Tiet 19 chien tranh TG thu 2

Việt Nam sau chiến tranh TG thứ 2

Việt Nam sau chiến tranh TG thứ 2
... Lịch sử 9, tập 2, SGV, NXB Giáo dục, H., 1996, tr14-15) Năm học 1 922 1 923 Việt Nam có: 20 39 trường Tiểu học trường Trung học trường Cao đẳng tiểu học ( Sách Đại cương lịch sử Việt Nam) Câu hỏi ... 1915- 1 929 tng gp ln Xuất lúa: Năm 1 928 đạt triệu tấn, chiếm 60 - 70% tổng giá trị xuát khẩu; Việt Nam đứng thứ giới xuất lúa gạo( sau Ma- lai- xi-a) Hng hoỏ Phỏp nhp vo Vit Nam: - Trc chin tranh ... lương Tổng số công nhân: phảI dành cho-Trướcgạo , nói mua chiến tranh: 10 vạn chung thực phẩm chiếm 70%, nhà vạn - Sau chiến tranh: 22 khoảng 15% tiền lương - Bnh tt, m au, b cht nhiu: + công...
 • 26
 • 169
 • 0

Chiến tranh TG thứ 2

Chiến tranh TG thứ 2
... nhau: Chiến tranh giới thứ hai giải mâu thuẫn nớc đế quốc với Liên Xô - nhà nớc XHCN giới tiết 31 Bài 21 Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) I Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh giới thứ hai ... chiều ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ Ru-dơ-ven ký tuyên chiến, thức đẩy nớc Mỹ vào hỗn loạn Chiến tranh giới thứ hai Ai cập Lợc đồ: Chiến tranh giới thứ hai Thủ đô Luân Đôn (Anh) bị không quân Đức ... tiết 31 Bài 21 Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) I Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh giới thứ hai khối ANH - PháP - Mỹ MâU Khối phát xít THUẫN đức...
 • 18
 • 216
 • 0

Trật tự TG sau chiến tranh TG thứ 2

Trật tự TG sau chiến tranh TG thứ 2
... xanh” tham gia bảo vệ hoà bình cứu trợ nhân đạo III ChiÕn tranh l¹nh TRẬT TỰ HAI CỰC IANTA 1947-1989 CÁC NHÀ CHIẾN LƯC MỸ TRONG CHIẾN TRANH LẠNH 1947 - 1989 Ngµy – – 1947 thµnh lËp khèi liªn minh ... trỵ cho níc ngoµi 20 n¨m tõ 1941 – 1960 Không quân  Hải quân Lục quân Sau chiến tranh giới II Mỹ có 300 quân khắp giới với lực lượng 1,5 triệu quân binh chủng việc triển khai chiến lược toàn ... binh chủng việc triển khai chiến lược toàn cầu IV ThÕ giíi sau chiÕn tranh l¹nh CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA TRAN’S NATIONAL CORPORATION HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA SỰ QUỐC TẾ HOÁ TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN 3.700 CÔNG...
 • 14
 • 227
 • 0

Chien tranh TG thu hai

Chien tranh TG thu hai
... 12.1943 – 8.1945 III Kết thúc chiến tranh • CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939 – 1945 ) • • I Nguyên nhân dẫn tới chiến tranh Quan hệ quốc tế dẫn tới chiến tranh • • a Hai khối quân đối lập đời • +Sự ... vừa muốn phá vỡ HT (V-O) cách gây chiến tranh cục dẫn đến CTTG , để PX chia lại TG có lợi cho chúng • • I QUAN HỆ QUỐC TẾ TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ANH-PHÁP-MỸ Ruxơven ĐỨC-Ý-NHẬT LIÊN ... Chiến tranh giới thứ hai ( 1939 – 1945 ) Nữ thần tự XTALI N RUXƠVEN Chủ nghóa Phát xít Mutxôlini HITLE Thiên hòang Hirô Hitô • • • • • • • • • • CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939 – 1945...
 • 60
 • 197
 • 1

Bai 14_15 - Chien tranh TG thu II - So ket lich su TG hien dai

Bai 14_15 - Chien tranh TG thu II - So ket lich su TG hien dai
... phát xít Anh- Chế độ Pháp DCTS -Mỹ -Phá vỡ hệ thống ( V-O ) Mục tiêu -Chia lại TG -Chiếm thò trường -Phát động chtr thu c đòa A ÙPhi -Duy trì ht (V-O) -Duy trì nguyên - Thực cải trạng TG có lợi ... muốn phá vỡ HT (V-O) cách gây chiến tranh cục dẫn đến CTTG , để PX chia lại TG có lợi cho chúng • • I QUAN HỆ QUỐC TẾ TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ANH-PHÁP-MỸ Ruxơven ĐỨC-Ý-NHẬT LIÊN XÔ Xtalin ... biến CTTG II giai đoạn II ( 6.194111.1942 ) MT X - ức ? Ý nghóa chiến thắng bảo vệ Matxcơva ? MATXCƠVA GĐ MT Xô - ức II .22.6.1941 Đức bất ngờ GĐ2 công L Xô đạo quân : Lêningrat - T u-B Phi...
 • 71
 • 182
 • 1

Chiến tranh TG thứ nhất

Chiến tranh TG thứ nhất
... thúc chiếnTRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT CHIẾN tranh giới thứ CHƯƠNG IV CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT(1914 – 1918) BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)  III) Kết cục chiến tranh giới thứ ... cho kẻ hiếu chiến CHƯƠNG IV CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT(1914 – 1918) BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918) I) Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh: III) Kết cục chiến tranh giới Sự ... CHƯƠNG IV CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT(1914 – 1918) BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918) II) Những diễn biến chiến sự:  + Giai đoạn thứ nhất: (1914- 1916) Tình hình chiến giai...
 • 19
 • 226
 • 1

Lieu co chien tranh TG thu 3

Lieu co chien tranh TG thu 3
... thỏa thu n trái đất" Thực tế diễn vậy: Goóc-ba-chốp Rêi-gân bắt tay nhau, phải đợi tới nước Nga trở thành cường quốc, tham gia nhóm G7 để biến thành G8 (thứ Tám) can dự sâu vào tiến trình chiến tranh ... ngại bà Vanga Chiến tranh giới thứ Nhiều lời tiên tri bà liên quan tới xung đột vũ trang Nam Ossetia giới người Hin-đu, vụ mưu sát nhà lãnh đạo quốc gia để dẫn tới Chiến tranh giới thứ xảy vào ... bà cổ vũ việc tắm nước thảo dược, nhờ thẩm thấu tinh dầu qua da Bà không phản đối việc sử dụng thu c tân dược, cho lạm dụng tân dược có hại, "chúng đóng cánh cửa, qua tự nhiên tái tạo lại cân...
 • 2
 • 152
 • 0

SKKN - Kinh ghiệm dạy bài Bối cảnh trong nước và trên TG sau chiến tranh TG thứ nhất

SKKN - Kinh ghiệm dạy bài Bối cảnh trong nước và trên TG sau chiến tranh TG thứ nhất
... Khai thác lần - Thời gian - Trớc CTTG thứ - Trớc CTTG thứ - Ngời thực - Đế quốc Pháp - Đế quốc Pháp - Vốn đầu t - Còn - Tăng lần - Lĩnh vực đầu t khai thác - Thuê, chiến đất, đồn điền - Nông nghiệp, ... thác lần 1: Sau phong trào Cần Vơng đến trớc chiến tranh giới lần thứ - Thời gian khai thác lần 2: Sau chiến tranh giới lần - Hoàn cảnh khai thác lần Pháp: + Sau chiến tranh lần thứ nhất, thắng ... chất kinh tế, xã hội giai cấp, giáo viên lập bảng so sánh: Trớc chiến tranh lần thứ Sau chiến tranh 1914 - 1918 - Nông nghiệp chủ đạo - Nông nghiệp lạc hậu Kinh tế - Nền kinh tế khác nhỏ bé - Công...
 • 13
 • 203
 • 0

Tiet 13_ Trat tu the gioi moi sau chien tranh TG lan thu II

Tiet 13_ Trat tu the gioi moi sau chien tranh TG lan thu II
... chiến tranh mới? Bài 11 TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GiỚI MỚI II SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC III CHIẾN TRANH LẠNH IV.THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH ... -chop tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GiỚI MỚI II SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC III CHIẾN TRANH LẠNH IV.THẾ GIỚI SAU ... ? TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GiỚI MỚI II SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC III CHIẾN TRANH LẠNH IV.THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH” •Tháng 12-1989...
 • 22
 • 469
 • 0

su9 Tiet 13 Trat tu the gioi moi sau chien tranh TG lan thu II

su9 Tiet 13 Trat tu the gioi moi sau chien tranh TG lan thu II
... chiến tranh mới? I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI II SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC: III CHIẾN TRANH LẠNH IV.THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH Tháng 12-1989 Tổng thống Bu sơ (cha) Gooc -ba -chop tun ... cầu ANZUS Chiến tranh vùng vịnh I raq 1980 Chiến tranh Việt Nam 1965 Chiến tranh Triều Tiên 1950 CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH CUỘC CÁC KHỐI LIÊN MINH QN SỰ SAU THẾ CHIẾN II “CHIẾNTRANH LẠNH” CỦA MỸ ... “chiến tranh lạnh Hãy nêu xu Sự kiện xảy vào phát triển giới tháng 12/1989? ngày nay? I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI II SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC: III CHIẾN TRANH LẠNH IV.THẾ GIỚI SAU CHIẾN...
 • 24
 • 360
 • 2

Bài 13 Tiết 21 Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 1918 Tiết 2

Bài 13 Tiết 21 Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 1918 Tiết 2
... CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914- 1918) TIẾT 21 BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914- 1918) (Tiết ) I.Ngun nhân dẫn đến chiến tranh II.Những diễn biến chiến 1.Giai đoạn thứ (1914 - 1916) 2. Giai ... IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914- 1918) TIẾT 21 BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914- 1918) I.Ngun nhân dẫn đến chiến tranh II.Những diễn biến chiến 1.Giai đoạn thứ (1914 - 1916) 2. Giai ... lơi vào vòng chiến tranh, có Việt Nam CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914- 1918) TIẾT 21 BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914- 1918) (Tiết ) I.Ngun nhân dẫn đến chiến tranh II.Những...
 • 47
 • 2,957
 • 4

Tiết 20 - Chiến tranh thế giới lần thứ nhất

Tiết 20 - Chiến tranh thế giới lần thứ nhất
... Chương IV: Chiến tranh giới thứ Chương IV: Chiến tranh giới thứ (1914 1918) (1914 1918) Tiết 20 - Bài 13: Chiến tranh giới thứ (1914 1918) I/ Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh: Nm Anh Pháp ... khí sử dụng chiến tranh giới lần thứ * Giai đoạn thứ hai (1917 1918) Mặt trận phía Tây - 4/ 1917: Mỹ tham chiến - 7/ 1918: Anh Pháp phân công - 9/ 1918: Anh Pháp tổng tiến công - 9/ 11/ 1918: ... vào chiến tranh * Giai đoạn thứ (1914 1916): Mặt trận phía Tây - 8/ 1914: ức chiếm Bỉ, tràn sang Pháp - 9/ 1914: Anh Pháp Phản công đẩy lùi ức - 1915: ức phòng ngự - 1916: + Chiến dịch Véc -...
 • 13
 • 604
 • 4

chiến tranh TG 2

chiến tranh TG 2
... NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945) Niên đại 1.9.1939 1940 22 6.1941 7. 12. 1941 1.19 42 2 1943 6 1944 1945 15 1945 Sự kiện aìi 21 : CHIÃÚN TRANH THÃÚ GIÅÏI THÆÏ HAI ... tranh Một số hình ảnh chiến tranh giới hai Một số hình ảnh chiến tranh giới hai Một số hình ảnh chiến tranh giới hai Mẫu bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản Một số hình ảnh chiến tranh giới hai Đức ... hình ảnh chiến tranh giới hai Mỹ ném bom xuống Nhật Bản Một số hình ảnh chiến tranh giới hai Hiroshima sau bị ném bom nguyên tử Một số hình ảnh chiến tranh giới hai Tàu sân bay sử dụng CTTGII Một...
 • 29
 • 157
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hãy xác định lãnh thổ hoa kì trên bản đồ thế giới vì sao sau chiến tranh tg thứ nhất hoa kì lại phát triển đứng đầu thế giớichiến tranh thế giới 2đề thi chiến tranh thế giới 2chiến tranh xâm lược 2nước mĩ sau chiến tranh thế giới 2nước mỹ sau chiến tranh thế giới 2chiến tranh lần thứ nhấtchiến tranh lạnh giữa 2 vợ chồnggame chiến tranh việt nam 2tài liệu chiến tranh thế giới 2phim chiến tranh thế giới 2chiến tranh thế giới 2012chiến tranh thế giới 2 wikichiến tranh thế giới 2013chiến tranh thế giới 2 gamebao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại