Niên biểu chiến tranh thế giới thứ 2 lịch sử 11 lov u but u dt lov mi

SKKN KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ 9)

SKKN KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ 9)
... ln 1: Sau phong tro Cn Vng n trc chin tranh th gii ln th nht - Thi gian khai thỏc ln 2: Sau chin tranh th gii ln - Hon cnh khai thỏc ln ca Phỏp: + Sau chin tranh ln th nht, thng trn nhng kinh ... n tỡnh hỡnh kinh t ca Vit Nam nhng nm sau chin tranh, t mt nn kinh t phong kin nụng nghip lc hu, gi õy nn kinh t mang tớnh cht thuc a, lc hu, phin din v quờ qut l thuc cht ch vo nn kinh t ca nc ... bin i tớnh cht kinh t, xó hi ca t ng giai cp, giỏo viờn cú th lp bng so sỏnh: Trc chin tranh ln th nht - Nụng nghip ch o Kinh t Sau chin tranh 1914 - 1918 - Nụng nghip lc hu - Nn kinh t khỏc nh...
 • 21
 • 362
 • 0

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ LỚP 9)

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ LỚP 9)
... ln 1: Sau phong tro Cn Vng n trc chin tranh th gii ln th nht - Thi gian khai thỏc ln 2: Sau chin tranh th gii ln - Hon cnh khai thỏc ln ca Phỏp: + Sau chin tranh ln th nht, thng trn nhng kinh ... sau chin tranh khai thỏc thuc a ln th ca Phỏp: - Chớnh sỏch tng cng u t ó nh hng n tỡnh hỡnh kinh t ca Vit Nam nhng nm sau chin tranh, t mt nn kinh t phong kin nụng nghip lc hu, gi õy nn kinh t ... bin i tớnh cht kinh t, xó hi ca tng giai cp, giỏo viờn cú th lp bng so sỏnh: Trc chin tranh ln th nht - Nụng nghip ch o Kinh t Sau chin tranh 1914 - 1918 - Nụng nghip lc hu - Nn kinh t khỏc nh...
 • 12
 • 399
 • 0

Bài 14 Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất Lịch sử 9

Bài 14 Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất Lịch sử 9
... PHN II: LCH S VIT NAM T NM 191 9 N NAY CHNG I: VIT NAM TRONG NHNG NM 191 9 - 193 0 BI 14 : VIT NAM SAU CHIN TRANH TH GII TH NHT Chng trỡnh khai thỏc thuc a ln th ... nh nhng ting kờu ca sỳc vt. ( Trớch T liu Lch s 9) ? Qua on s liu trờn, em cú nhn xột gỡ v tỡnh cnh ngi nụng dõn Vit Nam? BI 14 : VIT NAM SAU CHIN TRANH TH GII TH NHT Chng trỡnh khai thỏc thuc ... - Ngõn hng - Giao thụng ti, thu H.27.Nguụn li cua t ban Phap Vit Nam cuc khai thac lõn th hai BI 14 TIT 16: VIT NAM SAU CHIN TRANH TH GII TH NHT Chng trỡnh khai thỏc thuc a Thic, chỡ km, vonphram...
 • 33
 • 262
 • 0

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... nhân: Nước Đức cao - GV đặt câu hỏi: Hoàn cảnh lịch sử làm bùng nổ trào cách mạng 19181923 cao trào cách mạng 1918 - 1923 nước Đức? ( GV đưa câu hỏi gợi mở: Cuộc chiến tranh giới thứ gây hậu tới nước ... tế 192 9-1 933? Dẫn dắt vào trước, em nắm tình hình chung nước hai chiến tranh giới Hôm nay, tìm hiểu tình hình cụ thể nước Đức khoảng thời gian Vậy, khoảng thời gian chiến tranh giới (1918 – ... nước Đức nào? Việt phủ Đức phải ký kết hoà với Vecxai với nước thắng trận gây tác động to lớn nước Đức? ) - GV gọi HS trả lời, HS khác bổ sung, sau GV phân tích: Hoàn cảnh nước Đức sau chiến tranh...
 • 7
 • 3,744
 • 30

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... Như sau - Sau chiến tranh giới thứ chiến tranh giới thứ Mĩ có nhiều lợi Chiến tranh đem đến Mĩ có lợi hội vàng cho nước - Giáo viên đặt câu hỏi: Theo em nước Mĩ có lợi sau chiến tranh? - Học ... tới nước chiến tranh Mặc dù Mĩ tham chiến giai đoạn đấu tranh chiến tranh Mĩ giữ thái độ trung lập buôn bán vũ khí cho hai bên tham chiến thu nhiều lợi nhuận Trong nước châu Mĩ bị chiến tranh ... 1: Cả lớp I Nước Mĩ năm - Giáo viên dùng lược đồ giới sau 1918 - 1929 chiến tranh giới thứ giới thiệu vị Tình hình kinh tế trí đồ nằm vùng Bắc châu Mĩ đại dương bao bọn chiến tranh giới thứ không...
 • 14
 • 2,002
 • 26

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... thứ coi Cuộc chiến tranh tốt nhất” lịch sử Nhật Bản mối lợi mà Nhật thu Nhật Bản nước thứ sau Mĩ thu nhiều lợi lộc chiến tranh - Nhìn chung sau chiến tranh Nhật - Sau chiến tranh giới thứ ... dù Nhật tham chiến chiến tranh không lan tới nước Nhật, giống Mĩ Nhật không bị chiến tranh tàn phá, không mát chiến tranh Ngược lại chiến tranh đem lại nhiều hội cho nước Nhật - chiến tranh giới ... bản Trong giai đoạn hai chiến tranh giới tư Châu phát triển nào? Chúng ta tìm hiểu 14 Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918 - 1939) Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động giáo viên học...
 • 13
 • 1,826
 • 14

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... phương Tây Sau chiến tranh giới thứ nhất, với ảnh hưởng cách mạng tháng Muời, tổn thất nặng nề chiến tranh nước đế quốc nước đế quốc tiến hành sách khai thác bó lột thuộc địa Điều tác động mạnh ... đời sớm Đông Nam - Phong trào đấu tranh Lào Campuchia phát triển mạnh mẽ thời kỳ 192 5-1 926 hình thức đấu tranh vũ trang - Cuộc cách mạng Xiêm năm 1932 cách mạng độc lập dân tộc - Dặn dò: - Trả ... đấu tranh tự giải phóng - Những tác động ảnh hưởng cách mạng tháng Muời làm cho phong trào cách mạng nước thuộc địa phát triển mạnh mẽ mang màu sắc * Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân: - GV: Sau Chiến...
 • 13
 • 5,515
 • 28

Chiến tranh thế giời thứ 2 - Trận Moscow

Chiến tranh thế giời thứ 2 - Trận Moscow
... bieỏn traọn Moskva (1941) North 22 .6.1941 Cent er Sou th 15.10.1941 30.10.1941 7.11.1941 30.9.1941 10.10.1941 15.11.1941 6. 12. 1941 6. 12. 1941 - u thỏng 1.19 42 Y nghúa ỏnh bi k hoch ỏnh nhanh...
 • 4
 • 495
 • 0

Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ 2

Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ 2
... gắt Chiến tranh lạnh”… Chiến tranh mà lạnh ? 1939 2/ 1945 10/1945 Hông phải đâu bạn ! Chiến tranh lạnh” sách thù địch mặt Mĩ nước đế quốc quan hệ với Liên Xô nước XHCN 1947 9/1977 Chiến tranh ... thuận sau ba cường quốc trở thành khuôn khổ trật tự giới mới, lịch sử gọi Trật tự hai cực Yalta Mỹ Liên Xô đứng đầu cực Là xếp, phân bổ cân quyền lực cường quốc nhằm trì ổn định quan hệ quốc tế Trật ... Liên Xô trật tự giới cũ bị phá vỡ 2/ 1945 10/1945 1947 9/1977 1991 Sau Chiến tranh Lạnh”  Tại “Hai cực Yalta” lại sụp đổ ? • • 1939 Liên Xô Mĩ rút dần “sự có mặt” khu vực quan trọng giới Sự...
 • 22
 • 1,092
 • 3

Tiết 13. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2

Tiết 13. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2
... vấn đề thiết sau chiến tranh hình thành trật tự giới VËy vÊn ®Ị cÊp thiÕt mµ Héi nghÞ I-an-ta ®Ị cËp ®Õn lµ g×? ĐÔNG ÂU MÔNG CỔ ĐÔNG ÂU Bµi 11- TiÕt 13 TrËt tù thÕ giíi míi sau chiÕn tranh thÕ ... nghóa phát xít Đức chủ nghóa quân phiệt Nhật, kết thúc chiến tranh - Thành lập Liên Hiệp Quốc để trì hòa bình, an ninh trật tự giới sau chiến tranh - Thỏa thuận việc đóng quân, giáp quân đội phát ... nghóa phát xít Đức chủ nghóa quân phiệt Nhật, kết thúc chiến tranh B- Thành lập Liên Hiệp Quốc để trì hòa bình, an ninh trật tự giới sau chiến tranh C- Thỏa thuận việc đóng quân, giáp quân đội phát...
 • 29
 • 410
 • 4

kinh tế thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ 2

kinh tế thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ 2
... Tình hình kinh tế giới Thời kì sau chiến tranh giới thứ II đến đấu năm 1990 thời kỳ đình trệ (từ đầu năm 1970 đến cuối năm 1980) 70 19 90 nhân tố phát ... chiều rộng cạn dần, nhân tố phát triển theo chiều sâu lại chưa phát huy tác dụng mạnh mẽ 19 kinh tế giới bị nhiều chao đảo chịu tác động nhiều xung lực Một mặt, hiệu điều tiết vĩ mô nhà nước phát ... khác, sức mạnh điều tiết thị trường toàn cầu, thị trường vốn, tổ chức quốc tế chưa thực đầy đủ Các pha chu kỳ kinh tế: ...
 • 4
 • 687
 • 7

chien tranh the gioi thu 2

chien tranh the gioi thu 2
... nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giới? -1-9-1939 chiến tranh giới thứ bùng nổ -Quan sát hình 75 giải thích Hít-le lại công Ba Lan trước? Hái : N ªu diƠn biÕn chÝnh cđa cc chiÕn tranh ? HS t×m hiĨu tr¶ ... 1.Chiến tranh bùng nổ lan rộng toàn giới (từ ngày1-9-1939 đến đầu nắm1943) -Đức chiếm gần hết châu Âu trừ Anh số - Sau chiÕm xong ch©u ¢u Ph¸t xÝt nước trung lập §øc ®· lµm g× ? -Ngày 22 /6/1941 ... hs - Tháng 9/1940 I-ta-li a công Ai-Cập chiến tranh lan rộng toàn giới trả lời? Gv kÕt ln vµ nãi thªm vỊ sù kiƯn th¸ng – 19 42, råi ghi b¶ng -1-19 42 mặt trận Đồng minh chống phát xít thành lập...
 • 2
 • 375
 • 2

Trình bày hệ thống tiền tệ thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2

Trình bày hệ thống tiền tệ thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2
... mở đầu Việc hiểu trình lịch sử phát triển thể chế tiền tệ phát triển kinh tế giới sau chiến tranh giới thứ sở để nghiên cứu Tài quốc tế Có nhiều đề nghị cải tổ lại hệ thống tiền tệ quốc tế ( IMS ... mắc sai lầm xảy khứ Nhiều khía cạnh IMS sau chiến tranh giới thứ đáng quan tâm trình bày : - Hệ thống Bretton Woods, lịch sử phát triển lí sụp đổ - Hệ thống chế độ tỉ giá cố định điều chỉnh - ... đặc biệt, ưu điểm hạn mức tín dụng ? - Hệ thống tiền tệ châu Âu thành lập IMS sau Đại chiến giới thứ Hệ thống Bretton Woods ( BWS ) Năm 1941, Hội nghị tiền tề quốc tế gồm 44 nước diễn Betton...
 • 10
 • 345
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chiến tranh thế giới thứ 2 lịch sử 11 violetcuộc chiến tranh thế giới thứ 2 lịch sử 11chiến tranh thế giới thứ 2 lịch sử lớp 11chiến tranh thế giới thứ 2 lịch sử 8 violetchiến tranh thế giới thứ 2 lịch sử 8chiến tranh thế giới thứ nhất lịch sử 11chiến tranh thế giới thứ nhất lịch sử 11 violetchiến tranh thế giới thứ hai lịch sử 11chiến tranh thế giới thứ 1 lịch sử 11 violetchiến tranh thế giới thứ 1 lịch sử 11vai trò của liên xô trong chiến tranh thế giới thứ 2 4 sự kiệnchiến tranh thế giới thứ nhất lịch sử lớp 11chiến tranh thế giới thứ nhất lịch sử 8chiến tranh thế giới thứ nhất lịch sử lớp 8chiến tranh thế giới thứ 1 lịch sử 8Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả