Chuyen DHSP ha noi lan 1 2015

Đề Vật Lý Chuyên ĐHSP Nội lần 1 năm 2015

Đề Vật Lý Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 1 năm 2015
... B 19 2 W C 576 W D 216 W Câu 29 Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 1s Lúc t = 2,5 s vật qua vị trí có ly độ x = cm/s Phương trình dao động vật : cm với vận tốc v = 10 A x 10 cos t C x 10 ... điện dung tụ điện đến giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Để tần số dao động riêng mạch f1 phải điều chỉnh điện dung tụ đến giá trị : A 5C1 B C1 C 5.C1 D C1 Câu 31 Con lắc lò xo treo thẳng đứng ... tiểu đoạn S1S2 : A điểm B 10 điểm C điểm D 11 điểm Câu 20 Vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(ωt – π) cm Sau khoảng thời gian t = s vật quãng đường cm Số dao động toàn phần vật thực...
 • 8
 • 236
 • 0

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐH CHUYÊN ĐH KHTN NỘI LẦN 1 2015

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐH CHUYÊN ĐH KHTN HÀ NỘI LẦN 1 2015
... http://www.bookgol.com Đề thi thử số: (Đề thi gồm có trang) Mã đề thi 13 5 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM A 11 A 21 C 31 A 41 A A 12 B 22 B 32 D 42 D D 13 B 23 A 33 B 43 A A 14 D 24 B 34 B 44 A D 15 B 25 B 35 B 45 A C 16 A ... KIẾN THỨC LỚP 12 - 14 15 CHUYÊN KHTN HÀ NỘI Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) http://www.bookgol.com Đề thi thử số: (Đề thi gồm có trang) Mã đề thi 13 5 Họ tên thí ... ứng dụng CHUYÊN KHTN HÀ NỘI Đề thi thử số: (Đề thi gồm có trang) bring about change BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC LỚP 12 - 14 15 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) http://www.bookgol.com...
 • 16
 • 1,437
 • 0

GIẢI đầy đủ đề thi thử đại học môn vật lý CHUYÊN ĐHSP Nội lần 7 năm 2015

GIẢI đầy đủ đề thi thử đại học môn vật lý CHUYÊN ĐHSP Hà Nội lần 7 năm 2015
... 0,23 87 H C C 2L f3 = = 56 ,7 2π LC U2 PMAX = R Câu 24 Một vật dao động điều hòa theo trục cố định A vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu B động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại ... xo k < 20 N/m Độ lớn cực đại lực đàn hồi là: A 1,6 N B 1 ,7 N C 1,8 N D 1,9 N g ∆l = = 0,1m ω ) 2 ( 25 ) A2 = ( A ) + → A = 5cm → k = 11,08 N / m 10 F = 1 ,7 N Câu Cho ba vật dao động điều hòa biên ... điểm x1 x x + = li độ, vận tốc vật liên hệ với biểu thức Tại thời điểm t, vật cách vị trí cân v1 v v chúng cm, cm x0 Giá trị x0 gần giá trị nhất: A 7, 8 cm B cm C 8 ,7 cm D 8,5 cm 2 2 ′ ′ ′ - Ta...
 • 11
 • 1,364
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý trường THPT chuyên ĐHSP nội lần 3 năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia  môn vật lý trường THPT chuyên ĐHSP hà nội lần 3 năm 2015
... 1.D 11.B 21.C 31 .D 41.D 2.D 12.C 22.B 32 .B 42.B 3. A 13. A 23. B 33 .A 43. C 4.C 14.D 24.C 34 .D 44.B 5.D 15.C 25.C 35 .D 45.D 6.C 16.A 26.A 36 .B 46.A 7.D 17.B 27.A 37 .B 47.D 8.D 18.B 28.A 38 .A 48.B 9.C ... án B λ= Câu 45: Ta có hc 6, 625.10 34 .3. 108 = = 2, 07 pm ε 0,6.1, 6.10 − 13 =>Đáp án D Câu 46: Giới hạn quang điện kim loại : λ= hc 6, 625.10 34 .3. 108 = = 0 ,33 125µ m ε 6.10−19 =>Đáp án A Câu 47: ... h = 6,625.10 -34 (Js) ; tốc độ truyền ánh sáng chân không c = 3. 108 (m/ s) Công thoát kim loại dùng làm catot A = 6.10-19J Giới hạn quang điện kim loại : A 0 ,33 1 µm B 0,662 µm C 3, 31 µm D 1,26...
 • 25
 • 348
 • 1

Bài soạn đề thi thử đhsp nội lần 1 năm 2011

Bài soạn đề thi thử đhsp hà nội lần 1 năm 2011
... thấy trung hòa vừa đủ 12 ,84ml dung dịch HCl 0,05M Tính tốc độ trung bình phản ứng khoảng thời gian A 2 .10 -6M.s -1 B 3,22 .10 -6M.s -1 C 3 .10 -6M.s -1 D 2,32 .10 -6M.s -1 3+ Câu 16 : Một ion M có tổng số ... với AgNO3/NH3 Câu 20: Oxi cso đồng vị bền 16 O, 17 O 18 O Hidro có đồng vị bền 1H, 2H 3H Số lượng phân tử H2O khác có tự nhiên là: A 15 B 18 C 27 D 12 Câu 21: Nguyên tử nguyên tố X có electron mức ... 2,500 C 0,500 D 3 ,12 5 Câu 33: Cho 16 ,4 gam hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đồng đẳng phản ứng hoàn toàn với 200ml dung dịch NaOH 1M KOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y, thu 31, 1 gam hỗn hợp...
 • 4
 • 262
 • 0

Gián án đề thi thử đhsp nội lần 1 năm 2011

Gián án đề thi thử đhsp hà nội lần 1 năm 2011
... thấy trung hòa vừa đủ 12 ,84ml dung dịch HCl 0,05M Tính tốc độ trung bình phản ứng khoảng thời gian A 2 .10 -6M.s -1 B 3,22 .10 -6M.s -1 C 3 .10 -6M.s -1 D 2,32 .10 -6M.s -1 3+ Câu 16 : Một ion M có tổng số ... với AgNO3/NH3 Câu 20: Oxi cso đồng vị bền 16 O, 17 O 18 O Hidro có đồng vị bền 1H, 2H 3H Số lượng phân tử H2O khác có tự nhiên là: A 15 B 18 C 27 D 12 Câu 21: Nguyên tử nguyên tố X có electron mức ... 2,500 C 0,500 D 3 ,12 5 Câu 33: Cho 16 ,4 gam hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đồng đẳng phản ứng hoàn toàn với 200ml dung dịch NaOH 1M KOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y, thu 31, 1 gam hỗn hợp...
 • 4
 • 209
 • 0

Đề thi thử khối chuyên KHTN Nội lần 1,2

Đề thi thử khối chuyên KHTN Hà Nội lần 1,2
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút Khối PTTH Chuyên Vật lý Câu 1: Cho hàm số: y = ( ... tuyến Câu 7a: Có cam, quýt, táo lê ngẫu nhiên thành hàng thẳng Tính xác suất để cam xếp liền B Theo chương trình nâng cao Câu 6b: Trong hệ tọa độ Đề- Cac vuông góc Oxyz cho hai đường thẳng:  x ... 6a: Trong hệ tọa độ Đề- Cac vuông góc Oxyz cho mặt phẳng (P): x + 2y – 3z + = ba điểm A(1;1;1) ; B(3;1;5); C(3;5;3) Tìm (P) điểm M(x;y;z) cách ba điểm A,B C Trong hệ tọa độ Đề -Cac vuông góc Oxy...
 • 2
 • 274
 • 0

de thi thu toan ĐHSP Nội lần 1 năm 2012

de thi thu toan ĐHSP Hà Nội lần 1 năm 2012
... LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC VÀ CÁC BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ ĐẶC SẮC, ĐƯỢC DIỄN GIẢNG BỞI GV ĐHSP, QUAY PHIM TẠI TRƯỜNG QUAY CHUẨN HD HÌNH ẢNH TUYỆT ĐẸP, DỄ HIỂU ĐẶC BIỆT LÀ LOẠT BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI ... CHUẨN HD HÌNH ẢNH TUYỆT ĐẸP, DỄ HIỂU ĐẶC BIỆT LÀ LOẠT BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - ĐỖ ĐẠI HỌC TRONG TẦM TAY VỚI HOCSIEU.VN- (TẢI BẢN FULL TẠI HOCSIEU.VN) ...
 • 6
 • 133
 • 0

Đề thi thử đại học chuyên ĐHSP nội lần 5(có đáp án chi tiết rất hay)

Đề thi thử đại học chuyên ĐHSP hà nội lần 5(có đáp án chi tiết rất hay)
... tráng bạc Số este Nguyễn Kim Chi n, Giáo viên Hóa trường THPT Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Đt: 0987302403 X thỏa mãn tính chất A B Đầu tiên este acid fomic: C D -> Đồng phân hình học ... chu kỳ Biết ZX < ZY ZX + ZY = 32 Kết luận sau không X Y? A Nguyên tử X Y có 2e lớp B Bán kính nguyên tử bán kính ion Y lớn X C Chúng có oxit cao hợp chất khí với hiđro D Chúng kim loại mạnh có ... bình Câu 30: Cho hợp chất hóa học sau: etanol (1), phenol (2), nước (3), axit axetic (4), axit clohiđric (5), axit fomic (6), axit oxalic (7) propanol (8) Dãy xếp theo chi u độ hoạt động nguyên tử...
 • 5
 • 322
 • 0

đề thi thử TN-THPT môn lý của ĐHSP Nội lần 7-2015

đề thi thử TN-THPT môn lý của ĐHSP Hà Nội lần 7-2015
... ω thay đổi Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại, điện áp hiệu dụng điện trở gấp lần điện áp hiệu dụng cuộn dây Hệ số công suất đoạn mạch là: 5 A B C D 31 29 29 19 Câu 15 Một sóng ... ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C hệ số cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật D pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Câu 29 Hiện ... có tỉ khối lớn bị nung nóng phát phát qua quang phổ liên tục C Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D Nhiệt độ cao, miền phát sáng vật...
 • 5
 • 230
 • 0

GIẢI một số câu KHÓ CHUYÊN ĐHSP nội lần 3 năm 2016 môn vật lý

GIẢI một số câu KHÓ CHUYÊN ĐHSP hà nội lần 3 năm 2016 môn vật lý
... dao động ghế người T = 1,0 s; có nhà du hành ngồi vào ghế T = 2,5 s Khối lượng nhà du hành A 75 kg B 60 kg C 72 kg D 64 kg Câu 30 : Một dải sóng điện từ chân tần số từ 4,0.10 14 Hz đến 7,5.1014 ... lắc A 4T B 2T C 0,25T D 0,5T Câu 12: Giới hạn quang điện kim loại λ0 = 0,50μm Công thoát electron natri A 3, 975 eV B 39 ,75 eV C 3, 975.10-20 J D 3, 975.10-19 J Câu 13: Trong thí nghiệm Iang giao ... máy phát điện xoay chiều có tần số số vòng quay Vui lòng truy cập TANGGIAP.VN để tải lời giải chi tiết Câu 33 : Trong ống Rơn – ghen, hiệu điện anot catot U AK = 1 530 0 V Bỏ qua động electron bứt...
 • 6
 • 245
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên amsterdam nội lần 1 năm 2016 file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên amsterdam  hà nội  lần 1  năm 2016 file word có lời giải chi tiết
... cận ngang x →+∞ x →−∞ Bảng biến thi n: + Đồ thị Giao với Ox ( 1; 0), giao Oy (0; 1 ) Điểm I(2 ;1) tâm đối xứng đồ thị Câu Tập xác định (0;+∞) Ta f (1) =3a.ln1+b .1+ 1=3b=2 Khi đó: f(x)=a.lnx+2n2+x ... [1; 4] f(x) liên tục [1; 4] Ta f '( x ) = e x − > 0, ∀x ∈ [1; 4] x => f ( x) ≥ f (1) = e1 − > 0, ∀x ∈ [1; 4] 1 => e x > x > => − x > 0, ∀x ∈ [1; 4] x e => I = ∫ ( ≥ e1 − 4 1 1 ) − x + ( x ) dx ... Với t = a + b + c, t ≥ (1) Mặt khác a, b ≥ nên (a -1) (b -1) ≥0 ab +1 a+b Tương tự bc +1 b+c,ca +1 c+a 18 18 9 ≤ = = Suy + ab + bc + ca 2(a + b + c) a + b + c t 3t ≥ 3t − 18 t + 27 ≥ 3(t − 3)...
 • 8
 • 235
 • 1

TRƯỜNG ĐHSP nội lần 2 2015

TRƯỜNG ĐHSP hà nội lần 2 2015
... -1D 11D 21 A 31C 41B 2B 12B 22 D 32B 42C 3D 13A 23 A 33C 43C 4B 14A 24 D 34A 44A 5C 15D 25 A 35D 45A 6B 16A 26 C 36C 46C 7D 17B 27 D 37B 47B 8C 18C 28 D 38B 48D 9B 19A 29 B 39B 49C 10B 20 A 30B 40C ... sóng tới Câu 33: Hạt nhân 21 0 84 Po chất phóng xạ  Sau phân rã hạt nhân sinh có A 84 proton 126 notron C 82 proton 124 notron B 80 proton 122 notron D 86 proton 128 notron Câu 34: Nguyên tắc ... vật  , thời điểm t2  t1  t tỉ số  / Biết rắng khoảng thời gian t ngắn 0,2s Chu kì dao động A 0,6s B 1,8s C 1,2s D 2, 4s Câu 28 : Cho hai dao động điều hòa với li độ x1 x2 có đồ thị hình vẽ...
 • 5
 • 124
 • 0

ĐỀ THI THỬ KHẢO SÁT MÔN TOÁN TRƯỚC KỲ THI QUỐC GIA 2015 - THPT Chuyên Sư Phạm Nội lần 1

ĐỀ THI THỬ KHẢO SÁT MÔN TOÁN TRƯỚC KỲ THI QUỐC GIA 2015 - THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội lần 1
... Đáp án: Đề trường ĐHSP Nội Câu 1: Khảo sát 1) TXĐ: D = R 2) Sự biến thi n ( ) * BBT: - x y’ y + +∞ +∞ - Vậy hàm số đồng biến khoảng (0; 2) Hàm số nghịch biến khoảng (- ; 0) (2; +∞) Hàm số ... câu y -2 x -1 Đồ thị nhận điểm U (1; 4) làm tâm đối xứng 2) Phương trình đường thẳng Δ: y = k (x – 1) + Δ cắt (C) điểm phân biệt phương trình sau có nghiệm phân biệt ( ( ( ) ) )( (1) (0.5 điểm) ... ⃗⃗⃗⃗⃗ A (x; y) ta có: ⃗⃗⃗⃗⃗ { ⃗⃗⃗⃗⃗ E G A (1; 1) H (1. 0 điểm) 2) Do EF // BC, AH ⊥ BC nên EF ⊥AB, A F B Từ giả thi t ta có: BH ⊥AC =>E trực tâm ΔABE Khi B giao điểm đường thẳng BH với đường thẳng...
 • 7
 • 120
 • 0

Xem thêm