BÀI tập TỔNG hợp PHẦN HIĐROCACBON 11

chuyên đề bài tập tổng hợp phần hiđrocacbon

chuyên đề bài tập tổng hợp phần hiđrocacbon
... A Tăng 21,2 gam B tăng 40 gam C giảm 18,8 gam D giảm 21,2 gam ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP HIĐROCACBON ĐÁP ÁN PHẦN I: HIĐROCACBON NO 1) B 2) C 3) C 4) D 5) B 6) C 7) B 8) A 9) B 10) A 11) ... hỗn hợp Y Công thức phân tử X khối lượng mol trung bình Y A C3H2 42,5 B C3H6 46,5 C C3H4 42,5 D C3H2 52,5 V) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HIĐROCACBON Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn thể tích hiđrocacbon ... gam Câu 12: Hỗn hợp khí X gồm H2 hiđrocacbon Nung nóng 24,64 lít hỗn hợp X (đktc), có Ni làm xúc tác, để phản ứng xảy hoàn toàn, thu 25,2 gam hỗn hợp Y gồm hiđrocacbon Tỉ khối hỗn hợp Y so với H2...
 • 29
 • 848
 • 6

bai tap tong hop phan Hidrocacbon

bai tap tong hop phan Hidrocacbon
... 283 Cơng thức tổng qt hidrocacbon CnH2n+2-2k Giá trị số k cho biết: a.Số liên kết pi b.Số vong no c.Số liên kết đơi d.Số liên kết pi + vòng no Câu 284 Cơng thức tổng qt hidrocacbon mạch hở CnH2n+2-2a ... : A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Phản ứng đặc trưng hidrocacbon no A Phản ứng tách B Phản ứng C Phản ứng cộng D Cả A, B C Công thức đơn giản hidrocacbon M CxH2x+1 M thuộc dãy đồng đẳng nào? A ... CTPT A CH4 B C2H6 C.C3H8 D C4H10 18 Khi phân huỷ hoàn toàn hidrocacbon X điều kiêïn không khí, thu sản phẩm tích tăng gấp lần thể tích hidrocacbon X ( điều kiện ) Công thức phân tử X : A C2H6...
 • 97
 • 126
 • 2

BÀI tập TỔNG hợp về HIĐROCACBON môn hóa lớp 11 có đáp án

BÀI tập TỔNG hợp về HIĐROCACBON môn hóa lớp 11 có đáp án
... đồng trùng hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, chứa 90,8% cacbon v lng Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su l A : B : C : D : Cõu 39: Chia hổn hợp ankin ... đồng trùng hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, chứa 90,8% cacbon v lng Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su l A : B : C : D : Cõu 39: Chia hổn hợp ankin ... penta-1,3-đien C 2-metylbuta-1,3-đien D Cõu 18: Thực phn ng tách 5,8 gam butan (h=80%) đợc hn hp X gồm H2 hiđrocacbon Đốt cháy hết X ri hp th ht sn phm vo dung dch nc vụi d thỡ ung dch nc vụi thay i bao...
 • 12
 • 277
 • 8

Lý thuyết và bài tập tổng hợp phần Ancol-phenol

Lý thuyết và bài tập tổng hợp phần Ancol-phenol
... đợc hỗn hợp ete Đốt cháy phần hỗn hợp ete thu đợc 33gam CO2 18,9gam H2O 1- Xác định công thức rợu A, B 2- Oxi hóa 11g hỗn hợp X CuO đợc hỗn hợp Y Chia Y làm phần nhau: Phần phản ứng với lợng d ... đặc, 170oC đợc anken Bài 25 Cho V lít (đktc) hỗn hợp khí gồm olefin liên tiếp dãy đồng đẳng hợp nớc (có H2SO4 loãng xúc tác) thu đợc 12,9 gam hỗn hợp A gồm rợu Chia A thành phần Phần đem đun với ... toàn thu đợc 41,6 gam hỗn hợp gồm có rợu axit (giả thiết hỗn hợp tạp chất khác) Chia hỗn hợp làm phần Phần thứ tác dụng với lợng d Na sinh 3,36 lít khí (đktc) Để trung hoà phần phải dùng 400ml dung...
 • 20
 • 3,625
 • 75

Bài tập tổng hợp Vật Lý 11

Bài tập tổng hợp Vật Lý 11
... chuyển từ O đến H Bài 111 u r Một electron bay dọc theo đường sức điện trường E với vận tốc v0 = 106 m/s quãng đường d = 20 cm dừng lại Tìm độ lớn cường độ điện trường E Bài 112 u r Ba điểm A, ... tiết diện thẳng vật dẫn b Cường độ dòng điện qua vật dẫn bao nhiêu? c Để cường độ dòng điện qua vật dẫn tăng gấp đôi thời gian phút, điện lượng chuyển qua vật dẫn bao nhiêu? Bài 156 Với phân ... với hai điện tích Bài 89 Hai điện tích dương q1 = q q2 = 4q đặt cách đoạn d không khí Phải đặt điện tích q0 đâu, để q0 nằm cân Bài 90 Giải lại trường hợp ba điện tích nằm cân Bài 91 Tại ba đỉnh...
 • 51
 • 1,982
 • 36

Tài liệu bai tap tong hop ve hidrocacbon

Tài liệu bai tap tong hop ve hidrocacbon
... hai hidrocacbon có số nguyên tử hidro Khối lượng riêng X điều kiện tiêu chuẩn 2,142 gam/lit Công thức phân tử hai hidrocacbon A C3H6 C4H6 B C2H6 C3H6 C CH4 C2H4 D C2H4 C3H4 Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon ... 2,2,4-trimetylpetan-4-ol Đốt cháy hỗn hợp hidrocacbon ta thu 2,24 lít CO 2(đktc) 2,7 gam H2O thể tích O2 tham gia phản ứng cháy (đktc) A 4,48 lít B 3,92 lít C 5,6 lít D 2,8 lít Cho hai hidrocacbon X (C2xHy) Y ... cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp A gồm ba hidrocacbon có số cacbon số nguyên liên tiếp, sau phản ứng thu 3,36 lít CO (đktc) 3,6gam H2O Công thức phân tử ba hidrocacbon A C2H4, C3H4 C4H8 B C2H2 C2H4...
 • 17
 • 574
 • 6

BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN THỐNG KÊ doc

BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN THỐNG KÊ doc
... giảm 20% kích thước mẫu cần điều tra phải thay đổi nào? Bài 4: Tại trang trại nuôi lợn, áp dụng thử loại thuốc tăng trọng bổ sung vào phần ăn cho lợn Sau nuôi tháng, cân thử 25 lợn thu kết sau: ... có mức tiêu hao xăng không lớn 8,5 lít/100km Với mức ý nghĩa 5%, cho biết khẳng định có hợp lý không? Bài 6: Kết đo chiều cao 24 trẻ em tuổi cho bảng số liệu sau (đơn vị cm) 84,4 89,9 89 81,9 ... không? Bài 7: Để điều tra số cá hồ, quan quản lý bắt 2000 cá, đánh dấu thả xuống hồ Sau cá trở lại đàn bắt 400 cá, có 80 cá có dấu Hãy ước lượng số cá hồ với độ tin cậy 95% GV Lê Văn Hùng Bài 8:...
 • 6
 • 1,147
 • 9

CHUYÊN đề bài tập TỔNG hợp PHẦN đại CƯƠNG KIM LOẠI

CHUYÊN đề bài tập TỔNG hợp PHẦN đại CƯƠNG KIM LOẠI
... không hợp kim? A Tính chất hợp kim phụ thuộc vào thành phần đơn chất tham gia hợp kim cấu tạo mạng tinh thể hợp kim B Hợp kim vật liệu kim loại có chứa hay nhiều nguyên tố (kim loại phi kim) C ... chế kim loại A cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử Trang 21 B oxi hoá ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại C khử ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại D cho hợp ... Trong hợp kim có liên kết kim loại liên kết ion B Tính chất hợp kim không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hợp kim C Hợp kim có tính chất hoá học tương tự tính chất kim loại tạo chúng D Hợp kim...
 • 24
 • 898
 • 6

BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN DUNG DỊCH

BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN DUNG DỊCH
... CM dung dòch Avà dung dòch B(Giả thiết thể tích dung dòch không thay đổi pha trộn ) Bài 41:Trộn 200ml dung dòch HCl (dung dòch A)với 300ml dung dòch HCl (dung dòch B) thu 500ml dung dòch (dung ... tinh thể Bài 40:A dung dòch H2SO4,B dung dòch NaOH.Đổ 50ml dung dòch A vào 50ml dung dòch B thu dung dòch có tính axit với nồng độ H2SO40,6M Đổ 150ml dung dòch B vào 50 ml dung dòch Athì dung dòch ... 58,4 gam HCl (dung dòch B) Trộn dung dòch A với dung dòch B ta dung dòch (dung dòch C) Thể tích dung dòch C V1+V2 = lít a> Tính nồng độ CM dung dòch b>Tính nồng độ CM dung dòch A dung dòch B.Biết...
 • 4
 • 357
 • 1

toàn bộ lý thuyết và bài tập tổng hợp vật lý 11

toàn bộ lý thuyết và bài tập tổng hợp vật lý 11
... Theo thuyết electron, khái niệm vật nhiễm điện: A Vật nhiễm điện dương vật có điện tích dương B Vật nhiễm điện âm vật có điện tích âm C Vật nhiễm điện dương vật thiếu electron, nhiễm điện âm vật ... khơng đúng? A Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dương vật thiếu êlectron B Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện âm vật thừa êlectron C Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dương vật nhận thêm ion ... tiêu cự TK nói -20cm Bài : Một TK hội tụ có tiêu cự f = 10cm đặt vật sáng AB trước TK qua TK vật cho ảnh A’B’ nằm cách vật 30cm Hãy xác định khoảng cách từ vật đến TK Bài : Vật sáng AB đặt song...
 • 81
 • 532
 • 0

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
... không hợp kim? A Tính chất hợp kim phụ thuộc vào thành phần đơn chất tham gia hợp kim cấu tạo mạng tinh thể hợp kim B Hợp kim vật liệu kim loại có chứa hay nhiều nguyên tố (kim loại phi kim) C ... kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhôm Câu 29: Kim loại sau kim loại cứng tất kim loại? A Vonfam B Crom C Sắt D Đồng Câu 30: Kim loại sau kim loại mềm tất kim loại? A Li B Xe C Na D K Câu 31: Kim ... Trong hợp kim có liên kết kim loại liên kết ion B Tính chất hợp kim không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hợp kim C Hợp kim có tính chất hoá học tương tự tính chất kim loại tạo chúng D Hợp kim...
 • 36
 • 146
 • 0

40 bài tập TỔNG hợp PHẦN bất PHƯƠNG TRÌNH bậc NHẤT một ẩn

40 bài tập TỔNG hợp PHẦN bất PHƯƠNG TRÌNH bậc NHẤT một ẩn
... Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của Tilado® Tilado® BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BÀI TẬP LIÊN QUAN 1. Giải các bất phương trình a.  3x − > 2(x − 1) + x b.  (x + 2) − (x − ... http://tilado.edu.vn/590/877104 11. Giải các phương trìnhbất phương trình sau: a.  |x − 4| + |x − 9| = b.  |x − 3| > x+1 Xem lời giải tại: http://tilado.edu.vn/590/877114 12. Giải bất phương trình a.  |2x − 1| < ... a.  Nghiệm phương trình b.  Phương trình x−1 m−2 x−2 = + m lớn hơn 2 = − m có nghiệm âm 8x + 12 x2 + Xem lời giải tại: http://tilado.edu.vn/590/877354 36. Giải và biện luận bất phương trình x+3...
 • 13
 • 400
 • 1

tổng hợp bài tập hóa học phần hidrocacbon không no

tổng hợp bài tập hóa học phần hidrocacbon không no
... bình hỗn hợp B A bảo toàn nguyên tố C H trước sau pứ Ta có hỗn hợp A pứ tạo thành hỗn hợp B => Tổng số H , C hỗn hợp A = Tổng số H,C hỗn hợp B” “Vì hỗn hợp A có H C , H2 H , hidrocacbon no , ko ... 2.3 +  nO2 pư = mol  mol hỗn hợp ban đầu = nC3H4 + nO2 pứ + nO2 dư = + + = 10 mol  => %VC3H4 “A” – hỗn hợp = nC3H4 / n hỗn hợp = / 10 = 10% => A Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn lít hỗn hợp khí ... SGK Hóa học 11 Nâng cao-171 Câu 23: C4H6 có đồng phân mạch hở ? A B C D (CH2=C=CH-CH3; CH2= CH-CH=CH2; CH≡C-CH2-CH3 ; CH3-C≡C-CH3 CT CxHyOzNtCluNav… độ không no= (2x-y+t-u-v+2)/2.độ không no C4H6...
 • 25
 • 171
 • 2

tổng hợp bài tập hóa học phần hidrocacbon no

tổng hợp bài tập hóa học phần hidrocacbon no
... hiđrocacbon no A B, tỉ khối hỗn hợp H2 12 a Khối lượng CO2 H2O sinh đốt cháy 15,68 lít hỗn hợp (ở đktc) A 24,2 gam 16,2 gam.B 48,4 gam 32,4 gam.C 40 gam 30 gam D Kết khác Hỗn hợp hidrocacbon no => ... nhỗn hợp ankan “Vì nH2O = nCO2 trường hợp anken đốt cháy => trừ cho triệt tiêu => lại nH2O – nCO2 = n ankan” => nhỗn hợp ankan = 0,7 – 0,5 = 0,2 mol  n hỗn hợp anken = nhỗn hợp A – nhỗn hợp Ankan ... mol => V = 2,24 lít  Bài tập tương tự tờ phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ” Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm CH4, C2H2, C3H4, C4H6 thu x mol CO2 18x gam H2O Phần trăm thể tích CH4 A...
 • 13
 • 167
 • 1

tổng hợp bài tập hóa học phần hidrocacbon thơm

tổng hợp bài tập hóa học phần hidrocacbon thơm
... benzen D tam hợp propin xt ,t  Câu 51: A  toluen + 4H2 Vậy A là: A metyl xiclo hexan B metyl xiclo hexen C n-hexan D n-heptan Câu 52: Ứng dụng benzen không có: A Làm dung môi B Tổng hợp monome ... đồng phân) D C6H6 (1 đồng phân) ; C8H10 (4 đồng phân) b Một hợp chất hữu có vòng benzen có CTĐGN C3H2Br M = 236 Gọi tên hợp chất biết hợp chất sản phẩm phản ứng C6H6 Br2 (xúc tác Fe) A o-hoặc p-đibrombenzen ... Tiến hành trùng hợp 10,4 gam stiren hỗn hợp X gồm polistiren stiren (dư) Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch Br2 0,15M, sau cho dung KI dư vào thấy xuất 1,27 gam iot Hiệu suất trùng hợp stiren A...
 • 5
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap tong hop tieng anh 11 ky 1bai tap tong hop phan dien hoc vat li 9bài tập tổng hợp tiếng anh 11bai tap tong hop phan thong ke co loi giaichuyên đề bài tập tổng hợp phần đại cương kim loạibài tập tổng hợp về hidrocacbon thơmlý thuyết và bài tập tổng hợp phần ancolphenolbài tập tổng hợp về hidrocacbonbài tập tổng hợp và phân tích lựcbài tập tổng hợp hình học không gian 11cách làm bài tập tổng hợp và phân tích lựccách giải bài tập tổng hợp và phân tích lựcgiải bài tập tổng hợp và phân tích lựcbài tập tổng hợp hình học không gian lớp 11bài tập tổng hợp hóa vô cơ 11ufquan ly kinh doanh25998ufquan tri nhan luc26001ufngon ngu trung quoc26008Việt Nam học ufviet nam hoc26009Bài tập tình huống môn Quản trị nguồn nhân lực2015 USFS Announcement VN6e32e danh sach mien giam hoc phi hkI 2014 201504dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 201561272 quyet dinh cap hoc bong kkht cho hs sv khoa 63 64 65 hoc ky i nam hoc 2014 2015e15e5 ds sv duoc cap hoc bong kkht hk2 nam hoc 2014 20157f1f6 2014 2015 HK1 CDCQ71ba4 1141 094 Quy dinh xet HBKKHT 20147451c Noiqui hocduong utt[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) LCổ đông và nhà đầu tư fd1f3TV T8ĐỀ và đáp án lí 9 HSG 2013Cổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Cổ đông và nhà đầu tư 25ed7TV T4Cổ đông và nhà đầu tưPHIẾU đề XUẤT và đề CƯƠNG NCKHSPUD THANH