chuyên đề hóa vô cơ

Chuyên đề Hóa

Chuyên đề Hóa vô cơ
... = AgCl + KNO3 Chơng II Đại cơng hoá học cƠ Đ Cấu tạo nguyên tử Nguyên tử nguyên tố hoá học đợc cấu tạo phần : Hạt nhân nguyên tử lớp vỏ nguyên tử Chuyên đề: hoá I Hạt nhân nguyên tử : - ... Muối axit Muối 37 Muối Và Nớc Chuyên đề: hoá Axit Muối Và Hiđro Muối Muối Và K.loại 38 Muối Và Nớc Muối Và Nớc Muối Và axit Muối Và Bazơ Hai Muối Chuyên đề: hoá ... pháp hoá học -Với nớc cứng tạm thời: Đun nóng dùng nớc vôi ( vừa đủ ) Ví dụ : Ca2+ + 2HCO3- dun nong CaCO3 + CO2 + H2O 18 Chuyên đề: hoá Ca2+ + 2HCO3- + Ca2+ + 2OH- = 2CaCO3 + 2H2O - Với...
 • 38
 • 558
 • 8

Chuyên đề hóa

Chuyên đề hóa vô cơ
... OLYMPIC HÓA HỌC ÚC 2001: Sự khử toàn phần phần quan trọng hóa cơ, tiểu phân hữu etanol andehit tương ứng etanal tham gia vào phản ứng khử Axit hóa dung dịch có chứa ion dicromat oxy hóa hai ... NH4Cl ; H2O ; HCl OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ: + H2O NH4Cl OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 28: Sự polime hóa lập thể hydrocacbon chưa no thường coi phản ứng quan trọng hóa học hữu công nghiệp Muối ... D’ KF Pesunfat axit hóa + hồ tinh bột: Pesunfat oxy hóa I- thành I2, tạo phức màu xanh thẫm với hồ tinh bột Như vậy, C’ KI cho màu xanh thẫm phức với tinh bột Pesunfat oxy hóa Clhoặc Br- thị đặc...
 • 46
 • 626
 • 14

CÁC CHUYÊN ĐỀ HOÁ 12 KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM ppt

CÁC CHUYÊN ĐỀ HOÁ VÔ CƠ 12 KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM ppt
... Ca(OH)2 Câu 69 Nhận xét sau khơng A Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh B Tính khử kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba C Tính khử kim loại kiềm thổ yếu kim loại kiềm chu kì D Be, Mg, Ca, Sr, ... trắng D Ban đầu có kết tủa, sau kết tủa tan tạo dung dòch suốt KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ Câu Cho mẫu hợp kim K-Ca tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H2 (ở ... Phát biểu khơng là: A Các hợp chất Cr2O3 , Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 có tính chất lưỡng tính B Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng hợp chất Cr(VI) có tính oxi hố mạnh C Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác...
 • 34
 • 700
 • 9

Chuyên đề hoá bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá lớp 9

Chuyên đề hoá vô cơ bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá lớp 9
... chất hoá học điển hình Y ? Viết ph-ơng trình phản ứng minh hoạ Chuyên đề 11 Chuyên đề 12 dung dịch điện li Chuyên đề 13 Nguyễn Hồng Quân phản ứng ôxi hoá khử điện phân dung dịch 34 Hoá- Sinh ... Nguyễn Hồng Quân Hoá- Sinh 21 Tr-ờng THCS Đông Tiến Hoá Chuyên đề - Bài toán dự đoán t-ợng -Thực sơ đồ chuyển hoá- điều chế chất A-Mối liên hệ loại hợp chất toán thực sơ đồ chuyển hoá : *Mối quan ... Chuyên đề - GiảI toán hoá học cách lập ph-ơng trình hệ ph-ơng trình I-Xác định nguyên tố hoá học hợp chất : Là dạng toán xác định tên nguyên tố công thức hợp chất biết kiện liên quan đến hoá...
 • 34
 • 2,209
 • 7

Chuyên đề hóa

Chuyên đề hóa vô cơ
... sau không thấy sủi bọt khí ? A Nhỏ từ từ (vừa khuấy đều) 100 ml dung dịch HCl 0,1M vào 100 ml dung dịch Na2CO3 0,1M B Nhỏ từ từ (vừa khuấy đều) 100 ml dung dịch Na2CO3 0,1M vào 100 ml dung dịch ... Ngâm nhôm dung dịch NaOH D Nhỏ từ từ (vừa khuấy đều) 100 ml dung dịch CH 3COOH 0,1M vào 100 ml dung dịch NaHCO3 0,1M Câu 7: Cho từ từ giọt (vừa khuấy đều) 100 ml dung dịch HCl 2M vào dung dịch chứa ... hoá có chứa lu huỳnh Khối lợng sản phẩm chứa lu huỳnh A 25,6 gam B 12,8 gam C 13,6 gam D 39,2 gam Đề thi Đại học 1.(KB-07)-Cõu 46: Cho 0,01 mol mụt hp chõt ca st tỏc dung ht vi H2SO4 c núng (d),...
 • 116
 • 224
 • 0

Bồi dưỡng HSG theo chuyên đề Hóa

Bồi dưỡng HSG theo chuyên đề Hóa Vô cơ
... (theo đònh nghóa) - Ở hình 102b (theo dấu hiệu nhận biết 4) - Ở hình 102c (theo dấu hiệu nhận biết 3) - Ở hình 102e (theo đònh nghóa) Bài 75 trang 106 Bốn tam giác vuông AEH, BEF, CGF, DGH theo ... Hai hình đối xứng qua điểm Học sinh nhắc lại đònh nghóa hai hình đối xứng 2/ Hai hình đối xứng qua qua đường thẳng điểm Từ đònh nghóa → Đònh nghóa hai hình đối Hai hình gọi đối xứng xứng qua điểm ... đối xứng với qua trục d Khi gấp tờ giấy theo trục d hai hình F F’ trùng HĐ : Bài tập Bài 35, 37 trang 87 Vẽ hình vào tập vẽ hình đối xứng theo yêu cầu đề Bài 36 trang 87 a/ Do Ox đường trung...
 • 29
 • 222
 • 1

Chuyên đề hóa

Chuyên đề hóa vô cơ
... chất oxi hóa Nếu chất oxi hóa bị khử tạo ion kim loại có số oxi hóa thấp hay thành kim loại đơn chất tương ứng - Ion kim loại (trong dung dịch) oxi hóa kim loại đứng trước dãy điện hóa (trừ kim ... +1 Zn (Chất oxi hóa) (Chất khử)  → (Chất oxi hóa) Al 3H+ H2 Fe2+ +  → AlBr3 + +3  → (Chất khử) (Chất oxi hóa) Phản ứng xảy do: H2 (Chất khử) Tính khử: Fe > H2 Tính oxi hóa: H+ > Fe2+ +1 ... http://vietsciences.org Võ Hồng Thái 185 Giáo khoa hóa vơ Biên soạn: Võ Hồng Thái Ion H+ nước (H2O) oxi hóa kim loại đứng trước H dãy điện hóa nhiệt độ cao, kim loại bị oxi hóa tạo oxit kim loại, H+ nước bị khử...
 • 37
 • 88
 • 0

19 chuyên đề Hóa luyện thi đại học

19 chuyên đề Hóa Vô Cơ luyện thi đại học
... quan a, b, c, d sau đúng? A a + 2b = c + d B a + 2b = 2c + d C a + b = 2c + d D a + b = c + d Đề thi Đại học Cõu 25: Cho dóy cỏc cht: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccaroz), CH3COOH, Ca(OH)2, ... biểu diễn dới dạng oxit A 2K2O.CaO.6SiO2 B K2O.CaO.6SiO2 C 2K2O.6CaO.SiO2 D K2O.6CaO.SiO2 Đề thi Đại học Cõu 2: Phat biờu nao sau õy khụng ung ? A Dung dich õm c cua Na2SiO3 va K2SiO3 c goi la ... b mol HCl Để thu đợc kết tủa cần có tỉ lệ A a : b = : B a : b < : C a : b = : D a : b > : Đề thi Đại học Cõu 18 : Hp th hon ton 3,36 lớt khớ CO (ktc) vo 125 ml dung dch Ba(OH) 1M, thu c dung...
 • 52
 • 243
 • 7

BÀI THUYẾT TRÌNH môn bài tập hóa học PHỔ THÔNG CHUYÊN đề hóa 2

BÀI THUYẾT TRÌNH môn bài tập hóa học PHỔ THÔNG CHUYÊN đề hóa vô cơ 2
... Fe O n SO2 = 3 ,24 8 /22 ,4 = 0,145 (mol) Feo - 3e Fe+3 a 3a O + 2e O -2 b 2b S+6 +2e S+4 0 ,29 mol 0,145mol Ta có hệ phương trình 3a – 2b = 0 ,29 a = 0 ,29 56a + 16b = 20 ,88 b = 0 ,29 m muối (Fe2(SO4)3) ... C 2z D 2y Đáp án B Nếu H2SO4 + Fe → FeSO4 + H2 loại x=y không phù hợp Nếu 6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 +6H2O loại x:y=1:3 Vậy tạo muối Fe2+ Fe3+ SO 42- + 4H+ + 2e → SO2 + 2H2O Ta có: n SO 42- ... để giải tập, kết hợp kiến thức dãy điện hóa Dùng cho học sinh lớp 12 thi đại học BÀI TẬP TƯƠNG TỰ Câu 22 /56 Câu 23 /59 Câu 24 /59 Câu 26 /59 Câu 27 /59 Câu 29 /60 Câu 66/64 A C D D A B A Câu 32/ tr 60...
 • 80
 • 171
 • 0

BÀI WORD môn bài tập hóa học PHỔ THÔNG CHUYÊN đề hóa 2

BÀI WORD môn bài tập hóa học PHỔ THÔNG CHUYÊN đề hóa vô cơ 2
... NaOH(dư) → NaAlO2 + 2H2O FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH )2 + 2NaCl CuCl2 + NaOH → Cu(OH )2 + NaCl Fe(OH )2 → FeO + H2O 2FeO + 2O2 → 2Fe2O3 Cu(OH )2 → CuO + H2O Vậy hai oxit thu Fe2O3 CuO Bài 14 trang 56: ... Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > C Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ Zn2+ D Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Đáp án D : Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ Câu trang 57: Dãy ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa ... thời gian điện phân 2t giây tổng số mol khí thu hai điện cực 0, 124 5 mol Giá trị y là: A: 4,480 B: 3, 92 C: 1,68 D: 4,788 2MSO4 + 2H2O → 2M + 2H2SO4 + O2 2x 2x x 2H2O → 2H2 + O2 2y 2y y Quá trình trao...
 • 155
 • 133
 • 0

9 Chuyên đề hóa bài tập và đáp án

9 Chuyên đề hóa vô cơ bài tập và đáp án
... X D Y, Z, X 2+ 3+ CÂU 19 (ðH A 2011): Cấu hình electron ion Cu Cr : A [Ar]3d9 [Ar]3d3 C [Ar]3d9 [Ar]3d14s2 CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ & BANG THHH ðÁP ÁN B NHẬN XÉT: Bài tốn tổng số hạt (S) ... 54% 63 29 63 29 Cu Ngun tử Cu là: D 73% HƯỚNG DẪN GIẢI Sử dụng sơ đồ đường chéo: 65 29 Cu ( M = 65) 0,54 ⇒ M = 63,54 63 29 65 % 29 Cu = Cu (M = 63) Cu 0,54 27 = = Cu 1,46 73 65 29 63 29 1,46 ... SðT: 098 6.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 2: PƯ OXI HÓA-KHỬ Bài giảng đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn (IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng (V) Cho Fe2O3 vào dung...
 • 79
 • 464
 • 1

Luyện thi đại học: Chuyên đề hóa

Luyện thi đại học: Chuyên đề hóa vô cơ
... LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2014 CHUYÊN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ 4: SỰ ĐIỆN LI “ Không tức giận muốn biết không gợi mở cho Không bực không hiểu rõ không bày vẽ cho” Khổng Tử LƯU HÀNH NỘI BỘ 2/2014 CHUYÊN ĐỀ ... (0986.616.225) (Giảng viên Trường ðH Thủ Dầu Một – Bình Dương)  LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2014 CHUYÊN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ 2: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ “ Không tức giận muốn biết không gợi mở cho Không bực ... LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2014 CHUYÊN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ 5: NITƠ VÀ HP CHẤT “ Không tức giận muốn biết không gợi mở cho Không bực không hiểu rõ không bày vẽ cho” Khổng Tử LƯU HÀNH NỘI BỘ 2/2014 CHUYÊN...
 • 157
 • 307
 • 0

Chuyên đề hóa hữu

Chuyên đề hóa hữu cơ và vô cơ<Nguyễn Việt Dũng>
... CH3 E Cả C, D Quay lại đề số Đề số 2: Theo phơng trình ion thu gọn ion OH phản ứng đợc với ion sau đây: 12maths - Sơntây High School - Hà Nội 14:18:29 a8/p8 Nguyễn Việt Dũng n.vietdung37@yahoo.com.vn ... 0,66M C 0,44M D 1,1M E Tất sai Quay lại đề số Đề số 3: Cho 19,2 gam kim loại M tan hoàn toàn dung dịch HNO d ta thu đợc 4,48 lít khí NO (đktc) Cho NaOH d vào dung dịch thu đợc kết tủa Nung kết ... Sơntây High School - Hà Nội 14:18:29 a8/p8 Nguyễn Việt Dũng n.vietdung37@yahoo.com.vn C 45% 55% D 33,33% 66,67% E Tất sai 27 Hỗn hợp X gồm axit hữu đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol...
 • 25
 • 433
 • 7

Xem thêm