Luyện tập trên MoonTV môn hóa học số 6

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI CĐ, ĐH MÔN HÓA HỌC SỐ 11 pot

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI CĐ, ĐH MÔN HÓA HỌC SỐ 11 pot
... CH3COOC3H7 C C2H5COOC2H5 D C3H7COOCH3 50/ Este thi thuỷ phân thu axetandehit : A C2H3COOCH3 B HCOOCH=CH-CH3 C CH3COOCH=CH2 HCOOC(CH3)=CH2 D ĐáP áN Đề 11 C 11 A 21 C 31 A 41 B D 12 A 22 A 32 C 42 B ... trình phản ứng : Mg + HNO3  NH4NO3 + … Trong phương trình phản ứng này, tỉ lệ số phân tử HNO3 làm chất oxi hóa số phân tử HNO3 làm môi trường : A : 7/ B : C : D : Cho phương trình phản ứng : ... tối đa sản phẩm cháy vào 100 gam dung dịch H2SO4 đặc 98% nồng độ phần trăm H2SO4 sau thí nghiệm : A 91 ,11% 13/ Nhận xét sai : B 90,25% C 92,21% D 93,32% A Tơ nilon-6,6 poliamit không bền môi trường...
 • 15
 • 153
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI CĐ, ĐH MÔN HÓA HỌC SỐ 13 doc

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI CĐ, ĐH MÔN HÓA HỌC SỐ 13 doc
... : Kim loại số kim loại sau thỏa mãn tính chất - Thụ động hóa H2SO4 đặc, nguội; HNO3 đặc nguội - Bị hòa tan dung dịch kiềm - Đẩy Fe khỏi oxit sắt A Cu B Al C Zn D Mg Câu 16 : Có ống nghiệm đựng ... C7H8O2, tác dụng với Na với NaOH Biết cho X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu số mol X tham gia phản ứng X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1 Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3C6H3(OH)2 B HOC6H4CH2OH ... Na dư cho số mol H2 nửa số mol X X có công thức sau ? B C2H4O A HCHO C C2H4(OH)2 D CH3OH Câu 43 : Cho 12,9 gam este có công thức C4H6O2 vào 150 ml dung dịch NaOH 1,25 M cô cạn tới khô 13, 8 gam...
 • 16
 • 157
 • 0

Đề luyện thi đại học môn Hóa học số 6

Đề luyện thi đại học môn Hóa học số 6
... Cu nung nóng, sản phẩm thu tạo 40 ml fomalin 36% có d = 1,1 g/ml Hiệu suất trình A 80,4% B 70,4% C 65 ,5% D 76, 6% Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 001 -2- Câu 21 Cho chất Đimetylamin (1), ... p-metylanilin (5), p-nitroanilin (6) Tính bazơ tăng dần theo thứ tự A (1), (2), (3), (4), (5), (6) B (3), (2), (1), (4), (5), (6) C (6) , (4), (5), (3), (2), (1) D (6) , (5), (4), (3), (2), (1) Câu ... C3H4O2, C3H6O2, C4H6O2, C4H8O2 Công thức phân tử ứng với este bị thuỷ phân cho hai chất hữu có khả tham gia phản ứng tráng gương: A C3H4O2 C4H8O2 B C3H4O2 C4H6O2 C C3H4O2 C3H6O2 D C4H6O2 C4H8O2...
 • 5
 • 196
 • 0

đề thi thử đại học cao đẳng môn hóa học số 6

đề thi thử đại học cao đẳng môn hóa học số 6
... nóng anđehit B Cho B thực phản ứng tráng bạc thấy có 16, 2 gam Ag sinh Giá trị m a 6, 6750 gam b 5 ,62 50 gam c 7,7250 gam d 3,3375 gam 2 16/ Tổng số proton hai ion XA3 XA4 40 48 Nguyên tố X A a Se,O ... nóng dư Khối lượng muối khan thu cô cạn dung dịch a 40 b 20 c 30 d 60 đề 121 32/ Một muối A có công thức C3H10O3N2 Lấy 14 ,64 gam A cho phản ứng hết với 150 ml dung dịch KOH 1M.Cô cạn dung dịch ... Tăng nhiệt độ, tăng áp xuất 36/ Đem hỗn hợp đồng phân mạch hở C4H8 cộng hợp với nước (H+, t0) thu tối đa số sản phẩm cộng a b c d 37/ Dung dịch phenol phản ứng với chất số chất sau đây:Na, dd Brom,...
 • 5
 • 291
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC số 6 và hướng dẫn giải

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC số 6 và hướng dẫn giải
... (chứa 95% sắt) : 80 168 95 100 232 100 80 232 100 B 10 100 168 95 80 168 100 C 10 100 232 95 100 168 95 D 10 80 232 100 A 10 tấn tấn Mica có thành phần hóa học K2O.Al2O3.6SiO2 Hàm lượng nhôm ... 46 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ Xét phản ứng : A + nH SO4  A2 ( SO4 ) n + nH → a mol an 2 B + mH SO4  B2 ( SO4 ) m + mH → b mol bm a + b = 0,3     an + bm = 8, 96 = 0, 2 22,  0,8 an + bm  = hóa ... < 4a  Câu trả lời b 16 Quặng 168 .100 = 72, 232 56. 100 = 46, pirit FeS2 có % Fe = 120 112.100 = 70 hematit đỏ Fe2O3 có %Fe = 160 56. 100 = 48,3 xiđehit FeCO3 có %Fe = 1 16 manđehit Fe3O4 có %Fe...
 • 12
 • 258
 • 0

Đề ôn thi HKII môn hóa học - số 6 pot

Đề ôn thi HKII môn hóa học - số 6 pot
... nóng, phân tử -alanin (axit -aminopropionic) tác dụng với tạo sản phẩm sau đây? A - CH2 - CH - CO NH2 C - HN -CH2 - CO - n n D - HN -CH - CH COOH B n - HN -CH - CO CH3 n Câu 16 : Cho 3,24 gam ... A.80% B .68 % C.75% D.84,5% Câu 21 : Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH dung dịch HCl (dư), sau phản ứng kết thúc thu sản phẩm A H2N-CH2-COOH, H2H-CH2-CH2-COOH B H3N+-CH 2- COOHCl ... H3N+-CH 2- COOHCl  , H3N+-CH2-CH 2- COOHCl  C H3N+-CH 2- COOHCl  , H3N+-CH(CH3 )- COOHCl  D H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH Câu 22 : Cho 8,9 gam hợp chất hữu X có công thức phân tử C3H7O2N phản...
 • 5
 • 202
 • 0

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN HÓA HỌC - SỐ 6 pptx

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN HÓA HỌC - SỐ 6 pptx
... kì 6, nhóm IIIA + 2- 19 Nguyên tử nguyên tố X, ion Y Z có cấu hình electron phân lớp 2p6 Số thứ tự X, Y, Z bảng tuần hoàn A 18, 19 16 B 10, 11 C 18, 19 D 10, 11 16 20 Một nguyên tử R có tổng số ... phản ứng hoá học? A Na (Z =11) C Al (Z = 13) B Mg (Z = 12) D Si (Z = 14) 15 Các nguyên tử nhóm A có đặc điểm chung sau ? A Số electron B Số lớp electron C Số electron D Số proton 16 Dãy nguyên ... electron 2s2 2p6 Cấu hình electron M vị trí bảng tuần hoàn A 1s22s22p4 , ô chu kỳ 2, nhóm VIA B 1s22s22p63s2 , ô 12 chu kỳ 3, nhóm IIA C 1s22s22p63s 3p , ô 12 chu kỳ 3, nhóm IIA D 1s22s22p63s23p ,...
 • 5
 • 94
 • 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học số 6

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học số 6
... nhất! 6/ 15 ĐỀ THI THỬ LẦN – CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI năm 2015 Môn : Hóa học LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: khí NO, H2 Gọi a, b số mol NO, H2 => hệ: 30a + 2b = 1,84 a + b = 0,08 => a = 0, 06; b ... phân tử MX2 có tổng số proton, notron, electron 1 86 hạt, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 54 hạt Số khối M2+ lớn số khối X- 21 Tổng số hạt cation M2+ nhiều tổng số hạt anion X- 27 ... với dung dịch nước brom dư có b gam brom phản ứng Giá trị a, b A 21 ,6 16 B 43,2 32 C 21 ,6 32 D 43,2 16 Câu 49 Cho phản ứng hóa học sau: 1:1/as  (1) propan + Cl2  propylclorua (X1) + isopropylclorua...
 • 15
 • 281
 • 0

Đề thi thử đại học môn Hóa học số 6

Đề thi thử đại học môn Hóa học số 6
... Mã đề thi 213 D Kết tủa Sắt xuất dung dịch có màu xanh Câu 26: Cho phản ứng sau Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + NO + N2O + H2O Nếu tỉ lệ số mol NO N2O 2:1, hệ số cân tối giản HNO3 phương trình hoá học ... lại thu 9,85 g kết tủa Công thức phân tử X A C2H6O2 B C2H6 C Không xác định D C2H6O - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 213 ... dụng với Na (dư), thu chưa đến 0,15 mol H2 Công thức phân tử X, Y : A C3H6O, C4H8O B C2H6O, CH4O C C2H6O, C3H8O D C2H6O2, C3H8O2 Câu 47: Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo axit...
 • 4
 • 187
 • 0

Đề thi thử đại học môn Hóa học số 6

Đề thi thử đại học môn Hóa học số 6
... cạn B thu b gam chất rắn khan Giá trị b A 17,2 B 15, 76 C 14 ,64 D 16, 08 Trang 3/4 - Mã đề thi 210 Câu 41: Số chất đơn chức ứng với công thức C3H6O2 A B C D Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp ... fomic A B C D Câu 26: Cho 16, 8 gam Fe vào lít dung dịch AgNO 3, để phản ứng xảy hoàn toàn thấy tạo thành 86, 4 gam kết tủa Nồng độ AgNO3 dung dịch ban đầu Trang 2/4 - Mã đề thi 210 A 0,35M B 0,2 ... Giá trị V A 0,7 26 B 0,747 C 0,8 96 D 1,120 Câu 35: Nung 16 gam hỗn hợp G gồm: Al, Mg, Zn, Cu bình đựng oxi dư thu m gam hỗn hợp oxit X Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp oxit cần 160 ml dung dịch...
 • 4
 • 184
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH VÀ NHẬN BIẾT CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN MÔN HÓA HỌC LỚP 9

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH VÀ NHẬN BIẾT CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN MÔN HÓA HỌC LỚP 9
... nên việc rèn lên kỹ viết phương trình hoá học nhận biết số tập thí nghiệm thực hành em nhiều hạn chế Từ dạy học môn hoá học theo chương trình sách giáo khoa đổi mới, môn hóa học môn khoa học thực ... hoá chất để nhận biết chất dạng tập phân biệt lọ nhãn, viết phương trình hoá học chưa nên gặp khó khăn dạng tập viết phương trình phản ứng hoá học theo sơ đồbiếnhoá Qua vấn đề nêu nhận thấy cần ... hóa học, nhận thấy em học sinh lớp lên học hóa học lớp không tốt nguyên nhân sau: - Các em không nhớ đầy đủ hoá trò kí hiệu hoá học chất nên thường dẫn đến việc viết không công thức hoá học phương...
 • 12
 • 391
 • 0

Một số biện pháp nâng cao chất lượng việc ôn tập tổng kết môn hóa học lớp 10 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông

Một số biện pháp nâng cao chất lượng việc ôn tập tổng kết môn hóa học lớp 10 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông
... CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC T ÔN TẬP TỔNG KẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO TRƯỜNG THPT 41 T 2.1 Nghiên cứu nội dung chương 5, 6, SGK hóa học lớp 10 chương ... SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC ÔN TẬP TỔNG KẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO TRƯỜNG THPT 2.1 Nghiên cứu nội dung chương 5, 6, SGK hóa học lớp 10 chương trình nâng cao 2.1.1 ... thức, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học trường THPT 7 Mục đích nghiên cứu Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn tập, tổng kết môn hóa lớp 10 chương trình nâng cao, góp phần...
 • 154
 • 2,275
 • 10

Một số biện pháp nâng cao chất lượng việc ôn tập tổng kết môn hóa học lớp 10 chương trình nâng cao ở trường THPT

Một số biện pháp nâng cao chất lượng việc ôn tập tổng kết môn hóa học lớp 10 chương trình nâng cao ở trường THPT
... xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng việc ơn tập tổng kết mơn hóa học lớp 10 chương trình nâng cao trường THPT chương CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC ƠN TẬP TỔNG KẾT MƠN ... nâng cao chất lượng dạy học mơn hóa học trường THPT Mục đích nghiên cứu Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng ơn tập, tổng kết mơn hóa lớp 10 chương trình nâng cao, góp phần dạy tốt học ... SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC ƠN TẬP TỔNG KẾT MƠN HĨA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO TRƯỜNG THPT 38 2.1 Nghiên cứu nội dung chương 5, 6, SGK hóa học lớp 10 chương trình...
 • 133
 • 1,290
 • 8

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-20112 MÔN HÓA HỌCSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-20112 MÔN HÓA HỌC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
... =3,14 -Hết - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN HOÁ HỌC Câu (2,0 điểm) ... 298 (kJ/mol) c Giả thi t ∆H ∆S phản ứng không phụ thuộc vào nhiệt độ Hãy tính số cân Kp phản ứng 698K d Từ kiện tính toán đề xuất biện pháp nâng cao hiệu suất phản ứng? Lời giải tóm tắt ... TH2: Tạo muối sắt (II) (2 phương trình gộp 1) Fe + 2H2SO4 ⎯ ⎯→ FeSO4 + SO2↑ + 2H2O (8) mol 0 ,12 0 ,12 Theo (8): nFe = b = 0 ,12 mol (IV) Từ (I,II, IV) có: a= 0,04; b= 0 ,12; c= 0,02 mol x nFe x 0,12...
 • 19
 • 415
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề luyện thi cao đẳng môn hóa học 2012bộ đề ôn luyện thi trắc nghiệm môn hóa họccẩm nang ôn luyện thi đh cđ môn hóa họcđề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 hệ giáo dục phổ thông năm học 20122013 môn hóa học sở giáo dục và đào tạo gia laiđề kiểm tra học kì 1 lớp 12 hệ giáo dục phổ thông năm học 20132014 môn hóa học sở giáo dục và đào tạo gia laiđề cương ôn tập hk 1 môn hóa học lớp 9 docxbộ đề luyện thi trắc nghiệm môn hóa họcki thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm 20072008 môn hóa học sở giáo dục và đào tạo gia laicách làm bài tập trắc nghiệm môn hóa họcbài tập nâng cao môn hóa học lớp 8tài liệu luyện thi cấp tốc môn hóa họcđề thi học sinh giỏi lớp 11 thpt năm 2013 môn hóa học sở giáo dục và đào tạo quảng bìnhbài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 chương 2 bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ppt40 đề luyện thi trắc nghiệm môn hóa họcđề thi chọn lọc học sinh giỏi tỉnh khối 12 môn hóa học sở giáo dục và đào tạo thừa thiên huế vòng 1 pdfPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại