Đề TB khá lần 2

De kiem dinh lan 2

De kiem dinh lan 2
... có: a 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ngày b Ngày ngắn đêm dài vào ngày 22 /6 c Ngày đêm dài vào ngày 21 /3 23 /9 Nửa cầu Bắc có: a Ngày ngắn đêm dài vào ngày 22 /6 b Ngày ngắn đêm dài vào ngày 22 / 12 c ... gãy, núi lửa So sánh độ cao tuyệt đối độ cao tơng đối? Đáp án: Địa I Trắc nghiệm: (3 đ) A 22 /6 22 / 12 21/3 23 /9 B a c b II Tự luận: Cấu tạo trái đất gồm ba lớp: vỏ; trung gian; lõi - Đặck điểm lớp ... học kỳ Môn: Giáo dục công dân I Trắc nghiệm: Câu 1: (1 đ) Mỗi ý đợc 0 .25 đ a- 3; b - 4; c - 1; d -2 Câu 2: (1đ) Mỗi ý đợc 0 .25 đ a; b; c; d Câu 3: (1 đ) Em đồng ý với ý kiến C, vì: Học trờng để...
 • 11
 • 199
 • 0

DE Kiem Tra Lan 2 HKII

DE Kiem Tra Lan 2 HKII
... environment 2/ ……….We shouldn’t plant the tree 3/……… We should redure smoke from the factories 4/……… We shouldn’t make the ocean clean 5/……… We have to morning exercises 6/……… We should n’t have a balanced ... friend Invite your friend to go on a picnic with you Use the following questions to guide you writing: (2. 5Ms) - What did your friend give you? Where? On what occasion? What was it like? How ... received the present? How you fell now? Do you want to invite your friends to countryside? Start like this: Dear …… Thank you very much for the music disks you give me while I were in Ho Chi Minh...
 • 4
 • 215
 • 0

Đề thi thu lan 2

Đề thi thu lan 2
... T1 Khi khối lượng vật m = m2 chu kì dao động T2 Khi khối lượng vật m = m1 + m2 chu kì dao động là: A) T = T 12 + T 22 B) T = T1 + T2 C) T = T + T D) T = T1T2 T 12 + T 22 16) Cho đoạn mạch xoay ... : VL_ 123 Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA dCbâdua ĐA d 11 c 21 d 31 d d 12 a 22 a 32 b b 13 d 23 b 33 d Khởi tạo đáp án đề số : VL_ 123 01. ­   ­   ­   ~   06. ;   ­   ­   ­ b 14 a 24 d 34 a a 15 a 25 b 35 ... D) 2m 40) Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T Động lắc biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kì là: A) T B) 2T C) T D) T Mã đề thi VL_ 123 trang Đề thi –Mã VL 123 gồm trang Đáp án đề...
 • 5
 • 245
 • 0

de thi thu lan 2

de thi thu lan 2
... giang đợc in tập thơ Lửa thi ng ( 1940 ), thơ thu c loại tiếng Huy Cận đồng thời kiệt tác thơ ca Việt Nam đại Đoạn trích thu c khổ thơ thứ hai thơ Cảm nhận đợc vẻ đẹp khổ thơ (2, 5 điểm) - Hai câu ... đầy cảm xúc thi sĩ vẻ đẹp Vĩ Dạ buổi ban mai Cảm nhận đợc vẻ đẹp khổ thơ (2, 5 điểm) - Câu lời mời mọc ân cần tha thi t, lời trách móc nhẹ nhàng, thân mật, lời cô gái Huế hay lời tự hỏi thi nhân-> ... đời sống Nghệ thu t xây dựng nhân vật ngời đàn bà hàng chài thể nhìn thấu hiểu, trĩu nặng tình thơng, nhân đạo hóa ngời nỗi lo âu cho ngời Giới thi u khái quát truyện ngắn Chiếc thuyền xa(0,5...
 • 5
 • 241
 • 0

Đề ktr 15'''' lần 2 tin 10 HK II

Đề ktr 15'''' lần 2 tin 10 HK II
... Toolbars \ Drawing B Lệnh View \ Toolbars \ Forms C Lệnh View \ Toolbars \ Formatting D Lệnh View \ Toolbars \ Reviewing Câu 12: Một số thuộc tính định dạng trang văn bản, : A Kích thước lề trái, lề ... thực lệnh : A File \ Page Setup B File \ Print Setup C Edit \ Page Setup D Format \ Page Setup Câu 10: Để tạo khung cho đoạn văn hay nhóm kí tự, trước tiên chọn văn cần tạo khung, sau thực : A Lệnh ... sau tìm thấy “Sa Pa”, “ SA PA”, “ sa pa”, “ Sa pa” D Chức thay cho phép xóa từ hay cụm từ văn Câu 20 : Trong thực soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay chữ “ Quang Trung” thành chữ “ Nguyễn Huệ”...
 • 3
 • 249
 • 0

Đề sinh 6.lần.2

Đề sinh 6.lần.2
... ĐÁP ÁN Đề A D I TRĂC NGHIỆM: B A C D A II TỰ LUẬN: (5 Điểm) A D 10 C Dựa vào đặc điểm để phân biệt khô ... lông gió mang xa cỏ lau, Bồ công anh So sánh đặc điểm cấu tạo rêu với tảo? Điểm giống nhau: - Đều TV bậc thấp Điểm khác nhau: Tảo có dạng đơn bào đa bào Cơ thể chưa phân hóa thành rễ, thân,...
 • 2
 • 143
 • 0

Đề thi thử lần 2 - thpt

Đề thi thử lần 2 - thpt
... A 2, B 2, C 1, D 3, Câu 27 : Một quần thể ngẫu phối có thành phần di truyền sau 0 ,25 BB: 0,1Bb :0,65bb.Cấu trúc quần thể hệ A 0,9BB: 0,02Bb : 0,08bb B 0 ,25 BB: 0,5Bb : 0 ,25 bb Trang 2/ 4 - đề thi ... x AABBdd B aabbdd x AabbDD C AABbdd x Aabbdd D aaBBdd x aabbDD Câu 42: Môi trường sống sinh vật là: Trang 3/4 - đề thi 1 32 A Tất nhân tố sinh thái B Tất có tự nhiên C Tất yếu tố bao quanh sinh ... lệ A+T/G+X sợi chuỗi xoắn kép 0 ,2 tỷ lệ sợi bổ sung là: A B 0 ,2 C 0,5 D Câu 45: Một đoạn phân tử ADN có 120 chu kì xoắn Số nucleotit đoạn phân tử ADN là: A 120 0 B 24 00 C 3600 D 4800 Câu 46: Cơ chế...
 • 4
 • 306
 • 0

DE THI THU LAN 2 TRUONG LUONG DAC BANG THANH HOA

DE THI THU LAN 2 TRUONG LUONG DAC BANG THANH HOA
... khử A B C D Cõu 25 : Cấu hình electron sai cấu hình eletron sau A Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6 B Fe2+: 1s22s22p63s23p63d44s2 C Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5 D Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2 Cõu 26 : Biết O, F, ... Ag Cõu 24 : Cho phản ứng Trang 2/ 6 - Mó thi 1 32 (1) Fe2O3 + 6HCl > 2FeCl3 + 3H2O (2) Fe3O4 + 8HCl > 2FeCl3 + FeCl2 +4H2O (3) 4FeS + 7O2 > 2Fe2O3 + 4SO2 (3) Ca(OH )2 + Cl2 > CaOCl2 + H2O Số ... Y khỏi hỗn hợp A hỗn hợp A2 có M =28 X, Y Z lần lợt A C2H6, C2H4, C2H2 B C2H4, C2H6, C2H2 C C2H2, C2H4, C2H6 D C2H6, C2H2, C2H4 Cõu 45: mệnh đề không A Fe khử đợc Cu2+ dung dịch B Tính oxi hóa...
 • 6
 • 307
 • 2

Đề KT HH10CB (lần 2 HKII)

Đề KT HH10CB (lần 2 HKII)
... 3+ t x = 1+ t CC ' : y = 2t 18 * BC = 26 ; = 26 18 S= 26 = (đvdt) 26 + b = 17 = c không pt đờng tròn a + b = 26 > 17 = c Là phơng trình đờng tròn có tâm * a2 * I(1;-5) ban kính R = * a ... kính lợt là: (A) (1;-4) 5; (B) (1;-4) 25 ; (C) (-1;4) 5; (D) (-1;4) 25 ; Phần II- Tự luận ( Điểm) Câu (4đ) Trong mặt phẳng toạ độ cho điểm A (2; 1) , B ( 2; 3) C (1; 2) a)Viết phơng trình tổng quát cạnh ... y = + 2t * BC = 10 ; = 10 S= 10 = (đvdt) 10 * + b = 10 = c không pt đờng tròn a + b = < 13 = c không pt đờng tròn a + b = 29 > = c Là phơng trình đờng tròn có tâm * a2 * * I( -2; 5) ban...
 • 8
 • 201
 • 0

ks hsg -de toan 9-lan 2 06-07

ks hsg -de toan 9-lan 2 06-07
... x2= 3 + + 125 27 Suy ra: x1*x2=5/3 Khi x= x1- x2 x3=(x1 x2)3 = x13- x23 3x1x2(x1- x2) x3 + 5x = (x 1)(x2 + x + 6) = x 1= x=1 Vậy x = số hữu tỷ 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 0.5 Câu 2: (2 điểm) Đặt ... +b4(x+1)x(x-1)(x -2) (2) Thay x lần lợt bằng-1; 0; 1; 2; -2 vào (2) ta đợc: 0= b0 0=b1 b1=0 6= b2 .2. 1 b2=3 36 = 3.3 .2 + b3.3 .2. 1 b3=3 0= 3.(-1).( -2) = (-1).( -2) .(-3) + b4.(-1).( -2) .(-3).(-4) b4=1 /2 Vậy ... + 1 /2( x+1)x(x-1)(x -2) P(x) = 3(x+1)x2 + 1 /2( x+1)x(x-1)(x -2) P(x) = (x+1)x.[3x + 1 /2 (x-1)(x -2) ] P(x) = 1 /2 (x+1).x.[6x + (x-1)(x -2) ] P(x)= 1 /2( x+1).x.(x+1)(x +2) P(x) = 1/2x.(x+1 )2( x +2) b.Từ...
 • 5
 • 209
 • 0

ks hsg -de dia 9 lan 2 06-07-OK

ks hsg -de dia 9 lan 2 06-07-OK
... đồng đều: giai đoạn 198 5 - 199 5 tốc độ chậm (năm 199 5 so 198 5 tăng thêm 1,87% ), giai đoạn 199 5 đến 20 03 tốc độ nhanh ( năm 20 03 so 199 5 tăng 5, 09% ) + Giải thích ( 0,5 đ ): - Số dân thành thị ... 198 5- 20 03 số dân tỷ lệ dân thành thị tăng nhanh ( năm 3003 so 198 5 tỷ lệ dân thành thị tăng thêm 16, 82% ) - Trong giai đoạn số dân tỷ lệ dân thành thị tăng không đồng đều: giai đoạn 198 5 - 199 5 ... Khảo sát học sinh giỏi lớp lần Năm học 20 06 -20 07 Hớng dẫn chấm môn Địa lý Câu I ( 3,5 đ ): a, Vẽ biểu đồ ( đ ): Yêu cầu: - Vẽ biểu đồ đờng...
 • 3
 • 152
 • 0

DE KHOI 4 (LAN 2 TOAN, TV 07-08).doc

DE KHOI 4 (LAN 2 TOAN, TV 07-08).doc
... ……………………kg? A: 3900kg B: 3090kg C: 3009kg D: 390kg 2 2) m = …………….cm ? 10 A: 100 cm2 B: 10 cm2 C: 1000 cm2 D: 10000 cm2 Bài 4: Khối lớp có 120 học sinh Trong số học sinh nữ số học sinh nam Hỏi ... KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 20 07 -20 08 KHỐI 4: MÔN : TOÁN HỌ VÀ TÊN:……………………………………………………………………… LỚP :……………………………………… Bài 1: tính giá trò biểu thức: a) 5 24 8 + 40 0 : 25 b) 1580 – 100 x ………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 5: (2 ) cho hình vuông MNPQ hình chữ nhật ABCD có diện tích Hãy chọn số đo chiều dài hình chữ nhật ? M N A B 2cm D C Q P A 16 cm B 32 cm C cm D cm ...
 • 5
 • 192
 • 0

DE THI THU LAN 2

DE THI THU LAN 2
... +2 = 6.4 x − x +1 Giải phương trình 3.4 + 9 2x 2x 2x 2x • Biến đổi phương trình cho dạng 3 .2 + 27 .3 = 6 .2 − x 2 3 ⇔ x = log • Từ ta thu  ÷ = 39 39 2 Cho chóp tứ giác SABCD có cạnh bên a mặt ...  2; ; − ÷  2 uu r uu r uu r uu uu r r • Ta có ud = ( 2; 1; −3) ,nP = ( 2; 1;1) ⇒ u∆ = ud ;n p  = ( 1; 2; )   • Vậy phương trình đường thẳng ∆ ∆ : x = + t; y = − 2t; z = − 2 0 ,25 0,5 0 ,25 ... phương trình dạng • Điều kiện: x > 0; x ≠ 2; x ≠ 0 ,25 0,5 42 20 − + =0 − t 4t + 2t + 1 Vậy pt có nghiệm x =1; • Giải ta t = ;t = 2 ⇒ x = 4; x = 2 0 ,25 x = 4; x = Câu III a) π x sin x dx x ∫...
 • 4
 • 213
 • 0

de thi thu lan 2- 2009 TT LUYEN THI TRANG

de thi thu lan 2- 2009 TT LUYEN THI TRANG
... màu giống vân sáng trung tâm A 10mm B 15mm C 5mm D 20mm Câu41 Chọn câu sai A Thi n hà hệ thống gồm đám tinh vân B Quata thi n hà có mật độ vật chất lớn thờng phát sóng vô tuyến tia C Hốc đen nguội ... C 0,68.10-10 % D 0,066% Câu44 Theo thuyết phôtôn Anhxtanh lợng A Của phôtôn B Của phôtôn lợng tử lợng C Càng giảm phôtôn xa nguồn D Của phôtôn không phụ thu c vào bớc sóng Câu45 Chọn câu Hợp ... Xung quanh ống dây có dòng điện không đổi chạy qua Câu30 Do tợng tán sắc ánh sáng nên thấu kính thu tinh A Tiêu điểm ứng với sáng màu đỏ xa thấu kính tiêu điểm ứng với ánh sáng màu tím B Tiêu...
 • 4
 • 188
 • 0

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 MÔN TOÁN KHỐI A

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 MÔN TOÁN KHỐI A
... đường tròn (C ) : ( x  1)  ( y  2)  cho diện tích tam giác MAB có giá trị lớn Câu 7b: (1 điểm) Trong không gian với hệ t a độ Descartes Oxyz, cho tam giác ABC có A( 1; 1; 1), B(0; -1; -1), C(3; ... http://baigiangtoanhoc.com Trung tâm tư vấn phát triển giáo dục EDUFLY Câu 6b: (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ t a độ Descartes Oxy cho điểm A( 3; 5), B(5; 3) Xác định điểm ... -1), C(3; 5; -3) Lập phương trình đường phân giác góc A tam giác ABC Câu 8b (1 điểm) Tìm n nguyên dương lớn cho 2Cn  5Cn  8Cn    (3n  2) Cnn  1600 http://edufly.vn Hotline: 0987.708.400 ...
 • 2
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu lan 2 2013 mon tieng anhđề thi thử lần 2 chuyên đhsp hn 2014đáp án đề thi thử lần 2 đại học vinhde thi thu lan 2 mon hoa thpt tran phu ha tinh nam 20122013ma trận đề kiểm tra lần 2 học kỳ 2 – lớp 12 môn tiếng anh pptma trận đề kiểm tra lần 2– lớp 12 môn tiếng anh pdfđề thi thử lần 2 2013 2014 môn toán học thpt lê hồng phongdap an de thi thu lan 2 chuyen vinh phucđề thi học sinh giỏi lần 2da de lan 2 dh vinhđề kiểm tra tiếng anh 12 lần 2đề kiểm tra định kì lần 2 lớp 3đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh 10 lần 2de thi thu dai hoc mon sinh lan 2đề thi thử tuyển sinh đại học năm 2013 lần 2 thpt chuyên nguyễn quang diêu môn toán khối achiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm