Dap an dai cuong kim loai

Đại cương kim loại(LTĐH có Đáp án)

Đại cương kim loại(LTĐH có Đáp án)
... hợp kim liên kết kim loại liên kết cộng hoá trị B Tính chất hợp kim phụ thuộc vào thành phần, cấu tạo hợp kim C Hợp kim tính chất hoá học khác tính chất kim loại tạo chúng D Hợp kim tính ... hợp kim giảm Trường THPT Lê Trung Đình Trang Giáo viên: Bùi Thanh Huyền Bài tập Đại cương kim loại C Hợp kim thường độ cứng kim loại tạo chúng D Nhiệt độ nóng chảy hợp kim thường cao so với kim ... khác nhiều kim loại tạo chúng 24 Trong câu sau, câu A Trong hợp kim liên kết kim loại liên kết ion B Tính chất hợp kim không phụ thuộc vào thành phần, cấu tạo hợp kim C Hợp kim tính chất...
 • 9
 • 2,423
 • 165

TRAC NGHIEM DAI CUONG KIM LOAI CO DAP AN

TRAC NGHIEM DAI CUONG KIM LOAI CO DAP AN
... CuSO4 với anot đồng nhận thấy màu xanh dung dịch không đổi Chọn lí sau: A Sự điện phân không xảy B Thực chất điện phân nước C Đồng vừa tạo catot lại tan D Lượng đồng bám vào catot lượng tan anot nhờ ... Câu 23: Hòa tan m (g) hỗn hợp A gồm Fe kim loại M (có hóa trị không đổi ) dung dịch HCl Sau hai kim loại tan hết thu 8,96 lít khí đktc dung dịch B.Cô cạn dung dịch B thu 39,6 g muối khan Giá trị ... dịch, rửa nhẹ, làm khô Nhận thấy khối lượng kim loại ngâm muối tăng 19%, kim loại giảm 9,6% Biết rằng, phản ứng trên, khối lượng kim loại bị hoà tan Lá kim loại dùng A Mg B Zn C Cd D Fe Câu 32:...
 • 5
 • 2,450
 • 170

đại cương kim loại(Có đáp án)

đại cương kim loại(Có đáp án)
... Ngun tác chung để diều chế kim loại : A Oxi hố cation kim loại B Oxi hố kim loại C Khử cation kim loại D Khử kim loại 40 Phương pháp thuỷ luyện dùng để điều chế kim loại A Kim loại có tính khử yếu ... Sr 29 Kim loại có tính dẫn nhiệt, dẫn điện, tính dẻo, ánh kim, : A Kim loại có cấu trúc mạng tinh thể B Kim loại có bán kính ngun tử điện tích hạt nhân bé C Các electron tự kim loại gây D Kim loại ... dịch chất điện li B Sự phá huỷ kim loại kim loại tác dụng với chất khác C Sự phá huỷ kim loại kim loại tác dụng với chất khí nước nhiệt độ cao D Sự phá huỷ kim loại kim loại tác dụng với dung dịch...
 • 19
 • 2,637
 • 65

Đại cương kim loại (có đáp án)

Đại cương kim loại (có đáp án)
... bán kính nguyên tử kim loại lớn bán kính nguyên tử phi kim B Cu, Zn, Fe điều chế từ nguyên liệu oxit phương pháp nhiệt luyện C Các kim loại có số oxit hoá +1, +2, +3 D Các kim loại chiếm phần lớn ... định sau, nhận định sai? A Tất nguyên tố khối d kim loại B Một số nguyên tố khối p phi kim C Tất nguyên tố khối s kim loại D Tất nguyên tố khối f kim loại Câu 110 Điểm giống ăn mòn hoá học ăn mòn ... dịch HNO3 (đặc, nguội) Kim loại M A Fe B Al C Zn D Ag Câu 18 Hoà tan hoàn toàn 4,68g hỗn hợp muối cacbonat hai kim loại X Y nhóm IIA vào dung dịch HCl thu 1,12lit CO2 đktc Kim loại X Y A Be Mg B...
 • 34
 • 1,177
 • 38

LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHÂN DẠNG BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠIĐÁP ÁN

LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHÂN DẠNG BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI CÓ ĐÁP ÁN
... kiện: - Kim loại phản ứng đứng trước kim loại muối - Kim loại phản ứng khơng tác dụng với nước Ghi nhớ: ∆mtăng = mkim loại kết tủa – mkim loại phản ứng ∆mgiảm = mkim loại phản ứng – mkim loại kết ... yếu chất khử yếu VI HỢP KIM Khái niệm BÀI TẬP HỐ VƠ CƠ 12 ThS PHAN TẤT HỒ Trang - Hợp kim vật liệu kim loại chứa kim loại số kim loại hay phi kim khác Tính chất Hợp kim tính chất hố học tương ... lẫn kim loại với phi kim C Tất sai D Là chất rắn thu sau nung nóng chảy hỗn hợp kim loại hỗn hợp kim loại với phi kim Câu 9: Các tính chất vật lý chung kim loại gây do: A Trong kim loại electron...
 • 23
 • 658
 • 5

Ngân hàng câu hỏi và đáp án đại cương về máy cắt kim loại

Ngân hàng câu hỏi và đáp án đại cương về máy cắt kim loại
... thời gian không đủ để biên soạn câu hỏi trắc nghiệm mà biên soạn câu hỏi dạng tự luận(thi viết) C Ngân hàng câu h i áp án ch ng 1- Máy cắt kim loại máy gì? D ng câu h i: Nh hi u i m : 0.5 Thang ... lượng II Ký hiệu Ký hiệu máy Ký hiệu cấu nguyên lý máy B Các m c tiêu ki m tra ánh giá d ng câu h i ki m tra ánh giá ch ng i v i mơn h c Máy cắt kim loại, m c tiêu ki m tra ánh giá : nh , hi u v ... phút Ü áp án : Những máy công cụ dùng để biến đổi hình dáng vật thể kim loại cách lấy phần thể tích vật thể với dụng cụ chuyển động khác nhau, hình thành d ng chi ti t máy, gọi máy cắt kim loại 2-...
 • 10
 • 856
 • 2

TRẮC NGHIỆM đại CƯƠNG KIM LOẠIđáp án

TRẮC NGHIỆM đại CƯƠNG KIM LOẠI có đáp án
... chung để điều chế kim loại là: A.Oxi hóa kim lọai thành ion kim lo ại *B.Khử ion kim loại thành kim lọai tự C.Oxi hóa ion kim lọai thành kim lọai tự D.Khử kim loại thành ion kim loại Câu 25( 41, ... 21(39, 40, Biết) Bản chất ăn mòn kim loại là: A Q trình khử ngun tử kim loại B Q trình oxi hố ion kim loại C Q trình khử ion kim loại *D Q trình oxi hố ngun tử kim loại Câu 22(39,40, Biết) Để bảo ... chứa 1,35 g muối clorua kim loại thu 224ml khí anot (đktc) Kim loại là: A Fe B Mg C Zn *D Cu Câu 31( 42, Hiểu) Một kim loại Au bị bám lớp Fe bề mặt Để thu Au ta ngâm kim loại dung dịch: A CuSO4...
 • 4
 • 386
 • 2

đại cương kim loại full đáp án

đại cương kim loại full đáp án
... điều chế kim loại A Oxi hoá ion kim loại thành nguyên tử kim loại B Điện phân dung dịch muối tạo kim loại C Khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại D Khử oxit kim loại thành nguyên tử kim loại ... hợp kim liên kết kim loại B Hợp kim thường dễ nóng chảy so với kim loại nguyên chất C Hợp kim thường dẫn nhiệt dẫn điện tốt kim loại nguyên chất D Độ cứng hợp kim thường lớn độ cứng kim loại ... vật lí chung kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu A cấu tạo mạng tinh thể kim loại B electron tự tinh thể kim loại C khối lượng riêng kim loại D tính chất kim loại Câu 33...
 • 41
 • 1,596
 • 11

đại cương kim loại đề và đáp án fix

đại cương kim loại đề và đáp án fix
... K  H2O   KOH  H2  0,2      0,2 CM (KOH)  n 0,2   1M V 0,2 → Đáp án A Câu 7: Hòa tan m gam kim loại Ba vào nước dư, sau phản ứng thu 300 mL dung dịch Ba(OH)2 0,5M Giá trị m A 68,50 ... 10,65   0,15 mol M 35,5.2 Theo tỉ lệ: nM  nCl2  0,15 mol  M  3,6  24 0,15 Kim loại M Magie (Mg) → Đáp án C Câu 4: Đốt cháy 14,6 gam hỗn hợp Zn, Al khí Cl2 dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn ... 0,15 mBa  n.M  0,15.137  20,55 gam → Đáp án C Câu 8: Thực điện phân nóng chảy 28,5 gam MgCl2 với điện cực trơ, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kim loại catot Giá trị m A 21,30 B 10,65 C...
 • 3
 • 197
 • 0

KGBai 1 dap an dai cuong ve kim loai

KGBai 1 dap an dai cuong ve kim loai
... 0,46.nAl(NO3)3 + 80.nNH4NO3 = 10 6,38(g) Câu 7: Mg Mg2++2e Zn Zn2++2e 1, 2 2,4 x 2x + 2+ Ag +1e Ag Cu +2e Cu 1 Tho mãn đ 2,4+2x ...
 • 2
 • 120
 • 0

dai cuong kim loai

dai cuong kim loai
... ơxit kim loại thành kim loại phải dùng 1,568 lit H2 (đktc) Hồ tan hồn tồn lựợng kim loại dd H 2SO4 lỗng thu 1,176 lit H2 (đktc) Kim loại là: A Zn B Fe C.Pb D.Cu DẠNG 3: THỦY LUYỆN - LOẠI 1: KIM ... Hồ tan 32g kim loại M dd HNO3dư thu 8,96lit (đktc) hỗn hợp khí gồm NO, NO2 có tỉ khối so với H2 17 Kim loại M A Mg B Al C Fe D Cu Bài 46 Cho 9,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M hóa trị kim loại R ... Bài 39 Hòa tan hòan tồn 5,4gam kim loại vào dd HCl(dư) ,thì thu 6,72lít khí (ĐKTC) Xác định kim loại A Mg B Zn C Fe D Al Bài 40 Hồ tan hồn tồn 2,17 gam hỗn hợp kim loại A, B, C dung dịch HCl...
 • 20
 • 963
 • 106

Hóa học đại cương- Kim loại

Hóa học đại cương- Kim loại
... nh oxit kim loai, photphat kim loai (phng phap tao mang) b Dung hp kim chụng gi (hp kim inục) c Dung chõt chụng n mon (chõt kim ham) d Phng phap iờn hoa - bao vờ mụt kim loai ngi ta nụi kim loai ... 40.0,2 + 56.0,1 + (D + 17.2)0,05 = 22,15 => D = 137, kim loai Ba ap an B Cõu 2: B Vi kim loai kiờm ta co: nkim loại = n Hay OH = 2n H = n H+ nkim loại = 0,1.0,5 + 2.0,1.0,5 = 0,15 mol MX = 4,25 ... oxit kim loi ch 70% kim loi bng hidro Khi ho tan 11,2 g kim loi iu ch c axit HNO3 cú nng trung bỡnh thỡ to mui nitrat kim loi (III) v 13,44 lit khớ (ktc) mu nõu bay T a Tớnh lng oxit kim loi kim...
 • 76
 • 1,239
 • 14

đại cương kim loại

đại cương kim loại
... biểu A Ăn mòn kim loại q trình oxi hố kim loại B Ăn mòn kim loại q trình khử kim loại C Ăn mòn kim loại phá huỷ kim loại kim loại tiếp xúc với khơng khí D Ăn mòn kim loại phá huỷ kim loại tác dụng ... dùng A.Muối tạo ion kim loại sau Al gốc axít có oxi B.Muối tạo ion kim loại trước Al gốc axit có oxi C .Muối tạo ion kim loại sau Al gốc axít khơ ng có oxi D Muối tạo ion kim loại trước Al gốc ... trường hợp kim loại bị ăn mòn theo kiểu ăn mòn điện hố ngun nhân A Kim loại khơng ngun chất tiếp xúc với dd chất điện li B Kim loại chất oxi hố tác dụng với chất oxi hố C Trên bề mặt kim loại có...
 • 7
 • 591
 • 34

Dai cuong kim loai

Dai cuong kim loai
... hoàn toàn 6,48 g kim loại M dd HCl dư thu 8,064 lít H2 (đktc).Xác định tên kim loại M (5) (6) (7) (8) (9) 0 dangtuanlqd@gmail.com - 0905502702 July 7, 2008 [TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI] Hòa tan ... hoàn toàn 0,81g kim loại M (hóa trị n) vào dung dịch 10 11 12 13 14 15 16 H2SO4 đặc nóng thu 1,008 lít (đktc) khí SO2 Xác định kim loại M Cho hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe (số mol kim loại 0,1) tác ... July 7, 2008 [TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI] Fe + Fe2(SO4)3 Fe + AgNO3 Mg + Fe(NO3)3 Zn + CrCl3 HCl → Cu + NaNO3 + H2SO4 Em viết phương trình hoá học cho kim loại tác dụng với dung dịch nước...
 • 5
 • 263
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm đại cương kim loại có đáp ántrắc nghiệm đại cương kim loại có đáp án violetbài tập chương đại cương kim loại có đáp ánchuyên đề đại cương kim loại có đáp ánbài tập đại cương kim loại có đáp ánbài tập về đại cương kim loại có đáp ánđại cương kim loạicó đáp ánbài tập đại cương kim loại của vũ khắc ngọc co dap anbai tap ly thuyet dai cuong kim loai co dap ánbai tai dai cuong kim loai co dap ancâu hỏi ôn tập hóa 12 về đại cương kim loạibài giảng đại cương kim loạidai cuong kim loai tong hopbài tập tổng hợp đại cương kim loạicác dạng bài tập về đại cương kim loạiThông tư hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ có sử dụng ngân sáchThông tư 18 2015 TT-BCT quy chuẩn về dây cháy chậm công nghiệpThông tư 18 2015 TTLT-BTTTT-BTC về xử lý bưu gửi không có người nhậnThông tư hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển KHCN năm 2020Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 152 2011 TT-BTCThông tư sửa đổi về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi xăng, dầuThu nhập của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nội thành Hà NộiHướng dẫn làm bài tập lớn cơ học đấtThông tư ban hành khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảoThông tư quy định cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000Tuần 7. Thời khoá biểuThông tư 134 2016 TT-BTC Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hànhThông tư 15 2016 TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựngThông tư hướng dẫn thu, nộp và quản lý hoạt động cung ứng dịch vụThông tư 20 2015 TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá.Thông tư ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảoThông tư 06 VBHN-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNNThông tư quy định quản lý cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh mật mã dân sựThông tư ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệpThông tư quy định chế độ quản lý trang phục cán bộ, công chức