Các biện pháp giúp học sinh vượt qua rào cản trong quá trình học tập môn lịch sử ở trường THPT

Nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn lịch sử trường THPT qua việc tổ chức các cuộc tìm hiểu về lịch sử

Nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn lịch sử ở trường THPT qua việc tổ chức các cuộc tìm hiểu về lịch sử
... tổ chức thi tìm hiểu lịch sử II.1 – Ý nghĩa việc tổ chức thi tìm hiểu lịch sử dạy học môn Lịch sử trường THPT II.2 - Cách thức tổ chức thi tìm hiểu lịch sử trường THPT II.2.1 - Cách thức tổ chức ... cá nhân, tổ chức đơn vị II Nâng cao hiệu dạy học Lịch sử trƣờng THPT qua việc tổ chức thi tìm hiểu lịch sử II.1 Ý nghĩa việc tổ chức thi tìm hiểu lịch sử dạy học môn Lịch sử trƣờng THPT Cuộc thi ... II .Nâng cao hiệu dạy học môn Lịch sử trường THPT – Một yêu cầu cấp thiết 20 CHƢƠNG II: NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT QUA VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ...
 • 84
 • 524
 • 1

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC BẰNG PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN KẾT HỢP THƠ VĂN

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC BẰNG PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN KẾT HỢP THƠ VĂN
... chứng minh sử dụng phương pháp kể chuyện kết hợp với thơ văn dạy học làm nâng cao kết học tập lịch sử cho HS lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trung Trực GIỚI THIỆU Kể chuyện lịch sử phương pháp dùng ... sử dụng phương pháp kể chuyện kết hợp thơ văn đến kết học tập lớp thực nghiệm lớn Giả thiết đề tài việc sử dụng phương pháp kể chuyện kết hợp thơ văn dạy học làm nâng cao kết học tập hs lớp 10 ... sử dụng phương pháp kể chuyện kết hợp thơ văn dạy học có làm nâng cao kết học tập HS lớp 10C5 Trường THPT Nguyễn Trung Trực hay không? 2.5 Giả thuyết nghiên cứu: Việc sử dụng phương pháp kể chuyện...
 • 29
 • 210
 • 0

SKKN Sử Dụng Thơ Ca Để Tạo Hứng Thú Cho Học Sinh Trong Dạy Học Bộ Môn Lịch Sử Trường Thpt

SKKN Sử Dụng Thơ Ca Để Tạo Hứng Thú Cho Học Sinh Trong Dạy Học Bộ Môn Lịch Sử Ở Trường Thpt
... tài: “SỬ DỤNG THƠ CA ĐỂ TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT Mục đích nghiên cứu: Nhằm tạo cho học sinh hứng thú, chủ động học tập môn lịch sử đạt kết cao Chủ ... sáng tạo học sinh việc học tập môn lịch sử, để nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử trường THPT Kiến nghị: * Cần quan tâm nhiều từ phía nhà quản lí giáo dục, phụ huynh học sinh toàn xã hội môn ... kiện lịch sử Bên cạnh tạo cho học sinh chủ động nắm bắt kiện lịch sử từ sách báo, tư liệu, phương tiện thông tin đại chúng … Giáo viên lôi học sinh, gây hứng thú cho học sinh tiết học, ứng dụng...
 • 17
 • 578
 • 2

skkn-Biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử trường THPT

skkn-Biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử ở trường THPT
... tình hình bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử - Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử + Phát học sinh có khả trở thành học sinh giỏi lịch sử + Bồi dưỡng kiến thức lịch sử + Bồi dưỡng kỹ tìm ... nghiệm Trường THPT Lý Tự Trọng B NỘI DUNG I.MỤC TIÊU - Làm rõ lý luận thực trạng công tác dạy - học bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử trường THPT - Đề xuất số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn ... trình” Giáo viên hứng thú để đầu tư bồi dưỡng học sinh giỏi - Để học sinh yêu thích môn Lịch sử, hứng thú học lịch sử tham gia học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi thi đạt hiệu quả, không ngừng tìm...
 • 32
 • 142
 • 2

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử trường THPT huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử ở trường THPT huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... THPT ca huyn Hu Lc 2.1.4.1.V c s vt cht ,trng lp ca cỏc trng THPT huyn hu lc Bng 2.1: Thống kê số trờng, số lớp học THPT giai đoạn 2007-2010 n v tớnh: Lp THPT THPT THPT THPT inh HuLc Nm hc THPT ... qun giỏo dc, qun trng hc, qun hot ng dy hc Cỏc tỏc gi ó dng lun ca qun trng hc Xụ Vit vo thc t nh trng Vit Nam, bc u t nn tng xõy dng trit qun giỏo dc, xõy dng lun qun ... ti qun hot ng dy hc, nhng qun hot ng dy hc mụn Lch s cỏc trng THPT huyn Hu Lc, tnh Thanh Hoỏ thỡ cha c tỏc gi no quan tõm 1.2 Mt s khỏi nim c bn 1.2.1 Qun lý; qun giỏo dc; quản nhà...
 • 103
 • 517
 • 1

SKKN một vài biện pháp đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử trường THPT nguyễn duy thì

SKKN một vài biện pháp đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử ở trường THPT nguyễn duy thì
... tích cực học sinh tiết học lịch sử ” Thực trạng dạy học môn Lịch sử trường THPT Nguyễn Duy Thì 3.1 Ưu điểm: * Về phía giáo viên: - Đa số giáo viên cố gắng thay đổi phương pháp giảng dạy theo ... dạy học môn Lịch sử trường THPT Nguyễn Duy Thì 3.1 Ưu điểm 3.2 Hạn chế 8-9 3.3 Một số giải pháp thực tế việc sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh dạy học 9-13 5-6 6-7 Lịch ... giỏi nắm kiến thức học hiểu sâu kiện, tượng, nhân vật lịch sử Để góp phần vào việc đổi phương pháp dạy học nói chung, dạy học Lịch sử nói riêng, thân Tôi giáo viên dạy môn Lịch sử lâu nên có số...
 • 24
 • 317
 • 0

SKKN Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử trường thpt

SKKN Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử ở trường thpt
... tri thức khoa học Khoa học thực trở thành khoa học Trình độ Thành tựu nghệ thuật ( toán học, vật lý học, sử học) phát Văn học - nghệ thuật phát triển rực triển văn rỡ hoá Tr n Th H i THPT Chuyờn ... a Lập bảng so sánh chế độ phong kiến ph ơng Đông với chế độ phong kiến ph ơng Tây Nội dung so Chế độ phong kiến ph ơng sánh Đông Sử dụng đồ sắt, suất lao động tăng dẫn đến phân hoá xã Cơ sở ... Hồi giáo Là có tr ớc chế độ phong kiến tôn giáo có tr ớc chế độ phong kiến b Lập bảng so sánh lãnh địa với th nh thị trung đại Nội dung so Lãnh địa phong kiến sánh Th nh phần Lãnh chúa, nông nô...
 • 128
 • 669
 • 3

phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử trường thpt

phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử ở trường thpt
... tri thức khoa học Khoa học thực trở thành khoa học Trình độ Thành tựu nghệ thuật ( toán học, vật lý học, sử học) phát Văn học - nghệ thuật phát triển rực triển văn rỡ hoá Tr n Th H i THPT Chuyờn ... a Lập bảng so sánh chế độ phong kiến ph ơng Đông với chế độ phong kiến ph ơng Tây Nội dung so Chế độ phong kiến ph ơng sánh Đông Sử dụng đồ sắt, suất lao động tăng dẫn đến phân hoá xã Cơ sở ... Hồi giáo Là có tr ớc chế độ phong kiến tôn giáo có tr ớc chế độ phong kiến b Lập bảng so sánh lãnh địa với th nh thị trung đại Nội dung so Lãnh địa phong kiến sánh Th nh phần Lãnh chúa, nông nô...
 • 128
 • 261
 • 0

Khai thác hình thức phát vấn học sinh trong dạy học môn Lịch sử trường THPT

Khai thác hình thức phát vấn học sinh trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT
... th, vic khai thỏc tt hỡnh thc phỏt i vi hc sinh s dy tinh thn t giỏc v kh nng sỏng to ca hc sinh ng thi to mi liờn h bờn ca hc sinh v gia hc sinh vi giỏo viờn CHNG III - GII QUYT VN Khai thỏc ... tớch cc ca hc sinh dy hc Lch S trng THPT Vi sỏng kin kinh nghim ny, tụi hy vng gúp mt phn nh vo vic giỳp giỏo viờn v hc sinh trng THPT Trn Nht Dut núi riờng, cỏc ng nghip v hc sinh cỏc trng ... hng dn hc sinh tớch cc tho lun nhúm b tr kin thc cho v thụng qua hot ng ny nhng hc sinh yu kộm cng c hot ng mt cỏch tớch cc di s hng dn ca giỏo viờn v cỏc hc sinh khỏc c bit i vi hc sinh khỏ...
 • 29
 • 404
 • 2

SKKN Khai thác hình thức phát vấn học sinh trong dạy học môn Lịch sử trường THPT

SKKN Khai thác hình thức phát vấn học sinh trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT
... th, vic khai thỏc tt hỡnh thc phỏt i vi hc sinh s dy tinh thn t giỏc v kh nng sỏng to ca hc sinh ng thi to mi liờn h bờn ca hc sinh v gia hc sinh vi giỏo viờn CHNG III - GII QUYT VN Khai thỏc ... tớch cc ca hc sinh dy hc Lch S trng THPT Vi sỏng kin kinh nghim ny, tụi hy vng gúp mt phn nh vo vic giỳp giỏo viờn v hc sinh trng THPT Trn Nht Dut núi riờng, cỏc ng nghip v hc sinh cỏc trng ... hng dn hc sinh tớch cc tho lun nhúm b tr kin thc cho v thụng qua hot ng ny nhng hc sinh yu kộm cng c hot ng mt cỏch tớch cc di s hng dn ca giỏo viờn v cỏc hc sinh khỏc c bit i vi hc sinh khỏ...
 • 28
 • 192
 • 0

SKKN Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn Lịch sử trường THPT

SKKN Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT
... viên dạy môn lịch sử trăn trở việc dạy học Làm để nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử, để em học sinh yêu thích môn lịch sử học môn lịch sử ngày có hiệu II Mục đích chọn đề tài Cũng môn học khác, ... học, hiểu sâu kiện lịch sử Để góp phần vào việc đổi phương pháp dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng, xin trình bày số vấn đề việc: Hệ thống kiến thức sơ đồ dạy học lịch sử lớp 12 THPT ... nhỏ dẫn đến học sinh không ham thích học tập môn lịch sử thiếu nhiều kinh nghiệm dạy học lịch sử, chưa hệ thống kiến thức để học sinh dễ nhớ, dễ hiểu cách sử dụng sơ đồ dạy học lịch sử Từ yêu cầu...
 • 16
 • 533
 • 0

skkn sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để dạy-học, ôn -luyện thi góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học môn lịch sử trường thpt

skkn sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để dạy-học, ôn -luyện thi góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học môn lịch sử ở trường thpt
... TRIểN CủA NHà NƯớC PHONG KIếN VIệT NAM Từ Thế Kỷ X - XV Dùng để dạy học mới, ôn tập 27 SGK lớp 1, dạy bồi d ỡng học sinh giỏi 10,11 đồ Bộ máy Nhà n ớc thời Tiền Lê đồ Bộ máy Nhà n ớc thời ... Địa ph ơng TR UNG ƯƠNG Đại thần Bộ binh Quan võ đồ Bộ máy quyền d ới thời Lê Thánh Tông Vua Huyện Xã Đỉnh cao Nhà n ớc lê thời Lê Thánh Tông + Trung ơng: Vua đứng đầu nắm quyền, th ợng ... cỏc lch s v t kt qu cao cỏc k thi T ú nõng cao cht lng dy hc b mụn ng thi khụng ngng hon thin bn thõn, va cú tõm va cú tm thc s tr thnh mt tm gng sỏng cho hc sinh noi theo Thit ngh, thc hin ti...
 • 44
 • 126
 • 0

Sử dụng tài liệu văn học để dạy tốt lịch sử dân tộc lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học môn lịch sử trường THPT

Sử dụng tài liệu văn học để dạy tốt lịch sử dân tộc lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học môn lịch sử ở trường THPT
... Năm học: "Sử dụng tài liệu văn học để dạy tốt lịch sử dân tộc lớp 12, góp phần nâng cao chất lợng dạy học trờng phổ thông" I Đặt vấn đề Trong giáo dục dân tộc nói chung, dân tộc Việt Nam ... quả. Vì chọn đề tài: Sử dụng tài liệu văn học để dạy tốt Lịch sử dân tộc lớp 12 góp phần nâng cao chất lợng dạy học trờng phổ thông II giải vấn đề Cơ sở thực tiễn khoa học vấn đề - Đổi giáo dục vấn ... thực đợc hiệu phơng pháp dạy học trình giảng dạy khóa ngoại khóa Những biện pháp cụ thể trình sử dụng tài liệu văn học để dạy tốt Lịch sử Việt Nam lớp 12 THPT hành a Yêu cầu thực - Lịch sử Việt...
 • 22
 • 146
 • 0

skkn một số KINH NGHIỆM dạy và bồi DƯỠNG học SINH GIỎI môn LỊCH sử TRƯỜNG THPT CHUYÊN

skkn một số KINH NGHIỆM dạy và bồi DƯỠNG học SINH GIỎI môn LỊCH sử ở TRƯỜNG THPT CHUYÊN
... lượng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử, sở kinh nghiệm thân đúc rút qua trình phân công dạy chuyên Sử tham gia bồi dưỡng Học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử, chọn đề tài sáng kiến: Một số kinh ... NĂM 2015 I TÊN SÁNG KIẾN: Một số kinh nghiệm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử trường THPT Chuyên - Lĩnh vực áp dụng: dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử II TÁC GIẢ SÁNG KIẾN: - Họ ... khác thành môn khoa học xã hội Thực tế tạo thêm nhiều khó khăn cho công tác dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử GIẢI PHÁP CŨ Công tác dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử trường chuyên có...
 • 61
 • 167
 • 3

Sử dụng phương pháp kể chuyện kết hợp thảo luận nhóm trong dạy học phân môn lịch sử trường tiểu học

Sử dụng phương pháp kể chuyện kết hợp thảo luận nhóm trong dạy học phân môn lịch sử ở trường tiểu học
... cứu là: Sử dụng phương pháp kể chuyện kết hợp thảo luận nhóm dạy học phân môn Lịch sử trường tiểu học Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu việc sử dụng phương pháp kể chuyện kết hợp thảo luận nhóm nhằm ... cho học sinh kể chuyện kết hợp thảo luận nhóm trình dạy học phân môn Lịch sử trường Tiểu học Giả thuyết khoa học Nếu trình dạy học phân môn Lịch sử giáo viên biết sử dụng phương pháp kể chuyện kết ... phân môn Lịch sử góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn trường Tiểu học 1.1.3.3 Vị trí phương pháp kể chuyện dạy học phân môn Lịch sử Tiểu học Phương pháp kể chuyện phương pháp dạy học đặc...
 • 151
 • 61
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp gây hứng thú học tập môn lịch sử ở trường phổ thông qua hoạt động ngoại khácơ sở lý luận và thực tiễn của việc hình thành kỹ năng khai thác và sử dụng tài liệu trên internet cho học sinh trong học tập môn lịch sử ở trường trung học phổ thôngmột số kinh nghiệm trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử ở trường thptcac bien phap giup hoc sinh hoc tot bai the dục phat trien chungkhảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lí đối với quá trình dạy học ở các trƣờng trung học cơ sở trên địa bàn huyện giao thuỷ tỉnh nam định trong giai đoạn hiện naycác giải pháp giúp việt nam vượt qua gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật thương mạiQuan niệm nhân sinh của nhân vật thúy kiều trong đoạn trường tân thanh nhìn từ lí thuyết diễn ngônBài 51. Đa dạng của lớp Thú: Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởngBài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chimBài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chimHệ mã hóa đối xứng và ứng dụng trong vấn đề bảo mật tài liệu tại trung tâm kỹ thuật tài liệu nghiệp vụNghiên cứu khảo nghiệm một số giống lúa thuần mới chọn tạo ở một số vùng sinh tháiPhân tích cấu trúc một số dẫn chất chứa triecpenoit và AZT bằng các phương pháp phổ hiện đạiBáo cáo thực tập xây dựng dân dụng và công nghiệp công trình nhàBài 10. Cấu tạo miền hút của rễBài 6. Quan sát tế bào thực vậtchuong trinh xay dung he thong tra luong 3pBài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rétExchange Powerpoint TemplateSuper Grammar Practice Book Level 1Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp quản lý rừng bền vững tại trại thực nghiệm trường trung cấp nghề cơ điện và kỹ thuật nông lâm đông bắcCác nhân tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn ven đô thị của tỉnh thừa thiên huếĐánh giá công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở các xã vùng đầm phá ven biển huyện phú vang, tỉnh TT huếĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của HÀNH KHÁCH sử DỤNG DỊCH vụ XE BUÝT tại CÔNG TY cổ PHẦN XE KHÁCH THANH hóaĐỊNH vị THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM tại THỊ TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾĐÓNG góp của các THÀNH PHẦN KINH tế vào TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ