ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG lần III

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG lần III

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG lần III
... rắn Y gồm chất Cho Y tác dụng với dung dịch HCl đặc dư đun nóng, lượng khí clo sinh hấp thụ hoàn toàn vào 300 ml dung dịch KOH 5M 70oC dung dịch Z Các phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng chất rắn ... dụng với lượng dung dịch AgNO3 vừa đủ thu m gam kết tủa dung dịch T Cho dung dịch T tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa nung đến đến khối lượng không đổi thu 20,8 gam chất rắn Các ... mol Cl ; 0,1 mol Mg ; a mol HCO3 ; 0,4 mol Ba2+ Cô cạn dung dịch A chất rắn B Nung B không khí đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn khan Giá trị m ? A 90,1 B 102,2 C 105,5 D 127,2 Câu 42:...
 • 5
 • 102
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng lần 5 môn vật lý

Đề kiểm tra chất lượng lần 5 môn vật lý
... nên vật dao động tắt dần, sau thực 10 dao động vật dừng lại Hệ số ma sát vật sàn A 0,04 B 0, 15 C 0,10 D 0, 05 Câu 19: Một lắc đơn gồm cầu khối lượng m1 = 50 g treo vào sợi dây không dãn có khối lượng ... biên độ A1 Đúng lúc vật M vị trí biên vật m có khối lượng khối lượng vật M, chuyển động theo phương ngang với vận tốc v0 vận tốc cực đại vật M, đến va chạm với M Biết va chạm hai vật đàn hồi xuyên ... gồm vật có khối lượng m = 100 g gắn vào lò xo có độ cứng k = 10 N/m Hệ số ma sát vật sàn 0,1 Ban đầu đưa vật đến vị trí mà lò xo bị nén đoạn thả Khi vật qua điểm E tốc độ vật đạt cực đại lần...
 • 4
 • 357
 • 5

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1 potx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1 potx
... elêctrôn b)Tìm lượng toàn phần phôtôn gây tượng quang điện phút Cho biết: c=3 .10 8m/s, h=6.625 .10 -34J.s, me=9 ,1. 10-31kg, e= -1, 6 .10 -19 C, biết hiệu suất lượng tử H =1% Câu Cho phản ứng hạt nhân: 31T  X ... 0983 210 274 1. Viết đầy đủ phương trình phản ứng, xác định hạt nhân X 2.Phản ứng thu hay toả lượng? Tính E=? Cho biết mT=3,0 015 5u, mHe=4,0 015 u, mn =1, 0087u, mX=2, 013 6u, u=931MeV/c2 3.Tính lượng ... bước sóng =0 ,14 m Giới hạn quang điện đồng 0=0,30m Mô tả tượng xảy tính điện cực đại cầu Cho h  6,625 .10 34 ( J s); e  1, 6 .10 19 J ; c  3 .10 m / s Câu (1, 5điểm) Poloni 210 PO (đứng yên)...
 • 9
 • 86
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng lần 1 ( Thời gian làm bài 120 phút ) pps

Đề kiểm tra chất lượng lần 1 ( Thời gian làm bài 120 phút ) pps
... Tính E=? Cho biết mT=3,0 015 5u, mHe=4,0 015 u, mn =1, 0087u, mX=2, 013 6u, u=931MeV/c2 3.Tính lượng toả tổng hợp 1g He NA=6,625 .10 23 Kiểm tra vật lý (Thời gian làm 18 0 phút) Câu Con lắc lò xo nằm ngang ... sóng =0 ,14 m Giới hạn quang điện đồng 0=0,30m Mô tả tượng xảy tính điện cực đại cầu Cho h  6,625 .10 34 ( J s); e  1, 6 .10 19 J ; c  3 .10 m / s Câu (1 , 5điểm) Poloni 210 PO ( ứng yên) phóng ... Đề thi thử đại học năm Môn thi: vật lí Thời gian làm bài: 18 0 phút không kể thời gian giao đề Câu (1 , 5điểm) Hiện tượng phóng xạ gì? Phát biểu viết biểu...
 • 8
 • 169
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng lần 6 năm 2016 môn lý có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng lần 6 năm 2016 môn lý có đáp án
... điều hoà không ma sát mặt phẳng ngang Nếu tăng độ cứng lên lần giảm khối lượng lần tần số dao động A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 24: Vật dao động điều hòa trục Ox, quanh vị trí ... vận tốc lắc độ lớn tăng dần B vectơ gia tốc lắc độ lớn tăng dần C vectơ gia tốc lắc đổi chiều lần D vectơ vận tốc lắc đổi chiều lần Câu 23: Con lắc lò xo độ cứng k, khối lượng m, dao ... s B 72 cm C cm D cm A 64 cm Câu 15: Tần số dao động điều hòa lắc đơn phụ thuộc vào A khối lượng lắc B lượng kích thích dao động C chiều dài lắc D biên độ dao động Câu 16: Khi đưa lắc đơn lên...
 • 2
 • 266
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC: 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC: 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4
... GD & T THANH HO TRNG THPT HU LC *** đáp án thang điểm đề kiểm tra chất lượng ôn thi đại học Lần năm học: 2012 201 3- môn toán, khối A A1 (ỏp ỏn Thang im gm 05 trang) P N THANG IM ... tim cn ngang: y = 4 x x lim y , lim y tim cn ng: x = x ( ) x ( ) + Bng bin thi n: 0.25 0.25 x - y' - + + + y - * th: th hm s i xng qua giao im ng tim cn 0.25 b. (1,0 im) Gi M l trung ... x0 ) x0 (4 x0 3) x0 x0 Ta cú AB ( x0 ; ) Do ú tip tuyn cú h s gúc l k x0 (4 x0 3) x0 25 M ta li cú k y '( x0 ) (4 x0 3) 2 (1,0 im) x0 x0 25 Suy x0 x0 (4 x0 3) (4 x0 3) 2...
 • 6
 • 507
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN, KHỐI A VÀ KHỐI A1 TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN, KHỐI A VÀ KHỐI A1 TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4
... GD & T THANH HO TRNG THPT HU LC *** đáp án thang điểm đề kiểm tra chất lượng ôn thi đại học Lần năm học: 2012 201 3- môn toán, khối A A1 (ỏp ỏn Thang im gm 05 trang) P N THANG IM Cõu ... ) d ( A, SBC ) Dng hỡnh bỡnh hnh ADBE Do AB BD nờn AB AE t d ( A, SBC ) = h Trong t din vuụng ASEB, ta cú: (1,0 im) 1 1 1 1 1 2 2 2 2 h SA AB AE SA AB BD 6a a 3a 6a a Suy d ( AD, SC ... nht ca P bng 7 .a (1,0 im) 0.25 (khi v ch a b c ) (1,0 im) Vỡ A d1 , B d nờn gi ta A( a; 3a 5); B(b; 3b 1) 0.25 T gi thit AB 2 suy ra: 0.25 AB (b a; 3(b a )) t (b a ) 3(b a )...
 • 6
 • 948
 • 4

Đề kiểm tra chất lượng HSG lần 1

Đề kiểm tra chất lượng HSG lần 1
... Câu 1( điểm) Tế bào lỡng bội ruồi giấm có khoảng 2,83 x 10 8 cặp nuclêôtit Nếu chiều dài trung bình NST ruồi giấm kì khoảng micrômet, cuộn chặt lại làm ngắn lần so với chiều dài ... làm ngắn lần so với chiều dài kéo thẳng phân tử ADN Câu 2( 1, 5 điểm) Mỗi tế bào đơn bội ngời chứa hàm lợng ADN có chiều dài khoảng 1m nhân Hãy giải thích cách lợng ADN khổng lồ xếp gọn nhân với...
 • 2
 • 190
 • 0

De kiem tra chat luong lop khoi lan 2 10-11

De kiem tra chat luong lop khoi lan 2 10-11
... CH3-CH(NH2)COOH C H2NCH2-CH(NH2)COOH D HOOC-CH2-CH(NH2)COOH 030: Hoà tan hỗn hợp Mg , MgCO dd HNO3 dư thu hỗn hợp khí có M = 44 Hai khí : A N2 , CO2 B N2O , CO2 C NO2 , CO2 D NO ; CO2 031: Cho ... FeSO4 7H2O B Al2(SO4)3.18H2O C CuSO4 5H2O D CuSO4 3H2O 035: Dãy chất sau điều chế trực tiếp CH3COOH: A C2H5OH , CH3CHO , C2H4 , C2H5Cl B C2H5OH , CH3COOCH3 , CH2=CH-COOH, C2H6 C CH3CHO , C2H5Cl ... khối cao X là: A 44 ,25 % B 54,75% C 65 ,25 % D 75,75% 027 : Dẫn 11,2g hỗn hợp gồm C2H6, C2H4, C2H2 qua bình đựng nước Br2 thấy khối lượng bình tăng thêm 8,2g Mặt khác, cho 17, 92 lít hỗn hợp (đktc)...
 • 3
 • 183
 • 0

Bài giảng Đề thi - Đáp án Toán 10 - Thi kiểm tra chất lượng lần 1

Bài giảng Đề thi - Đáp án Toán 10 - Thi kiểm tra chất lượng lần 1
... = 16 − 4m ≥ ⇔ −2 ≤ m ≤ Theo định lí Viet ta có x1 + x2 = 2m; x1 x2 = 5m − 16 ( 0,5 15  = ;1 16  0,5 1, 0 ) 0,5 A = x1 ( x1 + 3x2 − 17 ) + x2 ( x2 + 3x1 − 17 ) = x12 + x2 + x1 x2 − 17 ( x1 ... (2 ;1) (-2 ; -1 ) ĐKXĐ x 1 II III 0,5 (1 điểm)  ≤ x 1  Khi − x + − x < ⇔ ( − x ) (1 − x ) < x − ⇔   4( − x ) (1 − x ) < ( x − 1)1  ≤ x ≤ 15 ⇔ 2 ⇔ < x ≤ Vậy tập nghiệm BPT S 16 x > 15 16 ... 17 ( x1 + x2 ) [ ] = ( x1 + x2 ) − x1 x2 + x1 x2 − 17 ( x1 + x2 ) = 5( x1 + x2 ) − x1 x2 − 17 ( x1 + x2 ) 2 0,5 = −34m + 64 Vì − ≤ m ≤ nên − ≤ A ≤ 13 2 Vậy MinA =-4 , MaxA =13 2 ( a − b) + ( b − c)...
 • 2
 • 334
 • 6

Gián án Đề thi - Đáp án Toán 10 - Thi kiểm tra chất lượng lần 1

Gián án Đề thi - Đáp án Toán 10 - Thi kiểm tra chất lượng lần 1
... 16  0,5 1, 0 ) 0,5 A = x1 ( x1 + 3x2 − 17 ) + x2 ( x2 + 3x1 − 17 ) = x12 + x2 + x1 x2 − 17 ( x1 + x2 ) [ ] = ( x1 + x2 ) − x1 x2 + x1 x2 − 17 ( x1 + x2 ) = 5( x1 + x2 ) − x1 x2 − 17 ( x1 + x2 ) ... (1 điểm) 1  ≤ x ≤ 15 ⇔ 2 ⇔ < x ≤ Vậy tập nghiệm BPT S 16 x > 15 16  PT cho có nghiệm ⇔ ∆' = 16 − 4m ≥ ⇔ −2 ≤ m ≤ Theo định lí Viet ta có x1 + x2 = 2m; x1 x2 = 5m 16 ( 0,5 15  = ;1 16 ... 1  x − xy + y =  y =  y = 0,5 Vậy hệ cho có nghiệm (2 ;1) (-2 ; -1 ) ĐKXĐ x 1  ≤ x 1 (1 điểm) Khi − x + − x < ⇔ ( − x ) (1 − x ) < x − ⇔  Giải BPT…  4( − x ) (1 − x ) < ( x − 1)  III (1...
 • 2
 • 292
 • 8

Bài giảng Đề thi - Đáp án Toán 10 - Thi kiểm tra chất lượng lần 1

Bài giảng Đề thi - Đáp án Toán 10 - Thi kiểm tra chất lượng lần 1
... = 16 − 4m ≥ ⇔ −2 ≤ m ≤ Theo định lí Viet ta có x1 + x2 = 2m; x1 x2 = 5m − 16 ( 0,5 15  = ;1 16  0,5 1, 0 ) 0,5 A = x1 ( x1 + 3x2 − 17 ) + x2 ( x2 + 3x1 − 17 ) = x12 + x2 + x1 x2 − 17 ( x1 ... (2 ;1) (-2 ; -1 ) ĐKXĐ x 1 II III 0,5 (1 điểm)  ≤ x 1  Khi − x + − x < ⇔ ( − x ) (1 − x ) < x − ⇔   4( − x ) (1 − x ) < ( x − 1)1  ≤ x ≤ 15 ⇔ 2 ⇔ < x ≤ Vậy tập nghiệm BPT S 16 x > 15 16 ... 17 ( x1 + x2 ) [ ] = ( x1 + x2 ) − x1 x2 + x1 x2 − 17 ( x1 + x2 ) = 5( x1 + x2 ) − x1 x2 − 17 ( x1 + x2 ) 2 0,5 = −34m + 64 Vì − ≤ m ≤ nên − ≤ A ≤ 13 2 Vậy MinA =-4 , MaxA =13 2 ( a − b) + ( b − c)...
 • 2
 • 188
 • 2

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 doc

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 doc
... gồm đơn chất Khối lượng hỗn hợp Z là: A 18 ,7 gam B 22 ,4 gam C 17 ,8 gam D 24, 2 gam - HẾT -1 C 2C 3C 4C 5C 6A 7A 8B 9A 10 D 11 B 12 B 13 A 14 C 15 D 16 B 17 C 18 B 19 D 20B 21B 22B 23B 24A 25C 26B ... CH3COO- bazơ Câu 11 : Công thức tổng quát este tạo axit no, chức, mạch hở ancol no, chức, mạch hở là: A CnH2n -1 0 O12 (n ≥ 12 ) B CnH2n -1 4 O12 (n ≥ 12 ) C CnH2n -1 4 O12 (n ≥ 8) D CnH2n -1 0 O12 (n ≥ 8) Câu 12 : ... 20B 21B 22B 23B 24A 25C 26B 27D 28D 29A 30A 31C 32A 33D 34D 35D 36A 37C 38B 39A 40 B 41 B 42 C 43 D 44 D 45 A 46 A 47 C 48 D 49 C 50D Trang 4/ 4 - đề thi 13 5 ...
 • 4
 • 504
 • 23

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 3 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 docx

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 3 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 docx
... có tên gọi là: A 3- metylbut-2-en -1 - ol B pent-2-en-1ol C ancol iso-pent-2-en -1 - ylic D 2-metylbut-2-en-4-ol Câu 34 : Tiến hành điện phân 10 0 ml dung dịch Fe(NO 3) 3 1M Cu(NO3 )3 1M bình điện phân ... hữu X2 + C2H4(OH)2 + NaCl Công thức cấu tạo X, Y là: A CH3-CHCl-COOC2H5 CH3COOCHCl-CH3 B ClCH2-COOC2H5 CH3COOCH2CH2Cl C ClCH2-COOC2H5 CH3COOCHCl-CH3 D CH3COOCHCl-CH2Cl CH3COOCH2CH2Cl Câu 40: Aminoaxit ... 1, 3, B 2, 5, C 2, 3, D 2, 4, Câu 24: Trong dung dịch sau: (1) saccarozơ, (2) 3- monoclopropan1, 2- iol ( 3- MCPD), (3) etilenglycol, (4) đipeptit, (5) axit fomic, (6) tetrapeptit, (7) propan -1 , 3- điol...
 • 4
 • 484
 • 11

Xem thêm