Di sản khảo cổ học trong bối cảnh đương đại (qua nghiên cứu trường hợp khu trung tâm hoàng thành thăng long – hà nội)

KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG NỘI (DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI) doc

KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG – HÀ NỘI (DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI) doc
... qua Nghị công nhận khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long Nội di sản văn hóa giới dựa tiêu chí bật: chiều dài lịch sử, văn hóa; tính liên tục tài sản với tư cách trung tâm quyền lực đa ... Thăng Long Nội Di sản văn hóa giới cho lãnh đạo thành phố Nội ĐIỂM THAM QUAN TIÊU BIỂU Khu khảo cổ 18 Hoàng Di u Di tích bao gồm tầng phần bên phía đông thành Đại La thời Cao Biền, nhà Đường, ... Như giá trị khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Nội thể chỗ gần "bộ lịch sử sống" chảy suốt theo chiều dài lịch sử 10 kỷ Thăng Long- Nội, kể từ thành Đại La thời tiền Thăng Long đến thời...
 • 7
 • 1,325
 • 15

KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG NỘI (DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI) ppt

KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG – HÀ NỘI (DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI) ppt
... Nghị công nhận khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Nội di sản văn hóa giới dựa tiêu chí bật: chiều dài lịch sử, văn hóa; tính liên tục tài sản với tư cách trung tâm quyền lực đa ... Thăng Long Nội Di sản văn hóa giới cho lãnh đạo thành phố Nội ĐIỂM THAM QUAN TIÊU BIỂU Khu khảo cổ 18 Hoàng Di u Di tích bao gồm tầng phần bên phía đông thành Đại La thời Cao Biền, nhà Đường, ... đô khu vực Thành Nội trở thành trụ sở Bộ quốc phòng Như giá trị khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Nội thể chỗ gần "bộ lịch sử sống" chảy suốt theo chiều dài lịch sử 10 kỷ Thăng Long- ...
 • 6
 • 279
 • 1

Bảo tồn ,phát huy giá trị khu di tích trung tâm hoàng thành thăng long Nội

Bảo tồn ,phát huy giá trị khu di tích trung tâm hoàng thành thăng long Hà Nội
... hay hầm đường ngầm để từ khu Thành cổ sang khu 18 Hoàng Di u ngược lại dễ dàng đảm bảo an toàn cho du khách Bảo tồn Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Nội vấn đề vừa có tính cấp ... chung cho Trung tâm Chính trị Ba Đình với tỷ lệ 1/2000 quy hoạch Công viên Lịch sử Văn hoá khu vực Hoàng thành Thăng Long Uỷ ban Nhân dân thành phố Nội giao cho Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ ... tế Đến nay, vấn đề thực Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Nội trực thuộc Uỷ ban Nhân dân thành phố Nội thành lập vào cuối năm 2006 bắt đầu tập hợp nhà nghiên cứu nước hợp tác...
 • 6
 • 844
 • 17

Nghiên cứu giải pháp khắc phục rào cản của các đơn vị nghiên cứu và triển khai quy mô nhỏ khi chuyển đổi theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Nghiên cứu trường hợp của Trung tâm CNSH&CNTP Nội

Nghiên cứu giải pháp khắc phục rào cản của các đơn vị nghiên cứu và triển khai quy mô nhỏ khi chuyển đổi theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Nghiên cứu trường hợp của Trung tâm CNSH&CNTP Hà Nội
... giải pháp thích hợp nghiên cứu đề tài Nghiên cứu giải pháp khắc phục rào cản đơn vị nghiên cứu triển khai quy nhỏ chuyển đổi chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm giải pháp khắc phục nghiên cứu ... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC RÀO CẢN CỦA CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI QUY MÔ NHỎ KHI CHUYỂN ĐỔI THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ, ... hợp cụ thể Trung tâm CNSH&CNTP Nội) trình chuyển đổi sang chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm - Đề xuất giải pháp khắc phục cho Trung tâm Đối tƣợng nghiên cứu Rào cản giải pháp cho Trung tâm CNSH&CNTP...
 • 100
 • 257
 • 0

GIÁ TRỊ BẢN CỦA KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG

GIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
... Lê Dấu tích kiến trúc Thăng Long 1000 năm qua, giá trị bản, yếu tố định làm nên giá trị bật toàn cầu khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long Nghị 34 COM 8B-22 ngày 01/8/2010 Uỷ ban Di sản ... đó, ngói Thăng Long cho thấy tính độc đáo riêng biệt Như vậy, qua đôi dòng phân tích nêu cho thấy, khu di tích Hoàng thành Thăng Long 18 Hoàng Di u phát quần thể gồm nhiều loại hình di tích kiến ... ấn rõ rệt ảnh hưởng tới khu di tích mà ngày di n dễ dàng nhận thấy cảnh quan di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long CHÚ THÍCH i Kết nghiên cứu phân tích chuyên gia Nhật Bản số đo thước thời Lý...
 • 12
 • 94
 • 0

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu cầu giấy nội và xã tân lập đan phương tây)

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu  cầu giấy  hà nội và xã tân lập  đan phương  hà tây)
... tiếp cận dịch vụ hội DVYT người dân Do đó, thực đề tài: Bất bình đẳng hội tiếp cận dịch vụ y tế người dân Nội (Nghiên cứu trường hợp phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Nội Tân Lập ... tiếp cận DVYT nói riêng nước ta 8.2 Về thực tiễn Nghiên cứu Bất bình đẳng hội tiếp cận dịch vụ y tế nghiên cứu chủ đề hai địa bàn phường Dịch Vọng Hậu Cầu Gi y Nội Tân Lập Đan ... người dân Chương Nguyên nhân bất bình đẳng hội tiếp cận dịch vụ y tế người dân PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Trình b y kết luận nghiên cứu đưa số khuyến nghị quan quản lí y tế, quyền địa phương...
 • 16
 • 548
 • 0

sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lí rác thải đảm bảo phát triển bền vững đô thị (nghiên cứu trường hợp quận hoàn kiếm và huyện ứng hoà, nội)

sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lí rác thải đảm bảo phát triển bền vững đô thị (nghiên cứu trường hợp quận hoàn kiếm và huyện ứng hoà, hà nội)
... LUẬN VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI ĐÔ THỊ 1.1 Hệ khái niệm công cụ 1.1.1 Rác thải 1.1.2 Quản rác thải 1.1.3 Sự tham gia người dân: tham gia người dân hoạt động quản rác thải ... đảm bảo phát triển xã hội bền vững đô thị việc huy động người dân tham gia vào trình quản lý định phát triển đô thị Kết nghiên cứu cho thấy quy chế dân chủ sở thực lĩnh vực quản rác thải đô ... THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RÁC THẢI ĐÔ THỊ 2.1 Hoạt động quản rác thải quận Hoàn Kiếm huyện Ứng Hòa 2.1.1 Giới thiệu khái quát quận Hoàn Kiếm huyện Ứng Hòa 2.1.2 Thực trạng...
 • 27
 • 494
 • 0

Một số tìm hiểu về điểm di tích chính Bắc Môn (Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long Nội)

Một số tìm hiểu về điểm di tích chính Bắc Môn (Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội)
... điểm di tích Chính Bắc Môn - Chương 3: Hoạt động bảo tồn phát huy giá trị điểm di tích Chính Bắc Môn Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHU DI TÍCH HOÀNG THÀNH THĂNG LONG 1.1 Tên gọi vị trí khu di tích Hoàng ... CỦA ĐIỂM DI TÍCH CHÍNH BẮC MÔN 2.1 Giá trị lịch sử di tích Chính Bắc Môn 2.1.1 Tên gọi, vị trí 11 Dương Mạnh Thắng VHH2B Chính Bắc Môn gọi Bắc Môn hay Cửa Bắc, cổng thành phía Bắc thành Nội ... vấn đề Khu di tích Hoàng thành Thăng Long nói chung điểm di tích Chính Bắc Môn có ý nghĩa quan trọng với lịch sử văn hóa Nội nước Việc nghiên cứu tìm hiểu điểm di tích Chính Bắc Môn chưa cụ...
 • 31
 • 197
 • 0

Tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp - Nghiên cứu trường hợp của Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường

Tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp - Nghiên cứu trường hợp của Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường
... đề tài Tạo động lực cho ngƣời lao động doanh nghiệp Nghiên cứu trƣờng hợp Trung tâm vấn Công nghệ môi trƣờng trực thuộc Tổng cục Môi trƣờng” Tổng quan nghiên cứu tạo động lực lao động Lý ... luận tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực làm việc Trung tâm vấn Công nghệ môi trường Chương 3: Giải pháp tăng cường tạo động lực cho người lao ... ĐÌNH HUÂN TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP – NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP CỦA TRUNG TÂM TƢ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG TRỰC THUỘC TỔNG CỤC MÔI TRƢỜNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh...
 • 125
 • 307
 • 2

Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ hiếu trong gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Nội

Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ hiếu trong gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội
... QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - DƯƠNG ĐỨC CHIẾN NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN VÙNG VEN ĐÔ VỀ CHỮ HIẾU TRONG GIA ĐÌNH HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp Xuân Đỉnh, huyện Từ ... NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN VÙNG VEN ĐÔ VỀ LÒNG HIẾU THẢO TRONG GIA ĐÌNH NGÀY NAY 2.1 Nguồn cung cấp thông tin lòng Hiếu thảo cho niên Lòng Hiếu thảo giá trị mang tính truyền thống lịch sử gia đình ... định ranh giới vùng ven đô dựa vào sách quy hoạch đô thị biện pháp quản lý hành Trong nghiên cứu này, Xuân Đỉnh xác định vùng ven đô, thuộc huyện Từ Liêm, ngoại thành Nội, vị trí địa lý...
 • 117
 • 666
 • 3

Phát huy các giá trị văn hóa Cao Đài trong hoạt động du lịch (Qua nghiên cứu trường hợp Tòa Thánh Tây Ninh

Phát huy các giá trị văn hóa Cao Đài trong hoạt động du lịch (Qua nghiên cứu trường hợp Tòa Thánh Tây Ninh
... thêm Văn hoá Cao Đài nhƣ việc đƣa văn hoá Cao Đài vào hoạt động du lịch để góp phần đƣa du lịch Tây Ninh ngày phát triển, chọn đề tài: “PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CAO ĐÀI TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ... VIỆC PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA VĂN HOÁ CAO ĐÀI TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI TÕA THÁNH TÂY NINH Chƣơng bao gồm việc khái quát Tây Ninh, du lịch Tây Ninh; mô tả tổng quan đạo Cao Đài; giá trị văn hóa ... một, chí làm vốn văn hóa phục vụ du lịch văn hóa [2, tr.13] 1.3 Vai trò văn hóa việc phát huy giá trị văn hóa hoạt động du lịch 1.3.1 Các sản phẩm du lịch từ văn hóa Du lịch văn hóa có mối quan...
 • 131
 • 309
 • 1

Nhận diện các rào cản trong hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện (nghiên cứu trường hợp các quận, huyện trên địa bàn Tp. Nội

Nhận diện các rào cản trong hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện (nghiên cứu trường hợp các quận, huyện trên địa bàn Tp. Hà Nội
... HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 2.1 Tổng quan địa bàn Nội hoạt động quản nhà nƣớc KH&CN cấp huyện địa bàn Tp Nội sau sáp nhập trở thành ... Quản rào cản hoạt động 14 1.1.2 Quản nhà nước Quản hành nhà nước 15 1.1.3 Quản nhà nước KH&CN 16 1.2 Một số khái niệm hoạt động quản nhà nƣớc KH&CN cấp huyện 16 ... nghiên cứu 11 Liệu có rào cản hoạt động quản nhà nƣớc KH&CN cấp huyện nay? Giả thuyết nghiên cứu Các rào cản hoạt động quản Nhà nƣớc KH&CN cấp huyện là: - Rào cản từ yếu tố môi trường: Các...
 • 98
 • 121
 • 0

Vai trò của tôn giáo trong việc giáo dục các giá trị đạo đức cho trẻ em theo đạo Thiên chúa (nghiên cứu trường hợp một số Giáo xứ trên địa bàn Nội

Vai trò của tôn giáo trong việc giáo dục các giá trị đạo đức cho trẻ em theo đạo Thiên chúa (nghiên cứu trường hợp một số Giáo xứ trên địa bàn Hà Nội
... tài Vai trò tôn giáo việc giáo dục giá trị đạo đức cho trẻ em theo đạo Thiên Chúa (nghiên cứu trường hợp số giáo xứ địa bàn Nội) thực với mong muốn có nhìn sâu sắc hơn, xác vai trò tôn giáo ... giáo dục tôn giáo – mà Thiên Chúa giáo trẻ em diễn địa bàn thành phố Nội Trên sở nghiên cứu vai trò Thiên Chúa giáo hoạt động giáo dục trẻ em – mà cụ thể giáo dục giá trị tinh thần đạo đức ... nhân cách trẻ em 4.2 Đối tượng nghiên cứu Vai trò tôn giáo việc giáo dục đạo đức cho trẻ em theo đạo Thiên Chúa số giáo xứ địa bàn thành phố Nội 4.3 Khách thể nghiên cứu - Chức sắc tôn giáo: ...
 • 87
 • 309
 • 0

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Nội và xã Tân Lập - đan phượng, nội

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội và xã Tân Lập - đan phượng, hà nội
... cận dịch vụ y tế người dân Nội (Nghiên cứu trường hợp phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Nội Tân Lập - Đan Phượng - Nội) việc làm cần thiết Những nhận xét sở đánh giá nguyên nhân g y ... (Nghiên cứu trường hợp phường Dịch Vọng Hậu - Cầu gi y - Nội Tân Lập - Đan Phượng - Nội) , tác giả hi vọng tìm lời giải cho câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến BBĐXH tiếp cận DVYT người dân nay? ... Nguyên nhân tạo nên BBĐXH tiếp cận DVYT người dân nay? 4.2 Giả thuyết nghiên cứu - Hiện nay, tiếp cận DVYT người dân tồn khác biệt nhóm hội - Các y u tố dẫn tới BBĐXH tiếp cận DVYT người dân...
 • 93
 • 525
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hiến chương icomos thông qua tại lausanne về bảo vệ và quản lý di sản khảo cổ học 1990tác động của việc đổi mới chương trình giảng dạy môn tiếng anh đến hoạt động giảng dạy và hoạt động học tập ở trưòng cđsp qua nghiên cứu trường hợp tại trường cđsp bắc giangdi chỉ khảo cổ họcdi chỉ khảo cổ học ở đồng hớikhái niệm di chỉ khảo cổ họcdi chỉ khảo cổ học tràng kênhdi chỉ khảo cổ học cát tiêndi chỉ khảo cổ học lung lengdi chỉ khảo cổ học lung leng kon tumdi chỉ khảo cổ học đồng đậudi chỉ khảo cổ học đông sơnphát triển năng lực người học trong bối cảnh hiện naykhu di tích khảo cổ học đồng đậudi tích khảo cổ học đồng đậudi tích khảo cổ học lung lengĐiều dưỡng ngoại tập 2 BYTĐiều dưỡng sản phụ khoa BYTCHUYÊN ĐỀ thể tích khối đa diệnTiểu luận môn học thiết kế hình học và cảnh quan đường đh XDcâu hoi cac phan thiBan tu danh gia qua trinh cong tacDON XINNANG BAC LUONGdon nang luong giáo viênBài tập môn học nền móng và tường chắnMẫu nhãn vở đại họcNghiên cứu công nghệ xử lý GPU và ứng dụng (LV thạc sĩ)down loaddown load CV đi số 515down loadCong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnthông báodown load CV đi số 1562đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)