3 nhóm cacbon

Giáo án 11NC chương 3 Nhóm Cacbon

Giáo án 11NC chương 3 Nhóm Cacbon
... c-Các mui hirocacbonat t/dng vi dd - Ion HCO3- l ion lng tính kim NaHCO3 + NaOH > Na2CO3 + H2O Tìm hiu ng dng ca mt s mui HCO3+ OH- > CO32+ cacbonat H2O d - Phn ng nhit phân - Các mui cacbonat trung ... phân hu - Các mui cacbonat ca kim loi khác, Hot ng mui hirocacbonat, u b phân hu S dng bi 2 ,3 cng c bi hc un nóng MgCO3 > MgO + CO2 NaHCO3 > Na2CO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2 > CaCO3 + CO2 + H2O Mt ... H2CO3 SiO2 + 4HF SiF4 + CO2 + 2NaOHNa2CO3 +H2O - Là chất oxi hoá; CO2 + 2Mg C + 2MgO Axit Muối Hoạt động 2: B - Bài tập 2H2O H2CO3 - Axit yếu nấc H2CO3 H+ + HCO3HCO3- H+ + CO32- Kém bền H2CO3...
 • 14
 • 316
 • 3

Giáo án hóa học 11 nâng cao chương 3 nhóm cacbon

Giáo án hóa học 11 nâng cao chương 3 nhóm cacbon
... chất hóa học cacbon: tính oxi hóa, tính khử  Các ứng dụng trạng thái tồn Dặn dò:  Làm tập SGK trang 82  Chuẩn bị hợp chất cacbon 73 Giáo án hóa học 11 nâng cao BÀI 21 : HỢP CHẤT CỦA CACBON ... nghiệp hóa chất Hoạt động 4: HS lấy số ứng GV dựa vào cấu trúc tính chất lý dụng thực tế hoá học cacbon nêu ứng dụng cacbon? • Than muội: dùng làm chất độn lưu 72 Giáo án hóa học 11 nâng cao hóa cao ... oxi hóa cacbon ? 71 HS viết cấu hình, dựa vào cấu hình xác định số oxi hóa cacbon suy C thể tính khử tính oxi hóa HS C trơ nhiệt độ thường , hoạt động nhiệt độ cao Giáo án hóa học 11 nâng cao...
 • 22
 • 2,207
 • 8

HÓA HỌC 11 NÂNG CAO_CHƯƠNG 3: NHÓM CACBON ppt

HÓA HỌC 11 NÂNG CAO_CHƯƠNG 3: NHÓM CACBON ppt
... giác (n/2 – 10) hình lục giác II- TÍNH CHẤT HÓA HỌC Trong dạng tồn cacbon, cacbon vô định hình hoạt động mặt hóa học Tuy nhiên, nhiệt độ thường cacbon trơ, đun nóng phản ứng với nhiều chất 2.1 ... quy luật Vì cacbon vô định hình dễ bị phân hủy nhiệt tỏa đốt cháy lớn • Diện tích bề mặt tương đối cao 20 -30 m2/g Vì có khả hấp thụ tốt • Trong hóa học, cacbon vô định hình gọi cacbon 1.4 FULEREN ... độc, công nghiệp hóa chất y học Chất độn lưu hóa cao su, để sản xuất mực in, xi đánh giày… IV- TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN 4.1 TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN HAN CHÌ CƯƠNG VÀ T KIM gần cacbon tựkhiết tinh...
 • 12
 • 318
 • 6

3 nhóm cacbon

3 nhóm cacbon
... Fe 2O3 có tỉ lệ mol : cần 8,96 lít CO (đktc) Phần trăm khối lượng CuO Fe2O3 hh : A 33 ,33 % 66,67% B 66,67% 33 ,33 % C 40 ,33 % 59,67% D 59,67% 40 ,33 % Câu 29 : Cho khí CO khử hoàn toàn hh Fe2O3 CuO ... ? A CaCO3 B Ca(HCO3)2 C CaCO3, Ca(HCO3)2 D Ca(HCO3)2, CaCO3 Câu 61 : Sự tạo thành thạch nhũ hang động núi đá vôi có phản ứng ? A CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 B Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH ... giặt, kem đánh ? A CaCO3 B Na2CO3 C NaHCO3 D MgCO3 Câu 137 : Thuốc muối Nabica chứa chất sau (dùng để chữa đau dày thừa axit dày) ? A NaHCO3 B Na2CO3 C CaCO3 D MgCO3 Câu 138 : Thành phần hoá học...
 • 7
 • 107
 • 0

Lý thuyết trọng tâm và bài tập về nhóm cacbon – phần 3

Lý thuyết trọng tâm và bài tập về nhóm cacbon – phần 3
... hợp chất Si? A SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 → Si B SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 → NaHSiO3 C Si → NaHSiO3 → H2SiO3 → SiO2 → Si D Si → SiH4 → SiO2 → NaHSiO3 → Na2SiO3 → SiO2 Câu 21 [186100]Hãy ... thành phần chúng D Sứ vật liệu cứng, xốp, không giòn, gõ kêu Câu 27 [186106]Có axit sau: HCl, H2SiO3, H2CO3 Sắp xếp theo chiều tính axit tăng dần axit A HCl, H2CO3, H2SiO3 B H2SiO3, H2CO3, HCl ... HCl, H2SiO3, H2CO3 D H2CO3, H2SiO3, HCl Câu 28 [186107]Natri silicat tạo thành chất sau ? A Đun SiO2 với NaOH nóng chảy B Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng C Cho dung dịch K2SiO3 tác dụng...
 • 5
 • 498
 • 3

20 thi online lý thuyết trọng tâm và bài tập về nhóm cacbon – phần 3

20 thi online  lý thuyết trọng tâm và bài tập về nhóm cacbon – phần 3
... hợp chất Si? A SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 → Si B SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 → NaHSiO3 C Si → NaHSiO3 → H2SiO3 → SiO2 → Si D Si → SiH4 → SiO2 → NaHSiO3 → Na2SiO3 → SiO2 Câu 21 [186100]Hãy ... thành phần chúng D Sứ vật liệu cứng, xốp, không giòn, gõ kêu Câu 27 [186106]Có axit sau: HCl, H2SiO3, H2CO3 Sắp xếp theo chiều tính axit tăng dần axit A HCl, H2CO3, H2SiO3 B H2SiO3, H2CO3, HCl ... HCl, H2SiO3, H2CO3 D H2CO3, H2SiO3, HCl Câu 28 [186107]Natri silicat tạo thành chất sau ? A Đun SiO2 với NaOH nóng chảy B Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng C Cho dung dịch K2SiO3 tác dụng...
 • 5
 • 239
 • 0

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 1

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 1
... 11 5.7625 11 .57 63 12 1.5506 … … 15 .5 13 3 16 2.8895 25.2700 265 .33 00 10 9.2 13 3 11 46.7400 12 52 .39 30 13 1 50 .12 58 Hiện giá Cồ tức luỹ Giá cổ phần kế tương lai 10 0.00 8.70 91 .30 16 .64 83. 36 23. 88 76 .12 30 .50 ... phần hữu doanh nghiệp năm là: P0= -800 /1. 1+(-960 /1. 12)+( -11 50 /1. 13 ) +( -11 50 /1. 14)+(-200 /1. 15)+(- 230 /1. 16) +15 90/ (1. 16*( 0 .1- 0.06))= 18 849764$ b Hiện giá dòng tiền tự năm = 800000 /1. 1=7272 73 Số cổ ... + (1 + r ) (1 + r ) * (r − 6%) + r (1 + r ) Chọn r1= 10 % ⇒ NPV1= 1. 2 215 Chọn r2= 11 % ⇒ NPV2= -7.6 530 6 ⇒ r= r1+(r2-r1)* NPV1 1. 2 215 = 10 %+ (11 % -10 %)* = 11 .14 % ( NPV1 − NPV2 ) (1. 2 215 − (−7.6 530 6))...
 • 15
 • 8,795
 • 91

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 2

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 2
... 2. 16$ Năm 2: D2 = 2. 16 x 1.08 = 2 .33 28 $ Năm 3: D3 = 2 .33 28 x 1.08 ≈ 2. 52$ 2. 52 × 1.04 ≈ 32 .75$ Giá cổ phần vào cuối năm 3: P3 = 12% − 4% Giá cổ phần tại: 2. 52 32 .75 2. 16 2 .33 28 P0 = + + + = 28 .89$ ... 11.576 = 38 5.875$ 0.08 − 0.05 Tỷ suất sinh lợi mong đợi năm là: 10 + (35 0 − 33 3 .33 3) Năm : i1 = = 0.08 33 3 .33 3 10.5 + (36 7.5 − 35 0) Năm : i2 = = 0.08 35 0 11. 025 + (38 5.875 − 36 7.5) Năm 3: i3 = = ... 4: − 0 .2 − 0. 23 39.75 P4= + + (1.1 )2 (1.1 )2 1.1 P4= 32 .48 triệu $ 32 ,480,000 Giá trò cổ phần p = = 28 ,9 23 $ 11 23 1 ,39 0,000 ≈ 48 cổ phần Số cổ phần cần phát hành: N = 28 ,9 23 Năm 5: − 0. 23 39.75...
 • 11
 • 4,909
 • 64

Giáo án nhóm Cacbon-Silic

Giáo án nhóm Cacbon-Silic
... i tính axit, baz ca oxit GV gi ý:Liên h vi nhóm nguyên t ã c hc - Da vo h/tr cac nt vit CT oxit - Da vào q/lut b/i tính axit-baz ca oxit nhóm A so sánh tính cht S bin i tính cht ca hp cht * Hp ... & O Hot ng HS nghiên cu SGK v cho bit: - Tính cht vt lí ca CO? - So sánh vi khí N2 Hot ng HS da vo c im cu to phân t d oán tính cht hoá hc ca CO GV b sung: - Co l oxit không to mui, có nhiu ... ống nghiệm, đũa thuỷ tinh III - tiến trình dạy học Silic nguyên tố nhóm với cacbon, GV nên tổ chức cho HS thảo luận, trao đổi so sánh tính chất giống khác hai nguyên tố Si C Hot ngca GV v HS Ni...
 • 15
 • 598
 • 7

TN nhom cacbon

TN nhom cacbon
... xét không đúng: Các muối *A cacbonat trung tính bị nhiệt phân B hidrocacbonat bị nhiệt phân tạo cacbonat trung tính C cacbonat kim loại kiềm, nước bị thủy phân D hidrocacbonat tác dụng với axit ... hợp muối cacbonat dung dịch HCl dư thu 10,08 lít khí đktc Cô cạn dung dịch sau phản ứng lượng muối khan thu tăng so với hỗn hợp ban đầu là: A 1,95g B 2,95g C 3,95g *D 4,95g Câu 26: Cacbon phản ... hỗn hợp hai muối cacbonat tác dụng hết với dung dịch HCl thu 2,24 lít khí CO (đktc) Khối lượng muối tạo sau phản ứng là: *A 10g B 20g C 30g D 40g Câu 24: Cho 7g hỗn hợp muối cacbonat tác dụng...
 • 4
 • 62
 • 1

Tư liệu về nhóm Cacbon

Tư liệu về nhóm Cacbon
... bình cacbonat Loại bình bọt dùng dung dịch để dập lửa dầu bị cháy, loại cacbonat làm phương tiện dập lửa cho nhiều đám cháy Trong thân máy dập lửa kiểu bọt có chứa đầy dung dịch natri hidrocacbonat ... nước, mà cacbonic ngưng kết thành Ở áp lực thường, cacbonic ngưng kết -78,5oC, tạo thành dạng rắn tức băng khô Sờ tay vào vật có nhiệt độ thấp mà không bị tê cứng, thương tổn! Vì người ta gọi cacbonic ... cho sữa i khỏi bị hư mùa hè nóng nực, thêm vào sữa theo tỉ lệ ¼ muỗng cà phê sôđa cho lít sữa i, đun sôi - Răng bớt vàng khỏi ám khói thuốc lá, bạn cho vào kem đánh sôđa chanh i - Vết...
 • 6
 • 314
 • 9

Đề dự kiến thi thử lần 3-Nhóm 2

Đề dự kiến thi thử lần 3-Nhóm 2
... hu c X hoc Y u thu c 1, 32 gam CO v 0 ,27 gam H2O, d X Y =3 Cụng thc phõn t ca X v Y ln lt l A C8H8 v C2H2 B C2H2 v C6H6 C C6H6 v C2H2 D C4H4 v C2H2 Cõu 18: Ho tan hon ton 20 ,9 gam hn hp gm Mg, ... COOH Cõu 21 : Thuc th nht phõn bit dung dch MgCl2, Na2CO3, Na2SiO3 l A dung dch NaOH B dung dch HCl C dung dch KNO3 D dung dch KCl Cõu 22 : Cho bt Zn vo dung dch hn hp Cu(NO 3 )2, Mg(NO3 )2 , kt thỳc ... c A Mg(OH )2 B Mg(OH )2, Cu(OH )2 C Mg(OH )2, Zn(OH )2 D Zn(OH )2 Cõu 23 : Cho cỏc cht sau: C H OH, C H , C H NH , C H 5ONa Chn mt thuc th nhn bit cỏc cht l A dung dch NaOH B dung dch BaCl2 C dung...
 • 5
 • 274
 • 2

Tài liệu Khái quát nhóm cacbon pptx

Tài liệu Khái quát nhóm cacbon pptx
... Nhóm cacbon gồm có nguyên tố Cacbon ( C ), Silic ( Si ), Germani ( Ge ), thiếc ( Sn ) chì ( Pb ) Chúng thuộc nhóm nguyên tố p Cacbon Silic Germani Thiếc Chì Số ... Khi đó, nguyên tử nguyên tố nhóm cacbon có electron độc thân, chúng tạo thành liên kết cộng hóa trị Để đạt cấu hình electron bền khí hiếm, nguyên tử nguyên tố nhóm cacbon tạo nên cặp electron ... Trong chu kì, khả kết hop85 electron cacbon nito7 silic photpho, nên cacbon silic phi kim hoạt động nitơ photpho Sự biến đổi tính chất hợp chất Tất nguyên tố nhóm cacbon tạo hợp chất với hid9ro6 có...
 • 8
 • 228
 • 0

Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo các mức độ nhận thức trong dạy học các chương nhóm nitơ và nhóm cacbon hóa học 11 nâng cao trường trung học phổ thông luận văn thạc sĩ

Tuyển chọn  xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo các mức độ nhận thức trong dạy học các chương nhóm nitơ và nhóm cacbon hóa học 11 nâng cao trường trung học phổ thông luận văn thạc sĩ
... 2 011 B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH NGUYN TH KIM CHUNG TUYểN CHọN - XÂY DựNG Sử DụNG Hệ THốNG BàI TậP THEO CáC MứC Độ NHậN THứC TRONG DạY HọC CáC CHƯƠNG NHóM NITƠ NHóM CACBON Hóa HọC 11 NÂNG ... 11 NÂNG CAO TRƯờNG Trung học phổ thông Chuyờn ngnh: Lý lun v phng phỏp dy hc b mụn Húa hc Mó s: 60 14 10 LUN VN THC S KHOA HC GIO DC Ngi hng dn khoa hc: PGS TS NGUYN XUN TRNG VINH - 2 011 i LI ... PHP S DNG BI TP THEO CC MC NHN THC TRONG DY HC CC CHNG NHểM NIT V NHểM CACBON HểA HC 11 NNG CAO .33 2.1 S dng h thng bi vic nõng cao cht lng dy v hc 33 2.2 Bi theo cỏc mc nhn...
 • 71
 • 774
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 909 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 883 QĐ-UBND và Quyết định 884 QĐ-UBND do tỉnh Gia Lai ban hànhQuyết định 27 2016 QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý viên chức do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 656 QĐ-TCTK về tiến hành Điều tra người khuyết tật năm 2016 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hànhQuyết định 26 2016 QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 49 2016 QĐ-UBND về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định 1436 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhiền đến năm 2050Quyết định 2933 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước mặt thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015-2025 và tầm nhìn đến năm 2035Quyết định 3337 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 563 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất ở cụ thể để thu tiền sử dụng đất khi giao đất do tỉnh Bắc Giang ban hànhQuyết định 3677 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh HóaQuyết định 2125 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Păng Tiên- Đạ Nghịt, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 65 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An GiangQuyết định 2114 QĐ-UBND năm 2016 giải quyết chế độ trợ cấp một lần (Đợt 04 năm 2016) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 516 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon TumQuyết định 3446 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 39 2016 QĐ-UBND Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 29 2016 QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 822 QĐ-SYT năm 2016 Quy chế quản lý hồ sơ công, viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68 2000 NĐ-CP của Sở Y tế Hà GiangQuyết định 2125 QĐ-UBND về phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 2264 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành