C30 giáo trình kế toán phân tích báo cáo tài chính

Hoàn thiện quá trình lập và phân tích báo cáo tài chính trong các công ty TNHH thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Hoàn thiện quá trình lập và phân tích báo cáo tài chính trong các công ty TNHH thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tây
... cần thiết phải lập phân tích báo cáo tài công ty TNHH Thương mại 1.2 Quá trình lập phân tích báo cáo tài công ty TNHH Thương mại 1.2.1 Quá trình lập báo cáo tài công ty TNHH Thương mại 1.2.1.1.Mục ... lập phân tích báo cáo tài công ty TNHH Thương mại địa bàn tỉnh tây 2.2.1 Thực trạng công tác lập báo cáo tài công ty TNHH Thương mại địa bàn tỉnh tây 2.2.2 Thực trạng công tác phân tích báo ... lập phân tích báo cáo tài công ty TNHH Thương mại Chương 2: Thực trạng trình lập phân tích báo cáo tài công ty TNHH Thương mại địa bàn tỉnh tây 2.1 Đặc điểm hoạt động công ty TNHH thương mại...
 • 20
 • 272
 • 1

Quy trình tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhà nước của UBND Tỉnh Bình Thuận

Quy trình tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhà nước của UBND Tỉnh Bình Thuận
... viên tổng hợp 5/- Tổng hợp báo cáo số liệu 6/- Viết báo cáo phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài doanh nghiệp toàn Tỉnh (in nháp) 7- Rà soát lại số liệu, nội dung phân tích báo ... Nhận báo cáo doanh nghiệp từ Phòng TC-HC, doanh nghiệp gởi trực tiếp, trình lãnh đạo Phòng 3/- Giao lại chuyên viên để kiểm tra số liệu 4/- Kiểm tra biểu mẫu, số liệu báo cáo tài chính; yêu cầu doanh ... 15/2006/QĐBTC ngày 20/3/2006 Bộ Tài 07 ngày làm việc Chuyên viên tổng hợp / 07 ngày làm việc Quy t định số 208/2000/ kể từ nhận báo QĐ-BTC ngày 25/12/ cáo tài 2000 Bộ Tài chuyên viên chuyên điểm...
 • 2
 • 211
 • 0

Lập, trình bày và phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam

Lập, trình bày và phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam
... ti Tng cụng ty cụng nghip ụ tụ Vit Nam 3.2.1 Tng quan v Tng cụng ty cụng nghip ụ tụ Vit Nam 3.2.1.1 Gii thiu chung v Tng Cụng ty qua cỏc thi k: 39 Tng Cụng ty Cụng nghip ụtụ Vit Nam (tờn giao ... cụng ty cụng nghip ụtụ vit nam 41 v sau ny l: Cụng ty TNHH mt thnh viờn Tng cụng ty cụng nghip ụtụ Vit Nam - Tờn ting Anh: VIETNAM MOTORS INDUSTRY CORPORATION - Tờn vit tt v giao dch: VINAMOTOR ... cụng ty cụng nghip ụ tụ Vit nam trin khai thc hin phng ỏn chuyn i Tng cụng ty sang hot ng theo mụ hỡnh Cụng ty m - Cụng ty theo ỏn ó trỡnh Chớnh ph phờ duyt v xõy dng ỏn phỏt trin Tng cụng ty...
 • 104
 • 679
 • 14

Thực trạng tổ chức kế toán lập và phân tích báo cáo tài chính ở nhà máy thiết bị bưu điện.DOC

Thực trạng tổ chức kế toán lập và phân tích báo cáo tài chính ở nhà máy thiết bị bưu điện.DOC
... triển Nhà máy Thiết bị Bu điện Phòng kế toán thống kê phận Nhà máy Ngay từ thành lập, Nhà máy tiến hành hạch toán độc lập Bộ máy kế toán Nhà máy có nhiệm vụ thực kiểm tra toàn công tác kế toán Nhà ... khác bao gồm kế toán trởng kế toán nghiệp vụ (1) Kế toán trởng (2) Kế toán tổng hợp 37 (3) Kế toán TSCĐ kiêm kế toán thu chi (4) Kế toán tiền lơng, toán tạm ứng, kế toán nguyên vật liệu tổng hợp ... kiểm tra 40 2.2 Thực trạng công tác lập phân tích BCTC nhà máy 2.2.1 Tổ chức công tác kế toán lập BCTC Nhà máy 2.2.1.1 Đặc điểm loại BCKT Nhà máy Để phù hợp với việc phân chia kế toán thành KTTC...
 • 102
 • 833
 • 4

Thực trạng tổ chức kế toán lập & phân tích báo cáo tài chính ở Nhà máy thiết bị bưu điện

Thực trạng tổ chức kế toán lập & phân tích báo cáo tài chính ở Nhà máy thiết bị bưu điện
... triển Nhà máy Thiết bị Bu điện Phòng kế toán thống kê phận Nhà máy Ngay từ thành lập, Nhà máy tiến hành hạch toán độc lập Bộ máy kế toán Nhà máy có nhiệm vụ thực kiểm tra toàn công tác kế toán Nhà ... khác bao gồm kế toán trởng kế toán nghiệp vụ (1) Kế toán trởng (2) Kế toán tổng hợp 37 (3) Kế toán TSCĐ kiêm kế toán thu chi (4) Kế toán tiền lơng, toán tạm ứng, kế toán nguyên vật liệu tổng hợp ... - Báo cáo quản trị Nhà máy Thiết bị Bu điện không lập mà Tổng công ty Bu Viễn thông Việt Nam lập 2.2.1.2 Phơng pháp lập BCĐKT Nhà máy Thiết bị Bu điện Cơ sở số liệu để lập BCĐKT năm 2002 Nhà máy...
 • 104
 • 363
 • 0

19 Thực trạng tổ chức kế toán lập & phân tích báo cáo tài chính ở Nhà máy thiết bị bưu điện

19 Thực trạng tổ chức kế toán lập & phân tích báo cáo tài chính ở Nhà máy thiết bị bưu điện
... triển Nhà máy Thiết bị Bu điện Phòng kế toán thống kê phận Nhà máy Ngay từ thành lập, Nhà máy tiến hành hạch toán độc lập Bộ máy kế toán Nhà máy có nhiệm vụ thực kiểm tra toàn công tác kế toán Nhà ... khác bao gồm kế toán trởng kế toán nghiệp vụ (1) Kế toán trởng (2) Kế toán tổng hợp 37 (3) Kế toán TSCĐ kiêm kế toán thu chi (4) Kế toán tiền lơng, toán tạm ứng, kế toán nguyên vật liệu tổng hợp ... - Báo cáo quản trị Nhà máy Thiết bị Bu điện không lập mà Tổng công ty Bu Viễn thông Việt Nam lập 2.2.1.2 Phơng pháp lập BCĐKT Nhà máy Thiết bị Bu điện Cơ sở số liệu để lập BCĐKT năm 2002 Nhà máy...
 • 104
 • 203
 • 0

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần An Ninh mạng A15 qua bảng cân đối kế toán

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần An Ninh mạng A15 qua bảng cân đối kế toán
... hướng ngày tích cực Kết ḷn: qua phân tích ty sớ sinh lợi, ta thấy năm 2004 cơng ty hoạt đợng có hiệu qua năm 2003 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng tổng số vốn: 12 Chỉ tiêu Doanh thu Tổng ... vào phân tích hiệu qua sử dụng tài sản của cơng ty 10 * TỶ SỐ CƠ CẤU TÀI CHÍNH: • Tỷ số nợ so với tổng tài sản (RD): Tổng số nợ bao gồm tồn khoản nợ ngắn hạn, dài hạn thời điểm lập báo cáo ... nhập doanh nghiệp) kỳ báo cáo Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản tính sở so sánh tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng tài sản doanh nghiệp thời điểm báo cáo ROA(03) = lãi ròng...
 • 15
 • 1,042
 • 1

công tác kế toán lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp

công tác kế toán lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp
... trung thực, đắn đáp ứng yêu cầu Báo cáo kế toán doanh nghiệp Do vậy, việc tổ chức công tác kế toán cần phải trọng việc tổ chức phân công lập xét duyệt Báo cáo kế toán cho phù hợp Ngoài ra, BCTC ... thực báo cáo nơi nhận BCTC: Nơi nhận báo cáo Các loại Thời hạn Cơ quan Cục thuế Cơ quan Doanh doanh nghiệp lập báo tàI (2) thống kê nghiệp quan (3) cấp đăng ký (4) kinh cáo (1) doanh (5) Doanh ... máy kế toán doanh nghiệp xếp gọn nhẹ, phù hợp với tình hình chung Phòng kế toán thống kê Nhà máy gồm ngời đảm nhiệm phần hành kế toán khác bao gồm kế toán trởng kế toán nghiệp vụ (1) Kế toán...
 • 102
 • 243
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
... hình kết kinh doanh đơn vị nh vấn đề kinh tế TC doanh nghiệp Báo cáo kế toán phải đợc lập gửi kỳ hạn quy định, nhằm đảm bảo tính kịp thời thông tin Chủ doanh nghiệp kế toán trởng doanh nghiệp ... trung thực, đắn đáp ứng yêu cầu Báo cáo kế toán doanh nghiệp Do vậy, việc tổ chức công tác kế toán cần phải trọng việc tổ chức phân công lập xét duyệt Báo cáo kế toán cho phù hợp Ngoài ra, BCTC ... thực báo cáo nơi nhận BCTC: Nơi nhận báo cáo Các loại Thời hạn Cơ quan Cục thuế Cơ quan Doanh doanh nghiệp lập báo tàI (2) thống kê nghiệp quan (3) cấp đăng ký (4) kinh cáo (1) doanh (5) Doanh...
 • 21
 • 260
 • 0

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5
... tác phân tích báo cáo tài t i T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 9 10 Ngu n s CHƯƠNG 2: TH C TR NG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T I T NG CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ... ng CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 3.1 PHƯƠNG HƯ NG HOÀN THI N CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC T I T NG CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG C n t ch c công tác phân tích BCTC t i T ng công ty ... K t qu phân tích cho th y, công 1 ,5 23,3 45, 8 ty thành viên ñ c l p (Công ty 50 2, Công ty 50 3, Công ty 50 6, Công ty 3/ T su t ngu n tài tr thư ng xuyên (%) 33,9 32,4 56 ,1 50 7 Công ty 52 9) ho...
 • 13
 • 172
 • 0

Tài liệu Bài giảng nguyên lý kế toán- Phân tích Báo cáo ngân lưu ppt

Tài liệu Bài giảng nguyên lý kế toán- Phân tích Báo cáo ngân lưu ppt
... dòng ngân lưu họ • Và nhớ, báo cáo ngân lưu báo cáo bắt buộc theo chuẩn mực kế tốn quốc tế nhiều quốc gia • Ở Việt Nam? 8/17/2006 Nguyễn Tấn Bình Phân tích báo cáo ngân lưu Báo cáo ngân lưu ... Dự báo dòng ngân lưu tương lai 8/17/2006 Nguyễn Tấn Bình Nguyễn Tấn Bình Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng Ngun kế tốn Phân tích báo cáo ngân lưu Biên dạng ngân lưu ... trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng Ngun kế tốn Báo cáo ngân lưu quan trọng nào? • Thể tranh hồn chỉnh trạng tài doanh nghiệp • Nhiều doanh nghiệp lớn bị thất bại khơng quản lý...
 • 6
 • 318
 • 0

Báo cáo "Phân tích báo cáo tài chính phục vụ nhu cầu sử dụng thông tin kế toán của các đối tượng " ppt

Báo cáo
... Phân tích báo cáo tài phục vụ nhu cầu sử dụng thông tin kế toán đối tợng khác Mục đích Báo cáo tài nhằm cung cấp kiện kết hoạt động tình hình tài doanh nghiệp, tổ chức cho đối tợng cần sử dụng thông ... nghiệp phục vụ cho việc tìm hiểu vấn đề quan tâm đối tợng sử dụng thông tin Các đối tợng sử dụng thông tin kế toán chia thành nhóm sau đây: Nhóm 1: Ngời quản trị doanh nghiệp (Management) sử dụng thông ... tài niên độ kế toán (tối thiểu phải có báo cáo năm) Các báo cáo phải đa thời hạn, báo cáo năm phải đa vòng tháng kể từ ngày báo cáo Thông tin số liệu kỳ kinh doanh trớc phải đợc công bố báo cáo...
 • 8
 • 632
 • 5

Xem thêm