Câu 3 lần 10 (giải rất chi tiết)

Giải rất chi tiết Đề Lý 2009 khối A

Giải rất chi tiết Đề Lý 2009 khối A
... gia tốc vật Hệ thức : v2 a2 v2 a2 A + = A2 C + = A2 ω ω ω ω 2 v a ω a2 B + = A D + = A2 ω ω v ω GIẢI : v2 v = −ω Asin(*) ⇒ v = ω A2 sin (*) ⇒ sin (*) = 2 ω A Ta có : a2 2 2 a = −ω Acos(*) ⇒ a ... Từ trạng thái nghỉ, đ a bắt đầu quay quanh trục cố định với gia tốc không đổi Sau 10 s, đ a quay góc 50 rad Góc mà đ a quay 10 s A 50 rad B 150 rad C 100 rad D 200 rad GIẢI: 2 ϕ2 t2  20  ϕ1 ... mà dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng giao...
 • 11
 • 183
 • 1

Giáo án HH 10 NC (Rất chi tiết, đầy đủ)

Giáo án HH 10 NC (Rất chi tiết, đầy đủ)
... cần đủ để hai véctơ chúng có độ dài * Đáp án: b; d e *VD 2: Cho hình bình hành ABCD -Chia HS thành nhóm, -Đọc hiểu yêu cầu tâm O véctơ sau: chi u đề toán AB, AD, BC , CD, DA, CB , DC , BA, AO, ... AC = FD * Bài toán: Cho véctơ a điểm O Hãy xác định điểm A -Yêu cầu HS giải toán nêu nhận xét -Đọc hiểu yêu cầu cho OA = a Có điểm A vậy? toán * Giải: Có điểm A cho -Giải toán đặt OA = a *HĐ4: ... cũ GV: - Giáo án, đồ dùng dạy học, - Phiếu học tập, máy chi u (nếu có) III PHƯƠNG PHÁP: - Gợi mở, vấn đáp, phát giải vấn đề đan xen hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:: 19 Hoạt động giáo viên...
 • 43
 • 213
 • 2

93 Giai rat chi tiet hoa khoi a nam 2012

93 Giai rat chi tiet hoa khoi a nam 2012
... 17,22 D 22,96 + 2+ Ag : 0, 2a mol; Fe : 0, 1a mol; NO3 : 0, 4a mol Ag+ + Fe2+ → Fe3+ + Ag 0, 1a ← 0, 1a 0, 1a mol = 0,08 ⇒ a = 0,8 ⇒ AgCl ↓ : 0, 1a = 0,08 mol ⇒ mAgCl = 11,48gam dư 0, 1a Câu 43: Đ t cháy ... tơ lapsan; tơ nilon-6,6; protein; s i bông; amoniaxetat; nh a novolac Trong ch t trên, có ch t mà phân t c a chúng có ch a nhóm –NH-CO-? A B C D Câu 54: Cho phát bi u sau v cacbohi rat: (a) T ... Dung d ch ch t sau ñây làm quỳ tím chuy n thành màu h ng? A axit α-aminoglutaric B Axit α, ε -ñiaminocaproic C Axit α-aminopropionic D Axit aminoaxetic B Theo chương trình Nâng cao (10 câu, t câu...
 • 9
 • 295
 • 4

giải rất chi tiết đề CĐ 2010

giải rất chi tiết đề CĐ 2010
... nguyên tử lần lượt là: 1s 22s22p63s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1 Dãy gồm kim loại xếp theo chi ̀u tăng dần tính khử từ trái sang phải là A X, Y, Z B Z, X, Y C Z, Y, X D Y, Z, X Câu 21 ... CO32Câu 23 : Cho cân bằng hoá học : PCl5 (k) € PCl3 (k) + Cl2 (k); ∆H > Cân bằng chuyển dịch theo chi ̀u thuận A thêm PCl3 vào hệ phản ứng B tăng nhiệt độ hệ phản ứng C thêm Cl2 vào hệ ... (NH4)2CO3 C BaCl2 D BaCO3 Câu 60: Khả phản ứng nguyên tử clo bằng nhóm –OH chất được xếp theo chi ̀u tăng dần từ trái sang phải là: A anlyl clorua, phenyl clorua, propyl clorua B anlyl clorua,...
 • 7
 • 127
 • 0

GIAI RAT CHI TIET HOA KHOI A,B CAO DANG

GIAI RAT CHI TIET HOA KHOI A,B CAO DANG
... C D Câu 11 : Hoa tan hỗn hợp gồm : K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoa n toàn thu ... 1s22s22p63s23p1 Dãy gồm kim loại xếp theo chi ̀u tăng dần tính khử từ trái sang phải là A X, Y, Z B Z, X, Y C Z, Y, X D Y, Z, X Câu 21 : Đốt cháy hoa n toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm ... chuyển dịch theo chi ̀u thuận A thêm PCl3 vào hệ phản ứng B tăng nhiệt độ hệ phản ứng C thêm Cl2 vào hệ phản ứng D tăng áp suất hệ phản ứng Câu 24 : Đốt cháy hoa n toàn 2,76...
 • 7
 • 247
 • 2

giai rat chi tiet de CD 2010

giai rat chi tiet de CD 2010
... lần lượt là: 1s 22s22p63s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1 Dãy gồm các kim loại xếp theo chi ̀u tăng dần tính khử từ trái sang phải là A X, Y, Z B Z, X, Y C Z, Y, X D Y, Z, X Câu ... 23 : Cho cân bằng hoá học : PCl5 (k) € PCl3 (k) + Cl2 (k); ∆H > Cân bằng chuyển dịch theo chi ̀u thuận A thêm PCl3 vào hệ phản ứng B tăng nhiệt độ của hệ phản ứng C thêm Cl2 vào ... HCl A NH4Cl B (NH4)2CO3 C BaCl2 D BaCO3 Câu 60: Khả phản ứng nguyên tử clo nhóm –OH chất xếp theo chi u tăng dần từ trái sang phải là: A anlyl clorua, phenyl clorua, propyl clorua B anlyl clorua,...
 • 7
 • 135
 • 0

Phương trình và bất phương trình vô tỷ (có lời giải rất chi tiết)

Phương trình và bất phương trình vô tỷ (có lời giải rất chi tiết)
... Cho phương trình: x − − x = m -Giải phương trình m=1 -Tìm m để phương trình có nghiệm Bài 4: Cho phương trình: x + mx − = x − m -Giải phương trình m=3 -Với giá trị m phương trình có nghiệm II.PHƯƠNG ... x2 -Giải phương trình với m = + Bài 4: Cho phương trình: -Tìm m để phương trình có nghiệm ( ) 2 Bài 5: Cho phương trình: x − x + x − x − − m = -Giải phương trình với m = -Tìm m để phương trình ... khó phương trình dạng phụ thuộc vào phương trình tích mà ta xuất phát Từ tìm cách giải phương trình dạng Phương pháp giải thể qua ví dụ sau ( ) 2 Bài Giải phương trình : x + − x + x = + x + Giải: ...
 • 35
 • 456
 • 2

Lời giải rất chi tiết khối A 2013

Lời giải rất chi tiết khối A 2013
... thu c amino axit, ú cú 30 gam glyxin v 28,48 gam alanin Giỏ tr ca m l A 77,6 B 83,2 C 87,4 D 73,4 HD Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val Ala + Gly + 2Val x 2x 2x Gly-Ala-Gly-Glu Ala + 2Gly + Glu y y 2y Ta cú: ... Dung dch axit axetic phn ng c vi tt c cỏc cht dóy no sau õy? A Na, NaCl, CuO B Na, CuO, HCl C NaOH, Na, CaCO3 D NaOH, Cu, NaCl Cõu 17: Tờn thay th (theo IUPAC) ca (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 l A 2,2,4-trimetylpentan ... v m gam H2O Giỏ tr ca m l A 5,40 B 2,34 C 8,40 D 2,70 HD t an col a chc l CnHmOx, ancol khụng no l CaH2aOz: Ta cú: 0,07n + 0,0 3a = 0,23 Vy 7n + 3a = 23 Suy ra: n = 2, a= l phự hp Ancol a chc...
 • 10
 • 184
 • 1

Đồ án Tốt Nghiệp Cổng Trục 30/10 ,làm rất chi tiết (đầy đủ bản vẽ CAD)

Đồ án Tốt Nghiệp Cổng Trục 30/10 ,làm rất chi tiết (đầy đủ bản vẽ CAD)
... cấu gọi máy trục loại gồm loại kích tời, palăng, cần trục, cầu trục, cổng trục …vv Trong cần trục, cầu trục, cổng trục vận chuyển vật nặng theo ba hướng không gian b/ Phân loại chi tiết: Các máy ... +) cổng trục bốc xếp kho bãi… Hình 1.7 Cổng trục dầm đơn Hình 1.8 Cổng trục dầm đôi SVTH: Hoàng Minh Đức 12 Lớp: 09C1A ĐATN:Thiết Kế Cổng Trục 30/10 Tấn GVHD:Ts: Lưu Đức Bình Hình 1.9 Bán cổng ... ĐATN:Thiết Kế Cổng Trục 30/10 Tấn GVHD:Ts: Lưu Đức Bình Ray dẫn hướng xe Xe con(cơ cấu nâng) Dầm Chân cổng trục Ray dẫn hướng cổng trục Hình 1.10 Các phận cổng trục *Nguyên lí làm việc: Cổng trục di...
 • 137
 • 692
 • 16

Giải rất chi tiết Hóa khối B 2013 (Hữu ích cho các bạn ôn thi ĐH tham khảo)

Giải rất chi tiết Hóa khối B 2013 (Hữu ích cho các bạn ôn thi ĐH tham khảo)
... oxi hóa < /b> Đáp án D Hướng dẫn: Chất khử: số oxi hóa < /b> tăng; chất oxi hóa:< /b> số oxi hóa < /b> giảm… sau pư Câu 50: Hiđrocacbon sau phản ứng với dung dịch brom thu 1,2-đibrombutan? A But-1-en B Butan C But-1-in ... hợp chất, F có số oxi hóa < /b> -1 Câu 20: Phát biểu sau không đúng? A Chất b o trieste etylen glicol với axit b o B Các chất b o thường không tan nước nhẹ nước C Triolein có khả tham gia phản ứng cộng ... thu đun nóng ancol có công thức (CH3)2CHCH(OH)CH3 với dung dịch H2SO4 đặc A 2-metylbut-2-en B 2-metylbut-1-en C 3-metylbut-1-en D 3-metylbut-2-en  Đáp án A  Hóa < /b> khối < /b> B năm 2013_ Mã đề 537 Hướng...
 • 13
 • 139
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 3 (Cả năm và rất chi tiết).

Giáo án môn Toán lớp 3 (Cả năm và rất chi tiết).
... - chia 4, không thừa, ta nói : : phép chia chia hết, viết : = - chia thừa 1, phép chia có dư vào - trừ - chia 4, kết phép chia không thừa - chia 4và dư - Bé - Vì số dư lớn hay số chia Như 38 ... kết vào bảng chia Học thuộc bảng chia 6: - Yêu cầu đọc đồng - Có nhận xét số bò chia số chia bảng chia - x = 18 18 : = - Phép nhân x = 30 => 30 : = - Cả lớp - Số bò chia dãy số thêm 6, Số chia ... tính Hs lớp theo - em - Nghe, vài em nhắc lại tên - Nghe, Giáo viên đọc toán - Phải thực phép chia: 96 : - Hàng chục, hàng lớn số bò chia - Học sinh nêu yêu cầu toán - Hs lên bảng làm vào bảng...
 • 246
 • 363
 • 0

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 (Cả năm và rất chi tiết).

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 (Cả năm và rất chi tiết).
... sáng giữ mũi miệng - Nhắc lại ND - Thực giữ vệ sinh quan hơ hấp Trang 41 Thứ năm, ngày 30 tháng 08 năm 2012 Tiết Mơn : TỐN Bài dạy : Ơn tập bảng chia I MỤC ĐÍCH U CẦU Giúp HS : - Thuộc chia (chia ... của bài - Nhận xét, đánh giá Củng cố : - Củng cố - Dặn dò nhà - Đọc nêu u cầu - Nhận xét Chi u Thứ bảy , ngày tháng 09 năm 2012 LUYỆN TẬP: TIẾNG VIỆT Chính tả Khi mẹ váng nhà I Mục đích u cầu: ... sau Thứ tư, ngày 29 tháng 08 năm 2012 TẬP ĐỌC Cơ giáo tí hon I MỤC ĐÍCH U CẦU : - Hiểu ND : tả trò chơi lớp học ngộ nghĩnh bạn nhỏ, bộc lộ tình cảm u q giáo mơ ước trở thành giáo (trả lời câu hỏi...
 • 102
 • 517
 • 0

Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 từ tuần 9 đến hết năm rất chi tiết và theo hướng đổi mới

Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 từ tuần 9 đến hết năm rất chi tiết và theo hướng đổi mới
... biu ý kin cỏ nhõn - Nhn xột, b sung *Đặt câu với từ đồng nghĩa ,1 từ trái * Đặt câu với từ đồng nghĩa ,1 từ trái nghĩa ? nghĩa vo nhỏp hay VBT Bi 2/ 156 (20ph-22ph) KT: - thụng qua on t cụ Chm ... ranh ma, khôn ngoan +Từ đồng nghĩa với từ dâng: tặng, hiến, nộp, cho, biếu + Từ đồng nghĩa với từ êm đềm : êm ả, êm ái, êm dịu, êm ấm - Vì nhà văn lại chọn từ in đậm mà -Từ in đậm dúng nghĩa ... thuc lũng - Kt hp tr li cõu hi v on ó c - Lm vic theo nhúm - Tỡm t v nờu theo mu v danh t, ng t, tớnh t, cỏc thnh ng tc ng theo cỏc ch : Cỏnh chim ho bỡnh, Vit Nam t quc em, Con ngi vi thiờn...
 • 91
 • 8,698
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: giáo án luyện từ và câu lớp 5 từ tuần 9 đến hết năm rất chi tiết và theo hướng đổi mớinhu cầu kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phí giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theonhu cầu kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phí giải trình chi tiết xem phụ lục kèm theogiải thích chi tiết các câu lệnh trong chương trìnhcau hoi bao ve do an chi tiet mayhướng dẫn giải đáp chi tiết hóa họccâu hỏi ôn tập đồ án chi tiết máytài liệu rất chi tiết về điện ô tôđáp án câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máynhững câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máycác câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máycâu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máygiải đề chi tiết thi hsg hoá 12câu hỏi trắc nghiệm giải phẫu chi trêncâu hỏi trắc nghiệm giải phẫu chi trên chi dướiBÀI GIẢNG Nhiên liệu và nguồn năng lượng cho ô tôHướng dẫn học sinh trường THPT thường xuân 3 nắm vững kiến thức về giảm phân, hình thành công thức giải bài tập di truyền trong nội dung bộ môn sinh học của bậc học trung học phổ thôngMột số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 12 THPT cách xác định số loại và thành phần giao tử trong trường hợp có một hoặc một nhóm tế bào sinh tinh tham gia giảm phân theo định hướng phát triCách giải nhanh và chính xác các bài tập di truyền phả hệ cực khóDạy học tích hợp theo dự án chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái và vấn đề phát triển bền vững”Dùng kênh hình rèn luyện kỹ năng phân tích, giải bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng HS giỏi, thi THPT quốc giaHình thành kỹ năng giải nhanh bài tập tạp giao bằng phương pháp tính tỉ lệ giao tửKinh nghiệm giải bài tập phả hệ thuộc phần di truyền học ngườiKinh nghiệm giúp học sinh giải nhanh một số dạng bài tập di truyền hoán vị gen, tương tác gen hay và khóBài 7. Quan hệ từMột số dạng bài tập ôn luyện học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay phần vi sinh vật sinh học 10 và bài tập sinh học 11Một số kinh nghiệm ôn luyện giúp học sinh THPT nâng cao điểm thi môn sinh học trong kỳ thi THPT quốc gia với mục đích xét tuyển đại học, cao đẳngTích hợp giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu trong dạy học mục a, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật chương i, sinh học 11, cơ bảnTích hợp kiến thức ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai vào giảng dạy chương II và chương III sinh học lớp 11 THPTVận dụng cách tính thông qua tần số giao tử đề giải nhanh một số dạng bài tập di truyền liên quan đến tính xác suấtPhương pháp giải bài tập di truyền phả hệ, xác suất phả hệ ở sinh học 12 và ôn thi tốt nghiệp THPT quốc giaPhương pháp giải bài tập di truyền quần thể dùng ôn thi học sinh giỏi và THPT quốc giaPhương pháp giải các dạng bài tập phần cấu trúc, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT nguyễn hoàngBài 2. Thánh GióngBài 10. Ếch ngồi đáy giếng