Đề cương ôn tập chương 2 sinh học 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 2 PHẦN HÌNH HỌC MÔN: TOÁN LỚP 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 2 PHẦN HÌNH HỌC MÔN: TOÁN LỚP 6
... Về kĩ năng: − Biết nhận góc hình vẽ − Biết dùng thước đo góc để đo góc vẽ góc có số đo cho trước BÀI TẬP: 11, 12, 14, 18, 19, 21 , 22 , 24 , 25 , 27 SGK Bài 3: (bài tập 27 SGK trang 85) Trên nửa mặt ... cho trước BÀI TẬP: 38, 40, 42a,b, 43, 44, 47 SGK Bài 9: (bài tập 47 SGK) Vẽ đoạn thẳng IR dài 3cm Vẽ điểm T cho TI = 2, 5cm, TR= 2cm Vẽ ∆ TIR Bài 10: (bài tập thêm) Vẽ đường tròn (O; 2cm) Vẽ đoạn ... tia Ox, vẽ tia · · Oy, Oz cho xOy = 40O, xOz = 150O (hình 2) a) Tính số đo góc yOz b) Kể tên góc nhọn, góc tù · · Bài 6: (bài tập thêm) Trong hình biết AOM = 90O, BON = 35O · a) Tính MON ; b) Hãy...
 • 5
 • 842
 • 1

Đề cương ôn tập giải toán sinh học trên máy tính

Đề cương ôn tập giải toán sinh học trên máy tính
... phân bào? Vấn đề 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TẾ BÀO SINH DỤC- SỰ THỤ TINH: I.Kiến thức bản: Các giai đoạn phất triển tế bào sinh dục -Giai đoạn 1: +Vị trí: Xáy vùng sinh sản ống sinh dục +Nội ... Tính số NST giới tính bị hao phí trình hình thành nhóm cá yheer nói trên? Dạng : Xác định số tế bào sinh dục ban đầu – Số NST môi trường cung cấp- Giới tính thể Bài 18: Một tế bào sinh dục sơ khai ... kết peptit riboxom giải mã 38 giây 13 Sở GD & Đ T Hậu Giang GV MVP 2008 a) Tính vận tốc giải mã riboxom? b) Tính thời gian riboxom trượt qua hết chiều dài phân tử mARN? c) Tính số axitamin mà...
 • 16
 • 2,049
 • 93

Đề cương ôn tập chương 2- ĐS 11

Đề cương ôn tập chương 2- ĐS 11
... phân công đội niên tình nguyện giúp đỡ ba tỉnh miền núi cho tỉnh có nam nữ?? 10 Trong môn học, thầy giáo có 30 câu hỏi khác gồm câu hỏi khó, 10 câu trung bình 15 câu dễ Từ 30 câu hỏi lập đợc đề ... câu trung bình 15 câu dễ Từ 30 câu hỏi lập đợc đề kiểm tra, đề gồm câu hỏi khác cho đề thiết phải có đủ loại câu hỏi số câu hỏi dễ không 2?? Bi 9: Gieo mt sỳc sc cõn i ng cht hai ln Tớnh xỏc sut ... xanh viờn bi b c ớt nht viờn bi xanh c Khụng ly c viờn bi xanh no d Ly c ớt nht viờn bi xanh Bi 11: Mt lp hc gm 20 hc sinh ú cú hc sinh gii Toỏn, hc sinh gii Vn v hc sinh gii c mụn GVCN chn em...
 • 3
 • 253
 • 0

de cuong on tap ki 2 sinh 6 09-10

de cuong on tap ki 2 sinh 6 09-10
... d Đủ nước, không khí nhiệt độ thích hợp C Kế hoạch ôn tập: Tuần 30 31 32 33 34 35 36 Câu hỏi ôn tập 1 -6 7-13 14 -20 21 -27 28 -30 Ôn tập phần kĩ Ôn tập phần kĩ ... phôi , phôi nhũ d Phôi , phôi nhũ Cơ quan sinh sản rêu : a Bào tử b Nón c Túi bào tử d Hạt Chất dự trữ hạt gạo chứa ở: a Trong mầm b Trong phôi nhũ c Trong vỏ hạt d Cả a, b c sai Đặc điểm sau đặc ... rêu A Rễ thật, có mạch dẫn B Sống cạn C Sinh sản bào tử D Sinh sản hữu tính Câu9 Các hạt trần có đặc điểm A Chủ yếu thân gỗ B Cơ quan sinh sản nón C Cơ quan sinh sản hoa D Chỉ a b Câu 10 Hút thuốc...
 • 4
 • 285
 • 0

Đề cương ôn tập chương 3 Hình học 12

Đề cương ôn tập chương 3 Hình học 12
... B(0;2;0) , C(0;0 ;3) b) Đi qua A(1;2 ;3) ,B(2;2 ;3) vuông góc với mặt phẳng (Q) : x+2y+3z+4=0 c) Chứa 0x qua A(4;-1;2) , d) Chứa 0y qua B(1;4; -3) Bài 15: Cho hai điểm A (3; 2 ;3) B (3; 4;1) không gian 0xyz ... G'GG'' Bài Chứng minh điểm A (3; 3; 3) , B(1; 2; -1), C(4; 1; 1), D(6; 2; 5) đỉnh hình bình hành Bài Chứng minh điểm A(5; 2; -3) , B(6; 1; 4), C( -3; -2; -1), D(-1; -4; 13) đỉnh hình thang Tính diện tích ... A(-2;1 ;3) qua (P) cho bởi: 2x+y-z3=0 Bài 2: (ĐHKTCN-97): Cho điểm A(1;2 ;3) mặt phẳng (P) có phương trình :2x-y+2z -3= 0 a) Lập phương trình mặt phẳng qua A song song với (P) b) Gọi H hình chiếu vuông...
 • 21
 • 2,015
 • 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1 MÔN SINH HỌC 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1 MÔN SINH HỌC 11
... giá học sinh thông qua hoạt động học tập lớp đánh giá kĩ trình bày lời nói, kĩ trình bày văn bản, kĩ khái quát hóa vấn đề HS suốt tiến trình tiết học năm học giúp học sinh liên tục có thông tin ... thức học tập động vật lợi ích dụ để phân chúng đời sống động vật.* biệt tập tính - Trình bày dạng tập tính phổ biến động vật (tập tính kiếm ăn, tập bẩm sinh tính bảo vệ lãnh thổ, tập tính sinh ... mô-tế bào B SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT - Trình bày sinh sản hữu tính: Sinh sản rêu - Chu trình sinh sản * Sinh sản dương xỉ - Chu trình sinh sản Sinh sản thực vật hạt trần - Chu trình sinh sản * Sinh sản...
 • 10
 • 359
 • 0

Đề cương ôn tập tốt nghiệp sinh học

Đề cương ôn tập tốt nghiệp sinh học
... điểm đáng ý đại…….(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) A) cổ sinh; trung sinh; tân sinh B) Trung sinh; cổ sinh; tân sinh C) Tân sinh; trung sinh; cổ sinh D) cổ sinh; tân sinh; trung sinh Đáp án C Câu ... Quan điểm vật phát sinh sống: A .Sinh vật sinh ngẫu nhiên từ hợp chất vô B .Sinh vật tạo từ hợp chất vô đường hoá học C .Sinh vật đưa tới hành tinh khác dạng hạt sống D .Sinh vật sinh nhờ tương tác ... nhiễm sắc thể Câu 3: Công nghệ ADN tái tổ hợp không trực tiếp sản xuất hợp chất sinh học sau : A Văcxin chống bệnh virut gây B Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên động vật C Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên...
 • 48
 • 184
 • 0

Đề cương ôn tập giải toán sinh học trên máy tính

Đề cương ôn tập giải toán sinh học trên máy tính
... QU TRèNH PHT TRIN CA T BO SINH DC- S TH TINH: I.Kin thc c bn: Cỏc giai on pht trin ca t bo sinh dc -Giai on 1: +V trớ: Xỏy ti vựng sinh sn ca ng sinh dc +Ni dung: T bo sinh dc s khai nguyờn phõn ... s NST m c t nhúm l 4680 Trong ú s NST n nhúm t bo sinh trng nhiu gp ln s NST kộp nhúm t bo sinh tinh Xỏc nh a Cỏc t bo sinh tinh v t bo sinh trng ang phõn bo k no? S lng t bo thuc mi nhúm? ... 1400 Tng s NST n cỏc t bo sinh t hp t A nhiu hn s NST n cung cp cho chớnh quỏ trỡnh phõn bo ca hp t A l 16 S NST n mt t bo sinh sinh t hp t B nhiu hn s NST n mt t bo sinh t hp t A l a Xỏc nh b...
 • 15
 • 138
 • 1

đề cương ôn tập chương 2 vật lí

đề cương ôn tập chương 2 vật lí
... A, tần số f =20 Hz Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v=1,2m/s Hỏi S1, S2 có cực đại, cực tiểu giao thoa S1S2=18cm Số vân giao thoa nửa trường giao thoa: v=1,2m/s v S1S S1S f 18.10 2. 20 λ = N= →N= ... sóng vận tốc truyền sóng dây A λ = 40cm,v = 24 0m/s B λ = 20 cm,v = 120 m/s C λ = 20 cm,v = 24 0m/s D λ = 40cm,v = 120 m/s Câu 14:Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A B cố định, tạo sóng dừng dây ... 18.10 2. 20 λ = N= →N= = =3 với f =20 Hz f λ v 1, Nmax=? Số cực đại giao thoa khoảng S1S2 là: Nmax=2n+1=7 (kể S1, S2) Nmin=? Số cực tiểu giao thoa khoảng S1S2 là: Nmin=2n=6 Bài toán sóng dừng: (9, 10/49;...
 • 4
 • 223
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK II SINH học 10 năm học 2013 2014 LAI

ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK II SINH học 10 năm học 2013 2014 LAI
... lên mà không làm tan tế bào gọi virut ôn hòa Câu 10: Nêu hình thức sinh sản vi sinh vật Trả lời Đối tượng Đặc điểm hình thức sinh sản ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 Vi sinh vật ... Không rút bỏ chất thải Thường xuyên rút bỏ sinh khối tế bào ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 dư thừa GV TÔ PHÚC LAI chất thải sinh khối Đặc điểm sinh trưởng Quần thể vi sinh ... – 1) 14 = 210 (NST) Trường hợp tế bào A nhiều hơn: 248 – 210 = 38(NST) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 GV TÔ PHÚC LAI Gò Dầu, ngày tháng năm 2014 GVBM Tô Phúc Lai ...
 • 9
 • 263
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK II SINH học 10 năm học 2013 2014 THONG NHAT

ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK II SINH học 10 năm học 2013 2014 THONG NHAT
... mà không làm tan tế bào gọi virut ôn hòa ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 Câu 10: Nêu hình thức sinh sản vi sinh vật Trả lời Đối tượng Đặc điểm hình thức sinh sản Vi khuẩn sinh ... dinh dưỡng Thường xuyên rút bỏ chất thải sinh khối ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 Đặc điểm sinh trưởng vi sinh vật Quần thể vi sinh vật sinh trưởng theo pha: tiềm phát, lũy ... thể ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 0 1 30 2 60 4 90 8 a Hãy cho biết thời gian hệ (g) tốc độ sinh trưởng riêng loài sinh vật trên? b Giả sử, cấy lượng khoảng 200 tế bào vi sinh...
 • 6
 • 273
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập CHƯƠNG i hình học lớp 8

ĐỀ CƯƠNG ôn tập CHƯƠNG i hình học lớp 8
... tam giác vuông, đường trung tuyến ứng v i cạnh huyền cạnh huyền + Nếu Tam giác có đường trung tuyến ứng v i cạnh nửa cạnh tam giác tam giác vuông 5 .Hình thoi: - Định nghĩa: Hình thoi tứ giác có ... góc vuông + Có đường chéo + Có đường chéo cắt trung i m đường + Có đường chéo vuông góc v i + Có đường chéo tia phân giác góc - Dấu hiệu nhận biết: + Hình thoi có góc vuông + Hình thoi có đường ... chéo vuông góc + Hình bình hành có cạnh kề + Hình bình hành có đường chéo tia phân giác góc 6 .Hình vuông: - Định nghĩa: Hình vuông tứ giác có góc vuông cạnh - Tính chất: + Có cạnh + Có cạnh đ i song...
 • 2
 • 554
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập chương 2 hình học 9đề cương ôn tập chương i sinh học lớp 12đề cương ôn tập chương 2 hình học 11đề cương ôn tập chương 2 đại số 7đề cương ôn tập chương 3 hình học 7đề cương ôn tập chương i hình học 7đề cương ôn tập chương iii hình học 7đề cương ôn tập chương ii hình học 7đề cương ôn tập chương 1 hình học 7ôn tập chương 2 sinh học 12 nâng caobài tập ôn tập chương 2 sinh học 12 nâng caođề cương ôn tập chương ii hình học 9đề cương ôn tập chương i hình học 9đề cương ôn tập chương 2 giải tích 12on tap chuong 2 sinh hoc 11chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học