tuyển tập hữu cơ khó

tuyển tập hữu khó

tuyển tập hữu cơ khó
... HỒNG DŨNG (0972.026.205)-Đ/C: P9b-B4, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, HN PHẦN I: BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ Câu 1: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C 5H15O4N3 Cho m gam X tác dụng với 150 ml dung dịch KOH ... thu hỗn hợp sản phẩm hữu cơ, có chất hữu Y mạch hở Đốt cháy hồn tồn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O2, thu CO2 H2O theo tỉ lệ mol tương ứng : Biết Y có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản nhất, ... có cơng thức phân tử C 3H12N2O3 C2H8N2O3 Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu dung dịch Y gồm chất vơ 0,04 mol hỗn hợp chất hữu đơn chức (đều làm xanh quỳ tím ẩm) Cơ...
 • 41
 • 116
 • 0

bài tập hữu khó ôn thi đại học 2014 2015

bài tập hữu cơ khó ôn thi đại học 2014 2015
... khối lượng bình tăng 6,82 gam Công thức hai hợp chất hữu X  Giáo viên: Nguyễn Cao Chung -4- Chúc em thành công ! Trường THPT Kĩ Thuật Lệ Thủy Tài liệu luyện thi Đại học - Cao đẳng A CH3COOH CH3COOC2H5 ... Nguyễn Cao Chung -3- Chúc em thành công ! Trường THPT Kĩ Thuật Lệ Thủy Tài liệu luyện thi Đại học - Cao đẳng Câu 39 Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh Đốt cháy hoàn toàn ... anđehit A không no (chứa nối đôi C=C), hai chức B no, hai chức C no, đơn chức  Giáo viên: Nguyễn Cao Chung -2- Chúc em thành công ! Trường THPT Kĩ Thuật Lệ Thủy Tài liệu luyện thi Đại học - Cao...
 • 6
 • 777
 • 41

Tuyển tập khó

Tuyển tập vô cơ khó
... TUYỂN TẬP 95 CÂU HỎI VÔ CƠ HAY VÀ KHÓ PHẦN 1: 60 CÂU NỀN TẢNG Câu 1: Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO Fe(NO 3)2 ... Hướng dẫn giải Comment: Câu không khó, biểu diễn lại dạng “chữ” có bạn giải nốt nhạc Tuy nhiên việc câu hỏi liên quan đến hình vẽ lại gây khó cho nhiều bạn Các khó bạn không hiểu ý nghĩa hình vẽ ... HCl đặc dư đun nóng, lượng khí clo sinh cho hấp thụ hết vào sữa vôi 30oC thu 50 gam clorua vôi (hiệu suất phản ứng điều chế clorua vôi 90%) Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 16 B 14 C 18 D 20...
 • 30
 • 145
 • 0

Kinh nghiệm giảng dạy dạng bài tập “Hỗn hợp các hợp chất hữu không cùng dãy đồng đẳng” trong luyện thi Đại học cao đẳng.

Kinh nghiệm giảng dạy dạng bài tập “Hỗn hợp các hợp chất hữu cơ không cùng dãy đồng đẳng” trong luyện thi Đại học cao đẳng.
... đồng đẳng” phải tìm vận dụng đặc điểm chung chất từ đưa cách làm hợp lí hiệu B CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ HỖN HỢP CÁC CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CÙNG DÃY ĐỒNG ĐẲNG DẠNG 1: QUI CÁC CHẤT TRONG HỖN HỢP VỀ CÙNG DẠNG ... số lượng, % 0 II BÀI HỌC KINH NGHIỆM 21 Khi rèn luyện kĩ giải tập cho học sinh không riêng dạng tập “ Hỗn hợp hợp chất hữu không dãy đồng đẳng” mà tất dạng tập nói chung, giảng dạy giáo viên phải ... A CƠ SỞ LÍ THUYẾT I KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ Phần kiến thức không trình bày có SGK II MỘT SỐ ĐIỂM KIẾN THỨC CẦN CHÚ Ý KHI LÀM DẠNG BÀI TẬP “HỖN HỢP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CÙNG...
 • 23
 • 979
 • 2

tuyển tập các bài tập hữu TỪNG PHẦN trong các đề thi đại học chọn lọc kĩ lưỡng

tuyển tập các bài tập hữu cơ TỪNG PHẦN trong các đề thi đại học chọn lọc kĩ lưỡng
... cỏc cht trờn phn ng hon ton vi khớ H2 d (xỳc tỏc Ni, un núng) to butan? A B C D Ancol qua năm thi đại học Năm 2007 Khối A Cõu 10: Cho 15,6 gam hn hp hai ancol (ru) n chc, k tip dóy ng ng tỏc dng ... phn trm ca axit axetic dung dch thu c l A 2,51% B 2,47% C 3,76% D 7,99% 10 Anđehit qua năm thi đại học Năm 2007 - Khối A Cõu 1: Cho 6,6 gam mt anehit X n chc, mch h phn ng vi lng d AgNO3 (hoc ... Phn trm lng ca X hn hp ban u l A 39,66% B 60,34% C 21,84% D 78,16% 14 Axitcacboxylic qua năm thi đại học Năm 2007 Khối A Cõu 1: Hn hp X gm axit HCOOH v axit CH 3COOH (t l mol 1:1) Ly 5,3 gam hn...
 • 40
 • 718
 • 14

Tuyển tập đề đh khối A đáp án

Tuyển tập đề đh khối A có đáp án
... Suy A ' H ⊥ (ABC) AH = BC = a + 3a = a 2 0,50 Do A 'H = A 'A − AH = 3a A 'H = a a3 (đvtt) Vậy VA '.ABC = A' H.SΔABC = Trong tam giác vng A 'B' H có: HB' = A 'B'2 + A 'H = 2a nên tam giác B' BH ... AOO ' A ' ) 0,25 Suy ra: VOO 'AB = BH.SAOO ' 0,25 Ta có: A 'B = AB2 − A 'A = 3a ⇒ BD = A 'D − A 'B2 = a ⇒ ΔBO ' D ⇒ BH = a 0,25 Vì AOO ' tam giác vng cân cạnh bên a nên: SAOO ' = a 2 3a a ... với (ABC) theo giao tuyến BC, nên SH ⊥ (ABC) Ta BC = a, suy SH = S AB = BC cos30o = Do VS ABC = I B H C A 0,25 a a ; AC = BC sin 30o = ; 2 a 0,25 a3 SH AB AC = 16 Tam giác ABC vng A H trung...
 • 69
 • 267
 • 0

TUYỂN TẬP BÀI TẬP HỮU HAY

TUYỂN TẬP BÀI TẬP HỮU CƠ HAY
... sinh 2/3 mol/l este, sau lợng este không thay đổi nhiệt độ xác định t0C Tính số cân Kcb nhiệt độ xác định t0C A B 2,925 C D Câu 37 Cho 0,01 mol este axit hữu phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch ... C6H4 OH C HCOO- C6H4 CH2OH D C2H5 COOC6H5 Câu 15 Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol hỗn hợp X gồm chất hữu A B ( chứa C,H,O) liên tiếp dãy đồng đẳng dùng hết 0,285 mol O2 , sau phản ứng thu đợc số mol ... Ba(OH)2 thu đợc 7,88 gam kết tủa thấy khối lợng bình tăng 2,3 gam Biết tách nớc X thu đợc hợp chất hữu có công thức cấu tạo đối xứng MX < 150 CTCT X A HOOC CHOH- CH2COOH B HOOC CH2-CHOH-COOH C...
 • 6
 • 175
 • 1

Bài tập hữu tuyển chọn thi HSG quốc gia

Bài tập hữu cơ tuyển chọn thi HSG quốc gia
... tham gia phản ứng Br theo SN1 không tạo đ-ợc cacbocation phẳng, khó theo SN2 án ngữ không gian, khó tách HBr khó tạo tiểu phân trung gian anken có cấu tạo phẳng Bi 25: (Đề thi dự bị quốc gia năm ... (D) cú cu hỡnh nhúm anomeric Bi 24: (Đề thi dự bị quốc gia năm 2005) Hiđrocacbon thi n nhiên A tác dụng với brom có chiếu sáng tạo thành sản phẩm hữu B chứa 55,8 % C; 7,01 % H lại Br chiếm ... t CH2 OH C6H5 O H3C N - H2O + O o H Bi 27: (Đề thi dự bị quốc gia năm 2005) Đun vỏ trấu lõi bắp ngô với axit sunfuric, ng-ời ta thu đ-ợc hợp chất hữu X có thành phần khối l-ợng 62,5 % C ; 4,17...
 • 214
 • 206
 • 0

tổng hợp bài tập hữu 12 khó

tổng hợp bài tập hữu cơ 12 khó
... HCOOH CH3OH B CH3COOH CH3OHC HCOOH C3H7OH D CH3COOH C2H5OH Dạng 12: Bài tập tổng hợp Câu 1(CĐ.08): Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu đơn chức Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml KOH Sau phản ứng, thu ... thu hai chất hữu X Y (MX < MY) Bằng phản ứng chuyển hóa X thành Y Chất Z là: A metyl propionat B metyl axetat C etyl axetat D vinyl axetat Câu 5(ĐHKB.2010): Tổng số hợp chất hữu cơ, đơn chức, ... môn Hóa nằm chỗ lớp 11 học nửa hữu cơ, nửa vô lớp 12 học phần lại Do thầy cô dạy em chương trình Hóa lớp 12, em phải xem lại phần liên quan lớp 11 Ví dụ, Este lớp 12 liên quan đến Ancol Axit cacboxylic...
 • 10
 • 334
 • 1

HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập hóa hữu KHÓ

HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập hóa hữu cơ KHÓ
... ctct ( có ct khác) :  đáp án Cộng đồng hóa học Bookgol Bring about change Nhận xét: Bài để dùng để làm trắc nghiệm đơn giản Tuy nhiên để có lời giải theo hướng tự luận chặt chẽ không dễ Mấu chốt ... axit acrylic, axit oxalic, p-HOC6H4CH2OH (số mol pHOC6H4CH2OH = Số mol axit acrylic + số mol axit oxalic) Cho 56,4112 gam X tác dụng hoàn toàn Cộng đồng hóa học Bookgol Bring about change với 58,5 ... rắn phần có chất hữu chiếm 2,916% khối lượng Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,2272 mol X cần 37,84256 lít O2 (đktc) thu 18,0792 gam H2O Giá trị m gần với A.68 B.70 C.72 D.67 Hướng dẫn: Ta có: (C15H31COO)3C...
 • 4
 • 381
 • 3

bài tập hữu hay và khó tổng hợp từ các đề thi thử

bài tập hữu cơ hay và khó tổng hợp từ các đề thi thử
... 18*: Hỗn hợp X gồm H2 hai olefin đồng đẳng Cho 8,96 lít hỗn hợp X qua xúc tác Ni nung nóng thu hỗn hợp Y Dẫn Y qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 1,82 gam thoát 5,6 lít hỗn hợp khí ... C3H6; 20,0% Câu 19: Hỗn hợp M gồm chất hữu X, Y, Z, T có khối lượng phân tử tăng dần Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hỗnhợp M thu 2,7gam H2O 2,24 lít khí CO2 (đktc) Cũng 0,1mol hỗn hợp M thực phản ứng ... dịch sau phản ứng thu a gam hỗn hợp chất Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp thu 114,84 gam nước Giá trị m A 43,12gam B 44,24gam C 42,56 gam D 41,72 gam Câu 22: Một hỗn hợp M gồm este đơn chức X, Y...
 • 3
 • 560
 • 9

Bai tap huu co hay va kho

Bai tap huu co hay va kho
... toàn 29,16 gam hỗn hợp X gồm RCOOH, C2H3COOH (COOH)2 thu m gam nước 21,952 lit CO2 (đktc) Mặt khác 29,16 gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với NaHCO3 dư thu 11,2 lit khí CO2 (đktc) Giá trị m A 10,08 ... hh gồm mol HCOOH, mol CH3 COOH, mol C2H3OH t 0C(trong bình kín dung tích không đổi )đến trạng thái can thu HCOOC2H5 0,4 mol CH3COOC2H5 Nếu đun nóng hỗn hợp gồm mol HCOOH, mol CH2COOH a mol C2 ... biết số mol axit nhỏ số mol ancol công thức axit là: A.C3H7COOH B.CH3-CÔH C.C2H3COOH D.HCOOH Câu 88:Axit cacboxylic X hai chức(có phần trăm khối lương oxi nhỏ Y Z ancol đồng đẳng (My...
 • 22
 • 403
 • 0

Dự án PCB Hướng tới giảm thiểu phát sinh các loại hóa chất hữu khó phân hủy

Dự án PCB Hướng tới giảm thiểu phát sinh các loại hóa chất hữu cơ khó phân hủy
... lý Dự án cấp lãnh đạo Dự án đạt kết có ý nghĩa quan trọng việc thực thi Công ước Stôckhôm, nhằm quản lý an toàn hướng tới giảm thiểu phát sinh loại hóa chất hữu khó phân hủy Tuy nhiên, để phát ... như: Phổ biến thông tin đến nhà báo hợp chất hữu khó phân hủy hợp chất PCB, Tập huấn kiểm soát nhập vật liệu chất PCB/ POP, Báo cáo kết rà soát quy định PCB hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ... vi quản lý EVN xây dựng Đây hoạt động có ý nghĩa nhằm đảm bảo phối hợp chặt chẽ thống kết kiểm kê PCB toàn quốc Dự án chuyên gia Dự án phối hợp với số đơn vị thuộc TCMT xây dựng sửa đổi Quy chuẩn...
 • 3
 • 326
 • 0

Tìm hiểu và hướng dẫn giải một số dạng bài tập hữu chương 5 và chương 6 lớp 11 ban bản

Tìm hiểu và hướng dẫn giải một số dạng bài tập hữu cơ chương 5 và chương 6 lớp 11 ban cơ bản
... n Lo i ng 3/1 15; 3/121; 5/ 123; 3/132; 5/ 132; 2/1 35; 4/1 35; 5/ 1 35; 1/137; 16, 67% 25, 81% 11, 1% 12,9% 5, 56% 12,9% 16, 67% 9 ,68 % 5, 56% 12,9% 5, 56% 3,23% 0% 16, 13% 100% 100% 2/1 45; 6/ 1 45 Vi t đ ng ... i Lo i N i dung t p H i v khái ni m ðơn v (bài/ trang) Chương Chương 1/1 15; 2/1 15; 4/1 16 ;5/ 1 16; trình v n đ 1/120; 2/120; So sánh Chương Chương 16, 67% 6/ 123 Gi i thích t i sao? Nêu T l 1/147 1/132 ... i tên 6/ 1 16; 1/123 Lo i 2/132;1/1 35; h p ch t h u Lo i 1/1 45; 7/147 Phân bi t h p ch t h u 4/121 4/132;2/138; 1/1 45; 4/1 45 Xác đ nh CTPT h p 2/123 6/ 147 Thành ph n ph n trăm Lo i 7/1 16; 5/ 121;...
 • 58
 • 978
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: suy nghĩ của em về hiện tượng nhiều gia đình cá nhân tổ chức thu nhận trẻ em lang thang để giúp các em học tâp rèn luyênchúc các em học bài có kết quảkính chúc các thầy cô dự giờ thăm lớp sức khoẻ và hạnh phúc chúc các em học sinh đạt kết qủa cao trong kỳ thi sắp tớithư bác hồ gửi các em học sinhthân ái chào tạm biệt chúc các em học tốt diepnga gmail comchúc các em học tốtchào mừng quý thầy cô giáo chúc các em học tốtchân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thầy cô chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe chúc các em học giỏicám ơn thầy cô chúc các em học tốtchúc các thầy cô giáo sức khỏe chúc các em học sinh học tập tốtchúc thầy cô giáo mạnh khỏe các em học tập tốtchúc các thầy cô dồi dào sức khoẻ chúc các em học tốtchúc các em học sinh học tập tốtchân thành cảm ơn các thầy cô giáo chúc các em học sinh học tốtchào mừng các thầy cô về dự giờ chúc các em học tốtChính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (tt)Nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namTiểu Luận: Tìm Hiểu Về API GravityNội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)Tiểu luận công nghệ sản xuất poly metyl meta acrilateCông nghệ tổng hợp PVAc PVAgiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucCấu hình DHCP trên windowsThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyHướng dẫn Map xtreme NTCấu hình FTP trên windowsMapXtreme2004 rel61 dev suppkế hoạch EMarketing cho ý tưởng kinh doanh bánh online GreenCakeCấu hình web server trên linuxPhương pháp phổ hấp thụ phân tử