 3: MẪU VÀ CHUẨN
... GIÁO ÁN_ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 3: MẪU VÀ CHUẨN 3.2 Thiết bị chuẩn - Chuẩn: Chuẩn đơn vị đo tiêu chuẩn: chuẩn độ dài, chuẩn thời gian, khối lượng, dòng điện, ... sai số thiết bị đo hiệu chỉnh chúng để đảm bảo độ xác đưa vào sử dụng GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn T - L_Khoa Điện GIÁO ÁN_ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 3: MẪU VÀ CHUẨN Để kiểm tra thiết bị đo áp dụng phương ... dụng phương pháp: So sánh với giá trị chuẩn hay mẫu: đo chuẩn hay mẫu thiết bị đo kiểm tra, tính cấp xác dụng cụ đo γn so sánh với cấp xác ghi dụng cụ đo γTB từ suy thiết bị đo sử dụng hay phải...
 • 4
 • 211
 • 2

Cảm biến và đo lường - Chương 3:CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ doc

Cảm biến và đo lường - Chương 3:CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ doc
... đến 300C Vì độ nhạy cao, nhiệt điện trở ứng dụng để phát biến thiên nhiệt độ nhỏ (khoảng 1 0-4  1 0-3 K) Trang III- Tài liệu môn Cảm biến đo lường Để đo nhiệt độ thấp, ta sử dụng nhiệt điện trở ... III- Tài liệu môn Cảm biến đo lường Suất điện động: c Sơ đồ vi sai Đo nhiệt độ hai điểm đặt hai mối hàn A/B cặp nhiệt Điều kiện mối hàn A/M1, M1/M2, M2/M3 đặt nhiệt độ Phương pháp đo Nhiệt độ ... thuộc vào mạch đo) Sự thay đổi nhiệt điện trở suất silic phụ thuộc vào nồng độ chất pha nhiệt độ Nếu nhiệt độ nhỏ 120C (dải nhiệt độ làm việc), điện trở suất tăng nhiệt độ tăng Hệ số nhiệt điện...
 • 10
 • 430
 • 2

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 3 pptx

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 3 pptx
... Fahrenheit (F) Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (CÔNG NGHIỆP) 3. 1 – Khái niệm chung nhiệt độ Phân loại cảm biến PHƯƠNG PHÁP CẢM BIẾN  Không tiếp xúc  Tiếp xúc PHÂN LOẠI CẢM BIẾN Cảm biến xạ CB quang ... thermotransistors Vi mạch Thermo-IC Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (CÔNG NGHIỆP) 3. 1 – Khái niệm chung nhiệt độ Hình 3. 1 – Dụng cụ đo nhiệt độ thông dụng (hãng Testotherm) Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (CÔNG ... Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (CÔNG NGHIỆP) 3. 1 – Khái niệm chung nhiệt độ Các thang đo nhiệt độ thông dụng Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (CÔNG NGHIỆP) 3. 1 – Khái niệm chung...
 • 13
 • 269
 • 3

Bài giang môn Đo Lường (chương 3)

Bài giang môn Đo Lường (chương 3)
... Giống nh với thang đo điện áp, thang đo dòng điện đồng hồ vạn có trị số thang đo khác biểu thị nút chuyền thang đo thang dòng điện lớn mà đo đồng hồ vạn Phơng pháp đo giống nh đo điện áp , có nghĩa ... tiếp với đồng hồ đo điện, đo dòng điện tạo thành mạch điện đo thực tế thang đo điện trở Khi thang điện trở , que đo đen cực tính dơng, que đo đỏ cực tính âm Điều chủ yếu đo đặc điểm kết cẩu ... không nên xem sai đờng khắc độ Khi đổi thang đo trớc tiên cần gỡ que đo khỏi mạch điện, đừng thay đổi thang đo giữ nguyên que đo điểm cần đo Ví dụ đo điện áp, kim mặt đồng hồ đ ờng khắc độ điện...
 • 54
 • 140
 • 0

Bài giảng quản lý năng lượng chương 3 đh thủy lợi

Bài giảng quản lý năng lượng chương 3  đh thủy lợi
... t Nam 3. 4 Kinh nghi m n V n hành th tr c áp d ng cho Vi t Nam ng n Vi t Nam 3. 5 S c nh tranh th tr (tham kh o giáo trình) ng khí gas 3. 6 Qu n ph t i n Nh ng khách hàng có kh n ng qu n ph ... t n tiêu chu n có hi u su t 35 %, nâng l ng s c p toàn b ti t ki m đ c thông qua ti t ki m 1kwh n n ng th c p : 1/0 .35 = 2.86 KWh 3. 8 Qu n bên c u Gi i pháp qu n bên c u (DSM): + chuy n thói ... tranh tr nên khó ̈Các công ty d ch v ki m soát hi u qu 3. 3.C NH TRANH TRONG D CH V CUNG C P I N D C (truy n th ng) NGANG (m i, th tr ng) 3. 3.C NH TRANH TRONG D CH V CUNG C P I N t ng c ng c nh...
 • 31
 • 174
 • 0

Phương pháp phân tích định lượng - Chương 3 Cây ra quyết định và lý thuyết độ vi lợi

Phương pháp phân tích định lượng - Chương 3 Cây ra quyết định và lý thuyết độ vi lợi
... C3 Cây Quyết Định & thuyết Độ Vị Lợi Khái niệm chung Cây Quyết Định (Decision Tree) Xác định xác suất QĐ thuyết Độ Vị Lợi (Utility Theory) Khái niệm chung  Khi cần dùng Cây định (Decision ... TT tốt TT xấu Nhà máy lớn 190 -1 90 190 -1 90 200 -1 80 Nhà máy nhỏ 90 -3 0 90 -3 0 100 -2 0 Không sản xuất -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 Cấp QĐ Cấp QĐ Cây định Xác định xác suất QĐ 3. 1 Công thức Bayes: (xem lại ...  Cách xác định Độ vị lợi/ hữu ích • • • Kết tốt gán độ vị lợi = -> U(5.000.000) = Kết xấu gán độ vị lợi = -> U(0) = Các kết khác có độ vị lợi khoảng ( 0-1 ) Cách tính sau: (dựa vào Standard Gamble)...
 • 20
 • 2,035
 • 2

Tự động Đo Lường - Chương 0

Tự động Đo Lường - Chương 0
... Đức - Nguyễn Kim Ánh Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện x3 x4x5 00 0 00 1 01 1 01 0 1 10 111 101 100 x1x2 00 01 11 10 x4x5x6 x1x2 x3 00 0 00 1 01 1 01 0 1 10 111 ... thập phân phân x1x2x3x4 00 10 001 1 01 10 12 1 100 01 11 13 1 101 14 11 10 15 1111 Bảng b số chữ số 1 số thập phân 12 13 14 15 số số x1x2x3x4 00 10v 00 11v 01 10v 1 100 v 01 11v 1 101 v 1110v 1111v Bảng c Liên ... ex G0 = B1 ⊕ B0 = B1 B0 +B1 B0 G1 = B2 ⊕ B1 = B2 B1 +B2 B1 G2 = B3 ⊕ B2 = B3 B2 +B3 B2 G3 = B4 ⊕ B3 = 0 B3 =1.B3 +0 B3 = B3 x2 x1 x1 x2 x3 00 01 11 00 x3 x4 x1x2 0 01 11 10 00 00 01 11 10 Người...
 • 15
 • 332
 • 1

Tự động Đo Lường - Chương 1

Tự động Đo Lường - Chương 1
... Qn R S Qn +1 QnQn+1R S 0 0 0 x 0 1 1 0 1 0 1 x 1 x 0 1 1 1 0 1 x Q'= S+ R Q RS=0 Qn D Qn +1 QnQn+1D 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 Q Clr Q'n +1= D Qn J K Qn +1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Khi J = & K =1 Qln thay ... bị dao động nên JK làm việc chế độ đồng Q'n +1= Cũng Qn T Qn +1 khơng có 0 chế độ 1 khơng 1 đồng 1 Q Q QnQn+1J K 0 0x 1x x1 1 x0 0X 1X X0 CL J K X1 Q Q QnQn+1T 0 0 1 1 1 CL 00 1 T Q Q Q'n +1= T⊕Q ... Khoa Điện α β γ S2 /1 S4 /1 S1 /1 S3 /1 S5/0 S4 /1 S2/0 S1 /1 S4/0 S3/0 S3/0 S4 /1 S1 /1 S2/0 S4/0 1. 7.2 Phương pháp hình đồ trạng thái : Mơ tả ttrạng thái chuyển mạch logic tương tự Đồ hình gồm : đỉh...
 • 7
 • 281
 • 1

Tự động Đo Lường - Chương 2

Tự động Đo Lường - Chương 2
... hằng, nhập vào số nguyên 2. 4.Giới thiệu số nhóm PLC phổ biến giới: Siemens: có ba nhóm • CPU S7 20 0: CPU 21 x: 21 0; 21 2; 21 4; 21 5 -2 DP; 21 6 CPU 22 x: 22 1; 22 2; 22 4; 22 4XP; 22 6; 22 6XM • CPU S7300: • CPU ... nóng 2. 5 Tổng quan họ PLC S 7 -2 00 hãng Siemens: Có hai series: 21 x (loại cũ không sản xuất nữa) 22 x (loại mới) Về mặt tính loại có ưu điểm nhiều.Bao gồm loại CPU sau: 22 1, 22 2, 22 4, 22 4XP, 22 6, 22 6XM ... Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 27 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện - Bộ đếm 16 bit: thường đếm chuẩn, có giá trị đếm khoảng -3 27 68 ÷ 327 67 - Bộ đếm 32 bit:...
 • 21
 • 299
 • 1

Tự động Đo Lường - Chương 5

Tự động Đo Lường - Chương 5
... S 7-2 00 có vùng nhớ S 32 byte dành cho điều khiển trình tự Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 118 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện 5. 2.3 ... logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện S stack trình thực lệnh Còn vấn đề logic lệnh SCRE lệnh LSCR (bên nội dung chương trình điều khiển trình tự) không phụ thuộc vào kết cuả S stack - Lệnh SCRT ... soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 119 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện 5. 2.4 Điều khiển hội tụ: Cũng nhiều trường hợp tương tựphát sinh hai nhiều...
 • 6
 • 328
 • 1

Tự động Đo Lường - Chương 7

Tự động Đo Lường - Chương 7
... 30 ms (max) 576 00 25 ms (max) 115200 25 ms (max) Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 158 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện 7. 4.3 Sử dụng ... cầu truyền thông đến Drive - Status: word thể giá trị phản hồi từ biến tần - Speed tốc độ động theo tỉ lệ phần trăm Phạm vi: -2 00% đến 200% - D-Dir: cho biết hướng quay - Inhibit: cho biết tình ... không mong muốn Nếu S 7- 2 00 điểm nút cuối mạng, kết nối điểm - điểm (point-to-point), cần phải sử dụng đầu A1 B1 (không phải A2 B2) đầu cắm 6.2 Cài đặt MM4: Trước kết nối đến S 7- 2 00, cần phải chắn...
 • 21
 • 330
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật đo lường chương 3quan tri chat luong chuong 3bai tap quan tri chat luong chuong 3bài tập kinh tế lượng chương 3bài tập kinh tế lượng chương 3 có lời giảigiải bài tập kinh tế lượng chương 3bài tập đồ họa chương 3slide môn kinh tế lượng chương 3 mô hình hồi quy bộisố liệu của kinh tế lượng chương 3ki thuat do luong tap 3giao trinh dung sai lap gep va ky thuat do luong chuong 9biểu đồ luồng chương trìnhbiểu đồ luồng chương trình của chức năng quản lý thẻbiểu đồ luồng chương trình của chức năng quản lý giao dịchbiểu đồ luồng chương trình của chức năng tìm kiếmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả