QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG CAO TỐC BẮCNAM

bài 3 quy họach mạng lưới đường trong giao thông đô thị

bài 3 quy họach mạng lưới đường trong giao thông đô thị
... CU TRC MNG LI NG đường phố đô thị đường phố nội khác mức không liên thông Nng lc cỏc hnh lang giao thụng chớnh nút giao thông khác mức Phõn cp v liờn kt gia cỏc tuyn mng li đường phố gom Nng ... CH MINH DNG MNG LI HN HP - PARIS PARIS YấU CU QUY HACH MNG LI GTT Bo m c mi quan h gia quy hach giao thụng vi quy hach khụng gian ụ th Quy hach giao thụng phự hp vi a hỡnh Mng li ng ph l ni t ... tuyn mng li đường phố gom Nng lc mng li cỏc ch tiờu mng li đường cao tốc đô thị Hỡnh dng mng li quyt nh Urban form Liờn kt gia mng li giao thụng v cỏc khu vc chc nng S DNG ễ C V ễ C Cể NG CHẫO...
 • 52
 • 1,760
 • 1

Chương 3: Quy hoạch mạng lưới đường đô thị ppt

Chương 3: Quy hoạch mạng lưới đường đô thị ppt
... giới đường đỏ - Xây dựng phát triển giao thông vận tải đô thị phải đảm bảo tính khả thi hiệu kinh tế xã hội cao III Nội dung quy hoạch mạng lưới đường đô thị Quy hoạch giao thông vận tải đô thị ... giao thông đô thị phải đảm bảo tính hệ thống, đồng liên hoàn Mạng lưới đường đô thị phải phù hợp với quy hoạch xây dựng phê duyệt Khi nghiên cứu quy hoạch thiết kế hệ thống giao thông đô thị phải ... Các quy định bảo vệ môi trường vệ sinh thành phố - Yêu cầu kiến trúc cảnh quan - Trang bị tiện nghi cho đô thị II Những yêu cầu quy hoạch mạng lưới đường đô thị: - Phát triển giao thông đô thị...
 • 24
 • 648
 • 4

GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ PHẦN 03: QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG

GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ PHẦN 03: QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG
... lưới đường xuyên tâm xuyên tâm có đường bao Mạng lưới đường dạng ô cờ ô cờ có đường chéo Mạng lưới đường dạng tam giác Mạng lưới đường lục giác Mạng lưới đường tự Mạng lưới đường dạng cành Mạng lưới ... : - Quy hoạch tổng thể hệ thống đường đô thò - Quy hoạch chung mạng đường đô thò - 82 - Giáo trình Quy hoạch giao thông đô thò - Quy hoạch ... hậu đô thò Mạng lưới đường phải đảm bảo : - Chỉ tiêu kỹ thuật, tiêu kinh tế - An toàn, thông suốt giao thông điều kiện Quy hoạch mạng lưới đường phải tiến hành song song với quy hoạch chung đô...
 • 16
 • 455
 • 0

Bài giảng quy hoạch mạng lưới đường phần 1

Bài giảng quy hoạch mạng lưới đường phần 1
... Số chuyến 925 10 98 18 72 48 21 1 21 206 14 71 210 5 19 34 612 9 629 15 01 1268 18 50 30 71 13989 417 8 19 782 4+ 745 15 09 418 1 18 419 4967 2 510 6 Dự báo số hộ gia đình vùng A, phân loại theo quy mơ gia đình ... 10 1. 5 Lựa chọn mơ hình mạng lưới đường 11 1. 6 Các tiêu đánh giá mạng lưới đường thị 12 1. 6 .1 Hệ số gãy khúc: 12 1. 6.2 Mật độ lưới đường chớnh: 12 1. 6.3 Mật ... lợi giá thành hạ 10 Quy hoạch mạng lưới đường TS Chu Cơng Minh Hình 1. 8 Mạng lưới đường thủ Bangkok 1. 5 Lựa chọn mơ hình mạng lưới đường Bảng 1. 1 Đề xuất số mơ hình mạng lưới đường chủ yếu khu...
 • 30
 • 221
 • 0

Bài giảng quy hoạch mạng lưới đường phần 2

Bài giảng quy hoạch mạng lưới đường phần 2
... V2Bi × 20 = -5.7048 50 = -0. 025 99*16. 82 – 0.09541*8.14 – 0.51814*7.1 = -4.8 925 2 Quy hoạch mạng lưới đường VnBu = 6 .26 188 TS Chu Công Minh -0.09919 -0. 025 99 *23 .58 – 0.09541*11.9 – 0.51814*8. 52 ... 0 .26 e −5.7048 + e −4.8 925 2 + e −6 .26 188 = e −4.8 925 2 = 0.59 e −5.7048 + e −4.8 925 2 + e −6 .26 188 = e −6 .26 188 = 0.15 e −5.7048 + e −4.8 925 2 + e −6 .26 188 Số lượng chuyến xe đạp đến HUC: 0 .26 * 25 ,000 ... quãng đường, ta chia nhóm VBi1 and VBi2 lấy bình quân gia quy n để tính VBi V1Bi = -3.5 024 – 0. 025 99 *26 .56 ––0.51814 *2. 84 = -6.5065 V2Bi = -3.5 024 – 0. 025 99 *26 .56 ––0.51814 *2. 84 + 2. 0041= -4.5 023 ...
 • 67
 • 264
 • 0

Thiết kế quy hoạch mạng lưới cấp nước khu du lịch cao cấp Đồi Hoa Sim địa điểm xã Dương Tơ huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Thiết kế quy hoạch mạng lưới cấp nước khu du lịch cao cấp Đồi Hoa Sim địa điểm xã Dương Tơ huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang
... quan, đề tài giới hạn phạm vi: Thiết kế quy hoạch mạng lưới cấp nước khu du lịch cao cấp Đồi Hoa Sim địa điểm Dương - Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang - Đề tài bám sát thực tế nhu cầu ... trình: KHU DU LỊCH CAO CẤP ĐỒI HOA SIM - Địa điểm: Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang - Cơ quan Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG - Chủ đầu tư: CƠNG TY TNHH PHÚ TRẦN - Quy mơ: ... phải nghiên cứu thiết kế xác trước xây dựng Mạng lưới cấp nước có nhiệm vụ sau: - Mạng lưới cụt : Là loại mạng lưới cấp nước cho điểm theo hướng định kết thúc đầu mút tuyến ống Mạng lưới cụt phép...
 • 80
 • 509
 • 2

Thiết kế quy hoạch mạng lưới cấp nước khu du lịch cao cấp Đồi Hoa Sim địa điểm xã Dương Tơ huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.ppt

Thiết kế quy hoạch mạng lưới cấp nước khu du lịch cao cấp Đồi Hoa Sim địa điểm xã Dương Tơ huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.ppt
... Đồi Hoa Sim CƠ SỞ CĂN CỨ THIẾT KẾ Căn hồ sơ thiết kế quy hoạch chung năm 2030  Hồ sơ thiết kế mạng lưới cấp nước theo hồ sơ quy hoạch chung toàn huyện đến năm 2030  Chọn tuyến ống cấp nước ... 33:2006 Cấp Nước Mạng Lưới Đường Ống Và Công Trình Tiêu Chuẩn Thiết Kế, 158 trang - Sách mạng lưới cấp nước - PGS.TS Hoàng Văn Huệ - Bài giảng mạng lưới cấp thoát nước – Ths Lâm Vĩnh sơn - Thiết kế ... mang tính cấp thiết cho việc phát triển Huyện Phú Quốc năm tới - Thiết kế cho dự án mang tính hệ thống, mạng độc lập mà nó phận toàn mạng lưới, theo đồ quy hoạch tổng thể Huyện Phú Quốc đến năm...
 • 19
 • 249
 • 0

Hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trong cả nước giai đoạn 2006 – 2020 .doc

Hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trong cả nước giai đoạn 2006 – 2020 .doc
... Đề xuất hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 2020 I Căn hoàn thiện đề án 33 Quy t định 121/2007/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường đại học cao ... đề tài nhằm mục đích đưa đánh giá kiến nghị số giải pháp để Hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng nước giai đoạn 2006 2020 II Tổng quan đề án Quy hoạch mạng lưới trường ... lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 2020 đề án có thống với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội II Thực trạng mạng lưới quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng Mạng lưới...
 • 63
 • 573
 • 0

Đánh giá đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020

Đánh giá đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020
... toán trưởng Kế Kế toán toán TSCĐ toán Thủ quỹ Kế toán Kế toán ngân thuế hàng GTGT Kế toán tổng hợp Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THẮM MSSV : CT081332 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI ... kế toán cánh tay đắc lực Giám đốc, cung cấp thông tin tình hình tài XN, qua số kế toán giúp Giám đốc nắm bắt trình hoạt động XN khả XN để đề Quy t định quản lý phù hợp Hiện nay, phòng kế toán có ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 12 KHOA: KẾ TOÁN • Ban Kế hoạch- Kỹ thuật: tổ chức công tác kế hoạch, thực kế hoạch SXKD toàn XN • Ban Vật tư-Xe máy: Dưới đạo Phó Giám đốc KH-KT, tổ chức kế hoạch...
 • 78
 • 419
 • 0

Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001-2002

Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001-2002
... tiêu chuẩn quốc tế bao gồm: đại học quốc gia 10 trờng đại học lớn khác có trờng Đại học Kinh tế quốc dân (quy hoạch hệ thống mạng lới trờng đại học cao đẳng Việt Nam giai đoạn đến 2020- Bộ Giáo dục ... 1: Đại học (Quốc gia vùng)- Trờng Đại học- Khoa- Bộ môn Mô hình 2: Đại học Trờng Đại học- Khoa (Bộ môn) Mô hình 3: Trờng Đại học Khoa Bộ môn (Tham khảo quy hoạch hệ thống mạng lới trờng đại ... cán kinh tế có trình độ đại học sau đại học, tiếp tục hoàn thiện cấu ngành mục tiêu đào tạo theo hớng cải cách giáo dục, phù hợp với yêu cầu giai đoạn phát triển Trong giai đoạn đầu thập niên 90...
 • 68
 • 241
 • 0

Tài liệu luận văn: Hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trong cả nước giai đoạn 2006 – 2020 pot

Tài liệu luận văn: Hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trong cả nước giai đoạn 2006 – 2020 pot
... thiết phải hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 2020 I Lý phải hoàn thiện đề án Đề án Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 2020 xây ... III: Đề xuất hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 2020 I Căn hoàn thiện đề án Quy t định 121/2007/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường đại học cao ... đề tài nhằm mục đích đưa đánh giá kiến nghị số giải pháp để Hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng nước giai đoạn 2006 2020 II Tổng quan đề án Quy hoạch mạng lưới trường...
 • 64
 • 249
 • 0

LUẬN VĂN: Hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trong cả nước giai đoạn 2006 – 2020 pptx

LUẬN VĂN: Hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trong cả nước giai đoạn 2006 – 2020 pptx
... đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 2020 I Lý phải hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 2020 Vai trò đề án Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai ... thiết phải hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 2020 I Lý phải hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 2020 ... chưa đề án Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 2020 Đề xuất hoàn thiện để nâng cao tính khả thi đề án Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 2020...
 • 63
 • 171
 • 1

Quy hoạch mạng lưới cấp nước khu tái định cư Tân Vĩnh Hiệp xã Tân Vĩnh Hiệp huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương

Quy hoạch mạng lưới cấp nước khu tái định cư Tân Vĩnh Hiệp xã Tân Vĩnh Hiệp huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương
... QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHU TĐC TÂN VĨNH HIỆP – XÃ TÂN VĨNH HIỆP - HUYỆN TÂN UYÊN – TỈNH BÌNH DƯƠNG CHƯƠNG II: TÍNH TỐN THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN VĨNH HIỆP – XÃ TÂN VĨNH ... TÀI : QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHU TĐC TÂN VĨNH HIỆP – XÃ TÂN VĨNH HIỆP - HUYỆN TÂN UYÊN – TỈNH BÌNH DƯƠNG CHƯƠNG III: TỔNG QUAN VỀ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC I Ngun Tắc Vạch Tuyến Mạng Lưới Cấp Nước: ... TÀI : QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHU TĐC TÂN VĨNH HIỆP – XÃ TÂN VĨNH HIỆP - HUYỆN TÂN UYÊN – TỈNH BÌNH DƯƠNG Đầu tư xây dựng Khu TĐC Tân Vĩnh Hiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhà nhân dân khu quy hoạch...
 • 90
 • 426
 • 0

Quy hoạch mạng lưới cấp nước khu tái định cư Tân Vĩnh Hiệp xã Tân Vĩnh Hiệp huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương.ppt

Quy hoạch mạng lưới cấp nước khu tái định cư Tân Vĩnh Hiệp xã Tân Vĩnh Hiệp huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương.ppt
... Nguyên Nước: Nước mặt, Nước ngầm  Địa Hình: Địa hình tương đối phẳng, địa chất ổn định, vững GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN - Khu tái định Tân Vĩnh Hiệp thuộc Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, ... 30.73 Tổng cộng 1.064.052 100.00% THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC CHO KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN VĨNH HIỆP Cở sở số lịêu phục vụ cho việc tính tóan: Khu tái định cư: - Quy mô Dân số dự kiến : 18.000 người - ... THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI VẠCH TUYẾN Nguyên tắc vạch tuyến: Mạng lưới cấp nước tập hợp nhiều đoạn ống loại đường ống có kích cỡ, kích thước khác  Đưa nước đến đối tượng dùng nước  Bảo đảm cấp nước liên...
 • 33
 • 245
 • 0

quy hoạch mạng lưới sửa chữa bảo dưỡng toa xe trong tương lai

quy hoạch mạng lưới sửa chữa bảo dưỡng toa xe trong tương lai
... hai loại: toa xe hàng toa xe khách - Toa xe khách: Toa xe làm việc: + Toa xe vận chuyển hành khách + Toa xe tốt dự trữ Toa xe không làm việc: + Toa xe sửa chữa chờ sửa chữa + Toa xe kiểm tra ... lực sửa chữa toàn mạng lới đờng sắt sửa chữa nhỏ: - toa xe khách:761 xe/ năm - toa xe hàng : 2848 xe/ năm * Kết thực sửa chữa nhỏ năm 2006: - Toa xe khách sửa chữa đợc :695 toa xe/ năm - Toa xe hàng ... hàng sửa chữa đợc :2717 toa xe/ năm * Năng lực sửa chữa toàn mạng lới sửa chữa lớn : - Toa xe hàng : 613 toa xe/ năm - Toa xe khách :248 toa xe/ năm * kết thực sửa chữa lớn năm 2006: - Toa xe khách...
 • 67
 • 70
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy hoạch mạng lưới đường đô thịchuyên đề hoàn thiện đề án quy hoạch mạng lưới các trường đại học cao đẳng trong cả nước giai đoạn 2006 – 2020quy hoạch mạng lưới bán buônquy hoạch mạng lướiquy hoạch mạng lưới giao thôngquy hoạch mạng lưới viễn thôngquy hoạch mạng lưới siêu thịquy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầuquy hoạch mạng lưới kinh doanh thuốc láquy hoạch mạng lưới quan trắcquy hoạch mạng lưới quan trắc môi trườngquy hoạch mạng lưới các trường dạy nghềquy hoạch mạng lưới trường dạy nghềquy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghềquy hoạch mạng lưới dạy nghềPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamTh c tr ng cho vay h s n xu t t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n huy n Kinh M nBài 30. ua, ưaM t s bi n ph p Marketing nh m m r ng th tr ng m y m c thi t b ng g i c a c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng Ngh H NG NAM t i H N IM t s gi i ph p marketing nh m ho n thi n v n ng cao m c th a m n kh ch h ng c a C ng ty th ng m i d ch v Tr ng ThiNghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng HM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamTh c tr ng v n d ng c c ch nh s ch Marketing trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n Vi t An Trung Ph ng ng a H N iX y d ng th ng hi u cho c ph Vi t NamBài 30. Trời nắng, trời mưaHo t ng c a c c Ng n h ng th ng m i tr n th tr ng ch ng kho n Vi t NamTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t NamHo n Thi n Vi c Ho ch nh Chi n L c Marketing Xu t Kh u L m S n C a T ng C ng Ty L m Nghi p Vi t Nam360 C U TR C NGHI M GI I H N C P N520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti tQuyet dinh cap dot 1 thang 9 11092012