Phong trào hội kín nam kỳ lịch sử 11 bùi thụy đào nguyên

Bài giảng phong trào dân chủ 1936 1939 lịch sử 12

Bài giảng phong trào dân chủ 1936 1939 lịch sử 12
... báo tiêu biểu phong trào dân chủ 1936 - 1939 Bài 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ (1936 1939) II PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939 Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm phong trào dân chủ 1936 1939: a Ý nghĩa: ... (Mặt trận Dân chủ Đông Dương) Bài 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ (1936 1939) II PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939 Những phong trào đấu tranh tiêu biểu: a Đấu tranh đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ: M ... M í t tinh m ng ng y Qu ố c t ế lao đ ộng (1/5/1938) Bài 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ (1936 1939) II PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939 Những phong trào đấu tranh tiêu biểu: b Đấu tranh nghị trường: c...
 • 12
 • 108
 • 0

Phong trào dân chủ 1936 -1939 - Lịch sử lớp 12

Phong trào dân chủ 1936 -1939 - Lịch sử lớp 12
... trước hết văn hóa-tư tưởng Đông đảo tầng lớp nhân dân giác ngộ đường cách mạng Đảng Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm phong trào dân chủ 193 6- 1939 Cuộc vận động dân chủ 193 6- 1939 phong trào quần chúng ... đoàn kết quần chúng, phong trào dân chủ 19361 939 buộc quyền thực dân phải nhượng số yêu sách cụ thể trước mắt dân sinh, dân chủ; quần chúng giác ngộ trị, tham gia vào mặt trận dân tộc thống trở ... tức v.v Báo chí cách mạng trở thành mũi xung kích phong trào lớn vận động dân sinh, dân chủ thời kì 193 6- 1939 Trong thời gian này, nhiều sách trị-lí luận, tác phẩm văn học thực phê phán, thơ cách...
 • 3
 • 80
 • 0

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 bài 33

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11  bài 33
... ước Thiên Tân (27­6­1858), chiều 31­8­1858 liên quân Pháp ­ Tây Ban Nha kéo tới cửa biển Đà  Nẵng, chuẩn bị nổ súng xâm lược VN II. Câu hỏi bài tập bổ sung Câu 1: Hãy ghi sự kiện lịch sử vào bảng thống kê sau đây: Thời gian 3­1847 4­1847 9­1856 1­1857 7­1857 ... sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa cuộc chạy đưa giành giật thị trường ở phương Đông, nhất  là VN trở nên gay gắt quyết liệt Duyên cớ: + Lấy cớ triều đình Huế không nhận quốc thư,làm nhục quốc thể nước Pháp bênh vực đạo  ... ­Tàu chiến Pháp đánh vào Đà Nẵng phá  chiến thuyền của triều đình Huế ­Pháp cho tàu chiến đến Đà Nẵng đưa quốc  thư cho triều đình Huế ­Pháp lại tới xin được truyền đạo buôn bán tại VN, cũng bị triều đình Huế tự chối...
 • 2
 • 4,960
 • 16

giáo án bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... thức lịch sử giới đại - Trước hết GV dẫn: Trong gần 3o năm 191 7(1 917 -1 945) 1945 nhiều kiện lịch sử diễn toàn giới Trong số có kiện tác động, ảnh hưởng to lớn đến lịch sử giới Chúng ta ôn tập kiện ... kiện lịch sử giới đại 191 7- 1945 mà giáo viên chuẩn bị từ trước - Hs tham khảo bảng thống kê giáo viên, đóng góp thêm ý kiến dựa vào làm sở học tập phần sau (tức phần II: nội dung lịch sử giới đại) ... chiến tranh giới (1 918 - 1939); Chương III: Các nước Châu hai chiến tranh giới (1 918 - 1939); Chương IV: Chiến tranh giới thứ hai (1 939 - 1945) Tổng kết lại toàn kiến thức lịch sử giới học, lựa...
 • 18
 • 8,757
 • 50

giáo án bài 19 nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (từ năm 1858 đến năm 1873) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 19 nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (từ năm 1858 đến năm 1873) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... Việt Nam đứng trước nguy bị thực dân Pháp xâm lược - Giáo viên dẫn dắt: Pháp xâm lược Việt Nam nào? Cuộc kháng chiến chống Pháp nhân dân Việt Nam từ Pháp xâm lược đến trước Pháp đánh Bắc Kì năm ... quân Pháp - Tây Ban Nha xâm kháng chiến chống Pháp nhân dân ta, lược Việt Nam Chiến Đà Nẵng tìm hiểu xâm lược Việt Nam thực dân Pháp Tình hình Việt Nam kỷ XIX, Trước hết tìm hiểu tình hình Việt Nam ... lược Với sức mạnh quân Pháp ngày mở rộng đánh chiến tranh xâm lược, song đến đâu chúng vấp phải kháng cự mãnh liệt nhân dân ta Để hiểu xâm lược Việt Nam thực dân Pháp kháng chiến chống Pháp nhân...
 • 15
 • 3,389
 • 42

Phân tích tấn bi kịch Vũ Như Tô trong Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài (Trích hồi V vở kịch lịch sử Vũ NHư Tô – Nguyễn Huy Tưởng) - văn mẫu

Phân tích tấn bi kịch Vũ Như Tô trong Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài (Trích hồi V vở kịch lịch sử Vũ NHư Tô – Nguyễn Huy Tưởng) - văn mẫu
... bi t cửu trùng đài (trích v tô) - nguyễn huy tưởng Bi kich cua vu nhu to bi kịch v phan tich bai vinh biet cuu trung dai tác phẩm v nh bi t cửu trùng đài phân tích v nh bi t cửu trùng đài, ... " viết " cách đặt đề " khác viết trên: • • • • • • • • • • v nh bi t cửu trùng đài vinh biet cuu trung dai phan tich vinh biet cuu trung dai phan tich tac pham vinh biet cuu trung dai v nh bi t ... Đài quyền lực ăn chơi V i dân chúng, Cửu Trùng Đài nợ mồ hôi, xương máu,… từ bi kịch đến v i V Như V đam mê thi thố tài V Như có hiểu sâu xa, thực tế, Cửu Trùng Đài xây dựng mồ hôi xương...
 • 3
 • 664
 • 6

nâng cao hứng thú và kết quả học tập phần ii lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945 (lịch sử 11) bằng phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy

nâng cao hứng thú và kết quả học tập phần ii lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945 (lịch sử 11) bằng phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy
... cho công việc cụ thể Từ đó, thấy vai trò quan trọng đồ học tập đời sống Phần II Lịch sử giới đại từ năm 1917 đến năm 1945 (Lịch sử 11) phần khó, quan trọng hay giáo viên học sinh Vì dung lượng ... tái hiện, không thời gian 28 29 III NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI ÁP DỤNG ĐỀ TÀI Qua năm thực đề tài sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hứng thú kết học tập Phần II Lịch sử giới đại từ năm 1917 đến ... trình lịch sử 12, học sinh thường có tâm lí ngại sợ học Để cải thiện tình hình, thân xin mạnh dạn đề xuất vài kinh nghiệm việc Nâng cao hứng thú kết học tập Phần II Lịch sử giới đại từ năm 1917 đến...
 • 40
 • 271
 • 0

Ebook hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao phần 2

Ebook hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao phần 2
... ki6n CuOc dS'u tranh cua nhSn dSn ta - 9-1858 2- 1859 2- 18 62 * Hudfng ddn trd led : 6-18 62 V 6-1867 20 - 11 - 1873 18-8-1883 - 9-1855 2- 1859 2- 18 62 Qua trinh x9m lifgic cua th^c ddn Ph^p PhSp ... i ^ p vtdc N h a m T u a t 18 62 ? * Hudng ddn trd Idi : Huang ddn trd lai : Thofi gian 188 - - 1858 17 -2- 1859 10- 12- 1861 24 - - 1861 5-6-18 62 2-1863 20 - - 1864 24 - - 1867 1867 - 1875 N6i dung ... e g i d i (1917 - 1945) Thdi gian mOc Nqa - Lign X6 Thing 2- 1917 - 1 -1917 1918-1 920 119 21 -1941 Cie na6c khie 1918-1 923 1 924 -1 929 1 929 - 1933 1933 - 1939 1939 -1945 * Hudng ddn trd led : a C...
 • 53
 • 386
 • 0

Ebook hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao phần 1

Ebook hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao phần 1
... 11 / 14 - - 17 89 den 10 -8 -17 92 C^ch mgng bung nd va phat tri§'n Tt/ 10 - - 17 92 d§'n - - C^ch mgng ti§'p tyc phat trien Tif2-6 - 17 93 d§'n 27 - - 17 94 Dinh cao cua c^ch mgng 27 - - 17 94 den 9 -11 ... M i ino 10 1 Chirang VI JHVS Bdi 21 C H I E N T R A N H T H E GICll NHAT (19 14 -19 18) C H I E N T R A N H T H ^ GlOl THl? N H A T (19 14 -19 18) I, C A U H I , B A I T A P c d B A N Cau 1: N e u ... o n i e n d a i d a c h o s a u d a y : Nien dai Si^ k i e n 1/ 28- 9 -18 64 2/ 18 76 3/ 19 -7 -18 70 — , i 4/ 4-9 -18 70 5/ 18 -3 -18 71 :,a1, biJc tifcfng nghia dia va bi b^n chet t a i day Tif bufc tudng...
 • 62
 • 301
 • 0

bài giảng lịch sử 11 bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỷ xix

bài giảng lịch sử 11 bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỷ xix
... ốiphảndậyngườiTâykinh thành Huế ? buôn phái Na Sơn thế ánh quân Pháp Nghi ? Pháp Sơn XI Có13 ch cỏi Việt ca cu Một chống lãnh đạo phong nơi thực giúp trào cần Hu ? Kinh thnhVương ? chèA KHểA n g l ... g t c h u T ô n h i y ế t ch cái, tên thường gọi ớc người Pháp củ nhân dâ Có Cócái, khái niệm g trào yêu nưvề trí ốnglãnh đạoaPhápdânnkiến CóCóchch cái, tên 1onchỉmà Nguyễn ánhthức đỗ đạt thời ... quyền cái, tên ph đảo nhng người ch nhượng cho nhphong ch cái, cái, tên chiến ng Pháp ? Bắc Giang, Lạng ngi kỉđàyXu Hàm ? Có chnơi làtờn chủm 1dân Pháp côngải?vuaphỏi ch chin CóCúch7 ch cái, bán...
 • 33
 • 9,638
 • 1

bài giảng lịch sử 11 bài 23 phong trào yêu nước và cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỷ xx đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

bài giảng lịch sử 11 bài 23 phong trào yêu nước và cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỷ xx đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)
... NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) Củng cố Nối nhân vật lịch sử với xu hướng cách mạng của họ cho Nhân vật lịch sử Xu hướng cách mạng Phan Bội Châu a Dựa vào ... hại, phong trào tan rã Một số hình ảnh vụ đầu độc lính Pháp thành Hà Nội Thương binh Pháp Nghĩa quân bị bắt Thực dân Pháp xử chém chiến yêu nước PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ ... vụ Kế hoạch đầu độc: Nghĩa quân Yên Thế kéo ? phục sẵn đầu độc xung quanh Hà Nội, bồi bếp bỏ thuốc độc vào thức ăn để đầu độc trại lính Pháp Khi có pháo lệnh, binh sĩ người Việt dậy từ bên đánh...
 • 24
 • 8,237
 • 2

Làng vạn phúc (hà đông) nửa đầu thế kỷ XX tiếp cận từ phương diện kinh tế chính trị văn hoá hội luận văn ths lịch sử việt nam 5 03 15 pdf

Làng vạn phúc (hà đông) nửa đầu thế kỷ XX  tiếp cận từ phương diện kinh tế  chính trị  văn hoá  xã hội  luận văn ths lịch sử việt nam  5 03 15 pdf
... 1.2.3 Làng Vạn Phúc mối quan hệ kinh tế với làng nghề phụ cận 33 Chương Diện mạo văn hoá hội làng Vạn Phúc từ đầu kỷ XX đến năm 19 45 37 2.1 Phân tầng hội 37 2.2 Giáo dục làng Vạn Phúc 40 ... đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm chương: Chương 1: Kinh tế làng Vạn Phúc từ đầu XX đến năm 19 45 Chương 2: Diện mạo hội, văn hoá làng Vạn Phúc từ đầu XX đến năm 19 45 ... Các hoạt động trị làng Vạn Phúc từ đầu XX đến năm 19 45 10 Chương 1: Kinh tế làng Vạn Phúc từ đầu kỷ xx đến năm 19 45 1.1 Giới thiệu chung làng Vạn Phúc 1.1.1 Các điều kiện tự nhiên hội Hà Tây...
 • 117
 • 333
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phong trào tây sơn phần 4 lịch sử 7ảnh hưởng của đạo đức nho giáo đối với đời sống đạo đức của xã hội việt nam trong lịch sửcác nước đông nam á lịch sử 11hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 bài 1câu hỏi rung chuông vàng lịch sử 11cách mạng tháng 10 nga năm 1917 lich su 11câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử 11các nước đông nam á lịch sử 11 violetcâu hỏi và bài tập lịch sử 11 bài 4cau hoi cuoi bai 22 lich su 11giáo án bài 23 phong trào yêu nước và cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỷ xx đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 lịch sử 11 gv ng t duygiáo án bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỷ xix lịch sử 11 gv ng t duygiáo án lịch sử 11 bài 23 phong trào yêu nước và cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỷ xx đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914phong trào nông dân việt nam trong lịch sửphong trao cong nhan trong nhung nam 18301840 lich su 801_ChithiBauTruongAp(12-09)Trinhky.doc (43 Kb)03_Chithi-taptrunghoanthanhGD2.doc (57.5 Kb)van loi giai chi tiet12 QÐ-QUY ÐINH SO Ke hoach va Dau tu.doc (87 Kb)Công thức tính nhanh bán kính mặt cầuĐề kiểm tra Lịch Sử lớp 12 giai đoạn 1919-1930 trường THPT DTNT tỉnh Hòa Bình PTDTNT hòa bìnhBKC BCTC cong ty me 2016 signed(1)Giải nhanh CASIO 1 Đào Trọng Anhde thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon hoa hoc truong thpt le hong phong ha tinh lan 1BKC.Bao cao tai chinh quy II.2017 va giai trinh chenh lech loi nhuan155. cv giai trinh bao caoBao cao tai chinh rieng giua nien do da duoc soat xet153 V v giai trinh chenh lech loi nhuan sau thue TNDN bao cao tai chinh giua nien do(1)TOÁN 12 HK2 SGD BINH THUANNGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2011de thi thu thpt quoc gia 2017 mon sinh hoc truong thpt da phuc lan 1Địa Hàn ThuyênĐáp án đề thi THPT Quốc gia 2017 môn ToánBộ nhận diện thương hiệu trên các Văn phòng phẩmĐăng ký ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu BKC bổ sung trên hnx