DE KIEM TRA HOA LOP 12

De kiem tra hkI, lop 12

De kiem tra hkI, lop 12
... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN Câu (2 điểm): Cần đảm bảo số ý sau: - Thế giới: Chiến tranh giới thứ hai kết thúc (Hồng quân Liên Xô công vào sào huyệt phát xít Đức, Nhật đầu hàng Đồng ... lương thực dẫn đến đói nghèo, bệnh tật + Đói nghèo làm hủy hoại nhân cách, đạo đức người + Chiến tranh giành nguồn nước, lương thực lan tràn, nhân loại bị diệt vong - Më réng, n©ng cao vÊn ®Ò,...
 • 4
 • 246
 • 0

Đề kiểm tra Toán lớp 12 học kì II

Đề kiểm tra Toán lớp 12 học kì II
... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2008 – 2009 Môn: TOÁN LỚP 12 Câu a) Tính tích phân điểm I = ∫ ( x − x + 1) dx I = ∫ ( x − x + 1) dx = ( x − x + x ) = ( 2.23 − 2 + ) − ( 2.13 − 12 + 1) = ... − x + 1) dx I = ∫ ( x − x + 1) dx = ( x − x + x ) = ( 2.23 − 2 + ) − ( 2.13 − 12 + 1) = 14 − = 12 b) 1,00 điểm 0,50 điểm J= ∫ x + 3dx −1 Đặt u = x + , suy u = x + Ta có : dx = udu 0,5 điểm Khi ... cách từ điểm I đến mặt phẳng (P) bán kính mặt cầu có tâm I tiếp xúc với (P) Ta có: 2.3 − 2.0 + + 12 R= = =4 Phương trình mặt cầu cần lập 2 2 ( x − 3) + ( y − ) + ( z − ) = 16 hay ( x − 3) + y +...
 • 3
 • 1,210
 • 10

De Kiem tra 45'''' lop 12

De Kiem tra 45'''' lop 12
... Sở GD ĐT Lào Cai Trờng THPT Bảo Thắng số Đề kiểm tra 45 phút Môn: Địa Lý Lớp 12 Đề 2: I.Phần trắc nghiệm:(3 điểm) Lựa chọn đáp án đúng: Câu 1: Địa hình vùng Tây...
 • 2
 • 183
 • 0

Đề kiểm tra 15'''' lớp 12

Đề kiểm tra 15'''' lớp 12
... Đề kiểm tra1 5 - Hoá 12 Đ 112 Họ tên : Lớp : Câu 1: Cho 5,2 g hỗn hợp Fe,Mg tác dụng vừa đủ với dung dịgh HCl thu đợc...
 • 11
 • 239
 • 0

Đề kiểm tra HKI lop 12

Đề kiểm tra HKI lop 12
... Đặt điện áp u = 120 cos(100πt + π/3 ) (V) vào hai đầu cuộn dây không cảm i = 2cos(100πt + π /12) (A) Điện trở cuộn dây là: A 50 Ω B 60 Ω C 50 Ω D 120 Ω Câu: 31 Điện áp tức thời u =120 cos100πt (V) ... thì: trang 2/4 ) Cω U C i = Io cosωt I = R A R = R + ( Lω − B U R = U C D LCω = Câu 27: Dòng điên xoay chiều hai đầu mạch điện có biểu thức i = 2cos120πt (A) Tần số dòng điện A 60 Hz B 120 π Hz ... chiều hai đầu mạch điện có biểu thức i = 2cos120πt (A) Tần số dòng điện A 60 Hz B 120 π Hz C 50 Hz D 120 Hz Câu 28: Điện áp hai đầu mạch điện xoay chiều có điện trở thuần: π u = U cos(ωt + )V Biểu...
 • 4
 • 204
 • 0

de kiem tra HKI lop 12

de kiem tra HKI lop 12
... chọn thuốc thử nào? 12) Cacbohidrat có phản ứng tráng gương? 13) Đặc điểm giống glucozơ saccarozơ 14) Các chất Glucozơ (C6H12O6), metylfomat (H-COOCH3), fomandehit (HCHO), axetandehit CH3CHO, phân ... sắt tăng thêm gam ? Cho Cu=64 Fe=56 Al=27 C =12 O=16 N=14 H=1 Được sử dụng bảng tuần hồn Trường THPT Châu thành KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: HÓA HỌC Khối 12 Thời gian: 60’ (2009-2010) Đề A/LÝ THUYẾT ... ? DR=0,8g/ml c)B đồng phân A Viết CTCT B, gọi tên ? cho C =12 H=1 O=16 Trường THPT Châu thành Đề KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: HÓA HỌC Khối 12 Thời gian: 60’ (2009-2010) A/LÝ THUYẾT (5đ) 1) Viết cơng...
 • 4
 • 158
 • 0

Đề kiểm tra hóa 1t 12

Đề kiểm tra hóa 1t 12
... ĐÁP ÁN HÓA 12 Câu 2Al + 3Cl2  2AlCl3 Đáp án Điểm 0.5 AlCl3 + 3NaOH  Al(OH)3 + 3NaCl 2Al(OH)3  Al2O3 +...
 • 3
 • 181
 • 0

Đề kiểm tra HKI lớp 12

Đề kiểm tra HKI lớp 12
... ̀ TRƯƠNG THPT QUANG TRUNG Ho ̣ & tên hs:……….……………………… Lớp: ………… (đề này gồ m trang) ́ ĐỀ THI HỌC KỲ II – MÔN TIN – KHÔI 12 Thời gian: 45’ (không kể thời gian phát đề ) Năm học: ... kế chế độ trang liệu: C Có hai chế độ thường dùng làm việc với mẫu hỏi: chế độ nhập liệu chế độ thiết kế: D Có hai chế độ thường dùng làm việc với mẫu hỏi: chế độ nhập liệu chế độ trang liệu: ... trắng rỗng D Cho phép sử đổi tập tin cơsở liệu Access đãcó Câu 12: Việc nhập liệu thực cách thuận lợi thông quan: A Định dạng cột B Trang liệu C Biểu mẫu D Định dạng hàng Câu 13: Trong truy vấn...
 • 6
 • 211
 • 0

đề Kiểm tra HKI lớp 12

đề Kiểm tra HKI lớp 12
... Edit C File D Insert 020: Tên trường bảng thay đổi đâu? A Trong chế độ biểu mẫu B Trong chế độ trang liệu C Trong chế độ thiết kế D Khơng thể thay đổi 021: Một CSDL BANHANG chứa bảng KhachHang ... 026: Việc nhập liệu thực cách thuận lợi thơng qua: A Định dạng hàng B Định dạng cột C Biểu mẫu D Trang liệu 027: Liên kết bảng cho phép A Tránh dư thừa liệu B Có thể có thơng tin từ nhiều bảng ... Access, liệu kiểu ngày tháng khai báo từ nào? A Day/Type B Date/Time C Day/Time 034: Để chọn chế độ trang liệu, ta nháy nút lệnh: D Kiểu ngày/giờ D Chèn thêm trường D Date/Type A B C D 035: Trong...
 • 3
 • 180
 • 0

Bài soạn đề kiểm tra hóa 10, 12

Bài soạn đề kiểm tra hóa 10, 12
... hệ phương trình: / (337) 126 x + 104 y = 35,6   x + y = 0,3 Giải hệ phương trình ta được:  x = 0,2   y = 0,1 mNa2 SO3 = 126 .0,2 = 25,2 gam mNaHSO3 = 104.0,1 = 10,4 gam / (337) ...                               1     / (337)     Đáp án - Đề số 337 Câ u A B C D                                     1) ... 7) D 8) A 9) A 10) A Câu 1: Hoàn thành phương trình to a/1 S + O2  SO2 →     1     11) 12) o     A C xt ,t  → 2SO2 + O2 ¬  2SO3  SO3 + H 2O → H SO4 to b/ S + Ca  CaS → CaS...
 • 4
 • 200
 • 0

Tài liệu Đề kiểm tra 45'''' lớp 12 học kỳ 2

Tài liệu Đề kiểm tra 45'''' lớp 12 học kỳ 2
... has beeen increasing rapidly for many years There will be 6 .2 billion people on earth by the year 20 00 and abut 10 billion by the year 20 30 Unfortunately, the greatest population growth will be ... Lindsay Lewis is married with four children In 1969 he ………. (29 ) to Cambridge University and …… (30) a degree in economics From 19 72 to 1978 he taught …………(31) Jodan, India and Japan He returns ... hobbies are swimming, chess and collecting foreign coins 29 A goes B is going C went D go 30 A take B takes C teken D took 31 A.in B at C on D of 32 A is B was C has D were 33 A best B better C good...
 • 2
 • 183
 • 0

Xem thêm