Tuyển tập vô cơ khó

Tuyển tập khó

Tuyển tập vô cơ khó
... TUYỂN TẬP 95 CÂU HỎI VÔ CƠ HAY VÀ KHÓ PHẦN 1: 60 CÂU NỀN TẢNG Câu 1: Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO Fe(NO 3)2 ... Hướng dẫn giải Comment: Câu không khó, biểu diễn lại dạng “chữ” có bạn giải nốt nhạc Tuy nhiên việc câu hỏi liên quan đến hình vẽ lại gây khó cho nhiều bạn Các khó bạn không hiểu ý nghĩa hình vẽ ... HCl đặc dư đun nóng, lượng khí clo sinh cho hấp thụ hết vào sữa vôi 30oC thu 50 gam clorua vôi (hiệu suất phản ứng điều chế clorua vôi 90%) Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 16 B 14 C 18 D 20...
 • 30
 • 145
 • 0

He thong bai tap vo co kho trong de thi dai hoc

He thong bai tap vo co kho trong de thi dai hoc
... { nOH − nCO2 = 0,38 = 1, 26 Vậy phản ứng CO2 OH- thu hai gốc HCO3- CO3 2- 0,3 − CO2 + OH −  HCO3 → CO2 + OH −  CO3 − + H O → n =0,22( mol ) n =0,08( mol ) Giải hệ phương trình theo phương ... n =0,08( mol ) Giải hệ phương trình theo phương trình phản ứng ta được: − HCO3 CO3 − 2− Ba2+ + CO  BaCO3 ⇒ m = mBaCO3 = 197.0,08 = 15,76 gam (Đáp án B) → * Cách Phương pháp thêm lượng chất ... CO 5,4 gam H2O vào bình kín dung tích không đổi 10 lít Nung nóng bình thời gian 830oC để hệ đạt đến trạng thái cân bằng: CO (k) + H2O (k) ⇄ CO2 (k) + H2 (k) (hằng số cân KC = 1) Nồng độ cân CO, ...
 • 19
 • 221
 • 0

bài tập khó thi TN THPT giải

bài tập vô cơ khó thi TN THPT có giải
... dịch Y pH A B C D Câu 4: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu V lít khí (ở đktc) dung dịch X Khi cho dư nước vôi vào dung dịch X thấy ... halogen số oxi hoá: -1, +1, +3, +5 +7 hợp chất D Kim cương, than chì, fuleren dạng thù hình cacbon Câu 6: Hỗn hợp khí X gồm N2 H2 tỉ khối so với He 1,8 Đun nóng X thời gian bình kín (có bột ... nước Phát biếu sau sai? A Tại thời điểm 2t giây, bọt khí catot B Tại thời điểm t giây, ion M2+ chưa bị điện phân hết C Dung dịch sau điện phân pH...
 • 19
 • 178
 • 0

tuyển tập hữu khó

tuyển tập hữu cơ khó
... HỒNG DŨNG (0972.026.205)-Đ/C: P9b-B4, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, HN PHẦN I: BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ Câu 1: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C 5H15O4N3 Cho m gam X tác dụng với 150 ml dung dịch KOH ... thu hỗn hợp sản phẩm hữu cơ, có chất hữu Y mạch hở Đốt cháy hồn tồn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O2, thu CO2 H2O theo tỉ lệ mol tương ứng : Biết Y có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản nhất, ... có cơng thức phân tử C 3H12N2O3 C2H8N2O3 Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu dung dịch Y gồm chất vơ 0,04 mol hỗn hợp chất hữu đơn chức (đều làm xanh quỳ tím ẩm) Cơ...
 • 41
 • 116
 • 0

TUYEN CHON BAI TAP VO CO THI DAI HOC.

TUYEN CHON BAI TAP VO CO THI DAI HOC.
... + SO42- BaSO4 b HCO3- + OH- CO3 2- + H2O c HCO3- + HSO4- SO42- + CO2 + H2O d NH4+ + OH- NH3 + H2O e CO3 2- + Fe3+ + H2O FeOH)3 + CO2 f Fe3+ + OH- Fe(OH)3 g H+ + CO3 2- CO2 + H2O h AlO2- + ... Na 2CO3 + BaCl2 g NaHCO3 + Ba(OH)2 b Cu(NO3)2 + NaOH h FeCl3 + dd Na 2CO3 c H2SO4 + Na 2CO3 i NaAlO2 + dd AlCl3 d (NH4)2SO4 + KOH j NaAlO2 + dd NH4Cl e NaCl + AgNO3 k Ba(HCO3)2 + dd ZnCl2 f NaHCO3 ... tắt nguyên nhân xảy cho phản ứng: a CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O b C6H5ONa + CO2 + H2O C6H5OH + NaHCO3 c Cl2 + 2KI I2 + 2KCl o t cao d SiO2 + 2C Si + 2CO (CĐSPHCM-99) 42-Hoàn thành phơng trình...
 • 143
 • 655
 • 12

Một số bài tập hóa khó

Một số bài tập hóa vô cơ khó
... 1s22s22p63s23p6 a)Trị số Z M2+ 20 b) Trị số Z M2+ 18 c) Nguyên tố M ô thứ 20, chu kỳ d) M kim loại có tính khử mạnh, ion M2+ có tính oxi hóa mạnh (Z: số thứ tự nguyên tử, số hiệu nguyên tử) 183 ... nước vôi trong, CO2 làm nước vôi đục SO2 không b) Dùng nước brom c) Dùng dung dịch KMnO4 d) (b), (c) 193 Hệ số đứng trước chất bị oxi hóa bên tác chất để phản ứng FexOy + CO FemOn + CO2 cân số ... 16x/198 c) a = b – 0,09x d) a = b + 0,09x 191 X nguyên tố hóa học X có tổng số hạt proton, nơtron, electron 115 Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 25 hạt Vị trí X bảng hệ thống tuần...
 • 13
 • 466
 • 21

Tuyển tập đề đh khối A đáp án

Tuyển tập đề đh khối A có đáp án
... Suy A ' H ⊥ (ABC) AH = BC = a + 3a = a 2 0,50 Do A 'H = A 'A − AH = 3a A 'H = a a3 (đvtt) Vậy VA '.ABC = A' H.SΔABC = Trong tam giác vng A 'B' H có: HB' = A 'B'2 + A 'H = 2a nên tam giác B' BH ... AOO ' A ' ) 0,25 Suy ra: VOO 'AB = BH.SAOO ' 0,25 Ta có: A 'B = AB2 − A 'A = 3a ⇒ BD = A 'D − A 'B2 = a ⇒ ΔBO ' D ⇒ BH = a 0,25 Vì AOO ' tam giác vng cân cạnh bên a nên: SAOO ' = a 2 3a a ... với (ABC) theo giao tuyến BC, nên SH ⊥ (ABC) Ta BC = a, suy SH = S AB = BC cos30o = Do VS ABC = I B H C A 0,25 a a ; AC = BC sin 30o = ; 2 a 0,25 a3 SH AB AC = 16 Tam giác ABC vng A H trung...
 • 69
 • 267
 • 0

Tuyển chọn bài tập

Tuyển chọn bài tập vô cơ
... kết tủa Trị số C là: Bài tập ôn thi đại học 10 Trắc nghiệm hóa a) 0,3M Bài tập ôn thi đại học 11 b) 0,4M c) 0,5M 11 Biên soạn: Đồng Đức Thiện d) 0,6M Trắc nghiệm hóa 12 Biên soạn: Đồng ... hấp thụ vào dung dịch nước vôi có dư, thu 55 gam kết tủa Trị số m là: a) 48 gam b) 40 gam c) 64 gam c) Tất sai, không xác định Bài tập ôn thi đại học Trắc nghiệm hóa Biên soạn: Đồng Đức Thiện ... suất thu nhiều NH3 từ N2 H2 Bài tập ôn thi đại học 20 Trắc nghiệm hóa Biên soạn: Đồng Đức Thiện 21 2 6 10 230 Cấu hình điện tử nguyên tố X sau: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d Chọn phát biểu đúng: a X...
 • 30
 • 218
 • 0

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn phân giải lân khó tan từ phân trùn quế

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn phân giải lân vô cơ khó tan từ phân trùn quế
... 23 3.2.2 Phân lập vi khuẩn phân giải lân khó tan 23 3.2.3 Tuyển chọn vi khuẩn có tiềm phân giải lân khó tan 23 3.2.4 Tuyển chọn nhận diện sơ dòng vi khuẩn phân giải lân mạnh ... chất phân heo thu Sóc Trăng, phân trùn lấy từ trùn nuôi phân bò vịt lấy từ Cần Thơ) Trong có 18 dòng phân lập từ phân trùn từ Trùn Quế nuôi phân bò, 13 dòng phân lập từ phân trùn từ Trùn Quế nuôi ... tiềm phân giải lân khó tan Để khảo sát khả phân giải lân dòng vi khuẩn phân lập trước tiên ta lấy vi khuẩn từ ống trữ ria, cấy môi trường NBRIP đặc chứa lân khó tan Những dòng vi khuẩn...
 • 76
 • 275
 • 0

Giải chi tiết 95 bài tập hay và khó

Giải chi tiết 95 bài tập vô cơ hay và khó
... thỡ u H C THI vỡ th g p nh ng cõu h i ki u ny thỡ i th c d ng l i hay tỡm cỏch gi i ỏp s c a bi toỏn thay vỡ ln tn gỡ ú hay ỏp t rng bu c l thuy t Dóy i n húa vo cú lm v n tr nờn mun trng ... 0, 095 mol + p d ng nguyờn t Na, ta cú: NaNO3 0, 095 mol 0, 0,015 0,015 M t khỏc, theo b o ton nguyờn t H, ta cú: H2 O 0,355 mol p d ng b o ton kh i l ng ta cú: m 7,65 0,4 98 0, 095 ... n n OH 0,69 mol gần m m Al m Fe m OH 8,22 0,69 17 19 ,95 gam 20,00 gam Comment: õy l bi toỏn chia thnh ph n I ph n chia bi t t l V i cỏch gi i trờn thỡ b t ch p d ki n Cõu 27: Ch...
 • 47
 • 262
 • 3

De on tap vo co lop 11

De on tap vo co lop 11
... với Ba(OH)2 d có kết tủa xuất DD chứa A HCO3- d B HCO3- CO3 2- C CO3 - D cha đủ đ/k xác định Câu 26: Hoà tan hoàn toàn mg hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 (Trong nFeO = nFe3O4) HNO3 Cho từ từ dd NH3 ... Câu 20: Dãy ion sau đâythuộc dd A Cu2+, NH4+, S2-, Cl-, OH- C K+, PO43-, NH4+, Cl-, SO24 3+ 2+ + B Fe , CO3 , Na , NO3 , H D HCO3-, Ca2+, Mg2+, H+, CO3 2- Câu 21: Dãy chất sau chứa ... dd muối sau: NH4Cl, AlCl3, NaCl, BaCl2, NáHO4, NaHCO3, Na 2CO3 , FeCl3 Số dd có pH < A B C D Câu 28: Nhiệt phân hoàn toàn 20g hỗn hợp CaCO3, KHCO3 Toàn khí thoát hấp thụ vào 250 ml dd Ba(OH) 0,1M...
 • 2
 • 275
 • 0

bài ôn tập ( Dành cho các em lớp 11)

bài ôn tập vô cơ ( Dành cho các em lớp 11)
... lít 11 Cho 2,24 lít CO2 ( ktc) vào 20lít dung dòch Ca(OH) ta thu gam kết tủa Nồng độ mol/lít dung dòch Ca(OH) giá trò sau : A 0,002M B Kết khác C 0,004 M D 0,0035 M v.c.h.811@gmail.com ( THPT ... lÝt H2 ( đktc) dung dịch Y (coi thể tÝch dung dịch kh«ng đổi) Dung dịch Y cã pH A B C D 17 Hoµ tan hồn tồn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) axit HNO3, thu V lÝt ( đktc) hỗn hợp khÝ X (gồm ... dung dòch muối Clorua kim loại A có nồng độ 0,2M Công thức phân tử muối sunfat kim loại A công thức sau : A Fe2(SO4)3 B CuSO4 C Cr2(SO4)3 D Al2(SO4)3 24 Để nhận biết kim loại riêng biệt Na,Ca,Fe...
 • 7
 • 412
 • 0

Bài tập dùng ôn thi đại học

Bài tập vô cơ dùng ôn thi đại học
... nước cứng vĩnh cữu, nước cứng toàn phần( nước cứng vĩnh cửu tạm thời) Những điều kiện cần thi t có đủ dùng thêm hóa chất sau đây: A dd xà phòng, Na2CO3 B ddNa2CO3, BaCl2 C ddAgNO3 D Na2CO3 Câu ... gam NaOH nguyên chất vào ddA thu kết tủa B dd C Tách kết tủa B khỏi dd C Nung B không khí đén khối lượng không đổi tính khối lượng chất rắn thu được: A 5,4 gam B 6,4 gam C 9,6 gam D kết khác ... không đổi thu gam rắn: A gam B 3,5 gam C 2,5 gam D 3,7 gam Câu 22.Trộn lẫn 100ml dung dịcKOH 50 ml dung dịch H3PO4 1M nồng độ mol muối thu dung dịch A.0,33M B.0,66M C.0,44M D.1,1M Câu 23.Khi dùng...
 • 2
 • 573
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: mua quà sinh nhật gì cho bé 1 tuổimua quà sinh nhật cho bé trai 1 tuổimua quà sinh nhật cho bé 1 tuổimua quà sinh nhật cho trẻ 1 tuổichọn quà sinh nhật cho bé trai 1 tuổichọn quà sinh nhật cho bé trai 4 tuổiquà sinh nhật cho bé trai 4 tuổiquà sinh nhật cho bé trai học lớp 4quà sinh nhật cho bé trai 1 tuổichọn quà sinh nhậtnghệ thuật tặng quà sinh nhậtquà sinh nhật cho bé gái 5 tuổiquà sinh nhật cho bé trai 5 tuổimua quà sinh nhật cho bé trai 5 tuổimua quà sinh nhật cho bé 5 tuổithiết bị lọc ly tâm kiểu đứng (cyclon)các chất độc sinh ra trong quá trình chế biến thực phẩmquản lý nhập bán hàng cho hê thống spaghtti boxtìm hiểu về một số lỗi thường gặp trên notebookBài báo cáo tham quan nhà máy nước tân hiệp23 de cuong on tap anh 9 HK1tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty kinh doanh nhà và xây dựng hải dương24 TRAC NGHIEM BAI TAP CHUONG III HOA 9thiết kế tàu dấu có các thông số LTK =107,2 m, BTK =14,5 mNHÀ lớp học 2 TẦNG 8 PHÒNG TRƯỜNG TIỂU học đại THỊNH bKế toán nghiệp vụ giấy tờ có giáCÁC TÍNH CHẤT NHIỆT và điện từ của vật LIỆU THỰC PHẨMhoạt động kinh doanh ngoại hối trên cmequản lý chất lượng theo mô hình 5s tại ngân hàng tmcp á châu – chi nhánh đồng naiphân tích môi trường hoạt động của doanh nghiệpTiểu luận môn mạng NGN IPv6ứng dụng của giberelin đối với cây trồngQuy trình mua hàng của FPTthiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậpCông nghệ sản xuất nước táo đóng hộp