ĐỀ THI THỬ lần 2 THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỬ lần 2 THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỬ lần 2 THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
... hấp thụ xảy hoàn toàn Hỗn hợp khí X gồm A N2 Cl2 B O2, N2 Cl2 C CO2, N2 O2 D O2 N2 Câu 12: Thực thí nghiệm sau: (a) Nhúng kẽm vào dung dịch hỗn hợp H2SO4 CuSO4 (b) Nhúng đồng vào dung dịch FeCl3 ... 1,07 52 lít 22 ,25 4g D 1,07 52 lít 24 ,22 4g Câu 36: Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 36 gam kết tủa Công thức phân tử X A C4H4 B C2H2 C ... 0,1𝑀, 2 𝑂3 0 ,2 𝑣à𝑜 100𝑚𝑙 𝑑𝑑 𝐻𝐶𝑙 0,3𝑀; 𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4 0,6𝑀 thu V lít CO2 thoát đktc dd X Thêm vào dd 𝑋 100𝑚𝑙 𝑑𝑑 𝐾𝑂𝐻 0,6𝑀; 𝐵𝑎𝐶 2 1,5𝑀 thu m gam kết tủa Giá trị V m A 1 ,20 96 lít 21 ,072g B 1 ,20 96 lít 25 ,8g...
 • 9
 • 118
 • 0

Đề thi thử môn TOÁN THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 2 năm 2015 và đáp án

Đề thi thử môn TOÁN THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 2 năm 2015 và đáp án
... 2 2 a) -2 < m + < - 2. (1,0) sin a 2 +3 2sin a + 3cos a tan a + A= A = cos a = sin a -7 tan a + 5cos a - 7sin a 5- 7ì cos a ( -2 ) + Thay tan a = -2 ị A = =-7 ( -2 ) + 19 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 ... x2 ổ ổ I = x ỗ x + sin x ữ - ũ ỗ x + sin x ữ dx = + - ỗ - cos x ữ = 2 12 ố ố ứ0 0ố ứ ứ0 3 p2 18 + p Vy: I = 12 p3 81 - + 0 ,25 p2 18 + p 12 - www.DeThiThu.Net 0 ,25 Tham gia ngay! Group FB: ễN THI ... y + 26 ) x + y 24 ( ) ỡ4 x = y ỡx = ợ x + y = 24 ợ y = 12 0 ,25 0 ,25 ( 3) & ( ) ị x + y = 24 0 ,25 Th li nghim ta tm h p trỡnh Vy hpt cú mt nghim nht ( x y ) = ( 3 12 ) 1,0 Gi im A ( + 2t -2 +...
 • 6
 • 424
 • 1

đề thi thử đại học thpt chuyên vĩnh phúc lần 4

đề thi thử đại học thpt chuyên vĩnh phúc lần 4
... GD & ĐT Vĩnh Phúc đề thi khảo sát đại học lần năm học 2008-2009 trờng thpt chuyên Đề gồm 04 trang Môn vật lý lớp 12 (Khối a) Thời gian làm 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mó : 548 Cõu Khi ... Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc đề thi khảo sát đại học lần năm học 2008-2009 trờng thpt chuyên Đề gồm 04 trang Môn vật lý lớp 12 (Khối a) Thời gian làm 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mó : 539 Cõu ... 13 Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc đề thi khảo sát đại học lần năm học 2008-2009 trờng thpt chuyên Đề gồm 04 trang Môn vật lý lớp 12 (Khối a) Thời gian làm 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mó : 530 Cõu...
 • 26
 • 641
 • 5

Đề thi thử vật lý - THPT Chuyên Vĩnh Phúc ppsx

Đề thi thử vật lý - THPT Chuyên Vĩnh Phúc ppsx
... - 16 Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc đề thi khảo sát đại học lần năm học 200 8-2 009 trờng thpt chuyên Đề gồm 04 trang Môn vật lớp 12 (Khối a) Thời gian l m b i 90 phút (không kể thời gian giao đề) ... t c gúc õm v t c -h t ng v i t c Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc đề thi khảo sát đại học lần năm học 200 8-2 009 trờng thpt chuyên Đề gồm 04 trang Môn vật lớp 12 (Khối a) Thời gian ... thỡ v t quay nhanh d n -h t 12 Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc đề thi khảo sát đại học lần năm học 200 8-2 009 trờng thpt chuyên Đề gồm 04 trang Môn vật lớp 12 (Khối a) Thời gian l m...
 • 24
 • 177
 • 0

Đề thi thử vật lý - THPT Chuyên Vĩnh Phúc- 786 pdf

Đề thi thử vật lý - THPT Chuyên Vĩnh Phúc- 786 pdf
... ng bi n thi n i u hoà theo th i gian theo quy lu t Φ = Φ0sin(ωt + ϕ1) làm cho khung dây xu t hi n m t su t i n ng c m ng e = E0sin(ωt +ϕ2) Hi u s ϕ2 - ϕ1 nh n giá tr nào? A π B C π/2 D - /2 Câu ... gian T/3, quãng ng nh nh t mà v t có th i c Khi i n tích c a t A A B A C (2 - )A D 0,75A Câu 24 Trong máy tăng th tư ng, n u gi nguyên hi u i n th sơ c p tăng s vòng dây cu n thêm m t lư ng ... 10 cm Câu 12 Trong m t m ch dao B 45 cm C cm D cm ng i n t LC, i n tích c a t bi n thi n theo hàm s q=Q0cos(πt-π/2) i n q = Q0 / lư ng i n trư ng A b ng lư ng t trư ng B b ng m t n a lư ng t trư...
 • 4
 • 167
 • 1

Đề thi thử vật lý - THPT Chuyên Vĩnh Phúc - 642 doc

Đề thi thử vật lý - THPT Chuyên Vĩnh Phúc - 642 doc
... (2 - )A i lư ng c trưng cho tác d ng làm quay c a l c i v i v t r n có tr c quay c nh c g i Câu 40 A momen quay B momen l c C momen ng lư ng D momen quán tính -hÕt - ... a ròng r c A 221,8 J B 111,0 J C 23,56 J D 55,46 J nh xuyên qua v t Góc quay ϕ c a v t r n bi n thi n theo Câu 19 M t v t r n quay quanh m t tr c c th i gian t theo phương trình: ϕ = + 2t + t ... vectơ v n t c dài bi n i D vectơ v n t c dài không i nh xuyên qua v t Góc quay ϕ c a v t r n bi n thi n theo Câu 15 M t v t r n quay quanh m t tr c c th i gian t theo phương trình: ϕ = π + t + t...
 • 3
 • 185
 • 1

Đề thi thử lần 2 - thpt

Đề thi thử lần 2 - thpt
... A 2, B 2, C 1, D 3, Câu 27 : Một quần thể ngẫu phối có thành phần di truyền sau 0 ,25 BB: 0,1Bb :0,65bb.Cấu trúc quần thể hệ A 0,9BB: 0,02Bb : 0,08bb B 0 ,25 BB: 0,5Bb : 0 ,25 bb Trang 2/ 4 - đề thi ... x AABBdd B aabbdd x AabbDD C AABbdd x Aabbdd D aaBBdd x aabbDD Câu 42: Môi trường sống sinh vật là: Trang 3/4 - đề thi 1 32 A Tất nhân tố sinh thái B Tất có tự nhiên C Tất yếu tố bao quanh sinh ... lệ A+T/G+X sợi chuỗi xoắn kép 0 ,2 tỷ lệ sợi bổ sung là: A B 0 ,2 C 0,5 D Câu 45: Một đoạn phân tử ADN có 120 chu kì xoắn Số nucleotit đoạn phân tử ADN là: A 120 0 B 24 00 C 3600 D 4800 Câu 46: Cơ chế...
 • 4
 • 306
 • 0

đề thi thử lần 2 thpt trần phú

đề thi thử lần 2 thpt trần phú
... bnh tt mi lm suy thoỏi nũi ging ngi Cõu 23 : Mt loi sinh vt cú 2n = 12 thỡ s loi th ba nhim ba cp NST (2n+1+1+1) ti a ca loi l: A 20 B 12 C 15 D 24 Cõu 24 : Trong cỏc loi cõy sau ngi ta cú th ỏp ... trng, iu hũa quỏ trỡnh phõn bo Cõu 42: Cho cỏc quỏ trỡnh: t sao; mó; chộp ngc; dch mó Chỳ thớch ỳng cho s theo th t a, b, c l: A 1 ,2, 3 B 2, 3,4 C 3,1 ,2 D 2, 1 ,2 Cõu 43: qun th cỏ bin phỏt trin ... li c lp; tng tỏc gen; liờn kt gen; hoỏn v gen; di tryn gen ngoi nhõn A 1, 2, B 1, 2, C 2, 3, D 1, 2, 4, Cõu 32: Loi ngi H sapiens c tin húa t: A H neanectan B H erectus C H habilis D ngi...
 • 6
 • 236
 • 0

đề thi thử lần 2 THPT phan đăng lưu(có lời giải)

đề thi thử lần 2 THPT phan đăng lưu(có lời giải)
... 24 x 02 - 18x0 + 4) MN2 = 9x 02 - 18x0 + + 81x 02( x0 - 1 )2( x0 - 2) 2 MN2 = 9x 02 - 18x0 + 81x 02( x0 - 1 )2( x0 - 2) 2 = 9x0(x0 - 2) (1 + 9x0(x0 - 1 )2( x0 - 2) ) = Vì x0 số nguyên dơng nên x0 = Vậy M (2; 0) ... Tổ Toán-Tin, Trờng THPT Phan Đăng Lu, Nghệ An đáp án biểu điểm Môn Toán- Thi thử ĐH lần -Năm học 20 08 -20 09 - Trờng THPT Phan Đăng Lu-NA Nội dung Điểm Câu I 2. 0 1.0 Hàm số có tập xác định ... 3x 02 + Goi tiếp tuyến (t) Hoành độ giao điểm (C) (t) nghiệm PT: x3 - 3x2 - (3x 02 - 6x0)x + 2x03 - 3x 02 = (x - x0 )2( x + 2x0 - 3) = x = x0 x = -2x0 + M(x0; x03 - 3x 02 + 4); N(-2x0 + 3; -8x03 + 24 x02...
 • 5
 • 244
 • 0

đề thi thử lần 2 THPT Phạm Văn Đồng

đề thi thử lần 2 THPT Phạm Văn Đồng
... oxh SO2 A 25 % B 60% C 75% D 40% Câu 27 : Cho phản ứng : (1) O3 + dung dịch KI (2) F2+ H2O ( 3) KClO3 (rắn) + HCl đặc (4) SO2 + dung dịch H2S (5) Cl2 + dung dịch H2S (6) NH3(dư) + Cl2 (7) NaNO2 ( ... biểu sau: (1) Giống H2SO4, H2CrO4 bền (2) Crom tan dung dịch HCl dư tạo dung dịch CrCl (3) Ion CrO 42- có màu vàng, ion Cr2O 72- có màu da cam nên dung dịch Na 2CrO4 K2Cr2O7 có màu tương ứng ... dung dịch Ca(OH )2 dư sinh gam kết tủa Công thức muối thể tích dung dịch HCl dùng A Na2CO3 K2CO3 ; 0,30 lít B Na2CO3 K2CO3 ; 0,60 lít C Li2CO3 Na2CO3 ; 0,30 lít D Li2CO3 Na2CO3 ; 0,60 lít Câu...
 • 4
 • 108
 • 0

Đề thi thử lần 2 THPT Đô Lương 1 2013

Đề thi thử lần 2 THPT Đô Lương 1 2013
... Trang 6/7 - Mã đề thi 1 32 made 1 32 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... số f1 = 10 15 Hz; f2 = 0 ,2. 10 15 Hz ; f3 = 2, 5 .10 15 Hz; f4 = 3 .10 14 Hz vào kim loại có công thoát electron 3,45 eV Các xạ gây tượng quang điện kim loại có tần số A f1, f2 f3 B f1, f3 f4 C f1 f2 D ... = 3P2 i1 vuông pha với i2 Độ lệch pha 1  điện áp hai đầu đoạn mạch với i1 i2 A 1   / 2   / B 1   / 2   / C 1   / 2   / D 1   / 2   / Câu 21 : Một máy phát điện xoay...
 • 7
 • 91
 • 0

Đề thi Thử Lần 2. THPT Ngô Quyền - Ba Vì

Đề thi Thử Lần 2. THPT Ngô Quyền - Ba Vì
... áp hai cực máy phát B 73/9 lần C lần D 9,78 lần A 99 / lần Câu 46: Hai điểm M, N nằm phương truyền sóng cách λ/3, sóng có biên độ A, thời điểm ban đầu uM = +4cm uN = - 4cm Tìm thời điểm t liền ... Trang 4/6 - đề thi 139 cuộn dây Để tạo máy biến áp theo yêu cầu, học sinh nối cuộn sơ cấp máy với điện áp phòng thực hành sau dùng vôn kế có điện trở lớn để đo điện áp cuộn thứ cấp để hở Ban đầu ... nguyên tử Rơ-dơ-pho điểm đây? A Lực tương tác electron hạt nhân nguyên tử B Trạng thái có lượng ổn định C Hình dạng quỹ đạo electron D Mô hình nguyên tử có hạt nhân Câu 28: Mạch điện gồm ba phân...
 • 6
 • 598
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi thử lần 2 đại học vinhđề thi thử đại học trường chuyên vĩnh phúcđề thi vào lớp 10 thpt chuyên vĩnh phúcđề thi thử đại học trường chuyên vĩnh phúc 2014đề thi thử đại học trường chuyên vĩnh phúc 2013đề thi thử môn toán thpt chuyên nguyễn quang diệu năm 2014 lần 2 khối dđề và đáp án đề thi thử đại học môn toán lần 1 thpt chuyên vĩnh phúc lần 1đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 thpt chuyên vinh lần 2 năm 2013 mã đề 133dap an de thi thu lan 2 chuyen vinh phucđề thi thử lần 2 chuyên đhsp hn 2014de thi thu lan 2 mon hoa thpt tran phu ha tinh nam 20122013đề thi thử lần 2 2013 2014 môn toán học thpt lê hồng phongđề thi thử lần 2 môn toánđề thi thử vào 10 thpt chuyên nguyễn huệde thi thu lan 2 2013 mon tieng anhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ cây