Đáp án môn hóa vĩnh phúc

đề thi thử đại học môn hóađáp án trường chuyên vĩnh phúc

đề thi thử đại học môn hóa có đáp án trường chuyên vĩnh phúc
... sinh không sử dụng tài liệu để làm Trang / Mã đề 209 Giám thị coi thi không giải thích thêm Đáp án đề thi Hóa học - Khối A - B Câu Đề 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... phân đem đề hiđrat hóa tạo anken thu hỗn hợp anken Khi cho 7,4 gam hỗn hợp G vào bình đựng Na dư thấy thoát 1,12 lít khí H (đktc) Oxi hóa Y điều kiện thích hợp thu sản phẩm phản ứng tráng gương ... biết phản ứng phương trình ion thu gọn : HCO-3 + OH- → CO2-3 + H2O A B C Câu 16: Cho Na dư vào dung dịch chứa ZnCl2 Hãy cho biết tượng xảy ra? A khí bay lên kết tủa trắng xuất B có...
 • 5
 • 250
 • 2

De va dap an HSG tinh Vinh Phuc 10, mon Hoa 2011

De va dap an HSG tinh Vinh Phuc 10, mon Hoa 2011
... muối Na2CO3 số mol Na2CO3 0,1 mol hay 10,6 gam Ta thấy khối lượng 11,5 gam ∈ ( 8,4 − 10,6 ) => hấp thu CO2 vào dung dịch NaOH thu muối nhận thấy 11,5 = 8,4 + 10,6 => số mol muối NaHCO3 = số mol ... Ống có khí bay kết tủa tan hoàn toàn: ống chứa hỗn hợp Na2CO3 K2CO3 - Ống có khí bay kết tủa tan không hoàn toàn: ống chứa hỗn hợp Na2CO3 K2SO4 - Ống khí bay kết tủa không tan: ống chứa hỗn hợp ... 4π × 3,14 b Cho Ba(NO3)2 dư vào ba ống nghiệm, ba tạo kết tủa: Na2CO3 + Ba(NO3)2  BaCO3 ↓ + 2NaNO3 → K2SO4 + + Ba(NO3)2  BaSO4 ↓ + 2KNO3 → K2CO3 + Ba(NO3)2 BaCO3 ↓ + 2KNO3 Lọc két tủa, lấy...
 • 3
 • 79
 • 0

Đề thi thử 2014 môn toán khối A, B, D, A1 có đáp án của tỉnh vĩnh phúc

Đề thi thử 2014 môn toán khối A, B, D, A1 có đáp án của tỉnh vĩnh phúc
... www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013 -2014 Môn: TOÁN; Khối A, A1 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC I LƯU Ý CHUNG: - Hướng dẫn chấm trình bày cách giải với ý phải Khi chấm ... 0,25 -Hết - www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013 -2014 www.MATHVN.com Môn: TOÁN; Khối B Thời gian làm bài: ... giới hạn : lim www.DeThiThuDaiHoc.com 1,0 0.25 0.25 0.25 0.25 www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013 -2014 Môn: TOÁN; Khối D Thời gian làm...
 • 20
 • 1,032
 • 89

Đề thi và đáp án môn Hóa chuyên Đại học Vinh lần 2 năm 2015

Đề thi và đáp án môn Hóa chuyên Đại học Vinh lần 2 năm 2015
... thpt chuyên Mó 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 ... 42 C 43 A 44 D 45 B 46 A 47 C 48 B 49 D 50 D Mó 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 ... 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 Cõu hi ỏp ỏn A A B B A D D A D 10 D 11 D 12 D 13 C 14 C 15 B 16 B 17 C 18 B 19 B 20 D 21 B 22 A 23 C 24 D 25 C 26 A 27 B 28 C 29 A...
 • 5
 • 319
 • 1

Đề và đáp án môn Hóa thi thử chuyên ĐH Vinh lần 3 năm 2015

Đề và đáp án môn Hóa thi thử chuyên ĐH Vinh lần 3 năm 2015
... 43 D 44 C 45 A 46 C 47 A 48 C 49 B 50 A De Mã đề 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 ... 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 Trư ng THPT Chuyên iTh Th Câu hỏi Đáp án B A C A D D B ... B 30 A 31 C 32 B 33 A 34 B 35 A 36 C 37 A 38 D 39 D 40 A 41 A 42 A 43 C 44 D 45 C 46 B 47 A 48 B 49 C 50 B Mã đề 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7...
 • 5
 • 287
 • 1

Đề & đáp án HSG 12 - Vĩnh Phúc -2014-2015 môn vật lý

Đề & đáp án HSG 12 - Vĩnh Phúc -2014-2015 môn vật lý
... cân (1im) + Xét vật m vị trí có li độ x: - Động cầu: Eđ = mv - Thế trọng trờng: Et1 = mgx 2l 0,5 O B 0,5 2 - Thế bi hệ lò xo: Et2 = kx1 = kx 2 + Cơ hệ: E = Eđ + Et1 + Et2 = mv - mgx + kx = const ... - Kè THI CHN HSG LP 12 THPT NM HC 201 4-2 015 Cõu 10 Thuc phn Dao ng c Dao ng c Dao ng c Dao ng c Súng c Súng c Dao ng c Súng c Quang hỡnh Phng ỏn thc hnh MA TRN MễN: VT L - THPT Mc ... H tờn thớ sinh: SBD: S GD&T VNH PHC Kè THI CHN HSG LP 12 THPT NM HC 201 4-2 015 HNG DN CHM MễN: VT Lí THPT *Thớ sinh lm cỏch khỏc nu ỳng cho im ti...
 • 5
 • 1,764
 • 3

Đề, đáp án HSG 12 Vĩnh phúc 2012-2013 khối chuyên môn vật lý

Đề, đáp án HSG 12 Vĩnh phúc 2012-2013 khối chuyên môn vật lý
... thị không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012- 2013 Môn: VẬT LÝ – THPT CHUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 04 trang) Nội dung Câu ... điện đơn giản Một vòng dây dẫn hình tròn tâm C bán kính l nằm ngang cố định từ trường thẳng D A B đứng có cảm ứng từ B Một kim loại CD dài C l, khối lượng m quay quanh trục thẳng đứng R qua C, ... = m cosα b (1,5 điểm) Câu Nội dung Chọn mốc tính trọng trường VTCB vật - Khi OA nằm ngang độ cao trọng tâm vị trí cân l l , vật m vị trí cân đoạn khoảng hG = sin α = hm = SA = l - Gọi vận tốc...
 • 6
 • 238
 • 0

Đề thi và đáp án môn hóa khối b năm 2009

Đề thi và đáp án môn hóa khối b năm 2009
... 52,2 B 48,4 C 54,0 D 58,0 Câu 13: Cho phản ứng hóa < /b> học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2  (2) CuSO4 + Ba(NO3)2  (3) Na2SO4 + BaCl2  (4) H2SO4 + BaSO3  (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2  (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 ... thức Z A CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3 B (CH3)3C-MgBr C CH3-CH2-CH2-CH2-MgBr D (CH3)2CH-CH2-MgBr Câu 52: Cho điện cực chuẩn : E0 3 Al / Al  1, 66V; E Zn  / Zn  0, 76V ;E Pb2  / Pb  0,13V ; E0 Cu ... phần (phần A B) A Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Phát biểu sau ? A Glucozơ b khử dung dịch AgNO3 NH3 nhánh C Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh B Xenlulozơ...
 • 7
 • 321
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm số 24 và đáp án môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm số 24 và đáp án môn Hóa
... đây? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 14833 Những loại hợp chất hữu học sau tham gia phản ứng thủy phân? Chọn đáp án A Este hữu lipit B Saccarozơ tinh bột, xenlulozơ C Amin D A B Đáp án : (D) ... tử sau đây? Chọn đáp án A HCHO B C D Đáp án : (C) Bài : 14828 Để nhận biết dung dịch chất glixin, hồ tinh bột, lòng trắng trứng, ta tiến hành theo trình tự sau đây: Chọn đáp án A Dùng qui tím, ... dùng dung dịch D Dùng Đáp án : (B) Bài : 14827 dùng dung dịch Hợp chất sau có nhiệt độ sôi cao nhất? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 14826 Khi lên men ngô chứa 65% tinh bột khối lượng ancol...
 • 7
 • 151
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 25 và đáp án môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm số 25 và đáp án môn Hóa
... phòng trung tính C Xà phòng có tính axit D Loại Đáp án : (B) Bài : 14812 Kim loại sau kim loại mềm số tất kim loại? Chọn đáp án A Li B Cs C Na D K Đáp án : (B) Bài : 14811 Để phân biệt dung dịch ... đây? Chọn đáp án A HCOOH B HOOC-COOH C D Đáp án : (B) Bài : 14809 Cho 45g axit axetic tác dụng với 69g ancol etylic cho 41,25g etyl axetat Hiệu suất phản ứng este hoá là: Chọn đáp án A 62,5% ... 100% X công thức phân tử sau đây: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 14813 Để giặt áo len lông cừu cần dùng loại xà phòng có tính chất đây? Chọn đáp án A Xà phòng có tính bazơ B Xà phòng...
 • 7
 • 171
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 26 và đáp án môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm số 26 và đáp án môn Hóa
... Chọn đáp án A B C D Tất sai Đáp án : (A) Bài : 14791 Khử hoàn toàn 0,25 mol Sản phẩm cho hấp thụ vào 18g dung dịch 80% Nồng độ sau hấp thụ nước bao nhiêu? Chọn đáp án A 20% B 30% C 40% D 50% Đáp ... thu z gam este Hỏi z bao nhiêu? Chọn đáp án A 7,8g B 6,8g C 4,4g D 8,8g Đáp án : (D) Bài : 14785 Hợp chất sau có tính bazơ mạnh nhất? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 14784 Một hợp chất hữu ... công thức cấu tạo sau đây? Chọn đáp án A B C D B C Đáp án : (C) Bài : 14783 Hãy xếp chất sau theo trật tự tăng dần tính axit: Chọn đáp án A B C D Tất sai Đáp án : (B) Bài : 14782 Nhiệt phân...
 • 7
 • 179
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 27 và đáp án môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm số 27 và đáp án môn Hóa
... thức sau đây: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 14755 Muốn pha chế 300ml dung dịch NaOH có pH = 10 khối lượng NaOH cần dùng (trong số cho đây)? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) ... chất X, Y là: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 14770 Loại dầu sau este axit béo glixerol? Chọn đáp án A Dầu vừng (mè) B Dầu lạc (đậu phộng) C Dầu dừa D Dầu luyn Đáp án : (D) Bài : 14769 ... đáp án A X ankanol B X ancol lần ancol C X ankadiol D A, B, C Đáp án : (D) Bài : 14761 Một hợp chất hữu X chứa 10,34% hiđro Khi đốt cháy X ta thu với số mol số mol oxi dùng cho phản ứng lần số...
 • 7
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi và đáp án môn hóa 2009đáp án môn hóa khối b cao đẳngđáp án môn hóa khối a cao đẳngđề thi và đáp án môn hóa khối bđáp án môn hóa 2009đề thi và đáp án môn hóagợi ý đáp án môn hóađáp án môn hóa thi tốt nghiệp 2012đề thi thử đại học có đáp án môn hóađề thi thử và đáp án môn hóađáp án môn hóa khối b năm 2010đáp án môn hóa khối b 2010đề thi và đáp án môn hóa khối a năm 2007đề thi và đáp án môn hóa khối a năm 2009đề thi và đáp án môn hóa khối b 2009Chương trình của thiên chúaĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)ĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8Chemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng NaiKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu