De so 01

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 01

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 01
... Netwroks” b Điạ máy lớp mạng với c Người dùng chưa bật ( Enable) chức “ Allow user to connect remotely to this computer” d Chức system restore chưa mở ( Enable ) Câu 19 Các thông số cần phải biết để ... / Share this printer Start / Settings / Printers and Faxes / File / Properties / Sharing / Share this printer Start / Programs/ Network connection / File / Properties / Sharing / Share this printer ... printer Start / Programs / Printers and Faxes / File / Properties / Sharing / Share this printer Để thi t lập ổ đĩa mạng ta thực nào? a Right click My Network Places / Map Network Drive…/ // IP_máyđích/share...
 • 4
 • 2,210
 • 135

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009-ĐỀ SỐ 01.

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009-ĐỀ SỐ 01.
... benzylic C p-crezol D o-crezol Câu 19: Hai đồng vị X1 X2 có tổng số khối 34 Tổng số hạt mang điện đồng vị lớn tổng số hạt khơng mang điện 14 Số khối X1 X2 là: A 13 21 B 15 19 C 14 20 D 16 18 Câu 20: ... NO + H2O Số phân tử HNO3 bị Al khử số phân tử HNO3 tạo muối nitrat phản ứng : Trang 2/4 - Mã đề thi 829 A B C D ’ Câu 30: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm RCOOH R COOH Số loại trieste ... 16,5 Phản ứng chung a Al + b HNO3  → c Al(NO3)3 + d NO + e N2O + f H2O có hệ số a, b, c, d, e, f số ngun đơn giản Hệ số a A B 11 C 19 D Câu 28: Axit có đồng phân cis - trans A axit aminoaxetic...
 • 4
 • 210
 • 0

Rung Chuông Vàng Lớp 5 - LS - Đề Số 01

Rung Chuông Vàng Lớp 5 - LS - Đề Số 01
... 15 Ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ( 2/9/19 45 ) 16 “ … Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập thật thành nước tự độc ... văn bảng nào? (TNĐL) 17 Cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân pháp , năm đến năm ? ( 19 45 – 1 954 ) 18 Ai kêu gọi nước lập “ hủ gạo cứu đói ”( bác Hồ ) 19 Ai người viết lời kêu gọi “ toàn...
 • 2
 • 5,796
 • 88

De thi thu DH mon Hoa: De so 01

De thi thu DH mon Hoa: De so 01
... C 0,25 mol D 0,5 mol Câu22 Hoà tan hoàn toàn oxit FexOy dd H 2SO4 đ, nóng ta thu đợc 2,24 lít SO2 đktc, phần dd thu đợc đem cô cạn thu đợc 120g muối khan.CTPT Oxit sắt là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 ... bột gồm Al, Fe, Cu Hoà tan 23,4 g A lợn d dd H 2SO4 đặc nóngd thu đợc 0,765 mol khí SO2 Cho23,4 g A vào bình B chứa dd H 2SO4 loãng,d sau p hoàn toàn thu đợc 0,45 mol khí B Khối lợng Al, Fe,Cu hh ... dụng với 5,75 g C2H5OH thu đợc m g hh este, h=80% Giá trị m là: Khát vọng vơn lên phía trớc, mục đích sống Đề số 01 Nguyễn Đình Quy A 8,1 g B 16,2 g C 6,48 g Liên hệ: 016 86.957.284 D 10,12 g...
 • 3
 • 184
 • 0

Đề thi thử ĐH CĐ môn Vật lý - đề số 01

Đề thi thử ĐH CĐ môn Vật lý - đề số 01
... 9,1.1 0-3 1 (kg) v t c ỏnh sỏng chõn khụng 3.108 (m/s) A 8,2.1 0-1 4 J B 8,7.1 0-1 4 J C 8,2.1 0-1 6 J D 8,7.1 0-1 6 J d a trờn c u trỳc thi i h c nm 2009 c a BGD&T- biờn so n TR NH THNH V T Lí 12 THI ... nhúm thi n h t p h p thnh Siờu nhúm thi n h hay i thi n h B Siờu nhúm thi n h a phng cú tõm n m nhúm Trinh N C Nhúm thi n h a phng chỳng ta l Nhúm l n nh t Siờu nhúm thi n h a phng D Nhúm thi n ... 6,625.1 0-3 4 J.s Chi u vo cat t c a t bo quang i n ny b c x cú b c súng 0,35 àm, thỡ ng nng ban u c c i c a ờlectrụn quang i n l B 17,00 1 0-1 9 J C 0,70 1 0-1 9 J D 70,00 1 0-1 9 J A 1,70.1 0-1 9 J...
 • 5
 • 182
 • 0

VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 01)

VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 01)
... nhúm thi n h t p h p thnh Siờu nhúm thi n h hay i thi n h B Siờu nhúm thi n h a phng cú tõm n m nhúm Trinh N C Nhúm thi n h a phng chỳng ta l Nhúm l n nh t Siờu nhúm thi n h a phng D Nhúm thi n ... D 8,7.10-16 J d a trờn c u trỳc thi i h c nm 2009 c a BGD&T- biờn so n TR NH THNH V T Lí 12 THI TH IH C ( S 01) DAP AN: 1D 2B 3D 4C 5D 6B 7D 8D 9C 10D 11D 12D 13A 14D 15B 16C 17A 18C 19C 20D ... khụng th l ph n ng h t nhõn to nng l ng d a trờn c u trỳc thi i h c nm 2009 c a BGD&T- biờn so n TR NH THNH V T Lí 12 THI TH IH C ( S 01) Cõu24:n v no khụng ph i l n v c a ng l ng? A MeV/s B...
 • 5
 • 167
 • 2

Tài liệu Đề kiểm tra môn Pháp luật đại cương (Đề số 01) pdf

Tài liệu Đề kiểm tra môn Pháp luật đại cương (Đề số 01) pdf
... Quyền tài sản c Quyền nhân thân d Quyền đối nhân Câu 37: Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải có: a Ít 1/2 tổng số đại biểu tán thành b Ít 2/3 tổng số đại biểu tán thành c Ít 3/4 tổng số đại biểu ... 16: Tập quán pháp là: a Biến đổi tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật b Biến đổi thói quen hành xử người lịch sử thành pháp luật c Biến đổi quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật d Cả a,b,c ... Phó thủ tướng không thiết phải Đại biểu quốc hội b Năng lực pháp luật xuất từ người sinh c Năng lực lao động xuất từ công dân đủ 16 tuổi d Năng lực pháp luật tiền đề lực hành vi Câu 25: Trong quan...
 • 5
 • 926
 • 25

60 ĐỀ TOÁN ÔN THI TN THPT (có đáp án) Đề số 01 pdf

60 ĐỀ TOÁN ÔN THI TN THPT (có đáp án) Đề số 01 pdf
... cầu (S), cắt vuông góc với đường thẳng d Câu 4b (1,0 điểm) Cho hàm số y  x  x1 Chứng minh x tích khoảng cách từ điểm đồ thị đến hai đường tiệm cận số –––––––––––––––––––– Đáp số: Câu 1: 2) ... Câu 5a (1,0 điểm) Tìm mô đun số phức : z  3i 2i B Theo chương trình nâng cao: Câu 4b (2,0điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình:...
 • 2
 • 99
 • 0

Kiểm tra định kỳ môn học Mô hình hoá môi trường - Đề số 01 pptx

Kiểm tra định kỳ môn học Mô hình hoá môi trường - Đề số 01 pptx
... 9216.0000E +01 -1 77.5158E+03 -1 07.2291E+03 -5 13.3714E+02 -3 68.0000E +01 3370.0000E +01 1325.3333E +01 4416.8421E+00 283.0769E+00 -1 71.8987E +01 -7 23.1847E+00 -2 21.3738E+00 30.5200E+00 -9 5.5096E+00 -3 2.5155E+00 ... 18 .011 1E+00 17.0958E+00 46.1145E+00 38.2583E+00 27.2194E+00 73.6879E+00 61.0200E+00 69.1103E+00 187.8226E+00 155.2616E+00 y( ) 1.0000E+00 8.0903E+00 70.0618E+00 Đề số 02 Kiểm tra định kỳ môn học ... 38.5803E+00 9216.0000E +01 -1 80.8623E+03 -1 08.6578E+03 -5 09.3517E+02 -2 25.5238E +01 3520.0000E +01 1480.4211E +01 5920.0000E+00 1750.2439E+00 -2 72.2892E+00 733.9394E+00 229.5770E+00 -2 1.6667E+00 103.8774E+00...
 • 4
 • 401
 • 6

Đề số 01

Đề số 01
... Năm học : 2009 – 2010 Trang TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC KHỐI 11 -oOo Thời gian 45 phút – không kể thời gian giao đề SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG ... DƯƠNG Năm học : 2009 – 2010 Trang TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC KHỐI 11 -oOo Thời gian 45 phút – không kể thời gian giao đề SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG ... DƯƠNG Năm học : 2009 – 2010 Trang TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC KHỐI 11 -oOo Thời gian 45 phút – không kể thời gian giao đề SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG...
 • 5
 • 103
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA - ĐỀ SỐ 01

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA - ĐỀ SỐ 01
... (CH3)2CHCH2COOH Tên gọi theo danh quốc tế ứng với cấu tạo A axit 3-metylbutanoic B axit 3-metylbutan-1-oic C axit isobutiric D axit 3-metylpentanoic 42 Số nguyên tử C phân tử isobutiric A B C D 43 Một hợp ... số đơn vị điện tích hạt nhân A B 18 C D 10 30 Nguyên tử nguyên tố hóa học có cấu hình electron sau: 1s22s22p63s23p64s1 A Na B Ca C K D Ba 31 Nguyen tố X có tổng số hạt (p + n + e) = 24 Biết số ... tạo B Thù hình nguyên tố có số proton khác số nơtron C Thù hình đơn chất nguyên tố có công thức cấu tạo khác D Thù hình nguyên tố có số đơn vị điện tích hạt nhân, khác số khối 21 Cho 12 gam dung...
 • 6
 • 171
 • 1

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 01 pps

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 01 pps
... nhi t cao thu c Z , nư c khí E , khí E h p ch t c a cacbon E tác d ng v i X cho Y ho c Z Các ch t X , Y , Z l n lư t ch t dư i ây A NaOH , Na2CO3 , NaHCO 3, CO2 C NaOH , NaHCO3 , Na2CO3 , CO2 ... : A.Glucoz , fructoz , saccarozơ B Glucoz , fructozơ , tinh b t C Glucoz , fructoz , xenlulozơ D Glucoz , fructoz , mantozơ Câu 13: un nóng rư u A v i h n h p (l y dư) KBr + H2SO4 c , thu c ch ... lo i ki m c ng H2 vào g c ru u este c a axit béo Các tính ch t không úng là: A 1, 6, B 2, 5, C 1, 2, 7, D 3, 6, Câu 37: Cho h n h p A g m FeSy CuxS theo t l mol 1:1 tác d ng hòan tòan v i dung...
 • 8
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra định kỳ môn học mô hình hoá môi trường đề số 01 pptxđề thi thử số 01 toángiấy đề nghị vay vốn mẫu số 01tdđề nghị hoàn thuế mẫu số 01 htbtvăn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 01 htbthãy nghiên cứu mục ii iii và quan sát các hình ảnh sau rồi thảo luận để hoàn thành phiếu học tập số 01nếu số liệu tại dòng iii cột 6 của mẫu số 01 khbs gt 0 thì số liệu này sẽ là căn cứ để tính số tiền phạt chậm nộp của nntđánh giá tính khả thi cho giải pháp lắp đầu vòi bơm nhỏ để rửa chuồng đối với trang trại số 01vấn đề sở hữuthông tư số 01/2002/tt-bxdchuyên đề số phứcđề số 19 tiếng anh 7đề số 18 tiếng anh 7đề số 17 tiếng anh 7đề số 16 tiếng anh 7Giáo án tổng hợpPHIẾU BÀI TẬP TOÁN CUỐI TUẦN 6 LỚP 3Đề Toán Tiếng Anh lớp 5 phần 1Đề toán tiếng anh lớp 5 phần 2đề ktra giữa kì 1ĐỀ KIỂM TRA LOP 3 CUOI NĂM MA TRẬN 2016-2017Đề KT Toán 5 giữa HKI 2017-2018ON TAP TIENG ANH LOP 4UNIT 5: ARE THEY YOUR FRIENDS?Ho n thi n c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th p Th ng LongPh ng h ng ho n thi n k to n nghi p v b n h ng trung t m th ng m i H N iTh c tr ng k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty C ph n u t X y d ng v Th ng M i Qu c tTh c tr ng c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng Chi nh nh C ng ty ng d ng KHKT v chuy n giao c ng ngh m iTh c tr ng k to n nghi p v b n h ng c ng ty D c TW HuT A OXY 65 c u tr c nghi m ELIP C h ng d n gi i File wordT A OXY 150 c u tr c nghi m PH NG TR NH NG TR N C h ng d n gi i File wordC c gi i ph p marketing ng b nh m n ng cao hi u qu kinh doanh C ng ty B o hi m nh n th B c GiangLịch công tác tuần 20 năm 2017(1)V n 1. GI I H N C A D Y S File wordLịch công tác tuần 22 năm 2017 (2)(3)(4)