Đáp án đề TD lần 3

DE + DAP AN KS HSG LAN 3 MOI

DE + DAP AN KS HSG LAN 3 MOI
... tam giác BOM CON Bài Giải Đáp án : Câu 1: X=1 câu : 33 /32 câu : 20 000 câu : 53; 55; 57. 133 ; 135 câu : X = 17,5 câu : 18 tuổi câu : 12/7 câu : 10 15 câu : 1900 m2 ...
 • 3
 • 230
 • 0

Đềđáp án thi thử lần 3-2010-thptchuyên Hà tĩnh

Đề và đáp án thi thử lần 3-2010-thptchuyên Hà tĩnh
... giao thoa với ánh sáng đơn sắc ,ta thấy khoảng hai điểm P, Q cách mm, có 11 vân sáng, P Q vân sáng Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 0,75 mm A vân tối thứ B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân ... dải màu từ vàng tới tím Câu 57: Khi bán kính cầu đồng chất giảm lần ,thì mômen quán tính trục quay qua tâm A giảm lần B giảm lần C giảm 243 lần D giảm 27 lần Câu 58: Một đĩa quay nhanh dần từ ... D hình thành ban đầu từ hạt nuclôn có nhiệt độ khối lượng riêng lớn Câu 21: Chiếu vào mặt bên lăng kính có góc chiết quang A = 600 chùm ánh sáng trắng hẹp, góc lệch tia màu vàng chùm sáng ló mặt...
 • 6
 • 223
 • 0

De-dap an sat hạch lan 3- toan 11-D- Lê xoay 2012

De-dap an sat hạch lan 3- toan 11-D- Lê xoay 2012
... 1, oAp AN THANG DrEM vr0x roAn Lop 11 r,.A.x nr Ciu Cflu (2d) I l.(lilGiAi xu6l-n ,:,'':'i ' :: '": : N$i Dung Ei€m ... 0r5 3(1d) Tfnh diQn tich ttfr gi6c- viMN//SAtheo NP/lBc tarets -#=# "a W = # =T + MN = a - x =#-+NP :AM =x MQ:a Do MN IMQ suy tir gi6c MNPQ la hinh thang vudng (NP + MQ)MN (x + a)(a - "MNPQ- 3o' ... = 10 -+ JOI = tO (5 ;V 0,25 " ;9)\-+]O, | = f 015 0,25 10 1.(1d) Tfnh g6c cfra tam giic rlr(a ,AAn 005 Theo gid thi6t ta c6 B = A,C = A A A n n r Vi l+ B+c = tr +J A= n + A='o 7' Ta co y t 7'...
 • 5
 • 81
 • 0

Đềđáp án KSĐH 10 lần 3- Chuyên Vĩnh Phúc

Đề và đáp án KSĐH 10 lần 3- Chuyên Vĩnh Phúc
... ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu 1: 0,75 điểm FeCO3 Câu 0,75 điểm nước vôi trong: 0,25 điểm PTHH : 0,5 điểm ... điểm) Câu 0.5 điểm a Cu b Na2SO3 ( Học sinh có đáp án khác, cho điểm tối đa) Câu 1,5 điểm: PTHH 1/4 điểm Chỉ không điều chế SO2 Câu 9: 0.5 điểm CS2 Câu 10 điểm 58g ... PTPU) điểm H2 S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl Câu điểm lấy muối lọ hòa tan vào nước để làm mẫu thử - Dd t/d với Br2 tạo tinh thể màu đen tím, dd KI - Dùng Cl2 nhận biết dd...
 • 2
 • 142
 • 0

Đề-đáp án thi thử lần 3-ĐHSPHN

Đề-đáp án thi thử lần 3-ĐHSPHN
... d6 th6a mdn bdi ' (l,0di6m)R\{l} to6n thi Tac6Y' T6n tai tii5p tuy6n cua c6 nghiQm ...
 • 4
 • 128
 • 0

đềđáp án thi thử lần 3 môn ngữ văn trường thpt quỳnh lưu 4

đề và đáp án thi thử lần 3 môn ngữ văn trường thpt quỳnh lưu 4
... DẪN CHẤM KÌ THI THỬ THPT LẦN III Môn Ngữ văn Phần I Đọc hiểu (3, 0 điểm) Câu Phong cách ngôn ngữ báo chí Câu Hành động xuyên Việt anh Nguyễn Quang Thạch: - hành trình: từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh ... đánh Tây Núi giăng thành luỹ sắt dày Rừng che đội, rừng vây quân thù.” ( Việt Bắc, Tố Hữu, Ngữ văn 12, tập 1, NXB Giáo dục 2008, trang 112) Hết -TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI ... có đoạn văn - Điểm 0: Thi u Mở Kết luận, Thân có đoạn văn viết có đoạn văn b) Xác định vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm): vai trò việc đọc sách người thời đại - Điểm 0,5: Xác định vấn đề cần nghị...
 • 8
 • 328
 • 0

Đáp án đề thi robot 3

Đáp án đề thi robot 3
... ý6  3 − − 3 −1 − − = − = (5 − 3 ) ⇒ - pn = (5 − 3 )  pn = 2 2 2  −4 6 3  − + = − = ⇒ - po = −  po = 4 2  11 11  pa = − 3. 0 + = ⇒ - pa = −  2 2  −1 Vậy H     = −      3/ 2 − ... x = s1 d + a1c1 ; n x = c1 ; n y = s1 ; TRƯỞNG BỘ MÔN pz = ; Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2009 NGƯỜI LÀM ĐÁP ÁN Nguyễn Quốc Ân 0,5 ... xác định ma trận Ai sau: Câu II, ý1 cos θ1  sin θ A1 =     1 0 A3 =  0  0 0 − sin θ1 cos θ1 0 0 0   ; − d3    a1 cos θ1  a1 sin θ1  ; d1    cos θ  sin θ A4 =    ...
 • 4
 • 410
 • 10

Tài liệu ĐỀ+ĐÁP ÁN ĐỀ KT CHƯƠNG 3 GT12 NĂM 2011

Tài liệu ĐỀ+ĐÁP ÁN ĐỀ KT CHƯƠNG 3 GT12 NĂM 2011
... quả cho tích phân không tính điểm Đặt 63 x + = u x = ⇒ u = 1, x = ⇒ u = Câu (3. 0đ) 63x + = u ⇒ dx = Vậy b ∫2 63 x + + u du 21 u3 dx = ∫ du 21 2u + 63x + 0.25 0.25   = ∫  4u − 2u + − ÷du ... x) thì theo câu a ta có: = (3. 0đ) F ( x) = b (1.0đ) 1 x + x + x + ln x − + C , x ≠ 2 Theo giả thiết F (1) = 2011 ⇔ C + 0.5 0.5 a Câu 0.5 10 60 23 = 2011 ⇔ C = 3 0.5 1.0 0.25 0.5 Vậy nguyên ... 2x ¡ x +4 Câu (3 điểm) Cho hàm số f ( x) = 8x3 2x − a Tìm họ nguyên hàm của hàm số f ( x) b Tìm một nguyên hàm F ( x) của hàm số f ( x) cho F (1) = 2011 Câu (3 điểm) Tính các...
 • 5
 • 139
 • 0

ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 3 -2010

ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 3 -2010
... H nằm CE a 3, a 3, CE = CH = a2 13 =a SC = SH + HC = 4a + 3 a 2a SH CE = 3a = SH.CE = SC.ED => ED = 0,25 SC 13 13 a 0,25 1 3a 3a S ABD = AB.DS = a = 2 13 13 3a 9a a − = 13 13 13 a 23a − = SD = ... = a = 2 13 13 3a 9a a − = 13 13 13 a 23a − = SD = SC − CD = a 13 13 Thể tích khối chóp S.ABD V = S ABD SD = 3 3a 23a 23a = 13 13 52 CD = CE − ED = 0,25 0,25 Câu 5:(1đ) Cho a, b, c số thực dương ... (d1), B (3 − 7b; 1+ 2b; + 3b) ∈ (d2), C(c; 0; 0) 7 + a + c = 2 (3 − 7b) a =   ⇔ b = B trung điểm AC ⇔  + 2a = 2(1 + 2b) 9 − a = 2(1 + 3b) c = −16   uu u r => A(8; 6; 8), B( − 4; 3; 4) =>...
 • 5
 • 122
 • 0

thầy cô giúp e đáp án đề sinh lần 2 boxmath

thầy cô giúp e đáp án đề sinh lần 2 boxmath
... loại enzim ADN pôlimeraza E coli D cấu trúc ADN người giúp cho enzim dễ tháo xoắn, dễ phá vỡ liên kết hidro Câu 40: Con lai phép lai sau thể đa bội nguồn ? A AABB x DDEE → AABBDDEE B AABB x DDEE ... nhanh người khoảng 10 lần Cơ chế giúp toàn hệ gen người chép hoàn chỉnh chậm hệ gen E coli khoảng vài chục lần do: A tốc độ chép ADN enzim người lớn E Coli nhiều lần B hệ gen người có nhiều điểm ... hoán vị hai gen nói A 12% B 6% C 24 % D 36% Câu 37: Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a đột biến quy định tính trạng mắt trắng Khi gen nói tự tái lần số nuclêôtit gen mắt đỏ gen...
 • 6
 • 254
 • 0

Đáp án thi thử lần 3 THPT Sào Nam lần 3 môn vật lý

Đáp án thi thử lần 3 THPT Sào Nam lần 3 môn vật lý
... 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C A D B C B C D C D A A A 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 48 49 50 51 52 53 54 ... B D 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B D B C A B A D A D B D A 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 48 49 50 51 52 53 54...
 • 2
 • 396
 • 4

Xem thêm