ĐỀ và đáp án CHÍNH THỨC lần 3 môn hóa học

đề đáp án thi thử lần 3 môn ngữ văn trường thpt quỳnh lưu 4

đề và đáp án thi thử lần 3 môn ngữ văn trường thpt quỳnh lưu 4
... DẪN CHẤM KÌ THI THỬ THPT LẦN III Môn Ngữ văn Phần I Đọc hiểu (3, 0 điểm) Câu Phong cách ngôn ngữ báo chí Câu Hành động xuyên Việt anh Nguyễn Quang Thạch: - hành trình: từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh ... đánh Tây Núi giăng thành luỹ sắt dày Rừng che đội, rừng vây quân thù.” ( Việt Bắc, Tố Hữu, Ngữ văn 12, tập 1, NXB Giáo dục 2008, trang 112) Hết -TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI ... có đoạn văn - Điểm 0: Thi u Mở Kết luận, Thân có đoạn văn viết có đoạn văn b) Xác định vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm): vai trò việc đọc sách người thời đại - Điểm 0,5: Xác định vấn đề cần nghị...
 • 8
 • 330
 • 0

ĐỀ đáp án CHÍNH THỨC môn hóa học lần 7 TRƯỜNG học số

ĐỀ và đáp án CHÍNH THỨC môn hóa học lần 7 TRƯỜNG học số
... D NO2 -HếtĐÁP ÁN CHÍNH THỨC: B A A D D B C C B 10 D 11 A 12 A 13 A 14 D 15 C 16 A 17 B 18 A 19 D 20 B 21 C 22 D 23 A 24 C 25 C 26 B 27 B 28 C 29 B 30 A 31 B 32 A 33 A 34 A 35 B 36 C 37 C 38 B ... hợp NH3 Cl2 4) Sục khí oxi vào dung dịch HI 5) Dẫn khí F2 vào dung dịch NaOH (2%, lạnh, dư) 6) Cho KNO2 vào dung dịch H2O2 7) Dẫn khí CO vào dung dịch PdCl2 8) Thả MnO2 vào dung dịch H2O2 Có thí ... cân với hệ số tối giản tổng hệ số chất phương trình ? A 20 B 24 C 17 D 35 Câu 33 : Hidro hóa hoàn toàn andehit acrylic H2 dư (Ni xúc tác) tạo ancol X Hòa tan hoàn toàn ancol vào 27 ml nước (d=1g/ml)...
 • 7
 • 320
 • 6

Đề đáp án chính thức thi vào 10 TP Hà Nội ngày 24/6/09

Đề và đáp án chính thức thi vào 10 TP Hà Nội ngày 24/6/09
... lại tác giả miêu tả: Lộc giắt đầy lưng? Đáp án Phần I Câu 1: điểm Thí sinh nêu - Tên nhânvật anh niên - Hoàn cảnh : Khi ông hoạ sỹ cô kỹ sư tới thăm nhà anh niên đỉnh Yên Sơn - Nhận xét nhân ... ( 0,25 điểm) - Không trước nhà thơ qua đời ( 0,25) Câu 2: ( điểm ) • Đoạn văn Tổng – phân - hợp: - Câu mở đoạn đạt yêu cầu: ( 0,5 điểm ) - Phần thân đoạn khoảng 8 -10 câu với đầy đủ dẫn chứng ... thân đoạn khoảng 8 -10 câu với đầy đủ dẫn chứng lí lẽ để làm rõ: + Vẻ đẹp mùa xuân thi n nhiên …( điểm ) + Cảm xúc nhà thơ trước vẻ đẹp ( điểm ) - Phần kết đoạn: Đạt yêu cầu đoạn văn theo kiểu tổng...
 • 3
 • 327
 • 2

De va dap an chinh thuc mon Hoa khoi B, 2009

De va dap an chinh thuc mon Hoa khoi B, 2009
... chất hữu : (1) ankan; (2) ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) xicloankan; (4) ete no, đơn chức, mạch hở; (5) anken; (6) ancol không no (có liên kết đôi C=C), mạch hở (7) ankin; (8) an ehit no, đơn ... dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 Câu 20: Cho số tính chất: có dạng sợi (1); tan nước (2); tan nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ... từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Cho sơ đồ chuyển hoá: H SO ñaëc,t o + HBr + Mg,ete khan Bu tan − − ol  X(anken)  Y  Z → → → Trong X, Y, Z sản phẩm Công thức Z A CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3...
 • 6
 • 263
 • 2

Đề đáp án chính thức Toán B năm 2010

Đề và đáp án chính thức Toán B năm 2010
... : bc.x + cy + bz – bc = b c bc 1 = Vì d (0; ABC) = nên ⇒ 3b2 c2 = b2 c2 + b2 + c2 2 2 3 b c +b +c ⇔ b2 + c2 = 2b2 c2 (1) ur u (P) : y – z + = có VTPT nP = (0;1; −1) r (ABC) có VTPT n = (bc; c; b) ... − 1)2 = (a − b) + (a + b) ⇔ a2 + (b22b + 1) = (a2 + b2 ) ⇔ a2 + b2 + 2b – = ⇔ a2 + (b + 1)2 = Vậy z = a + ib với a, b thỏa a2 + (b + 1)2 = B Theo Chương trình Nâng Cao Câu VI .b x2 y ( E ) : ... GABC Ta có: GM.GA = GJ.GI GM GA GA2 GI + IA2 7a I C = ⇒ R = GJ = = = H GI 12 2GI 2GI B 2 Câu V Đặt t = ab + bc + ca, ta có: a + b + c ≥ ab + bc + ca ⇒ = (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2(ab + bc...
 • 5
 • 158
 • 0

Đề đáp án thi thử lần 3-2010-thptchuyên Hà tĩnh

Đề và đáp án thi thử lần 3-2010-thptchuyên Hà tĩnh
... giao thoa với ánh sáng đơn sắc ,ta thấy khoảng hai điểm P, Q cách mm, có 11 vân sáng, P Q vân sáng Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 0,75 mm A vân tối thứ B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân ... dải màu từ vàng tới tím Câu 57: Khi bán kính cầu đồng chất giảm lần ,thì mômen quán tính trục quay qua tâm A giảm lần B giảm lần C giảm 243 lần D giảm 27 lần Câu 58: Một đĩa quay nhanh dần từ ... D hình thành ban đầu từ hạt nuclôn có nhiệt độ khối lượng riêng lớn Câu 21: Chiếu vào mặt bên lăng kính có góc chiết quang A = 600 chùm ánh sáng trắng hẹp, góc lệch tia màu vàng chùm sáng ló mặt...
 • 6
 • 235
 • 0

Đề đáp án chính thức tuyển sinh Đại học môn toán khối B năm2009

Đề và đáp án chính thức tuyển sinh Đại học môn toán khối B năm2009
... 3) − ln Câu IV BH= a BH a 3a a = ⇒ BN = = , ; B' H = BN 2 C goïi CA= x, BA=2x, BC = x BA2 + BC = BN + H CA M 2 9a  3a  x ⇔ 3x + x =  ÷ + ⇔ x2 = 52   N B A Ta có: B ' H = BB ' V= a = 2   ...  Đặt a = x + x x 2 2 ;b= ⇒ a = x + + ⇒ x + = a − 2b y y y y y { { a +b= 7 a +b= 7 Ta có hệ a − b = 13 ⇔ a + a − 20 = 1   x+ =4 x + = −5     a=4 a = −5 y y ⇔ b = hay b = 12 Vậy  x hay  x ... biệt ≠ Do đồ thị đường thẳng có giao điểm phân biệt A, B AB = ⇔ (xB – xA)2 + [(-xB + m) – (-xA + m)]2 = 16 ⇔ 2(xB – xA)2 = 16  m2 +  ⇔ (xB – xA) = ⇔  ÷ = ⇔ m = 24 ⇔ m = ±2   ...
 • 7
 • 173
 • 0

Đề đáp án chính thức Địa BT THPT - k10

Đề và đáp án chính thức Địa BT THPT - k10
... sản xuất (có thể dùng hệ trục lập bảng giải), không bắt buộc ghi số liệu vào cột - Tên biểu đồ giải yếu tố cho 0,25 điểm - Đúng cột cho 0,25 điểm 1,50 b) Nhận xét v n * Trường hợp giải giải sai ... trị sản xuất nông nghiệp nước ta: - Tăng liên tục (dẫn chứng) 0,50 - Tăng không (dẫn chứng) 0,50 Trình bày chuyển dịch cấu công nghiệp theo ngành (1,0 điểm) 0,50 - Tăng tỉ trọng công nghiệp chế ... miền núi Bắc Bộ - Kể tên vườn quốc gia Bắc Trung Bộ 0,25 - Kể tên thắng cảnh Trung du miền núi Bắc Bộ 0,25 b) Nêu khó khăn tự nhiên phát triển nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ - Khó khăn từ đặc...
 • 3
 • 125
 • 0

đề đáp án chính thức ĐH - Khối A

đề và đáp án chính thức ĐH - Khối A
... dch NaOH 1M n phn ng xy hon ton, thu c dung dch X Khi lng mui X l A 14,2 gam B 11,1 gam C 16,4 gam D 12,0 gam Cõu 13: Cho X l hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val v Y l tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu ... NaOH thu c sn phm cú anehit? A CH3-COO-C(CH3)=CH2 B CH3-COO-CH=CH-CH3 C CH2=CH-COO-CH2-CH3 D CH3-COO-CH2-CH=CH2 Cõu 38: Dung dch no sau õy lm phenolphtalein i mu? A glyxin B metylamin C axit axetic ... dch axit axetic phn ng c vi tt c cỏc cht dóy no sau õy? A Na, NaCl, CuO B Na, CuO, HCl C NaOH, Na, CaCO3 D NaOH, Cu, NaCl Cõu 17: Tờn thay th (theo IUPAC) ca (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 l A 2,2,4-trimetylpentan...
 • 6
 • 105
 • 0

Đề đáp án KSĐH 10 lần 3- Chuyên Vĩnh Phúc

Đề và đáp án KSĐH 10 lần 3- Chuyên Vĩnh Phúc
... ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu 1: 0,75 điểm FeCO3 Câu 0,75 điểm nước vôi trong: 0,25 điểm PTHH : 0,5 điểm ... điểm) Câu 0.5 điểm a Cu b Na2SO3 ( Học sinh có đáp án khác, cho điểm tối đa) Câu 1,5 điểm: PTHH 1/4 điểm Chỉ không điều chế SO2 Câu 9: 0.5 điểm CS2 Câu 10 điểm 58g ... PTPU) điểm H2 S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl Câu điểm lấy muối lọ hòa tan vào nước để làm mẫu thử - Dd t/d với Br2 tạo tinh thể màu đen tím, dd KI - Dùng Cl2 nhận biết dd...
 • 2
 • 142
 • 0

đề đáp án thi thử lần 2 môn ngữ văn trường thpt quỳnh lưu

đề và đáp án thi thử lần 2 môn ngữ văn trường thpt quỳnh lưu
... NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II, NĂM 20 15 Môn: NGỮ VĂN Phần I Đọc hiểu (3,0 điểm) Câu phương thức biểu đạt nghị luận/nghị luận - Điểm 0 ,25 : Trả lời theo ... đoạn văn - Điểm 0: Thi u Mở Kết luận, Thân có đoạn văn viết có đoạn văn b) Xác định vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm): Bàn kết thúc đoạn trích Vợ chồng A Phủ Tô Hoài (SGK Ngữ văn 12, tập 2) , có ... - Điểm 1,0 -1 ,25 : Đáp ứng 1 /2 đến 2/ 3 yêu cầu - Điểm 0,5 - 0,75: Đáp ứng 1/3 yêu cầu - Điểm 0 ,25 : Hầu không đáp ứng yêu cầu yêu cầu - Điểm 0: Không đáp ứng yêu cầu yêu cầu d) Sáng tạo (0,5 điểm)...
 • 9
 • 223
 • 0

ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 2 MÔN LÍ TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 2 MÔN LÍ TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN
... C 110V D 20 V Trang 2/ 4 - Mã đề thi 1 32 Câu 25 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng người ta sử dụng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc ánh sáng đỏ có bước sóng λ = 720 nm, ánh sáng vàng có bước ... Câu 21 : Một vật dao động với phương trình x = 4cos (2 t - π ) (cm) Thời điểm vật có tốc độ 4π (cm/s )lần thứ 20 12 kể từ lúc dao động A 120 71 (s) 12 B 6035 (s) 12 C 6036 (s) 12 120 72 (s) 12 Câu 22 : ... AC 2 D AC C AC /2 3 Câu 19: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, ánh sáng dùng ánh sáng đơn sắc Trên bề rộng 7,2mm vùng giao thoa quan sát, người ta đếm vân sáng (ở hai rìa hai vân sáng)...
 • 4
 • 236
 • 0

Tài liệu Đề đáp án thi thử ĐH 2010 môn Hóa (Có đáp án) docx

Tài liệu Đề và đáp án thi thử ĐH 2010 môn Hóa (Có đáp án) docx
... polime hóa B độ polime hóa C hệ số trùng hợp D hệ số trùng ngưng 23 Điền từ thích hợp vào chỗ trống định nghĩa vật liệu compozit : "Vật liệu compozit vật liệu hỗn hợp gồm (1) thành phần vật liệu ... hợp gồm (1) thành phần vật liệu phân tán vào mà (2) A (1) hai; (2) không tan vào B (1) hai; (2) tan vào C (1) ba; (2) không tan vào D (1) ba; (2) tan vào 24 Tìm từ thích hợp cho khoảng trống ... 0,19 47 Người ta tách vàng khỏi quặng phương pháp tuyển trọng lực (phương pháp đãi) : A vàng kim loại yếu B vàng kim loại nặng C tỉ khối đất, đá, cát lớn vàng D tự nhiên có vàng tồn dạng đơn chất...
 • 10
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de va dap an kiem tra mot tiet mon sinh hoc lop 6 hoc ki 2đáp án chính thức của bộ môn lý khối a 2013đáp án chính thức bộ giáo dục đại học 2012đáp án chính thức bộ giáo dục đại học 2013dap an chinh thuc cua bo mon vat ly khoi a 2013đáp án chính thức của bộ thi đại học 2012đáp án chính thức của bộ môn sinh 2013đáp án chính thức của bộ môn lý 2013đáp án chính thức của bộ thi đại học 2013đáp án chính thức của bộ môn anh năm 2013đáp án chính thức của bộ môn toán khối a 2013đề và đáp án thi giáo viên giỏi môn ngữ vănde va dap an kiem tra 15 phut mon anh van lop8 hk2bộ đề và đáp án tuyển sinh lớp 10 chuyên quốc học môn tiếng anhde va dap an bai viet so 6 mon van lop 12Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học