bai tap nc hoa 11 (n, p, c)

Bài tập TL Hoá 11 NC Chương II (NITO)

Bài tập TL Hoá 11 NC Chương II (NITO)
... tượng: a Cho Al vào dd HNO3, không thấy khí thoát ra, cho dd thu tác dụng với NaOH, đun nóng, thấy xuất khí mùi khai b Cho Cu vào dd chứa HCl NaNO3, thấy thoát khí không màu dễ hóa nâu không khí c ... đến dư 12.Viết PTPƯ dạng phân tử ion thu gọn cho: a dd NH3 + HCl c dd NH3 + Al2(SO4)3 b dd NH3 + ZnCl2 d dd NH3 + AgNO3 13.Nhận biết chất bột sau đựng lọ nhãn: NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3, (NH4)2CO3 ... (đktc), dd phần kim loại chưa tan hết Cho tiếp 42,5g NaNO vào cốc đến phản ứng hoàn toàn, có khí NO thoát a Tính thể tích NO (đktc) b Tính CM chất dd thu c Tính khối lượng chất rắn không tan lại (nếu...
 • 5
 • 2,409
 • 151

Các bài tập TN Hóa 11 theo 3 mức độ - hay

Các bài tập TN Hóa 11 theo 3 mức độ - hay
... Al3+, Na+, Ag+, CO3 , NO3 Cl-, SO4 − Các dung dịch A AgNO3, BaCl2, Al2(SO4 )3, Na2CO3 B AgCl, Ba(NO3)2, Al2(SO4 )3, Na2CO3 C AgNO3, BaCl2, Al2(CO3 )3, Na2SO3 D Ag2CO3, Ba(NO3)2, Al2(SO4 )3, NaNO3 ... FeCl3, AlCl3 Các dung dịch có pH< A CuSO4, FeCl3, AlCl3 B NaNO3, K2CO3, CuSO4 C K2CO3, CuSO4, FeCl3 D NaNO3, FeCl3, AlCl3 Câu 32 : Cho dung dịch muối sau: NaNO3, K2CO3, CuSO4, FeCl3, AlCl3 Dung ... Cu(NO3)2, Hg(NO3)2, LiNO3 B Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2 C NaNO3, Ca(NO3)2, KNO3 D Ca(NO3)2, NaNO3, Mg(NO3)2 Câu 17: Cặp công thức liti nitrua nhôm nitrua A LiN3 Al3N B Li3N AlN C Li2N3 Al2N3 D...
 • 15
 • 325
 • 5

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT
... học phân hóa môn toán Trong có thực trạng dạy học phân hóa nội dung Hàm số lƣợng giác Phƣơng trình lƣợng giác lớp 11 nâng cao + Xây dựng hệ thống câu hỏi tập phân hóa dạy học Hàm số lƣợng giác ... NGHỊ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC LỚP 11 TRƢỜNGTHPT (Chương trình nâng cao) Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học ... phân hóa, quan điểm dạy học phân hóa Hệ thống hóa sở lí luận câu hỏi tập; câu hỏi tập phân hóa  Thực trạng việc dạy học phân hóa môn toán trƣờng THPT nay: ƣu điểm, vấn đề tồn dạy học phân hóa...
 • 168
 • 2,178
 • 6

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần hóa hữu cơ lớp 11 - chương trình cơ bản

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần hóa hữu cơ lớp 11 - chương trình cơ bản
... tài - Bước đầu áp dụng PPDH phức hợp vào hướng dẫn HS giải tập phần hóa hữu lớp 11 chương trình - Đề xuất qui trình sử dụng PPDH phức hợp để hướng dẫn HS giải tập, sử dụng phối hợp dạy học ... HỌC SƯ PHẠM TP.HCM - Phan Thị Mộng Tuyền SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHỨC HỢP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP PHẦN HOÁ HỮU CƠ LỚP 11 – CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Chuyên ngành : Lí luận phương ... HS giải tập giới hạn phần hóa hữu lớp 11 chương trình Giả thuyết khoa học Nếu sử dụng PPDH phức hợp cách linh hoạt, hợp lý để hướng dẫn học sinh giải tập phần hoá hữu lớp 11 chương trình giúp...
 • 173
 • 2,232
 • 4

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phân hóa nêu vấn đề phần hiđrocacbon và dẫn xuất halogen lớp 11 THPT

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phân hóa nêu vấn đề phần hiđrocacbon và dẫn xuất halogen lớp 11 THPT
... thú học tập phần hóa học hữu Chính lý chọn đề tài Xây dựng sử dụng hệ thống tập phân hoá - nêu vấn đề phần hiđrocacbon dẫn xuất halogen lớp 11 THPT để nghiên cứu Lịch sử vấn đề nghiên cứu Phương ... số vấn đề, cần hiểu làm theo quan điểm tiếp cận để xây dựng hệ thống tập phân hóa - nêu vấn đề phần hiđrocacbon dẫn xuất halogen chương trình hóa học phổ thông 35 Chương XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ ... VINH  TRANG QUANG VINH XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÂN HOÁ - NÊU VẤN ĐỀ PHẦN HIĐROCACBON VÀ DẪN XUẤT HALOGEN LỚP 11 THPT Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN HOÁ...
 • 38
 • 470
 • 0

Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh thông qua hệ thống bài tập phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao

Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh thông qua hệ thống bài tập phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao
... cận hệ thống, góp phần thúc đẩy việc tự học, tự nghiên cứu học sinh lên mức cao CHƢƠNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH 2.1 Những nguyên tắc xây dựng hệ thống ... truyền thụ lớp Vì vậy, việc tự học nhà học sinh quan trọng cần thiết Với lí nêu trên, định chọn đề tài : Bồi dƣỡng lực tự học cho học sinh thông qua hệ thống tập phần hóa học hữu lớp 11 nâng cao ” ... cao so với lớp đối chứng, chứng tỏ việc sử dụng hệ thống tập bồi dưỡng lực tự học góp phần nâng cao kết học tập - Học sinh lớp thực nghiệm tự học, tự nghiên cứu chương trình hóa hữu lớp 11 nâng...
 • 22
 • 617
 • 0

Tài liệu luận văn:Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh thông qua hệ thống bài tập phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao doc

Tài liệu luận văn:Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh thông qua hệ thống bài tập phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao doc
... đề tài : “Bồi dƣỡng lực tự học cho học sinh thông qua hệ thống tập phần hóa học hữu lớp 11 nâng cao ” Mục đích nghiên cứu Bồi dưỡng lực tự học cho học sinh thông qua hệ thống tập phần hóa học hữu ... cận hệ thống, góp phần thúc đẩy việc tự học, tự nghiên cứu học sinh lên mức cao CHƢƠNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH 2.1 Những nguyên tắc xây dựng hệ thống ... thực tiễn tự học tập hoá học Chương 2: Hệ thống tập hóa học hữu bồi dưỡng lực tự học cho học sinh Chương 3:Thực nghiệm sư phạm CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỰ HỌC VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC Trong...
 • 23
 • 588
 • 1

BÀI TẬP THAM KHẢO CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG pot

BÀI TẬP THAM KHẢO CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG pot
... khách tham gia lễ hội chỉ có những người nước ngày có sự tham gia của rất nhiều khách nước ngoài ==================================================== §7 THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA ... vấn đề một cách toàn diện, đặt các vấn đề mối quan hệ nhiều chiều, không phê bình một cách phiến diện và phủ định sạch trơn vấn đề Nhìn nhận cái tốt của người khác ... + Luôn đổi phương pháp học tập yêu cầu tất yếu, khách quan, làm tiền đề cho phát triển + Đổi phương pháp học tập phải có tính kế thừa: gạt bỏ yếu tố tiêu cực, lỗi thời...
 • 3
 • 4,040
 • 37

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pptx

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pptx
... hóa nội dung Hàm số lƣợng giác Phƣơng trình lƣợng giác lớp 11 nâng cao + Xây dựng hệ thống câu hỏi tập phân hóa dạy học Hàm số lƣợng giác Phƣơng trình lƣợng giác lớp 11 trƣờng THPT + Kiểm tra ... Chƣơng I Cơ sở lí luận thực tiễn dạy học phân hóa Chƣơng II Xây dựng hệ thống câu hỏi tập phân hóa dạy học Hàm số lƣợng giác Phƣơng trình lƣợng giác lớp 11 THPT (theo chƣơng trình Đại số Giải tích ... phân hóa + Phân hóa kiểm tra đánh giá 32 Chƣơng II XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC LỚP 11 TRƢỜNG THPT (Chƣơng trình nâng cao)...
 • 168
 • 482
 • 1

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pdf

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pdf
... NGHỊ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC LỚP 11 TRƢỜNGTHPT (Chương trình nâng cao) Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học ... học phân hóa môn toán Trong có thực trạng dạy học phân hóa nội dung Hàm số lƣợng giác Phƣơng trình lƣợng giác lớp 11 nâng cao + Xây dựng hệ thống câu hỏi tập phân hóa dạy học Hàm số lƣợng giác ... phân hóa, quan điểm dạy học phân hóa Hệ thống hóa sở lí luận câu hỏi tập; câu hỏi tập phân hóa  Thực trạng việc dạy học phân hóa môn toán trƣờng THPT nay: ƣu điểm, vấn đề tồn dạy học phân hóa...
 • 168
 • 507
 • 0

TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÂN HOÁ PHÂN HIĐROCACBON HÓA HỌC 11 THPT

TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÂN HOÁ PHÂN HIĐROCACBON HÓA HỌC 11 THPT
... 2: Tuyển chọn, xây dựng sử dụng tập phân hoá phần Hiđrocacbon Hóa học 11 Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC PHÂN HÓA VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC ... CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN HIĐROCACBON HOÁ HỌC 11 THPT 2.1 Phân tích nội dung chương trình Hóa học phần Hiđrocacbon Hoá học 11 THPT 2.1.1 Mục tiêu chương trình hoá học ... nghiệp hóa học có giá trị 2.2 Tuyển chọn xây dựng hệ thống tập phân hóa phần Hiđrocacbon Hóa học 11 THPT 2.2.1 Nguyên tắc xây dựng tập phân hoá Các nguyên tắc chung xây dựng câu hỏi tập phân hóa...
 • 172
 • 288
 • 2

Xem thêm