20151126 MoonTV hoa vandung so do giai bt hoa hoc(1)

so do giai nhanh hoa pho thong.doc

so do giai nhanh hoa pho thong.doc
... thổ Hoá trị chung b (Chi tiết tập cách giải, bạn đọc download http://www.hoahocvietnam.com/download/Thaoluan/sodoV.doc ) Lê Minh Vương hoahocvietnam.com Phương pháp Tôi thấy phương pháp hay ... Mg , Al , Fe 0,8 mol O2 , thu 37,4 gam hh rắn B lại 0,2 mol O2 Hoà tan 37,4 gam hh B y lít dd H 2SO4 M ( vừa đủ ) , thu z gam hh muối khan Tính x, y,z A 18,2gam, 0,6 lít, 133,4 gam B.98,3gam,0,7lít,122,4gam...
 • 4
 • 165
 • 2

SKKN Thiết lập đồ giải toán Hóa học

SKKN Thiết lập sơ đồ giải toán Hóa học
... tập hóa học phong phú đa dạng nhìn chung có nhiều tập có mối liên hệ với nhau, việc thiết lập đồ giải tốn cần thiết Việc thiết lập đồ giải tốn có ý nghĩa quan trọng, giúp cho người học ... Thiết lập đồ giải tốn hóa học học sinh hứng thú nhận thức hơn, hưng phấn việc giải tập Xuất phát từ đam mê, học sinh hứng thú với mơn học, chủ động sưu tầm tài liệu nâng cao chất lượng học ... học tập Mỗi đồ biến hóa nhiều tập mới, cần học sinh nắm chất phản ứng giải tập biến hóa - Đề tài áp dụng cho lớp 11A1 (năm học 2011-2012), 90% học sinh lớp làm tập biến hóa từ đồ mà khơng...
 • 10
 • 107
 • 0

skkn THIẾT lập đồ GIẢI TOÁN hóa học

skkn THIẾT lập sơ đồ GIẢI TOÁN hóa học
... Thiết lập đồ giải tốn hóa học học sinh hứng thú nhận thức hơn, hưng phấn việc giải tập Xuất phát từ đam mê, học sinh hứng thú với mơn học, chủ động sưu tầm tài liệu nâng cao chất lượng học ... học tập Mỗi đồ biến hóa nhiều tập mới, cần học sinh nắm chất phản ứng giải tập biến hóa - Đề tài áp dụng cho lớp 11A1 (năm học 2011-2012), 90% học sinh lớp làm tập biến hóa từ đồ mà khơng ... đề tài Thiết lập đồ giải tốn hóa học phương pháp tạo hứng thú học tập cho em, giúp em đam mê học tập, chủ động mở rộng kiến thức Đây phương pháp thiết thực để khơi gợi hứng thú học tập,...
 • 9
 • 190
 • 0

đồ giai đoạn phát triển theo dạng bảng cho powerpoint, tabular diagram

sơ đồ giai đoạn phát triển theo dạng bảng cho powerpoint, tabular diagram
... SƠ ĐỒ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN DẠNG BẢNG GHI CHÚ GHI CHÚ GHI CHÚ GHI CHÚ GIAI ĐOẠN GIAI ĐOẠN GIAI ĐOẠN GIAI ĐOẠN slide.tailieu.vn SƠ ĐỒ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN DẠNG BẢNG NỘI DUNG GHI ... slide.tailieu.vn GIAI ĐOẠN GIAI ĐOẠN GIAI ĐOẠN SƠ ĐỒ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN DẠNG BẢNG NỘI DUNG GHI CHÚ NỘI DUNG GHI CHÚ NỘI DUNG GHI CHÚ slide.tailieu.vn SƠ ĐỒ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN DẠNG BẢNG C A B NỘI ... BẢNG C A B NỘI DUNG GHI CHÚ NỘI DUNG GHI CHÚ NỘI DUNG GHI CHÚ slide.tailieu.vn SƠ ĐỒ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN DẠNG BẢNG A NỘI DUNG GHI CHÚ C B NỘI DUNG GHI CHÚ NỘI DUNG GHI CHÚ slide.tailieu.vn ...
 • 6
 • 5,222
 • 10

Thiếu sót của web bán hàng hiện nay và dùng đồ giải thuật viết chương trình hỗ trợ khách hàng ra quyết định mua hàng online - 2 pptx

Thiếu sót của web bán hàng hiện nay và dùng sơ đồ giải thuật viết chương trình hỗ trợ khách hàng ra quyết định mua hàng online - 2 pptx
... hỗ trợ đạt 2 - 3 Các tiện ích mà trang web bán hàng cần cung cấp để Hỗ trợ khách hàng tốt Qua phần thống kê bên thấy hỗ trợ khách hàng thiếu hụt nghiêm trọng trang web bán hàng 22 Theo khảo ... Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng việc mua hoàn trả hàng hóa • Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, chọn lựa sản phẩm 23 Chương Sử dụng giải thuật di truyền để giải toán hỗ trợ chọn sản phẩm mua hàng qua mạng ... thêm vào giỏ hàng Hệ thống báo cho khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ thành công Lược đồ trình tự-luồng cho usecase Thêm hàng vào giỏ sau: 39 Hình 5.9 - Lược đồ trình tự cho usecase Thêm hàng vào...
 • 25
 • 200
 • 0

Thiếu sót của web bán hàng hiện nay và dùng đồ giải thuật viết chương trình hỗ trợ khách hàng ra quyết định mua hàng online - 3 ppsx

Thiếu sót của web bán hàng hiện nay và dùng sơ đồ giải thuật viết chương trình hỗ trợ khách hàng ra quyết định mua hàng online - 3 ppsx
... phối hợp trang web 48 5.2 .3. c đồ lớp ứng dụng web Hình 5.22 - đồ lớp ứng dụng WebMobileShop 52 Các thành phần đồ: Bảng 5.7 - Các đối tượng lớp hệ thống WebMobileShop STT 10 11 12 13 14 15 ... Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Xem giỏ hàng 47 Usecase Thanh toán Hình 5.20 - Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Thanh toán 5.2 .3. b đồ phối hợp trang web Hình 5.21 đồ ... hãng sản xuất 53 5.2 .3. d đồ lớp module thuật toán GA Hình 5. 23 - đồ lớp module thuật toán GA Các lớp đối tượng module mô tả bảng đây: Bảng 5.8 - Các đối tượng thuộc module thuật toán GA...
 • 24
 • 282
 • 0

đồ giải pháp camera ứng dụng trong nhà ở, trường học, bệnh viện, cơ quan

sơ đồ giải pháp camera ứng dụng trong nhà ở, trường học, bệnh viện, cơ quan
... cấp Cổng vào 慶典活動網路直播應用案例 2.Hệ thống giám sát trung bình nhỏ  đồ giải pháp đồ hệ thống giám sát trung tâm 70  đồ giải pháp Internet Internet User Monitor station Ví dụ: A IP CAM x ...  Giải pháp giám sát phân cấp 73  đồ giám sát phần Giải pháp IP Camera IP Bệnh viện/ Nhà hàng / cửa hàng Hệ thống dự phòng Phẩn mềm quản lý NVR NVR-Management System 1.3 Mega Pixel IP Camera ... quản lý CMS PS: đồ mang tính chất tham khảo 74 VAST-CMS Giải pháp quản lý phân cấp  đồ giám sát bậc NVR ST7501-32 kênh miễn phí Phần mềm quản lý trung tâm (VAST-STMS) 75 Giải pháp quản lý...
 • 21
 • 74
 • 0

Thiếu sót của web bán hàng hiện nay và dùng đồ giải thuật viết chương trình hỗ trợ khách hàng ra quyết định mua hàng online 1

Thiếu sót của web bán hàng hiện nay và dùng sơ đồ giải thuật viết chương trình hỗ trợ khách hàng ra quyết định mua hàng online  1
... hỗ trợ định Chương khảo sát so sánh đặc điểm hệ hỗ trợ định môi trường mua bán trực tuyến Chương trình bày cách tiếp cận để áp dụng hệ hỗ trợ định vào trình lựa chọn sản phẩm mua hàng khách hàng ... thuyết chung hệ hỗ trợ định Chương nêu định nghĩa “Một định gì?” “Một hệ hỗ trợ định gì?” Đây kiến thức tảng hệ thống hỗ trợ định trình định, giai đoạn trình định, mô hình hệ hỗ trợ định, công nghệ ... bán hàng hỗ trợ khách hàng chúng 13 3.4 .1 Khảo sát số hệ hỗ trợ định E-Commerce 14 3.4.2 Bảng tóm tắt so sánh .22 3.5 Các tiện ích mà trang web bán hàng cần cung cấp để Hỗ trợ khách...
 • 25
 • 102
 • 0

TÍCH PHÂN VÀ ĐỒ GIẢI CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN THẦY NGUYỄN THANH TÙNG

TÍCH PHÂN VÀ SƠ ĐỒ GIẢI CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN THẦY NGUYỄN THANH TÙNG
... C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Nguyên hàm – Tích phân  tan x     H   1  ln    ln    ( b n có th xem l i cách tính H   ln tính tr c v i k = ) Bài 10 Tính tích phân sau: ... thi THPT qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Giáo viên Ngu n Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t Nguyên hàm – Tích phân : Nguy n Thanh Tùng : Hocmai.vn T ng đài t v ... Luy n thi THPT qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Nguyên hàm – Tích phân 2 V y I1    2) I    sin x sin x  cos x  k dx v i k  1;3 Cách trình bày 1:   3 Ta có: I ...
 • 19
 • 76
 • 0

Giải nhanh bài toán hóa học bằng phương pháp đồ đường chéo

Giải nhanh bài toán hóa học bằng phương pháp sơ đồ đường chéo
... http://chuyentoan.tk Giải nhanh toán hóa học phương pháp đồ đường chéo Tạp chí Hóa Học Ứng dụng, số (67) / 2009 58,2 ⇒ %n BaCO = 58,2 + 38,8 ⋅100% = 60% ⇒ Đáp án C Dạng 6: Bài toán trộn quặng kim ... Giải nhanh toán hóa học phương pháp đồ đường chéo Ví dụ Nguyên tử khối trung bình brom 79 81 79,319 Brom có hai đồng vị bền: 35 Br 35 Br 81 Thành phần ... đồ đường chéo: mA 420 |504 - 480| = 24 480 mB 504 |420 - 480| = 60 m A 24 = = ⇒ Đáp án D ⇒ m B 60 Trên số tổng kết việc sử dụng phương pháp đồ đường chéo giải nhanh toán hóa học Các dạng...
 • 3
 • 1,298
 • 81

MOT SO PHUONG PHAP GIAI BT HOA HOC THPT

MOT SO PHUONG PHAP GIAI BT HOA HOC THPT
... 8,32g CdSO4 Sau khử hoàn toàn ion Cd2+ khối lợng kẽm tăng 2,35% so với ban đầu Hỏi khối lợng kẽm ban đầu Giải: Gọi khối lợng kẽm ban đầu a gam khối lợng tăng thêm 2,35a 100 gam Zn + CdSO4 ZnSO4 ... X gồm hiđrocacbon A mạch hở H2, có tỉ khối so metan 0,5 Nung nóng hỗn hợp X có Ni làm xúc tác đến phản ứng hoàn toàn thu đợc hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với oxi 0,5 Hãy xác định công thức phân ... hợp rợu với H 2SO4 đặc thu đợc V lít (đktc) hỗn hợp anken Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp anken thu đợc x lít CO2 (đktc) y gam H2O Lập biểu thức tính x, y theo p, V Giải: Đun nóng với H 2SO4 đặc thu đợc...
 • 15
 • 474
 • 7

Phương pháp giải nhanh môn hóa bằng đồ (v)

Phương pháp giải nhanh môn hóa bằng sơ đồ (v)
... kim loại kiềm kiềm thổ Hoá trị chung b đồ (V1) : 2b OH- b H2 2R b+  nOH- = nH = 0,15 = 0,3 mol  mOH- = 0,3 17 = 5,1 (g)  m1 = 16 + 5,1 = 21,1 (g) đồ (V2) : 2bCl- 2bH2O ( Do H2O  H+ + ... 6,45 gam Bài làm Gọi : R chung cho kim loại : Al , Fe , Cu.Hoá trị chung b R  R b +  RCl b , đồ (V) : nO = 4,14 − 2,86 = 0,08 16 2b Cl – b H 2O R b+  n Cl - = n O = 0,16 mol  mCl = 0,16 ... chung b m kim loai = 37,4 – 1,2 16 = 18,2 (g) = x ( nO = nO ta chứng minh : mO = mO ) bSO42- đồ (V): bH2O 2R b+ 2−  n SO = nO = 1,2 mol  mSO42 − = 1,2 96 = 115,2 (g) 2−  n axit = n SO =...
 • 4
 • 775
 • 12

Giải nhanh bài toán hóa học bằng phương pháp “sơ đồ đường chéo”

Giải nhanh bài toán hóa học bằng phương pháp “sơ đồ đường chéo”
... Giải nhanh toán hóa học phương pháp “sơ đồ đường chéo” Tạp chí Hóa Học Ứng dụng, số (67) / 2007 Dạng 2: Bài toán hỗn hợp đồng vị Đây dạng tập phần cấu tạo nguyên ... truongtructuyen.vn Giải nhanh toán hóa học phương pháp “sơ đồ đường chéo” Dạng 6: Bài toán trộn quặng kim loại Đây dạng mà giải theo cách thông thường dài dòng, phức tạp Tuy nhiên sử dụng sơ đồ đường chéo ... 54,45% D 66,67% Trên số tổng kết việc sử dụng phương pháp đồ đường chéo giải nhanh toán hóa học Các dạng tập đa dạng, đòi hỏi phải nắm vững phương pháp song cần phải có vận dụng cách linh hoạt...
 • 3
 • 568
 • 7

Kỹ thuật giải bài toán hóa học hoàn thành đồ phản ứng

Kỹ thuật giải bài toán hóa học hoàn thành sơ đồ phản ứng
... gi i t p hoàn thành ñ ph n ng.B n ñ c n u có ý tư ng hay trân tr ng kính m i cmt ý tư ng c a lên FC - HOÁ H C VÙNG CAO ñ cho Ad thành viên h c h i Trân tr ng c m ơn.Năm m i 2014 chúc thành viên ... n - Oxi hoá không hoàn toàn: Khi có xúc tác,nhi t ñ thích h p metan CH4 b oxi hoá không hoàn toàn thành anñehit fomic (metanal) ho c ancol metyic(metanol): i Oxi hoá không hoàn toàn b i O2 t ... m i ñi u ch HCHO công nghi p, ph n ng sau phương pháp ñi u ch CH3OH công nghi p i Oxi hoá không hoàn toàn b i H2O ZnO ,CrO3 t , xt CH + H 2O  CO + 3H  CH 3OH → → 4000 C ,200 atm ðây m...
 • 3
 • 1,035
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: sơ đồ giải phương trình lượng giácsơ đồ giải toán tích phânvẽ sơ đồ giải thuậtcách vẽ sơ đồ giải thuậtsơ đồ giải thuật matlabsơ đồ giải khoá unblocking schemesơ đồ giải bài tập bao gồm một số cân bằngcác sơ đồ giải xấp xỉ ptrình vphân thườngsơ đồ giải thuậtgiới thiệu sơ qua về tổng sơ đồ giai đoạn iv 1996 2000sơ đồ giải mã gói tinsơ đò giải phẫu các bó cơ trên cơ thểsơ đồ giải thuật di truyền1 sơ đồ giải thuật di truyềnsơ đồ giải điều chế dsb sc25 de thi toan lop 6 hki tp hcm 25 de thi toan lop 6 hki tp hcmNghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ Mặt Trời tại Lưu vực Sông CầuGiao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOVNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà Mauso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁPssg ky hop dong kiem toan bctc nam 2016 signed3.Bao cao HDQT nam 20174. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20165. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 20176.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)7.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu C0. chuong trinh DHCD thuong nien nam 20167. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Don de cu nam 2016-vicem bim sonDon ung cu 2016 - vicem bim sonQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG