Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số

Đề án “phân tích tình hình quản lý hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp”

Đề án “phân tích tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp”
... Đề án môn học Thu -2- GVHD: TS Văn Thị Thái Nội dung đề tài gồm phần sau: PHẦN I: Những vấn đề vốn hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp PHẦN II: Nội dung phân tích tình hình quản hiệu sử dụng vốn ... DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Ý nghĩa việc phân tích tình hình quản hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Bất kỳ doanh nghiệp quan tâm đến hiệu sử dụng vốn Đó nhân tố định cho tồn phát triển doanh ... cho hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp bị giảm xuống SV: Đinh Việt Dũng Lớp: Kế Toán C- K30 Đề án môn học Thu -12- GVHD: TS Văn Thị Thái PHẦN II NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG...
 • 27
 • 466
 • 2

đề tài nghiên cứu sự biến đổi văn hóa ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số tây bắc hiện nay (qua thực tế các tỉnh sơn la, lai châu, điện biên)

đề tài nghiên cứu sự biến đổi văn hóa ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số tây bắc hiện nay (qua thực tế các tỉnh sơn la, lai châu, điện biên)
... biến đổi văn hoá vùng tái định đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc 26 Chương 2: THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI VĂN HÓA VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC HIỆN NAY 46 2.1 Biến đổi văn ... định đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc Đối tượng nghiên cứu đề tài văn hóa vùng tái định đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc mục đích nghiên cứu đề tài biến đổi văn hóa Như vậy, nghiên cứu biến ... PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC HIỆN NAY 100 3.1 Định hướng xây dựng phát triển văn hoá vùng tái định đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc 100 3.2...
 • 153
 • 558
 • 3

CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở SÓC TRĂNG TỪ NĂM 1992 ĐẾN NAY

CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở SÓC TRĂNG  TỪ NĂM 1992 ĐẾN NAY
... THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER SÓC TRĂNG TỪ NĂM 1992 ĐẾN NAY 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TỈNH SÓC TRĂNG VÀ TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER SÓC TRĂNG: 2.1.1 ... tài: Công tác xóa đói giảm nghèo đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng từ năm 1992 đến nay để làm luân văn Lịch sử nghiên cứu vấn đề: Vấn đề xóa đói giảm nghèo đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng nghiên ... trương xóa đói giảm nghèo đồng bào Khmer Chương 2: Quá trình thực công tác xóa đói giảm nghèo đồng bào Khmer Sóc Trăng (1992 Nay) 2.1 Khái quát tỉnh Sóc Trăng tình hình đời sống đồng bào Khmer Sóc...
 • 40
 • 635
 • 5

Sự du nhập ảnh hưởng của đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc H’mông ở một số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay để nghiên cứu

Sự du nhập và ảnh hưởng của đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc H’mông ở một số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay để nghiên cứu
... chung đạo Tin lành CHƯƠNG 2: Q TRÌNH DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠO TIN LÀNH TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC H’MƠNG 2.1 Q trình phát triển đạo Tin lành số tỉnh phía Bắc 2.2 Ảnh hưởng đạo Tin lành đồng bào dân ... lành số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta Cho đến tượng tơn giáo truyền vào đồng bào dân tộc thiểu số số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta đạo Tin lành hay đạo Vàng có nhiều ý kiến khác Khi đạo Tin lành ... đạo Tin lành diễn nhanh chóng để lại hậu xã tiêu cực 2.2 Ảnh hưởng đạo Tin lành đồng bào dân tộc H’mơng số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta Mặc dù có nhiều ý kiến đánh giá khác ảnh hưởng đạo Tin lành...
 • 49
 • 663
 • 2

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Thành lập “Tổ thanh niên xung kích” tham gia cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, vệ sinh môi trường nông thôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Thành lập “Tổ thanh niên xung kích” tham gia cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, vệ sinh môi trường nông thôn trong đồng bào dân tộc thiểu số
... tạo phong tục tập quán lạc hậu, vệ sinh môi trường nông thôn vấn đề triển khai từ nhiều năm Tuy nhiên việc thành lập “Tổ niên xung kích” tham gia cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, vệ sinh môi ... thân, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện đoàn thành lập “Tổ niên xung kích” tham gia cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, vệ sinh môi trường nông thôn đồng bào dân tộc thiểu số Các bước triển ... Thành lập “Tổ niên xung kích” tham gia cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, vệ sinh môi trường nông thôn đồng bào dân tộc thiểu số hệ thống phương pháp, cách làm đắn, cần thiết, có điểm mới, sáng...
 • 9
 • 403
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị
... Quyết định UBND huyện giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa .47 Bảng 4.10 Kết giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân tộc thiểu số địa bàn huyện Hướng Hóa giai ... hiệu việc thực sách giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng, ... địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu sách giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn huyện Hướng Hóa đánh giá hiệu sách - Đề xuất số giải...
 • 77
 • 264
 • 0

MẪU BIÊN BẢN HỌP XÉT DUYỆT CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 20… pot

MẪU BIÊN BẢN HỌP XÉT DUYỆT CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 20… pot
... nhân dân xã xem xét, phê duyệt danh sách người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số năm 20… địa bàn xã với tổng số là……… người, để thực chế độ quy định Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm ... đủ điều kiện duyệt công nhận người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số năm 20… ; Lý do: Lý do: Cuộc họp trí đề nghị ... chọn người uy tín nhiều 01 người (do số phiếu bầu chọn Hội nghị liên ngành thôn cao nhau) thành viên tham gia dự họp UBND xã (trừ đại biểu đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phòng Dân tộc huyện...
 • 3
 • 2,707
 • 4

MẪU QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 20… pptx

MẪU QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 20… pptx
... huyện (để b/c); - Các Phòng: Dân tộc, Tài (để b/c); - Công an huyện… (để b/c); - Lưu: VP UBND xã DANH SÁCH Người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số năm 201… xã……… (Ban hành kèm theo Quyết định ... số năm 201… xã……… (Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20… Chủ tịch UBND xã……………) Năm sinh Số TT Họ tên Dân tộc Giới tính Nam … Nữ Địa Phạm Vị trí (Chi tiết) vi ảnh...
 • 2
 • 831
 • 0

MẪU HỌP XÉT DUYỆT CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 20... potx

MẪU HỌP XÉT DUYỆT CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 20... potx
... họp trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, phê duyệt danh sách người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số năm 20 để thực chế độ quy định Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm ... n b) Các trường hợp không đủ điều kiện duyệt công nhận người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số năm 20…………; Lý do: Lý ... chọn người uy tín nhiều 01 người (do số phiếu bầu chọn Hội nghị liên ngành thôn cao nhau) thành viên tham gia dự họp UBND xã (trừ đại biểu đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phòng Dân tộc huyện...
 • 2
 • 271
 • 1

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 20... pdf

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 20... pdf
... Như điều 4; - UBND huyện…… (để b/c); - Các Phòng: Dân tộc, Tài (để b/c); - Công an huyện (để b/c); - Lưu: VP UBND xã DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 20 CỦA XÃ…………… ... XÃ…………… (Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày tháng năm 201 Chủ tịch UBND xã…………….) Số Họ tên Năm sinh TT … Giới tính Nam Nữ Thành Địa phần dân (thôn tộc bản) Ghi ...
 • 2
 • 769
 • 0

NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG VIỆC QUẢN LÝ, BẢO VỆ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI TẠI XÃ SONG KHỦA, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC SINH HỌC

NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG VIỆC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI TẠI XÃ SONG KHỦA, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC SINH HỌC
... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu tri thức địa việc quản lý, bảo vệ khai thác tài nguyên rừng đồng bào dân tộc Thái Song Khủa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La" Lịch sử nghiên cứu 2.1 Nghiên cứu ... - tỉnh Sơn La - Nghiên cứu đặc điểm cộng đồng dân tộc Thái Song Khủa huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La - Nghiên cứu hệ thống tri thức địa cộng đồng dân tộc Thái Song Khủa - huyện Mộc Châu - tỉnh ... lãnh đạo vấn đề liên quan tới hoạt động quản bảo vệ rừng, kiến thức địa đồng bào dân tộc Thái địa phương * Nghiên cứu hệ thống tri thức địa cộng đồng dân tộc Thái Song Khủa - huyện Mộc Châu...
 • 101
 • 1,838
 • 22

MẪU BIÊN BẢN HỌP XÉT DUYỆT CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ pdf

MẪU BIÊN BẢN HỌP XÉT DUYỆT CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ pdf
... kiện duyệt công nhận người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số năm 20… : n b) Các trường hợp không đủ điều kiện duyệt công nhận người uy tín ... họp trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, phê duyệt danh sách người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số năm 20… để thực chế độ quy định Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm ... chọn người uy tín nhiều 01 người (do số phiếu bầu chọn Hội nghị liên ngành thôn cao nhau) thành viên tham gia dự họp UBND xã (trừ đại biểu đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phòng Dân tộc huyện...
 • 3
 • 1,184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng hôn nhân cận huyết thống trên thế giớibiểu đồ 5 tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của xã tà hộchôn nhân cận huyết thống là gìmẫu biên bản họp xét duyệt công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 20… potquá trình truyền bá phát triển đạo tin lành trong đồng bào dân tộc hmông ở các tỉnh miền núi phía bắcquá trình truyền bá phát triển đạo tin lành trong đồng bào dân tộc hmông ở các tỉnh miền núi phía bắc nƣớc tanguyên nhân phát triển đạo tin lành trong đồng bào dân tộc hmông ở các tỉnh miền núi phía bắctập quán hôn nhân cận huyết thống trên thế giới và việt namtập quán hôn nhân cận huyết thống ở việt namđề án giảm thiểu tình trạng tảo hônde tai tinh trang tao hon thuc trang va giai phapsự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số trong dự án giảm nghèo tỉnh phú thọ 2002 – 2007 thực trạng và một số bài học kinh nghiệmtình trạng tảo hôn thực trang và giải phápđề tài đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ của người dân xã lục dạ huyện con cuông tỉnh nghệ anluận văncác giải pháp khắc phục tình trạng bỏ học của học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện kon bảy tỉnh kon tum pptxPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây