100 câu vô cơ khó

Tuyển tập 100 câu phân hóa

Tuyển tập 100 câu vô cơ phân hóa
... hợp khí (N2O CO2) Nồng độ C% muối có phân tử khối nhỏ dung dịch Z gần với A 2% B 5% C 9% D.12% Tuyển tập 100 câu phân hóa Lương Mạnh Cầm – Nguyễn Đức Thắng Câu 56 [Thầy Hoàng Văn Chung – Bến ... hỗn hợp X A 31,95% B 15,09% C 23,96% D 27,96% 16 Tuyển tập 100 câu phân hóa Lương Mạnh Cầm – Nguyễn Đức Thắng Câu 99 [Thầy Tào Mạnh Đức] Nhiệt phân hỗn hợp X gồm KMnO4, KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 ... rắn sau nung Fe2O3 MgO  a = 0,5625.160 + 0,05.40 = 92 24 Tuyển tập 100 câu phân hóa Lương Mạnh Cầm – Nguyễn Đức Thắng Câu 14 [Đề tư hóa học BookGol 2016] Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba số mol Ba môt...
 • 75
 • 703
 • 4

Tuyển tập 100 câu phân hóa ôn thi đại học (có đáp án giải chi tiết cuối tài liệu)

Tuyển tập 100 câu vô cơ phân hóa ôn thi đại học (có đáp án giải chi tiết cuối tài liệu)
... sưu tầm lại tập mà cảm thấy hay đáng học hỏi suốt trình ôn luyện mình, với giúp sức người trước, chúng em tổng hợp thành tài liệu: Tuyển tập 100 câu phân hóa Hy vọng trở thành công cụ hữu ... Văn Thi n, thầy Nguyễn Ngọc Hiếu,… số tập không rõ nguồn Trong biên soạn chúng em không tránh khỏi thi u sót, mong nhận góp ý chân thành người Chúc em có mùa thi tốt! Tuyển tập 100 câu phân hóa ... tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thu 11,5 gam chất rắn Giá trị m A 2,52 B 3,22 C 2,70 D 3,42 13 Tuyển tập 100 câu phân hóa Lương Mạnh Cầm – Nguyễn Đức Thắng Câu 80 [Không rõ] Hòa...
 • 75
 • 1,520
 • 4

Tuyển tập 100 câu phân hóa

Tuyển tập 100 câu vô cơ phân hóa
... hợp khí (N2O CO2) Nồng độ C% muối có phân tử khối nhỏ dung dịch Z gần với A 2% B 5% C 9% D.12% Tuyển tập 100 câu phân hóa Lương Mạnh Cầm – Nguyễn Đức Thắng Câu 56 [Thầy Hoàng Văn Chung – Bến ... hỗn hợp X A 31,95% B 15,09% C 23,96% D 27,96% 16 Tuyển tập 100 câu phân hóa Lương Mạnh Cầm – Nguyễn Đức Thắng Câu 99 [Thầy Tào Mạnh Đức] Nhiệt phân hỗn hợp X gồm KMnO4, KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 ... rắn sau nung Fe2O3 MgO  a = 0,5625.160 + 0,05.40 = 92 24 Tuyển tập 100 câu phân hóa Lương Mạnh Cầm – Nguyễn Đức Thắng Câu 14 [Đề tư hóa học BookGol 2016] Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba số mol Ba môt...
 • 75
 • 668
 • 1

giải chi tiết 250 câu hay và khó tập 1 nguyễn thành tín

giải chi tiết 250 câu vô cơ hay và khó tập 1 nguyễn thành tín
... đồng thời thu m gam kết tủa Giá trị m A 11 6,85 gam B 11 8,64 gam C 11 7,39 gam D 11 6, 31 gam Giải Tác giả: Nguyễn Thành Tín 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 15 Fe3O4 a mol Đặt : Fe2O3 b mol Cu c ... NO3 ) c1 1  Fe d   CO32 du ( B )  a1  0, 04  NO3 du ( B )  2b1  2c1  0 ,12 CO2 a1  0, 04   BTN  N 2O b1  c1  0, 06    a1  b1  c1  0 ,16 (4) a1  0, 06 b  0, 08 1  % ... thu 525.4 gam kết tủa ( bỏ qua Ag2SO4) Tính %số mol ZnO hỗn hợp X A .18 .18 % B. 21. 325 % C .18 .19 % D .17 .65% ( Nguyễn Thành Tín ) Giải Tác giả: Nguyễn Thành Tín 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 33...
 • 50
 • 1,251
 • 2

mot so bai hoa vo co khó

mot so bai hoa vo co khó
... 50 gam dung dịch H 2SO4 19,6 % đủ tạo muối trung hồ có nồng độ 23,913% Cơng thức khối lượng muối ban đầu là: A (NH4) 2CO3 ; 9,6 gam B (NH4) 2CO3 ; 11,5 gam C NH4HCO3; 9,6 gamD NH4HCO3; 11,5 gam Câu ... CaCO3, phần lại tạp chất trơ Nung m gam đá thời gian thu chất rắn nặng 0,78m gam Hiệu suất phân huỷ CaCO3 : A 58,8% B 65%C 78%D 62,5% Câu 33: Nhiệt phân hồn tồn hỗn hợp muối NH4HCO3; (NH4) 2CO3 ... khí CO2 chiếm 30% thể tích tỉ lệ số mol NH4HCO3; (NH4) 2CO3 theo thứ tự : A 3:1 B 1:2 C 2:1 D 1:1 Câu 34: Nhiệt phân hồn tồn 40 gam loại quặng đơlơmit có lẫn tạp chất trơ sinh 8,96 lít khí CO2 ...
 • 2
 • 547
 • 10

100 Câu toic đáp án pot

100 Câu toic có đáp án pot
... Ca/Cb  Chuẩn độ axit yếu bazơ mạnh Khi cho 20ml dd NaOH ta có 100. 0,1 − 20.0,1 Ca = = 0,06667 100 + 20 20.0,1 Cb = = 0,01667 100 + 20 Ca 0,06667 ⇒ pH = pK a − lg = 4,75 − lg ≈ 4,2 Cb 0,01667 ... độ (f) pH của dd 4,2 Tại điểm tương đương 4,52 4,75 5,12 5,7 [OH ] = VCVV + − o = 100. 0,1 = 0,05 100 + 100 +) Sau tương đương [OH ] − VbCb − Va Ca = ⇒ pH = 14 − pOH Va + Vb Chuẩn độ axit yếu ... đỏ b)Hóa chất: 100ml CH3COOH 0.1M , NaOH 0.1M ,phenolphtalein metyl đỏ c) Dụng cụ: pipet, buret, bình định phân d) cách tiến hành: Lấy dd chuẩn NaOH buret, dùng pipet lấy 100ml dd CH 3COOH...
 • 11
 • 79
 • 0

Một số bài tập hóa khó

Một số bài tập hóa vô cơ khó
... 1s22s22p63s23p6 a)Trị số Z M2+ 20 b) Trị số Z M2+ 18 c) Nguyên tố M ô thứ 20, chu kỳ d) M kim loại có tính khử mạnh, ion M2+ có tính oxi hóa mạnh (Z: số thứ tự nguyên tử, số hiệu nguyên tử) 183 ... nước vôi trong, CO2 làm nước vôi đục SO2 không b) Dùng nước brom c) Dùng dung dịch KMnO4 d) (b), (c) 193 Hệ số đứng trước chất bị oxi hóa bên tác chất để phản ứng FexOy + CO FemOn + CO2 cân số ... 16x/198 c) a = b – 0,09x d) a = b + 0,09x 191 X nguyên tố hóa học X có tổng số hạt proton, nơtron, electron 115 Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 25 hạt Vị trí X bảng hệ thống tuần...
 • 13
 • 438
 • 21

125 câu 12 (có đáp án)

125 câu Vô cơ 12 (có đáp án)
... b b a d a c b c a b a b b 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 d a a d c d b b a d b a b d c b c d a b d c a d b ... c) Cr d) K 12 Nếu thêm 100ml dung dịch HCl 2,1M vào dung dịch D câu (11), thu m gam chất không tan Trị số m là: a) 9,36 gam b) 6,24 gam c) 7,02 gam d) 7,8 gam 13 Đá vôi, vôi sống, vôi có công ... a) 0,896 lít b) 1,344 lít c) 0,896 lít 1 ,12 lít d) (a) (b) (Ca = 40; O = 16; H = 1; C = 12) 125 Cho 1 ,12 lít khí sunfurơ (đktc) hấp thu vào 100 ml dung dịch Ba(OH) có nồng độ C (mol/l), thu 6,51...
 • 12
 • 52
 • 0

Giải chi tiếc một số câu sóng khó

Giải chi tiếc một số câu sóng cơ khó
... hai đầu dây A,B cố định, có nguồn phát sóng S cách B đoạn SB = Sóng nguồn S phát có biên độ a ( cho biết dây có sóng dừng) Tìm số điểm đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp A = 2a có dao động trể ... Bỏ thấu kính đi, chi u sáng S1, S2 nguồn sáng điểm S đơn sắc = 656 nm Tìm khoảng vân i hệ vân giao thoa M A 0,95 mm B 0,83 mm C 0.59 mm D.0.052 mm Cõu 13: Một đoạn mạch xoay chi u gồm điện trở ... 100(1+cos100t)V= 100 (V)+100 cos100t(V) Nh vy in ỏp trờn gm thnh phn chiu khụng i U1 = 100 V v thnh phn xoay chiu u2 = 100 cos100t(V) * Vi thnh phn xoay chiu: ta cú U2 = 50 V, 100 rad / s Tng tr ca mch l:...
 • 26
 • 100
 • 0

32 câu song khó giải chi tiết

32 câu song cơ khó giải chi tiết
... = 400 Giải h = 19,9 7mm AB = 6,7  Điểm cực đại AB gần B có k =  I A h B x y I Ta có: d1I – d2I = cm (1) d1 Áp dụng tam giác vuông d2 2 d = d + 100 (2) A B Giải (1) (2)  d2 = 10,6mm Câu 12: ... d2 d1 d2 = h + h 2 Do d2 – d1 1,5(d1 + d2 ) = 32 d2 + d1 = 32/ 1,5 (cm) A B M d2 – d1 = 1,5 (cm) Suy d1 = 9,9166 cm h  d12  22  9,922   9, 7cm Câu 17 : Trên bề mặt chất lỏng cho nguồn dao ...  6,6  kmax = O d2  H B Vậy d – d2 = 6 = cm Tiếp theo ta dựa vào tam giác vuông AMB cách giải Câu 13: Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt A, B cách 20cm có tần số 50Hz Tốc độ truyền...
 • 16
 • 164
 • 0

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn phân giải lân khó tan từ phân trùn quế

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn phân giải lân vô cơ khó tan từ phân trùn quế
... 23 3.2.2 Phân lập vi khuẩn phân giải lân khó tan 23 3.2.3 Tuyển chọn vi khuẩn có tiềm phân giải lân khó tan 23 3.2.4 Tuyển chọn nhận diện sơ dòng vi khuẩn phân giải lân mạnh ... chất phân heo thu Sóc Trăng, phân trùn lấy từ trùn nuôi phân bò vịt lấy từ Cần Thơ) Trong có 18 dòng phân lập từ phân trùn từ Trùn Quế nuôi phân bò, 13 dòng phân lập từ phân trùn từ Trùn Quế nuôi ... tiềm phân giải lân khó tan Để khảo sát khả phân giải lân dòng vi khuẩn phân lập trước tiên ta lấy vi khuẩn từ ống trữ ria, cấy môi trường NBRIP đặc chứa lân khó tan Những dòng vi khuẩn...
 • 76
 • 252
 • 0

He thong bai tap vo co kho trong de thi dai hoc

He thong bai tap vo co kho trong de thi dai hoc
... { nOH − nCO2 = 0,38 = 1, 26 Vậy phản ứng CO2 OH- thu hai gốc HCO3- CO3 2- 0,3 − CO2 + OH −  HCO3 → CO2 + OH −  CO3 − + H O → n =0,22( mol ) n =0,08( mol ) Giải hệ phương trình theo phương ... n =0,08( mol ) Giải hệ phương trình theo phương trình phản ứng ta được: − HCO3 CO3 − 2− Ba2+ + CO  BaCO3 ⇒ m = mBaCO3 = 197.0,08 = 15,76 gam (Đáp án B) → * Cách Phương pháp thêm lượng chất ... CO 5,4 gam H2O vào bình kín dung tích không đổi 10 lít Nung nóng bình thời gian 830oC để hệ đạt đến trạng thái cân bằng: CO (k) + H2O (k) ⇄ CO2 (k) + H2 (k) (hằng số cân KC = 1) Nồng độ cân CO, ...
 • 19
 • 205
 • 0

Xem thêm