đáp án lần 1 TVN

Tài liệu [VNMATH.COM]-DE Thi Va Dap An lan 1-ngogiatu-2013 pdf

Tài liệu [VNMATH.COM]-DE Thi Va Dap An lan 1-ngogiatu-2013 pdf
... trình tan x − tan x = Giải bất phương trình Câu III (2,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy SA = a Biết ABCD hình thang vuông A B, AB = a, BC = 2a SC vuông góc với BD Tính tang ... qua D AN = 2AD = a Khi BM = AN = AB = a BM // AN nên tứ giác ABMN hình vuông ⇒ AB // MN ⇒ AB // (SMN) mà SM ⊂ (SMN) nên d( AB , SM ) = d( AB ,( SMN ) ) = d( A,( SMN ) ) Vì MN // AB ⇒ MN ⊥ AN MN ... NGÔ GIA TỰ ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN MÔN : TOÁN, KHỐI A, A1 Thời gian làm : 180 phút -o0o - Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số y = 2x − x−2 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị...
 • 16
 • 205
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1 mới

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1 mới
... phương trình x =± =cos x + + ( + 1) tan x (1) π + kπ , (k∈ z) Ta có (1) 1+ tan2 x = - + + ( + 1) tan x ⇔ tan2 x – ( + 1) tan x + = Đk: cos x ≠ ⇔ x ≠ tan x = 1= tan ⇔ π x = π + kπ ⇔ π π x = + ... cos x = ⇔ 2sin x (1 - cos x ) = sin x = ⇔ sin x = 1- ⇔ ⇔ cos x = x = kπ (k∈ z) x = k π , (k∈ z) cos x = 2 π + k 2π Câu 5: Giải phương trình sin x + sin x – = Đặt t = sin x đk: -1 ≤ t ≤ Ta có phương ... ĐÁP ÁN + 2sin x xác định khi: cos x π cos x ≠ ⇔ x ≠ + k π , k∈ z Câu 2: y = + sin x - Vì -1 ≤ sin x ≤ ⇔ ≤ sin x + ≤ ⇔ ≤ sin x + ≤ ⇔ -3 ≤ sin...
 • 3
 • 164
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1 chính thức

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1 chính thức
... P N KIM TRA MễN TON 11 LN Cõu 1: iu kin: x + k (1) x + k ( 0,5 ) Vy xỏc nh: D = Ă \ + k , k  ( 0,5 ) Cõu 2: Ta cú ... k  cos x = (1) (1) Cõu 4: sin2 x = cos x sin x = sin x ữ x = x + k x = + x + k x = + k x = + k x = + k (k  ) x = + k Cõu 5: Ta cú 5sin2x 7sinx 12 = sinx = ... x = + k (k  ) x = + k Cõu 5: Ta cú 5sin2x 7sinx 12 = sinx = sin x = (0,5ủ ) sinx = 12 ( voõ nghieọm) x = + k , k  (0,5ủ ) cos2 x x + k Cõu 6: iu kin ( k Â) sinx x...
 • 4
 • 172
 • 0

dap an kt 1 tiet lan 2.doclop 8 + ma tran

dap an kt 1 tiet lan 2.doclop 8 + ma tran
... MA TRẬN ĐỀ Chủ đề Listening Pronunciation Nhận biết TN TL 6C 1, 5 điểm 2C 0,5 điểm Reading Language focus 6C 1, 5 điểm Thông hiểu TN TL 6C 1, 5 điểm 4C điểm Writing Tổng 14 C 3,5 điểm 10 C 2,5 ... 14 C 3,5 điểm 10 C 2,5 điểm Vận dụng TN TL 2C điểm 10 C điểm 12 C điểm Tổng 6C 1, 5 điểm 2C 0,5 điểm 8C 2,5 điểm 10 C 2,5 điểm 10 C điểm 36 C 10 điểm ...
 • 2
 • 188
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 3

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 3
... hạng tổng quát có dạng (1 ) (2đ) k 1 k 30 3 k Tk +1 = C x  ÷ = C15 x x Số hạng chứa x khi: 30 – 3k = ⇔ k = 7 Vậy số hạng chứa x9 T8 = C15 x = 6 435 x k 15 ( ) 15 − k a) (1 NB) Gọi A b/cố: “ ... Người làm đáp án: Lê Văn Quang ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LẦN Môn: Đại số 11 ( Gồm trang ) Câu Nội dung Điểm (2đ) Có Toán khác nên có cách chọn Toán Có Lí khác nên có cách chọn Lí ... Vậy có P5 = 5! = 12 0 cách dán tem vào bì thư 1, 0 1, 0 Chọn điểm để ghi vào điểm: đầu cuối ta véctơ Vậy véctơ chỉnh hợp chập Vậy có A7 = 7.6 = 42 véctơ 0,5 0,5 (2đ) (1 ) (1 ) Hình bát giác lồi có...
 • 3
 • 201
 • 1

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 3 st

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 3 st
... k k C (3 x 3) 5−k (- x )k = C 5−k (-2)k x 15 −3k −2 k Số hạng chứa x10 k thỏa mãn phương trình 15 – 5k = 10 ⇔ k = Vậy hệ số số hạng chứa x10 C 34 (-2) = - 810 Câu 7: Ta có N( Ω ) = 36 a, Lần đầu ... nghĩa chọn a ∈ { 1, 3, 5} , số cách chọn C = 3 lần sau số lớn nghĩa chọn b ∈ { 3, 4,5, 6} , số cách chọn C 14 = Vậy N(A) = 3. 4 = 12 12 ⇒ P(A)= = 36 b, Số cách chọn lần đầu có nút lẻ, lần hai có nút ... ĐÁP ÁN Câu 1: Theo quy tắc cộng ta có: 20 + 15 +10 = 45 (Cách chọn sách) Câu 2: Để lập đội từ tổ ta chọn người có 10 cách chọn người từ tổ thứ Có 10 cách chọn người từ tổ thứ hai Có 10 cách...
 • 2
 • 176
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1_10

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1_10
...  1 = a .1 + b  a + b = 1  ⇔ ⇔  3 = a.(−2) + b −2a + b = b =   Vậy hàm số cần tìm : y = − x + 3 a) + Đỉnh (P): I (1; 1) + Trục đối xứng : xI = + Điểm đặc biệt x -1 -1 1,0 0,5 0,5 1, 0 ... Thời gian :45 phút HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Đáp án A = { 0 ;1; 2} a) { 0} ;{ 1} ;{ 2} ;{ 0 ;1} ;{ 0;2} ;{ 1; 2} ;{ 0 ;1; 2} ;∅ b) a)  Biểu diễn trục số  A ∩ B = [ 4;5 ) b) HSXĐ x ... xứng : xI = + Điểm đặc biệt x -1 -1 1,0 0,5 0,5 1, 0 0,5 0,5 0,5 y 1, 5 0,5 0,5  5 Vậy TXĐ hàm số là: D = ¡ \ −   2 Điểm 1, 0 +Đồ thị PT hoành độ giao điểm (P) (d) x − x = m ⇔ x − x − m =...
 • 2
 • 197
 • 0

Đáp án lần 3 năm 2010 - THPT Gia lộc 1

Đáp án lần 3 năm 2010 - THPT Gia lộc 1
... 3i) 2 010 = C2 010 + C2 010 ( 3i ) + C ( 3i ) 2 010 + C2 010 ( 3i ) 2 010 + + C2 010 ( 3i ) 2 010 0,25 0,25 2008 2 010 = C2 010 3C2 010 + 32 C2 010 33 C2 010 + + 31 004 C2 010 31 005 C2 010 + 2009 + ( C2 010 ... 3C2 010 + 32 C2 010 33 C2 010 + + 31 004 C2 010 ) i 0,25 Mt khỏc 2 010 2 010 2 010 2 010 (1 + 3i) = cos + i sin ữữ = 22 010 cos + i sin ữ= 3 3 2 10 04 2008 10 05 2 010 2 010 Suy C2 010 3C2 010 ... (10 2t ) + (t 5) = 20 (t 5) = t = B (7;7) t = B (1 ;3) Do B cú honh dng nờn B (1 ;3) t BC cú phng trỡnh x y + = C (3; 7) uu uu ur ur AD = BC D (1; 9) Vy A (3; 5), B (1 ;3) , C (3; 7), D( 1; 9)...
 • 6
 • 134
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1_11

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1_11
...   6   Câu (1 ) Ta có : sin2x + 7sinx – = s inx     sin x   x   k 2 , k   s inx  8 (Voâ nghieäm) cosx   ĐK   sin 2x   2x  k  x  k , k   sin 2x  1, 0 0,5 0,5 0,25 ...  k 2  x    k , k   3 Câu (1 )    0,25 0,25 0,25  x  cos x  sin x  cos4 x  sin 4x  2   sin2  2sin2 x.cos2 x   sin 4x         1  sin2 x   sin 4x   cos4x  sin ...   cos 3  0,25  Câu (1 )   2  4x    k 2  4x    k 2    4x     k 2  4x     2  k 2    3     x   k  k  x     k    12 - - - - - Hết - - - -...
 • 2
 • 272
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 Lần 3

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 Lần 3
... ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: GIẢI TÍCH 12 Nội dung Lần Câu a) log 0,5 16 = log 2 = −4 log 2 = −4 (3, 0 4 b) 16 log = 24log = log = ( 2log ) = ( ) = điểm) 1 23 1, 0 3log − log3 33 = = log 16 ... 16 + log 81 log 32 + log 34 2 log + log 2 log 32 26 − log 2 log 64 − log c) 3   − ÷log 3 − 2 =3 = = 1   + ÷log 2 +  2 Câu ( điểm ) a +Hàm số xác định − x > ⇔ x < Hay D = (−∞; ) 1 25 (4 ... (−∞; ] \ − ;0 }  2 + y ' = 3( 3x + 1) −4 (3x + 1) '+ ( − x ) '.2 x + − x (2 x ) ' = −9 (3 x + 1) −4 − 2 2 x + ( − x ).2 x ln 2( ) ' x − 6x 2 2.( − x ).2 x = −9 (3 x + 1) −4 − x − x2 − 6x Câu ( điểm...
 • 3
 • 96
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 bù lần 3

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 bù lần 3
... x 1. ln ( x − 1) ′ 2x − −4 32 x 1 = −6 x ( x − ) − − ln x − 2 .32 x 1 2x − log5 ( 23. 3) = log + log 2 + log a −b log 15 + log = a ⇒ log = + log 15 = = mà b (1 − a ) log + log log5 + log b Bài 3: ... [ 1; +∞ ) \ { 2} 0,25 + y ′ = ( ( x − ) 3 ) ′ − ( x − 2.42 x 1 ) ′ 0,25 ′ = 3 ( x − ) ( x − ) ′ − ( x − ) 32 x 1 − x − ( 32 x 1 ) ′ −4 = −6 x ( x − ) −4 − ( 2x − 2) ′ 32 x 1 − x − 2 .32 ...  −∞; ÷ 3  − 1 − + y ′ = − ( 10 − x ) ( 10 − x ) ′ = ( 10 − x ) 3 x > b) + Hàm số xác định khi: x − x − > ⇔  x < −  1  Vậy tập xác định của hàm số là D =  −∞; − ÷∪ ( 3; +∞ )...
 • 2
 • 92
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 Lần 1 kì II

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 Lần 1 kì II
... v = x −   4 x2 1 4x2 1 Do đó: ∫ x ln ( x + 1) dx = ln ( x + 1) − ∫ dx 4 2x +1 1 0,5 x2 1 = ln ( x + 1) − ∫ ( x − 1) dx 21 0,25 x2 1 = ln ( x + 1) − ( x − x ) 1 3  15  =  ln − ln ÷− ... a ∫ ( x − x − Do đó: ∫ Điểm 1 + ( 3x ) 1 =9 0,5 0,5 2 ( t − 4)  x 1 1  t5 dx = ∫ t dt = ∫ ( t − 4t ) dt =  − 2t ÷ = 3t 31 3  15 3x + 1 2  du = dx ( x + 1)  u = ln  2x + ⇒ c) Đặt ... (4 x + 3) Nên ∫ (4 x + 3) x dx = +C 40 Câu Đáp án 2 2 2  x3  2 a) ∫ ( x − x + 3) dx = ∫ x dx − ∫ xdx + ∫ 3dx =  (7,0 ÷ − ( 2x )  1 1 1 1 1 điểm) t −4 b) Đặt t = 3 x + ⇒ t = x + ⇒ x −...
 • 3
 • 104
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 4

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 4
... đáp án: Lê Văn Quang ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LẦN Mơn: Đại số 11 ( Gồm trang ) Câu (1, 5đ) (2đ) (1 ) Nội dung 4n + n = =2 lim = lim 2n − 2− n (1 ) ( ) 1, 0 1, 0 0,25 lim x + x − x + = + 12 10 + = 11 ... x )  x →3  (1, 5đ) 0,5 0,5 0,5 4+ Vậy (1 ) Điểm ( ( x +6 +3 x −3 ) ) x + +  = − 6.6 = − 36   + 5x − 3x + x x3 = lim = lim x→ + ∞ 3x + x − x→ + ∞ 3 3+ − x x 5− • f(2) = (1 ) (1 ) x2 − ( x − ... m + 1) x 2 010 + x − 32 hàm đa thức nên liên tục ¡ liên tục đoạn [0; 2] f (0) = − 32 • lim f ( x ) = lim 0,5 0,5 0,5 0,5 1, 0 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ( ) f (2) = m + m + 2 010 =2 2 010 2...
 • 3
 • 102
 • 0

Xem thêm